Содержание

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Всецарица» — Акафистник

А҆ка́ѳїстъ прест҃ѣ́й бцⷣѣ въ че́сть чꙋдотво́рныѧ є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны всецр҃и́ца.

Конда́къ а҃.

Новоѧвле́ннѣй твое́й і҆кѡ́нѣ предстоѧ́ще вѣ́рнїи ᲂу҆ми́льнѡ, воспѣва́емъ тѝ, всецр҃и́це, рабѝ твоѝ:* низпослѝ цѣльбы̑ къ тебѣ̀ притека́ющымъ, да всѝ ра́достнѡ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ предста́тель съ нб҃сѐ сше́дъ, речѐ всецр҃и́цѣ: ра́дꙋйсѧ! И҆ бг҃овѣща́ннымъ гла́сомъ воплоща́ема тѧ̀ зрѧ̀, гдⷭ҇и, возопѝ къ не́й такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, глави́зно на́шегѡ сп҃се́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆сполне́нїе зижди́телева смотре́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю бг҃ъ воплоти́сѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ неви́димый въ тебѣ̀ и҆з̾ѡбрази́сѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ми́лость ми́ра внꙋ́трь прїѧ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆дѣѧ́нїе пло́ти сло́вꙋ и҆стка́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆мꙋ̀ непости́жнаѧ го́рнѧѧ сла́во: ра́дꙋйсѧ, сердца̀ ѡ҆живи́вшаѧ нбⷭ҇наѧ ма́нно.

Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀, бл҃года́ти сїѧ́нїе: ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче, живы́ѧ воды̀ и҆злїѧ́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бцⷣе, въ жена́хъ бл҃гослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ сп҃са дв҃о нетлѣ́ннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ в҃.

Безнача́льное сло́во ѻ҆троча̀ мла́до тобо́ю бы́сть, и҆сцѣлє́нїѧ подаѧ̀ тѧ̀, дв҃о, чтꙋ́щымъ и҆ неизрече́нное є҆гѡ̀ ржⷭ҇тво̀ воспѣва́ющымъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ недоразꙋмѣва́емый разꙋмѣ́ти дв҃а и҆́щꙋщи, возопѝ къ слꙋжа́щемꙋ: ꙗ҆́кѡ ѻ҆трокови́ца чⷭ҇таѧ, ка́кѡ бꙋ́дꙋ вы́шнѧгѡ мт҃и, и҆з̾ѧсни́ ми; Къ не́й же гаврїи́лъ речѐ со стра́хомъ, зовы́й такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, совѣ́та вы́шнѧгѡ и҆збра́ннице: ра́дꙋйсѧ, гла́са молѧ́щихсѧ скоропослꙋ́шнице.

Ра́дꙋйсѧ, сокро́вище хрⷭ҇то́ва ми́ра: ра́дꙋйсѧ, люде́й твои́хъ наде́ждо и҆ си́ло.

Ра́дꙋйсѧ, ра́ковыѧ ꙗ҆́звы ди́внаѧ гꙋби́тельнице: ра́дꙋйсѧ, про́чихъ болѣ́зней и҆сцѣли́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́ное мі́рꙋ застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рное въ ско́рбехъ и҆збавле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, пла́чь и҆ сле́зы при́снѡ ᲂу҆толѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, сп҃се́нїѧ вхо́ды всѣ̑мъ ѿверза́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, держа́вный покро́ве а҆ѳѡ́нъ населѧ́ющихъ: ра́дꙋйсѧ, же́зле мона́хѡвъ и҆ мїрѧ́нъ.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ г҃.

Си́ла вы́шнѧгѡ ѡ҆сѣни́вши тѧ̀, ѻ҆трокови́це, пло́ть прїѧ́тъ неизрече́ннѡ, показа́ тѧ село̀ сла́дкое хотѧ́щымъ жа́ти сп҃се́нїе и҆ пою́щымъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

Просла́висѧ ди́внѡ ст҃а́ѧ і҆кѡ́на твоѧ̀, всецр҃и́ца и҆менꙋ́емаѧ, є҆гда̀ цѣльбоно́сно ꙗ҆ви́сѧ твоѐ, бг҃омт҃и, и҆з̾ѡбраже́нїе: вопїю́щымъ же пред̾ ни́мъ съ вѣ́рою и҆сцѣлє́нїѧ подае́ши, да ᲂу҆множа́ютсѧ пѣ̑сни сицевы̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и незаходи́магѡ свѣ́та: ра́дꙋйсѧ, претерпѣ́вшихъ до конца̀ побѣ́до.

Ра́дꙋйсѧ, въ болѣ́знехъ и҆ ско́рбехъ сꙋ́щымъ врачева́нїе: ра́дꙋйсѧ, сиро́тъ и҆ вдови́цъ нерꙋши́маѧ стѣно̀.

Ра́дꙋйсѧ, двє́ри ра̑йскїѧ ѿверза́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, трꙋжда́ющихсѧ и҆ ѡ҆бремене́нныхъ застꙋпа́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ сп҃се́нїи вѣ́рныхъ хода́таице: ра́дꙋйсѧ, за ро́дъ человѣ́ческїй мл҃твеннице.

Ра́дꙋйсѧ, лѣ́ствице нбⷭ҇наѧ, возводѧ́щаѧ ѿ землѝ къ нб҃сѝ: ра́дꙋйсѧ, водо̀ жива́ѧ, ѡ҆мыва́ющаѧ смє́ртныѧ грѣхѝ.

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гнице, сердца̀ неѕло́бивыхъ хранѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, покро́ве, ча́дъ цр҃кве ѡ҆сѣнѧ́ющїй.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ д҃.

Живо́тъ мі́рови да́рꙋѧ, влⷣка мі́ра всели́сѧ во ᲂу҆тро́бꙋ твою̀ неискꙋсомꙋ́жнѡ, мт҃рь вѣ́рныхъ тѧ̀ показа́въ, въ ми́рѣ тѣ́хъ воспѣва́ти призва̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Пресла̑внаѧ содѣ́ѧшасѧ ѡ҆ тебѣ̀, гра́де бж҃їй, и҆сцѣле́нїємъ быва́ющымъ ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀: сегѡ̀ ра́ди цѣльбонѡ́сныѧ стрꙋи̑ врачева́нїй прїе́млюще, бл҃года́рственнѡ, ѽ всецр҃и́це, вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, сна́добїе, бо́ль ᲂу҆толѧ́ющее: ра́дꙋйсѧ, прохла́до, жа́ръ недꙋ́жныхъ ѡ҆стꙋжа́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, прижига́ющаѧ ра́кѡвыѧ ꙗ҆́звы а҆́ки пла́менемъ: ра́дꙋйсѧ, под̾има́ющаѧ со ѻ҆дра̀ ѡ҆ста́вленныхъ врачмѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ли́къ сво́й пречⷭ҇тый и҆збра̑ннымъ ꙗ҆влѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ грѣхо́вныхъ ᲂу҆́зъ разрѣша́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю и҆збавле́нїе ѿ сме́рти дарова́сѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю неизче́тный со́нмъ вѣ́рныхъ ѡ҆правда́сѧ.

Ра́дꙋйсѧ, высото̀, человѣ́ческими пѡ́мыслы неизслѣ́дованнаѧ: ра́дꙋйсѧ, глꙋбино̀, є҆ди́нымъ сло́вомъ и҆звѣ́даннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́чествїе пре́жде тебѐ бы́вшихъ патрїа́рхѡвъ: ра́дꙋйсѧ, наста́внице тебѣ̀ моли́вшихсѧ і҆ера́рхѡвъ.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ є҃.

Пречⷭ҇тый хра́мъ сп҃совъ позна́хомъ тѧ̀, ѻ҆трокови́це: къ тебѣ̀ припа́даемъ, чⷭ҇таѧ, да на́съ содѣ́лаеши хра́мы бжⷭ҇тва̀, вопїю́щихъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣша чи́ни а҆́гг҃льстїи на рꙋкꙋ̀ твоє́ю созда́вшаго рꙋко́ю человѣ́ки, и҆ ꙗ҆́кѡ влⷣчцꙋ разꙋмѣва́юще тѧ̀ є҆ди́нꙋ, а҆́ще и҆ рабо́ю себѐ нарекла̀ є҆сѝ, потща́шасѧ пѣ́сньми послꙋжи́ти тѝ, бл҃гослове́ннѣй, сицевы́ми:

Ра́дꙋйсѧ, бг҃омъ поста́вленнаѧ превы́ше нбⷭ҇ныхъ си́лъ: ра́дꙋйсѧ, чꙋде́сными и҆сцѣле́ньми и҆сполнѧ́ющаѧ мі́ръ.

Ра́дꙋйсѧ, хвалꙋ̀ и҆ сла́вꙋ ѿ нб҃съ слы́шащаѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃годаре́нїе ѿ землѝ прїе́млющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ сѣ́мѧ тлѝ въ сердца́хъ потреби́ла є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ко́зней дїа́вольскихъ ꙗ҆ре́мъ сокрꙋши́ла є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ю҆до́ль плаче́внꙋю и҆спо́лнившаѧ ра́достїю: ра́дꙋйсѧ, скѡ́рби и҆змѣнѧ́ющаѧ въ нбⷭ҇нꙋю сла́дость.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоꙋха́нїе бг҃ꙋ прїѧ́тное: ра́дꙋйсѧ, ка́ющихсѧ грѣ́шникѡвъ весе́лїе и҆зрѧ́дное.

Ра́дꙋйсѧ, бронѐ пра́вды ѿ и҆скꙋше́нїй: ра́дꙋйсѧ, щи́те ѡ҆гражде́нїѧ ѿ вражды̀ и҆ нестрое́нїй.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дницы бг҃оглаго́ливїи, сп҃совы ᲂу҆чн҃цы̀, предста́ша тѝ, дв҃о, чꙋ́днѡ, є҆гда̀ ѿ землѝ къ нб҃сѝ восходи́ла є҆сѝ, да є҆ди́нымъ се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты̀ воспою́тъ бг҃ови: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ̀ ди́внѡ бл҃года́ть ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, всецр҃и́це, є҆гда̀ ю҆́ноша, ᲂу҆че́ньми сатани́нскими ѡ҆мраче́нный, пред̾ не́ю падѐ и҆ недви́жимь бы́сть: па́че ча́ѧнїѧ же ѿ ᲂу҆́зъ мра́чныхъ свобожде́нный, со стра́хомъ и҆ ра́достїю взыва́ше тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, и҆справле́нїе нечести́вагѡ житїѧ̀: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣше́нїе стра́ждꙋщихъ лю́тѣ.

Ра́дꙋйсѧ, бѣсо́вскихъ по́лчищъ ѿ цр҃кве ѿгна́нїе: ра́дꙋйсѧ, мглы̀ грѣхо́вныѧ разсѣ́ѧнїе.

Ра́дꙋйсѧ, ко́зней неви́димыхъ ᲂу҆праздне́нїе: ра́дꙋйсѧ, де́мѡнскихъ ча́ръ всемо́щное ѡ҆доле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче, прельще́нныхъ наставлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́блаче, неви́нныхъ ѿ ѕла̀ покрыва́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, хо́лме, нбⷭ҇ною ма́нною пита́ющїй: ра́дꙋйсѧ, доли́но, смире́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ насыща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ка́меню нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ: ра́дꙋйсѧ, зерца́ло превѣ́чнагѡ свѣ́та.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ̀ да́ти себѐ въ снѣ́дь вѣ̑рнымъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, бл҃говоли́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы воплоти́тисѧ, да прїе́млюще пречⷭ҇тое тѣ́ло и҆ кро́вь твою̀, позна́ютъ тѧ̀ бг҃а соверше́ннаго: тѣ́мже дивѧ́щесѧ неизрече́ннѣй премꙋ́дрости се́й зове́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́вое показа̀ та́инство ꙗ҆́вльсѧ зижди́тель, со ᲂу҆чн҃ки̑ сверши́вый та́йнꙋю свою̀ ве́черю: мы́ же, молѧ́ще всецр҃и́цꙋ ᲂу҆досто́ити на́съ бжⷭ҇твенныѧ ст҃ы́ни, восписꙋ́емъ є҆́й сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, пода́тельнице нбⷭ҇нагѡ хлѣ́ба: ра́дꙋйсѧ, роди́тельнице вѣ́чнагѡ живота̀.

Ра́дꙋйсѧ, ча́ше, хрⷭ҇тꙋ̀ прїѡбща́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло съ бг҃омъ сочетава́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, лжи́це злата́ѧ, и҆спо́лнь бжⷭ҇твенныхъ та́инъ: ра́дꙋйсѧ, драгі́й кївѡ́те, вмѣсти́лище вели́кїѧ ст҃ы́ни.

Ра́дꙋйсѧ, пе́рсте, на ст҃ꙋ́ю є҆ѵхарі́стїю ᲂу҆казꙋ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, трапе́зо, предлага́ющаѧ на́мъ пи́щꙋ ст҃ꙋ́ю.

Ра́дꙋйсѧ, досто́йныхъ прича́стникѡвъ ѡ҆деснꙋ́ю поставлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ревни́телей бжⷭ҇твенныѧ лїтꙋргі́и ѿ а҆́да и҆збавлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, приводѧ́щаѧ сме́ртныхъ къ и҆сто́чникꙋ безсме́ртїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆гражда́ющаѧ ча́дъ свои́хъ ми́ромъ и҆ крѣ́постїю.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ и҃.

Стра́нное ржⷭ҇тво̀ ви́дѣвше, жите́йское всѧ́кое ѿло́жше попече́нїе, горѣ̀ и҆мѣ́имъ сердца̀: на сїе́ бо вы́шнїй ꙗ҆ви́сѧ, во є҆́же привлещѝ томꙋ̀ вопїю́щыѧ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Неѿстꙋ́пнѡ въ нѣ́дрѣхъ ѻ҆ч҃ескихъ пребыва́ѧ, сло́во неѡпи́санное на землѝ пло́ть бы́сть: бг҃ъ ве́лїй сотворѝ вели́чїе дв҃ѣ и҆ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, слы́шащїѧ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, невмѣсти́маго бг҃а вмѣсти́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, надмі́рнаго творца̀ мі́рꙋ ꙗ҆ви́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ сокрꙋши́сѧ сме́рти держа́ва: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆сцѣли́сѧ а҆да́мова ра́на.

Ра́дꙋйсѧ, пла́стырю, стрꙋ́пы дꙋшє́вныѧ заживлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, є҆ле́е, ꙗ҆́звы тѣлє́сныѧ ᲂу҆маща́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆толе́нїе болѣ́зней ражда́ющихъ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆блегче́нїе мꙋ́къ ᲂу҆мира́ющихъ.

Ра́дꙋйсѧ, нане́сшаѧ пораже́нїе а҆́дꙋ: ра́дꙋйсѧ, притꙋпи́вшаѧ сме́рти жа́ло.

Ра́дꙋйсѧ, ча́ѧнїе всеѻ́бщагѡ воскрⷭ҇нїѧ: ра́дꙋйсѧ, правосла́вныхъ несꙋмнѣ́нное сп҃се́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѧ́кое є҆стество̀ а҆́гг҃льское и҆ человѣ́ческое ᲂу҆диви́сѧ вели́чїю непостижи́магѡ твоегѡ̀ воплоще́нїѧ, сло́ве: недоꙋмѣва́юще же ѡ҆ се́й ве́лїей та́йнѣ бл҃гоче́стїѧ, со стра́хомъ и҆ тре́петомъ бл҃года́рственнѡ зове́мъ тѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Многоразли́чными недꙋ̑ги ѡ҆держи́мїи, ѽ всецр҃и́це, ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ па́че ча́ѧнїѧ и҆сцѣлє́нїѧ полꙋча́ютъ, да прїе́мше вѣ́рою бл҃года́ть, велегла́снѡ взыва́ютъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, здра́выхъ ча́дъ при́сное сохране́нїе: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ ко здра́вїю преложе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, дѣте́й недꙋ́гꙋющихъ и҆сцѣле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ю҆́ныхъ страда́льцєвъ мт҃и.

Ра́дꙋйсѧ, воста́нїе на ѻ҆́дръ болѣ́зни пове́рженныхъ: ра́дꙋйсѧ, ѿра́до стра́хомъ сме́ртнымъ ѡ҆держи́мыхъ.

Ра́дꙋйсѧ, вне́млющаѧ человѣ́кѡвъ рыда́нїѧмъ: ра́дꙋйсѧ, призрѣва́ющаѧ на на̑ша стена̑нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, бо́лей земны́хъ нбⷭ҇ною ра́достїю растворе́нїе: ра́дꙋйсѧ, лю́тѣ ѡ҆бꙋрева́емыхъ пачеесте́ственное терпѣ́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆готовлѧ́еши пла́чꙋщымъ ра́дость: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ снабдѣва́еши кро́ткихъ крило́ма мл҃твы.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ і҃.

Сп҃стѝ хотѧ̀ зижди́тель и҆стлѣ́вшее грѣхо́мъ человѣ́ческое є҆стество̀, сни́де на тѧ̀, ꙗ҆́кѡ до́ждь на рꙋно̀, и҆ кꙋпинꙋ́ тѧ содѣ́лавъ неѡпали́мꙋю, бг҃ъ сы́й бы́сть чл҃вѣ́къ, да воспѣва́емъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ дѣ́вамъ, ѻ҆трокови́це чⷭ҇таѧ, и҆ всѣ̑мъ ѡ҆ чⷭ҇тотѣ̀ радѧ́щымъ: въ тѧ́ бо всели́сѧ бг҃ъ, ѡ҆чища́ѧй разꙋ̑мнаѧ созда̑нїѧ своѧ̑, да и҆збы́вше всѧ́кїѧ скве́рны, предлага́емъ тѝ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, молча́нїѧ взыскꙋ́ющихъ собесѣ́днице: ра́дꙋйсѧ, вѣ́нче хранѧ́щихъ дѣ́вство.

Ра́дꙋйсѧ, нача́ло и҆ коне́цъ дꙋхо́внагѡ соверше́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, храни́лище бжⷭ҇твеннагѡ ѿкрове́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, трⷪ҇ческагѡ совѣ́та таи́ннице: ра́дꙋйсѧ, сп҃се́нїѧ человѣ́кѡвъ вино́внице.

Ра́дꙋйсѧ, верши́но, гѡ́рдымъ ᲂу҆мѡ́мъ непристꙋ́пнаѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆бѣ́жище, смирє́ннымъ сердца́мъ достꙋ́пное.

Ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ, нб҃сѐ чⷭ҇тѣ́йшаѧ: ра́дꙋйсѧ, херꙋві́мѡвъ и҆ серафі́мѡвъ чтⷭ҇нѣ́йшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, ꙗ҆́кѡ прїѧ́ла є҆сѝ ѿ а҆рха́гг҃ла ра́дованїе: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣ́шеннаѧ, ꙗ҆́кѡ рꙋ́цѣ твоѝ ѡ҆сѧза́стѣ воскрⷭ҇шаго хрⷭ҇та̀.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе тща́щесѧ разꙋ́мное сп҃сꙋ приноси́ти, всегда̀ неключи́ми, влⷣчце, ѡ҆стае́мсѧ рабѝ твоѝ: кто́ бо мо́жетъ досто́йнѡ воспѣ́ти бг҃а, є҆гѡ́же и҆́мѧ ꙗ҆́кѡ мѵ́ро и҆злїѧ́нное; сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣ́тъ ве́лїй возсїѧ́въ во тьмѣ̀ сѣдѧ́щымъ, посѣтѝ на́съ восто́къ свы́ше, сн҃ъ и҆ бг҃ъ тво́й, ѽ дв҃о: тѧ̀ содѣ́лавъ свѣще́ю на свѣ́щницѣ, свѣтонѡ́снымъ ча́дѡмъ цр҃кѡ́внымъ наказꙋ́етъ приноси́ти тѝ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, зарѐ ᲂу҆́мнагѡ сл҃нца: ра́дꙋйсѧ, вмѣсти́лище бжⷭ҇твеннагѡ ѻ҆гнѧ̀.

Ра́дꙋйсѧ, свѣ́те, ꙗ҆́кѡ ѡ҆дѣѧ́нїе ст҃ы́хъ сотка́ла є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, свѣщѐ, ꙗ҆́кѡ тьмꙋ̀ бѣсо́вскꙋю ѿгна́ла є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ко́сныхъ ᲂу҆мѡ́въ просвѣще́нїе: ра́дꙋйсѧ, грѣ́шныхъ серде́цъ ѡ҆заре́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, десни́це, и҆з̾ мо́рѧ сꙋ́етствїй и҆зводѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, лꙋчѐ, пꙋтеводѧ́щаѧ къ црⷭ҇твїю сп҃са́ющихсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мо́лнїе, нераска́ѧнныхъ поража́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, гро́ме, гꙋби́телей ᲂу҆страша́ющїй.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆мраче́нныѧ со́вѣсти просвѣтле́нїе: ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ сꙋда̀ ᲂу҆милостивле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ в҃і.

Бл҃года́ть да́ти восхотѣ́въ, зако́на ве́тхагѡ пода́тель завѣ́тъ но́вый на́мъ дарова̀: мы́ же, бл҃года́ть прїи́мше, не дѣ́лы зако́на, но є҆ди́ною вѣ́рою сп҃се́нїе ᲂу҆лꙋчи́вше, восписꙋ́емъ всѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще твоѐ ржⷭ҇тво̀, бг҃омт҃и, ꙗ҆́коже дре́вле і҆и҃ль въ кѷмва́лѣхъ сѣно́внꙋю ски́нїю воспѣва́ше, та́кѡ мы̀ ны́нѣ тѧ̀, ски́нїю и҆́стиннꙋ, добродѣ́тельми прославлѧ́емъ, да слы́шиши ѿ всѣ́хъ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, пѣ́сне, воспѣва́емаѧ горѣ̀: ра́дꙋйсѧ, ѱалмѐ, слы́шимый ни́зꙋ.

Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ досто́йнѡ послꙋжи́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннѣй трⷪ҇цѣ смире́нїемъ ᲂу҆годи́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́ки носѧ́щаго носи́вшаѧ въ себѣ̀: ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле содержа́щагѡ вселе́ннꙋю въ рꙋцѣ̀.

Ра́дꙋйсѧ, та́йно неизрече́ннаѧ вѣкѡ́въ и҆ време́нъ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆пова́нїе тве́рдое наро́дѡвъ и҆ племе́нъ.

Ра́дꙋйсѧ, серде́чное ра́дованїе і҆ере́євъ бл҃гоговѣ́йныхъ: ра́дꙋйсѧ, бы́строе слы́шанїе мл҃твъ цр҃ко́вныхъ и҆ келе́йныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, премⷣрости до́ме бг҃озда́нный: ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇ти сосꙋ́де, бг҃омъ и҆збра́нный.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ всецр҃и́це мт҃и, ро́ждшаѧ всѣ́хъ ст҃ы́хъ ст҃ѣ́йшее сло́во, ны́нѣшнее на́ше прїе́мши пѣснопѣ́нїе, ѿ всѧ́кїѧ сме́ртныѧ болѣ́зни и҆сцѣли́ ны и҆ бꙋ́дꙋщагѡ и҆зба́ви ѡ҆сꙋжде́нїѧ вопїю́щихъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ предста́тель съ нб҃сѐ сше́дъ, речѐ всецр҃и́цѣ: ра́дꙋйсѧ! И҆ бг҃овѣща́ннымъ гла́сомъ воплоща́ема тѧ̀ зрѧ̀, гдⷭ҇и, возопѝ къ не́й такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, глави́зно на́шегѡ сп҃се́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆сполне́нїе зижди́телева смотре́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю бг҃ъ воплоти́сѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ неви́димый въ тебѣ̀ и҆з̾ѡбрази́сѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ми́лость ми́ра внꙋ́трь прїѧ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆дѣѧ́нїе пло́ти сло́вꙋ и҆стка́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆мꙋ̀ непости́жнаѧ го́рнѧѧ сла́во: ра́дꙋйсѧ, сердца̀ ѡ҆живи́вшаѧ нбⷭ҇наѧ ма́нно.

Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀, бл҃года́ти сїѧ́нїе: ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче, живы́ѧ воды̀ и҆злїѧ́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бцⷣе, въ жена́хъ бл҃гослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ сп҃са дв҃о нетлѣ́ннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Конда́къ а҃.

Новоѧвле́ннѣй твое́й і҆кѡ́нѣ предстоѧ́ще вѣ́рнїи ᲂу҆ми́льнѡ, воспѣва́емъ тѝ, всецр҃и́це, рабѝ твоѝ:* низпослѝ цѣльбы̑ къ тебѣ̀ притека́ющымъ, да всѝ ра́достнѡ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Мл҃тва.

Ѽ пречⷭ҇таѧ бг҃омт҃и, всецр҃и́це! Оу҆слы́ши многоболѣ́зненное воздыха́нїе на́ше пред̾ чꙋдотво́рною і҆кѡ́ною твое́ю, и҆з̾ ᲂу҆дѣ́ла а҆ѳѡ́нскагѡ въ рѡссі́ю принесе́нною, при́зри на ча́дъ твои́хъ, неисцѣ́льными недꙋ̑ги стра́ждꙋщихъ, ко ст҃о́мꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ съ вѣ́рою припа́дающихъ! Ꙗ҆́коже пти́ца крило́ма покрыва́етъ птенцы̀ своѧ̑, та́кѡ и҆ ты̀ ны́нѣ, при́снѡ жива̀ сꙋ́щи, покры́й на́съ многоцѣле́бнымъ твои́мъ ѡ҆мофо́ромъ. Та́мѡ, и҆дѣ́же наде́жда и҆счеза́етъ, несꙋмнѣ́нною наде́ждою бꙋ́ди. Та́мѡ, и҆дѣ́же лю̑тыѧ скѡ́рби превозмога́ютъ, терпѣ́нїемъ и҆ ѡ҆сла́бою ꙗ҆ви́сѧ. Та́мѡ, и҆дѣ́же мра́къ ѿча́ѧнїѧ въ дꙋ́ши всели́сѧ, да возсїѧ́етъ неизрече́нный свѣ́тъ бжⷭ҇тва̀! Малодꙋ̑шныѧ ᲂу҆тѣ́ши, немощны̑ѧ ᲂу҆крѣпѝ, ѡ҆жесточє́ннымъ сердца́мъ ᲂу҆мѧгче́нїе и҆ просвѣще́нїе да́рꙋй. И҆сцѣли́ болѧ́щыѧ лю́ди твоѧ̑, ѽ всемлⷭ҇тиваѧ цр҃и́це! Оу҆́мъ и҆ рꙋ́ки врачꙋ́ющихъ на́съ бл҃гословѝ, да послꙋ́жатъ ѻ҆рꙋ́дїемъ всемо́щнагѡ врача̀ хрⷭ҇та̀ сп҃са на́шегѡ. Ꙗ҆́кѡ живѣ́й тѝ сꙋ́щей съ на́ми мо́лимсѧ пред̾ і҆кѡ́ною твое́ю, ѽ влⷣчце! Прострѝ рꙋ́цѣ твои̑, и҆спо́лненнѣи и҆сцѣле́нїѧ и҆ врачбы̀, ра́досте скорбѧ́щихъ, въ печа́лехъ ᲂу҆тѣше́нїе, да чꙋдотво́рнꙋю по́мощь ско́рѡ полꙋчи́вше, прославлѧ́емъ живонача́льнꙋю и҆ нераздѣ́льнꙋю трⷪ҇цꙋ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а, во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Акафист Пресвятой Богородице Всецарица | Текст

Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Всецарица». Полный текст молитвы перед образом Божией Матери об исцелении от болезней и от рака. Аудиоматериалы.

Акафист Пресвятой Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея, именуемой «Всецарица»

Молитвы «Всецарице» об исцелении от болезней и от рака

Акафист Пресвятой Богородице Всецарица

Икона Божией Матери «Всецарица»

В Греции, в святой Ватопедской обители на горе Афон, находится чудотворный образ Божией Матери, именуемой «Всецарица» (по греч. – «ПантанАсса»). Эта икона имеет от Бога особую и исключительную благодать исцеления страшных раковых болезней.

В 1991 году множество иконок с образом «Всецарица» было отправлено в благословение русским детям, страдающим раком. По свидетельству сотрудников онкологического центра, за это время произошло несколько чудес.

Здоровье одного мальчика, бывшего при смерти, неожиданно поправилось. Мальчик попросил разрешения взять икону домой и вскоре получил полное исцеление…

КондАк 1

НовоявлЕнней Твоей иконе предстоЯще вЕрнии умильно, воспеваем Ти, ВсецарИце, рабИ Твои; ниспослИ цельбЫ к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти: радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцелЯющая.

Икос 1

Ангел предстАтель с небесЕ сшед, речЕ Всецарице: радуйся! И боговещАнным гласом воплощаема Тя зря, Господи, возопИ к Ней таковАя:

Радуйся, главИзно нашего спасения; радуйся, исполнения ЗиждИтелева смотрения.

Радуйся, яко Тобою Бог воплотИся; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразИся.

Радуйся, Милость мира внутрь приЯвшая; радуйся, одеЯние плоти Слову соткАвшая.

Радуйся, уму непостИжная гОрняя славо; радуйся, сердцА оживившая небесная манно.

Радуйся, звездО, благодАти сияние; радуйся, источниче, живЫя воды излияние.

Радуйся, Богородице, в женАх благословенная; радуйся, рОждшая Спаса, Дево нетленная.

Радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцеляющая.

Кондак 2

Безначальное Слово ОтрочА млАдо Тобою бысть, исцеления подаЯ Тя, Дево, чтущим и неизреченное Его Рождество воспевающим: Аллилуиа.

Икос 2

РАзум недоразумевАемый разумЕти Дева Ищущи, возопИ к служАщему: Яко ОтроковИце чистая, кАко буду ВЫшняго Мати, изъясни; к Нейже Гавриил речЕ со страхом, зовЫй таковАя:

Радуйся, Совета Вышняго избраннице; радуйся, гласа молящихся скоропослУшнице.

Радуйся, сокровище Христова мира; радуйся, людей Твоих надеждо и сило.

Радуйся, рАковыя язвы дивная губИтельнице; радуйся, прочих болезней исцелИтельнице.

Радуйся, единое миру заступление; радуйся, верное в скОрбех избавление.

Радуйся, плач и слезы прИсно утоляющая; радуйся, спасения вхОды всем отверзАющая.

Радуйся, скИптре и держАво Афон населяющих; радуйся, жЕзле монахов и мирЯн.

Радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцеляющая.

Кондак 3

Сила ВЫшняго осенИвши Тя, ОтроковИце, плоть приЯт неизреченно, показА Тя селО сладкое, хотящим жАти спасение и поющим: Аллилуиа.

Икос 3

ПрослАвися дИвно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егдА цельбонОсно явИся Богоматере изображение; вопиющим же пред нЕю с верою исцеление подаЕши, да умножАются песни сицевЫя:

Радуйся, Мати НезаходИмого Света; радуйся, претерпевших до конца побЕдо.

Радуйся, в болезнех и скОрбех сущим врачевание; радуйся, сирот и вдовиц нерушимая стенО.

Радуйся, двЕри райские отверзАющая; радуйся, труждающихся и обремененных заступающая.

Радуйся, о спасении верных ходатаице; радуйся, за род человеческий молитвеннице.

Радуйся, лЕствице небесная, возводящая от земли на небеси; радуйся, водО живая, омывающая смертныя грехи.

Радуйся, Агнице, сердцА незлОбивых хранящая; радуйся, покрове, чад Церкве осеняющий.

Радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцеляющая.

Кондак 4

Живот мИрови дАруя, Владыка мира вселися во утробу Твою неискусомУжно; Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призвА: Аллилуиа.

Икос 4

Преславная содЕяшася о Тебе, Граде Божий, исцелЕнием бывающим от святыя иконы ТвоеЯ; цельбонОсныя стрУи врачеваний приЕмлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием:

Радуйся, снАдобие, боль утоляющее; радуйся, прохлАдо, жар недужный остужающая.

Радуйся, прижигАющая рАковыя Язвы, Аки пламенем; радуйся, подымающая со одра остАвленных врачьмИ.

Радуйся, лик Свой пречистый избрАнным являющая; радуйся, от греховных уз разрешающая.

Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровАся; радуйся, яко Тобою безсчетный сонм верных оправдАся.

Радуйся, высотО, человеческими пОмыслы неизслЕдованная; радуйся, глубинО, единым Словом извЕданная.

Радуйся, прорОчествие прежде Тебе бывших патриархов; радуйся, наставнице Тебе молившихся иерархов.

Радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцеляющая.

Кондак 5

Пречистый храм Спасов познАхом Тя, ОтроковИце; к Тебе припАдаем, Чистая, да нас содЕлаеши хрАмы Божества, вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 5

ВИдеша чИни Ангельстии на рукУ ТвоЕю Создавшаго рукОю человЕки, и Яко Владычицу разумевАюще Тя едИну, Аще и РабОю Себе нареклА еси, потщАшася песньми послужити Ти, Благословенней, сицевЫми:

Радуйся, Богом поставленная превыше Небесных сил; радуйся, чудесными исцелЕньми исполняющая мир.

Радуйся, хвалУ и славу от небес слЫшащая; радуйся, благодарение от земли приЕмлющая.

Радуйся, Яко семя тли в сердцАх потребила есИ; радуйся, яко кОзней диавольских ярЕм сокрушила еси.

Радуйся, юдОль плачевную испОлнившая радостию; радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость.

Радуйся, благоухание Богу приятное; радуйся, кающихся грешников весЕлие изрЯдное.

Радуйся, брОне прАвды от искушений; радуйся, щИте ограждения от враждЫ и нестроЕний.

Радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцеляющая.

Кондак 6

ПроповЕдницы богоглагОливии, СпАсовы ученицЫ, предсташа Ти, Дево, чУдно, внегдА от землИ к небесИ восходила еси, да единым сЕрдцем и устЫ воспоют БОгови: Аллилуиа.

Икос 6

ВозсиЯ дивная благодать от иконы ТвоеЯ, Всецарице, егда юноша, ученьми сатанинскими омрачЕнный, пред нею падЕ и недвижим бысть; пАче чАяния же от уз мрачных свобождЕнный, со страхом и радостию взывАше Ти сИце:

Радуйся, исправление нечестиваго житиЯ; радуйся, утешЕние стрАждущих лЮте.

Радуйся, бесовских пОлчищ от Церкве отгнАние; радуйся, мглы греховныя разсЕяние.

Радуйся, кОзней невидимых упразднение; радуйся, дЕмонских чар всемОщное одоление.

Радуйся, светИльниче, прельщЕнных наставлЯяй; радуйся, Облаче, невинных от зла покрывАяй.

Радуйся, хОлме, небесною манною питающий; радуйся, долИно, смирением Христовым насыщАющая.

Радуйся, кАменю Небеснаго Царствия; радуйся, зерцало Превечнаго Света.

Радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцеляющая.

Кондак 7

ХотЯщу дати СебЕ в снедь верным, благоволил еси от Девы воплотитися, да приЕмлюще Пречистое Тело и Кровь Твою, познАют Тя, Бога совершеннаго; темже дивЯщеся неизречЕнней премудрости сей зовем: Аллилуиа.

Икос 7

Новое показА тАинство Явлься ЗиждИтель, со ученики свершИвый Тайную Свою ВЕчерю; мы же, моляще Всецарицу удостОити нас Божественныя Святыни, восписУем Ей сицевАя:

Радуйся, подАтельнице Небеснаго Хлеба; радуйся, родИтельнице ВЕчнаго Живота.

Радуйся, чаше, Христу приобщАющая; радуйся, душу и тело с Богом сочетАющая.

Радуйся, лжИце златАя, испОлнь Божественных ТАин; радуйся, драгИй кивОте, вместИлище Великия СвятЫни.

Радуйся, пЕрсте, на Святую ЕвхарИстию указУяй; радуйся, трапЕзо, предлагающая нам Пищу Святую.

Радуйся, достойных причАстников одеснУю поставлЯющая; радуйся, ревнителей БожЕственныя литургИи от ада избавляющая.

Радуйся, приводящая смертных к Источнику безсмертия; радуйся, ограждающая чад Своих мИром и крЕпостию.

Радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцеляющая.

Кондак 8

Странное Рождество вИдевше, житейское всякое отлОжше попечЕние, горЕ имеим сердцА; на сиЕ бо ВЫшний явися во еже привлещи Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8

НеотстУпно в недрех Отеческих пребывая, Слово неопИсанное на землИ плоть бысть; Бог ВЕлий сотворИ величие Деве и призрЕ на смирение РабЫ СвоеЯ, слЫшащия сицевАя:

Радуйся, Невместимаго Бога вместившая; радуйся, надмИрнаго Творца мИру явившая.

Радуйся, яко сокрушИся смерти держава; радуйся, яко исцелися АдАмова рАна.

Радуйся, пластырю, стрУпы душевныя заживляяй; радуйся, елЕе, Язвы телесныя умащАяй.

Радуйся, утолЕние болезней раждАющих; радуйся, облегчение мук умирающих.

Радуйся, нанесшая поражение аду; радуйся, притупившая смерти жАло.

Радуйся, чаяние всеобщАго воскресения; радуйся, православных несумнЕнное спасение.

Радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцеляющая.

Кондак 9

Всякое естествО ангельское и человеческое удивИся величию непостижимаго Твоего воплощения, СлОве; недоумевАюще же о сей вЕлией тайне благочестия, со страхом и трепетом благодАрственно зовем Ти: Аллилуиа.

Икос 9

МногоразлИчными недУги одержИмии, о Всецарице, от святЫя иконы ТвоеЯ пАче чАяния исцеления получают, да приИмше верою благодать, велеглАсно взывают Ти:

Радуйся, здрАвых чад прИсное сохранение; радуйся, болЯящих ко здравию преложЕние.

Радуйся, детЕй недУгующих исцеление; радуйся, юных страдАльцев Мати.

Радуйся, возстАние на одр болезни поверженных; радуйся, отрАдо страхом смЕртным одержИмых.

Радуйся, яко внЕмлеши человЕков рыданиям; радуйся, призревАющи на наша стенАния.

Радуйся, бОлей земных небесною радостию растворЕние; радуйся, лЮте обуреваемых пачеестЕственное терпЕние.

Радуйся, яко уготовлЯеши плАчущим радость; радуйся, яко снабдевАеши крОтких крилОма молитвы.

Радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцеляющая.

Кондак 10

СпастИ хотЯ ЗиждИтель истлевшее грехОм человеческое естество, снИде на Тя, яко дождь на рунО, и купинУ Тя соделав неопалИмую, Бог сый бысть Человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 10

СтенА еси дЕвам, ОтроковИце Чистая, и всем о чистотЕ радЯщим; в Тя бо вселися Бог, очищАяй разумныя создания СвоЯ, да избЫвше всякия скверны, предлагаем Ти сицевАя;

Радуйся, молчания взыскУющих собеседнице; радуйся, вЕнче хранящих дЕвство.

Радуйся, начало и конец духОвнаго совершЕния; радуйся, хранИлище Божественнаго откровЕния.

Радуйся, ТрОическаго Совета таИннице; радуйся, спасения человЕков винОвнице.

Радуйся, вершино, гОрдым умАм неприступная; радуйся, убежище, смирЕнным сердцАм доступное.

Радуйся, Чистая, небесЕ чистЕйшая; радуйся Херувимов и Серафимов честнЕйшая.

Радуйся, обрадованная, Яко приЯла еси от Архангела рАдование; радуйся, утЕшенная, Яко рУце Твои осязАсте воскресшаго Христа.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 11

Пение тщАшеся разумное Спасу приносИти, всегда неключИми, Владычице, остаЕмся рабИ Твои; кто бо может достойно воспЕти Бога, Егоже имя яко мИро излиЯнное; сего ради вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Свет вЕлий возсиЯв во тьме седящим, посетИ нас, о Дево, Восток свыше, Сын и Бог Твой; Тя соделав свещЕю на свЕщнице, светоносным чАдом церковным наказУет приносити Ти сицевАя:

Радуйся, зарЕ Умнаго Солнца; радуйся, вместИлище Божественнаго ОгнЯ.

Радуйся, свете, яко одеЯние святых соткалА еси; радуйся, свещЕ, яко тьму бесОвскую отгнАла еси.

Радуйся, кОсных умОв просвещение; радуйся, грешных сердЕц озарЕние.

Радуйся, деснИце, из мОря сУетствий изводящая; радуйся, лучЕ, путеводЯй к Царствию спасАющихся.

Радуйся, мОлние, нераскАянных поражающая; радуйся, грОме, губителей устрашающий.

Радуйся, лукАвыя совести просветление; радуйся, умилостивлЕние Божия суда.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 12

Благодать дАти восхотЕв, Завета Ветхаго Податель Завет Новый нам даровА; мы же благодать приИмше, не дЕлы закОна, но единою верою спасение улучИвше, восписУем вси: Аллилуиа.

Икос 12

ПоЮще ТвоЕ рождество, Якоже дрЕвле ИзрАиль в кимвАлех сенОвную скИнию воспеваше, тАко мы ныне Тя, скИнию Истинну, добродЕтельми прославляем, да слЫшиши от всех сицевАя:

Радуйся, пЕсне, воспеваемая горЕ; радуйся псАлме, слышимый нИзу.

Радуйся, Единому Богу достойно послужившая; радуйся, Божественней Троице смирением угодившая.

Радуйся, вЕки Носящаго носившая в Себе; радуйся, престоле СодержАщаго вселенную в руцЕ.

Радуйся, тАйно неизреченная векОв и времЕн; радуйся, упование твердое нарОдов и племЕн.

Радуйся, сердечное рАдование иерЕев благоговЕйных; радуйся, быстрое слЫшание молитв церковных и келЕйных.

Радуйся, премудрости дОме богозданный; радуйся, мИлости сосУде, Богом избрАнный.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 13

О Всецарице Мати, рОждшая всех святых Святейшее Слово! Нынешнее наше приЯвши песнопение, от всякия смертныя болезни исцелИ ны и будущаго избАви осуждения вопиющих: Аллилуиа.

Молитва иконе Пресвятой Божьей Матери «Всецарица

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.


Вы прочитали статью Акафист Пресвятой Богородице Всецарица. Читайте также:

Акафисты, читаемые в болезни и скорби

Молитва и акафист иконе Божией Матери «Всецарица»

4.2
/
5
(
65

голосов
)

(об исцелении от рака, онкологии; в избавлении от пристрастия к оккультизму, в помощи родителям за своих чад, ушедших из дома и оказавшихся в плену наркомании)

Оглавление:

Кондак 1

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии, умильно воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти:

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Икос 1

Ангел предстатель с Небесе сшед, рече Всецарице: радуйся! И боговещанным гласом, воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая:

Радуйся, главизно нашего спасения; радуйся, исполнение Зиждителева смотрения.

Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися.

Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая.

Радуйся, уму непостижная горняя славо; радуйся, сердца оживившая небесная манно.

Радуйся, звездо, благодати сияние; радуйся, источниче, живыя воды излияние.

Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса Дево нетленная.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 2

Безначальное Слово Отроча младо Тобою бысть, исцеления подая Тя, Дево, чтущим и неизреченное Его Рождество воспевающим: Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: яко Отроковица чистая, како буду Вышняго Мати, изъясни. К Ней же Гавриил рече со страхом, зовый таковая:

Радуйся, совета Вышняго Избраннице; радуйся, гласа молящихся Скоропослушнице.

Радуйся, сокровище Христова мира; радуйся, людей Твоих надеждо и сило.

Радуйся, раковыя язвы дивная губительнице; радуйся, прочих болезней Исцелительнице.

Радуйся, единое миру заступление; радуйся, верное в скорбех избавление.

Радуйся, плач и слезы присно утоляющая; радуйся, спасения входы всем отверзающая.

Радуйся, скиптре и державо Афон населяющих; радуйся, жезле монахов и мирян.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 3

Сила Вышняго осени Тя, Отроковице, плоть прият неизреченно, показа Тя село сладкое хотящим жати спасение и поющим: Аллилуиа.

Икос 3

Прославися дивно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматере изображение; вопиющим же пред нею с верою исцеления подаеши, да умножаются песни сицевыя:

Радуйся, Мати незаходимаго Света; радуйся, претерпевших до конца победо.

Радуйся, в болезнех и скорбех сущим врачевание; радуйся, сирот и вдовиц нерушимая стено.

Радуйся, двери райския отверзающая; радуйся, труждающихся и обремененных заступающая.

Радуйся, о спасении верных Ходатаице; радуйся, за род человеческий Молитвеннице.

Радуйся, лествице небесная, возводящая от земли к Небеси; радуйся, водо живая, омывающая смертные грехи.

Радуйся, Агнице, сердца незлобивых хранящая; радуйся, Покрове, чад Церкви осеняющий.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 4

Живот мирови даруя, Владыка мира вселися во утробу Твою неискусомужно и, Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призва: Аллилуиа.

Икос 4

Преславная содеяшася о Тебе, Граде Божий, исцелением бывающим от святыя иконы Твоея; цельбоносныя струи врачеваний приемлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием:

Радуйся, снадобие, боль утоляющее; радуйся, прохладо, жар недужный остужающая.

Радуйся, прижигающая раковыя язвы, аки пламенем; радуйся, подымающая со одра оставленных врачми.

Радуйся, лик Свой пречистый избранным являющая; радуйся, от греховных уз разрешающая.

Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровася; радуйся, яко Тобою неисчетный сонм верных оправдася.

Радуйся, высото, человеческими помыслы неизследованная; радуйся, глубино, единым Словом изведанная.

Радуйся, пророчествие прежде Тебе бывших патриархов; радуйся, наставнице Тебе молившихся иерархов.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 5

Пречистый Храм Спасов познахом Тя, Отроковице; к Тебе припадаем, Чистая, да нас соделаеши храмы Божества, вопиющих Ему : Аллилуиа.

Икос 5

Видеша чини Ангельстии на руку Твоею Создавшаго рукою человеки и, яко Владычицу разумевающе Тя едину, аще и рабою Себе нарекла еси, потщашася песньми послужити Ти, Благословенней, сицевыми:

Радуйся, Богом поставленная превыше небесных Сил; радуйся, чудесными исцеленьми исполняющая мир.

Радуйся, хвалу и славу от Небес слышащая; радуйся, благодарение от земли приемлющая.

Радуйся, яко семя тли в сердцах потребила еси; радуйся, яко козней диавольских ярем сокрушила еси.

Радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостию; радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость.

Радуйся, благоухание Богу приятное; радуйся, кающихся грешников веселие изрядное.

Радуйся, броне правды от искушений; радуйся, щите ограждения от вражды и нестроений.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 6

Проповедницы богоглаголивии, Спасовы ученицы, предсташа Ти, Дево, чудно, внегда от земли к Небеси восходила еси, да единым сердцем и усты воспоют Богови: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия дивная благодать от иконы Твоея, Всецарице, егда юноша, ученьми сатанинскими омраченный, пред нею паде и недвижим бысть; паче чаяния же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостию взываше Ти сице:

Радуйся, исправление нечестиваго жития; радуйся, утешение страждущих люте.

Радуйся, бесовских полчищ от Церкве отгнание; радуйся, мглы греховныя разсеяние.

Радуйся, козней невидимых упразднение; радуйся, демонских чар всемощное одоление.

Радуйся, светильниче, прельщенных наставляяй; радуйся, облаче, невинных от зла покрываяй.

Радуйся, холме, небесною манною питающий; радуйся, долино, смирением Христовым насыщающая.

Радуйся, каменю Небеснаго Царствия; радуйся, зерцало превечнаго Света.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 7

Хотящу дати Себе в снедь верным, благоволил еси от Девы воплотитися, да приемлюще Пречистое Тело и Кровь Твою, познают Тя, Бога совершеннаго; темже, дивящеся неизреченней премудрости сей, зовем: Аллилуиа.

Икос 7

Новое показа таинство явлься Зиждитель, со ученики совершивый Тайную Свою Вечерю; мы же, моляще Всецарицу удостоити нас Божественныя Святыни, восписуем Ей сицевая:

Радуйся, Подательнице Небеснаго Хлеба; радуйся, Родительнице Вечнаго Живота.

Радуйся, чаше, Христу приобщающая; радуйся, душу и тело с Богом сочетающая.

Радуйся, лжице златая, исполнь Божественных Таин; радуйся, кивоте драгий, вместилище великия Святыни.

Радуйся, персте, на святую Евхаристию указуяй; радуйся, Трапезо, предлагающая нам Пищу Святую.

Радуйся, в час судный достойных причастников одесную поставляющая; радуйся, ревнителей Божественныя Литургии от ада избавляющая.

Радуйся, приводящая смертных к Источнику безсмертия; радуйся, ограждающая чад Своих миром и крепостию.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 8

Странное Рождество видевше, житейское всякое отложим попечение и горе имеем сердца; на сие бо Вышний явися, во еже привлещи к высоте Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8

Неотступно в недрах Отеческих пребывая, Слово неописанное на земли плоть бысть; Бог Велий сотвори величие Деве и призре на смирение Рабы Своея, слышащия сицевая:

Радуйся, невместимаго Бога вместившая; радуйся, надмирнаго Творца миру явившая.

Радуйся, яко сокрушися смерти держава; радуйся, яко исцелися Адамова рана.

Радуйся, пластырю, струпы душевныя заживляяй; радуйся, елее, язвы телесныя умащаяй.

Радуйся, утоление болезней рождающих; радуйся, облегчение мук умирающих.

Радуйся, нанесшая поражение аду; радуйся, притупившая смерти жало.

Радуйся, чаяние всеобщаго воскресения; радуйся, православных несумненное спасение.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское и человеческое удивися величию непостижимаго Твоего воплощения, Слове; недоумевающе же о сей велией тайне благочестия, со страхом и трепетом благодарственно зовем Ти: Аллилуиа.

Икос 9

Многоразличными недуги одержимии, о Всецарице, от святыя иконы Твоея паче чаяния исцеления получают, да приимше верою благодать, велегласно вопиют Ти:

Радуйся, здравых чад присное сохранение; радуйся, болящих ко здравию преложение.

Радуйся, детей недугующих исцеление; радуйся, юных страдальцев Мати.

Радуйся, возстание на одр болезни поверженных; радуйся, отрадо страхом смертным одержимых.

Радуйся, яко внемлеши человеков рыданием; радуйся, призревающая на наша стенания.

Радуйся, болей земных небесною радостию растворение; радуйся, люте обуреваемых пачеестественное терпение.

Радуйся, яко уготовляеши плачущим радость; радуйся, яко снабдеваеши кротких крилома молитвы.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 10

Спасти хотя Зиждитель истлевшее грехом человеческое естество, сниде на Тя, яко дождь на руно, и, купину Тя соделав неопалимую, Бог сый, бысть Человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Отроковице Чистая, и всем о чистоте радящим, в Тя бо вселися Бог, очищаяй разумная создания Своя, да избывше всякия скверны, предлагаем Ти сицевая:

Радуйся, молчания взыскующих Собеседнице; радуйся, венче хранящих девство.

Радуйся, начало и конец духовнаго совершения; радуйся, хранилище Божественнаго откровения.

Радуйся, Троическаго Совета Таиннице; радуйся, спасения человеков виновнице.

Радуйся, вершино, гордым умом неприступная; радуйся, убежище, смиренным сердцам доступное.

Радуйся, Чистая, Небесе чистейшая; радуйся, Херувимов и Серафимов честнейшая.

Радуйся, Обрадованная, яко прияла еси от Архангела радование; радуйся, Утешенная, яко руце Твои осязасте воскресшаго Христа.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 11

Пение тщащеся разумное Спасу приносити, всегда неключими, Владычице, остаемся раби Твои; кто бо может достойно воспети Бога, Егоже имя, яко миро излиянное? Сего ради вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Свет велий возсияв во тьме седящим, посети нас, о Дево, Восток свыше Сын и Бог Твой; Тя соделав свещею на свещнице, светоносным чадом церковным наказует приносити Ти сицевая:

Радуйся, заре умнаго Солнца; радуйся, вместилище Божественнаго Огня.

Радуйся, свете, яко одеяние святых соткала еси; радуйся, свеще, яко тьму бесовскую отгнала еси.

Радуйся, косных умов просвещение; радуйся, грешных сердец озарение.

Радуйся, деснице, из моря суетствий изводящая; радуйся, лучу, путеводяй к Царствию спасающихся.

Радуйся, молние, нераскаянных поражающая; радуйся, громе, губителей устрашающий.

Радуйся, лукавыя совести просветление; радуйся, умилостивление Божия Суда.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 12

Благодать дати восхотев, завета ветхаго Податель завет новый нам дарова; мы же, благодать сию приимше, не делы закона, но единою верою спасение улучивше, восписуем вси: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое рождество, якоже древле Израиль в кимвалех сеновную скинию воспеваше, тако мы ныне Тя, Скинию истинну, добродетельми прославляем, да слышиши от всех сицевая:

Радуйся, песне, воспеваемая горе; радуйся, псалме, слышимый низу.

Радуйся, Единому Богу достойно послужившая; радуйся, Божественней Троице смирением угодившая.

Радуйся, веки Носящаго носившая в Себе; радуйся, престоле Содержащаго вселенную в руце.

Радуйся, тайно неизреченная веков и времен; радуйся, упование твердое народов и племен.

Радуйся, сердечное радование иереев благоговейных; радуйся, быстрое слышание молитв церковных и келейных.

Радуйся, Премудрости доме богозданный; радуйся, милости сосуде, Богом избранный.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 13

О Всецарице Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее наше приемши песнопение, от всякия смертныя болезни исцели ны и будущаго избави осуждения вопиющих: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)

Икос 1

Ангел предстатель с Небесе сшед, рече Всецарице: радуйся! И боговещанным гласом, воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая:

Радуйся, главизно нашего спасения; радуйся, исполнение Зиждителева смотрения.

Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися.

Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая.

Радуйся, уму непостижная горняя славо; радуйся, сердца оживившая небесная манно.

Радуйся, звездо, благодати сияние; радуйся, источниче, живыя воды излияние.

Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса Дево нетленная.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 1

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии, умильно воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти:

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.


По окончании акафиста читается молитва.

Молитва иконе Божией Матери «Всецарица» об исцелении при онкологии

«О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих и ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, терпением и ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да, чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.»

Читать другие молитвы Богородице.


Тропарь, глас 4

Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея спаси, Владычице, избави от обстояний к Тебе прибегающих, от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и чтим образ Твой святый, от негоже источаеши исцеления всем, с верою к Тебе притекающим.


Сохранить акафист в социальных сетях:

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Всецарица»

Конда́к 1

Новоявле́нней Твое́й ико́не предстоя́ще ве́рнии уми́льно, воспева́ем Ти, Всецари́це, раби́ Твои́; низпосли́ цельбы́ к Тебе́ притека́ющим, да вси ра́достно зове́м Ти:

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

И́кос 1

А́нгел предста́тель с Небесе́ сшед, рече́ Всецари́це: ра́дуйся! И боговеща́нным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, возопи́ к Ней такова́я:

Ра́дуйся, глави́зно на́шего спасе́ния; ра́дуйся, исполне́ние Зижди́телева смотре́ния.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю Бог воплоти́ся; ра́дуйся, я́ко Неви́димый в Тебе́ изобрази́ся.

Ра́дуйся, Ми́лость ми́ра внутрь прия́вшая; ра́дуйся, одея́ние пло́ти Сло́ву истка́вшая.

Ра́дуйся, уму́ непости́жная го́рняя сла́во; ра́дуйся, сердца́ оживи́вшая небе́сная ма́нно.

Ра́дуйся, звездо́, благода́ти сия́ние; ра́дуйся, исто́чниче, живы́я воды́ излия́ние.

Ра́дуйся, Богоро́дице, в жена́х благослове́нная; ра́дуйся, ро́ждшая Спа́са Де́во нетле́нная.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 2

Безнача́льное Сло́во Отроча́ мла́до Тобо́ю бысть, исцеле́ния подая́ Тя, Де́во, чту́щим и неизрече́нное Его́ Рождество́ воспева́ющим: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум недоразумева́емый разуме́ти Де́ва и́щущи, возопи́ к служа́щему: «Я́ко Отрокови́ца чи́стая, ка́ко бу́ду Вы́шняго Ма́ти – изъясни́ Ми?». К Ней же Гаврии́л рече́ со стра́хом, зовы́й такова́я:

Ра́дуйся, Сове́та Вы́шняго избра́ннице; ра́дуйся, гла́са моля́щихся скоропослу́шнице.

Ра́дуйся, Сокро́вище Христо́ва ми́ра; ра́дуйся, люде́й Твои́х наде́ждо и си́ло.

Ра́дуйся, ра́ковыя я́звы ди́вная губи́тельнице; ра́дуйся, про́чих боле́зней исцели́тельнице.

Ра́дуйся, еди́ное ми́ру заступле́ние; ра́дуйся, ве́рное в ско́рбех избавле́ние.

Ра́дуйся, плач и сле́зы при́сно утоля́ющая; ра́дуйся, спасе́ния вхо́ды всем отверза́ющая.

Ра́дуйся, держа́вный покро́ве Афо́н населя́ющих; ра́дуйся, же́зле мона́хов и миря́н.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго осени́вши Тя, Отрокови́це, плоть прия́т неизрече́нно, показа́ Тя село́ сла́дкое хотя́щим жа́ти спасе́ние и пою́щим: Аллилу́ия.

И́кос 3

Просла́вися ди́вно свята́я ико́на Твоя́, «Всецари́ца» имену́емая, егда́ цельбоно́сно яви́ся Твое́, Богома́ти, изображе́ние; вопию́щим же пред ним с ве́рою исцеле́ния подае́ши, да умножа́ются пе́сни сицевы́я:

Ра́дуйся, Ма́ти незаходи́маго Све́та; ра́дуйся, претерпе́вших до конца́ побе́до.

Ра́дуйся, в боле́знех и ско́рбех су́щим врачева́ние; ра́дуйся, сиро́т и вдови́ц неруши́мая стено́.

Ра́дуйся, две́ри ра́йския отверза́ющая; ра́дуйся, тружда́ющихся и обремене́нных заступа́ющая.

Ра́дуйся, о спасе́нии ве́рных хода́таице; ра́дуйся, за род челове́ческий моли́твеннице.

Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, возводя́щая от земли́ к небеси́; ра́дуйся, водо́ жива́я, омыва́ющая сме́ртныя грехи́.

Ра́дуйся, а́гнице, сердца́ незло́бивых храня́щая; ра́дуйся, покро́ве, чад Це́ркве осеня́ющий.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 4

Живо́т ми́рови да́руя, Влады́ка ми́ра всели́ся во утро́бу Твою́ неискусому́жно, Ма́терь ве́рных Тя показа́в, в ми́ре тех воспева́ти призва́: Аллилу́ия.

И́кос 4

Пресла́вная соде́яшася о Тебе́, Гра́де Бо́жий, исцеле́нием быва́ющим от святы́я ико́ны Твоея́; сего́ ра́ди цельбоно́сныя струи́ врачева́ний прие́млюще, благода́рственно, о Всецари́це, вопие́м:

Ра́дуйся, сна́добие, боль утоля́ющее; ра́дуйся, прохла́до, жар неду́жных остужа́ющая.

Ра́дуйся, прижига́ющая ра́ковыя я́звы а́ки пла́менем; ра́дуйся, подыма́ющая со одра́ оста́вленных врачми́.

Ра́дуйся, лик Свой пречи́стый избра́нным явля́ющая; ра́дуйся, от грехо́вных уз разреша́ющая.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю избавле́ние от сме́рти дарова́ся; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю неизче́тный сонм ве́рных оправда́ся.

Ра́дуйся, высото́, челове́ческими по́мыслы неизсле́дованная; ра́дуйся, глубино́, еди́ным Сло́вом изве́данная.

Ра́дуйся, проро́чествие пре́жде Тебе́ бы́вших патриа́рхов; ра́дуйся, наста́внице Тебе́ моли́вшихся иера́рхов.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 5

Пречи́стый Храм Спа́сов позна́хом Тя, Отрокови́це; к Тебе́ припа́даем, Чи́стая, да нас соде́лаеши хра́мы Божества́, вопию́щих Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́деша чи́ни а́нгельстии на руку́ Твое́ю Созда́вшаго руко́ю челове́ки, и я́ко Влады́чицу разумева́юще Тя еди́ну, а́ще и Рабо́ю Себе́ нарекла́ еси́, потща́шася пе́сньми послужи́ти Ти, Благослове́нней, сицевы́ми:

Ра́дуйся, Бо́гом поста́вленная превы́ше Небе́сных Сил; ра́дуйся, чуде́сными исцеле́ньми исполня́ющая мир.

Ра́дуйся, хвалу́ и сла́ву от небе́с слы́шащая; ра́дуйся, благодаре́ние от земли́ прие́млющая.

Ра́дуйся, я́ко се́мя тли в сердца́х потреби́ла еси́; ра́дуйся, я́ко ко́зней диа́вольских яре́м сокруши́ла еси́.

Ра́дуйся, юдо́ль плаче́вную испо́лнившая ра́достию; ра́дуйся, ско́рби изменя́ющая в небе́сную сла́дость.

Ра́дуйся, благоуха́ние Бо́гу прия́тное; ра́дуйся, ка́ющихся гре́шников весе́лие изря́дное.

Ра́дуйся, броне́ пра́вды от искуше́ний; ра́дуйся, щи́те огражде́ния от вражды́ и нестрое́ний.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 6

Пропове́дницы богоглаго́ливии, Спа́совы ученицы́, предста́ша Ти, Де́во, чу́дно, егда́ от земли́ к небеси́ восходи́ла еси́, да еди́ным се́рдцем и усты́ воспою́т Бо́гови: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ ди́вно благода́ть от ико́ны Твоея́, Всецари́це, егда́ ю́ноша, уче́ньми сатани́нскими омраче́нный, пред не́ю паде́ и недви́жим бысть; па́че ча́яния же от уз мра́чных свобожде́нный, со стра́хом и ра́достию взыва́ше Ти си́це:

Ра́дуйся, исправле́ние нечести́ваго жития́; ра́дуйся, утеше́ние стра́ждущих лю́те.

Ра́дуйся, бесо́вских по́лчищ от Це́ркве отгна́ние; ра́дуйся, мглы грехо́вныя разсе́яние.

Ра́дуйся, ко́зней неви́димых упраздне́ние; ра́дуйся, де́монских чар всемо́щное одоле́ние.

Ра́дуйся, свети́льниче, прельще́нных наставля́яй; ра́дуйся, о́блаче, неви́нных от зла покрыва́яй.

Ра́дуйся, хо́лме, небе́сною ма́нною пита́ющий; ра́дуйся, доли́но, смире́нием Христо́вым насыща́ющая.

Ра́дуйся, ка́меню Небе́снаго Ца́рствия; ра́дуйся, зерца́ло преве́чнаго Све́та.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 7

Хотя́ да́ти Себе́ в снедь ве́рным, Христе́ Бо́же, благоволи́л еси́ от Де́вы воплоти́тися, да прие́млюще Пречи́стое Те́ло и Кровь Твою́, позна́ют Тя Бо́га соверше́ннаго; те́мже дивя́щеся неизрече́нней прему́дрости сей зове́м: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́вое показа́ та́инство я́влься Зижди́тель, со ученики́ сверши́вый Та́йную Свою́ Ве́черю; мы же, моля́ще Всецари́цу удосто́ити нас Боже́ственныя Святы́ни, воспису́ем Ей сицева́я:

Ра́дуйся, пода́тельнице Небе́снаго Хле́ба; ра́дуйся, роди́тельнице Ве́чнаго Живота́.

Ра́дуйся, ча́ше, Христу́ приобща́ющая; ра́дуйся, ду́шу и те́ло с Бо́гом сочетава́ющая.

Ра́дуйся, лжи́це злата́я, испо́лнь Боже́ственных Та́ин; ра́дуйся, драги́й киво́те, вмести́лище вели́кия Святы́ни.

Ра́дуйся, пе́рсте, на святу́ю Евхари́стию указу́яй; ра́дуйся, трапе́зо, предлага́ющая нам Пи́щу Святу́ю.

Ра́дуйся, досто́йных прича́стников одесну́ю поставля́ющая; ра́дуйся, ревни́телей Боже́ственныя Литурги́и от а́да избавля́ющая.

Ра́дуйся, приводя́щая сме́ртных к Исто́чнику безсме́ртия; ра́дуйся, огражда́ющая чад Свои́х ми́ром и кре́постию.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 8

Стра́нное Рождество́ ви́девше, жите́йское вся́кое отло́жше попече́ние, горе́ име́им сердца́; на сие́ бо Вы́шний яви́ся, во е́же привлещи́ Тому́ вопию́щия: Аллилу́ия.

И́кос 8

Неотсту́пно в не́дрех Оте́ческих пребыва́я, Сло́во неопи́санное на земли́ плоть бысть; Бог Ве́лий сотвори́ вели́чие Де́ве и призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, слы́шащия сицева́я:

Ра́дуйся, невмести́маго Бо́га вмести́вшая; ра́дуйся, надми́рнаго Творца́ ми́ру яви́вшая.

Ра́дуйся, я́ко сокруши́ся сме́рти держа́ва; ра́дуйся, я́ко исцели́ся Ада́мова ра́на.

Ра́дуйся, пла́стырю, стру́пы душе́вныя заживля́яй; ра́дуйся, еле́е, я́звы теле́сныя умаща́яй.

Ра́дуйся, утоле́ние боле́зней ражда́ющих; ра́дуйся, облегче́ние мук умира́ющих.

Ра́дуйся, нане́сшая пораже́ние а́ду; ра́дуйся, притупи́вшая сме́рти жа́ло.

Ра́дуйся, ча́яние всео́бщаго воскресе́ния; ра́дуйся, правосла́вных несумне́нное спасе́ние.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 9

Вся́кое естество́ а́нгельское и челове́ческое удиви́ся вели́чию непостижи́маго Твоего́ воплоще́ния, Сло́ве; недоумева́юще же о сей ве́лией та́йне благоче́стия, со стра́хом и тре́петом благода́рственно зове́м Ти: Аллилу́ия.

И́кос 9

Многоразли́чными неду́ги одержи́мии, о Всецари́це, от святы́я ико́ны Твоея́ па́че ча́яния исцеле́ния получа́ют, да прие́мше ве́рою благода́ть, велегла́сно взыва́ют Ти:

Ра́дуйся, здра́вых чад при́сное сохране́ние; ра́дуйся, боля́щих ко здра́вию преложе́ние.

Ра́дуйся, дете́й неду́гующих исцеле́ние; ра́дуйся, ю́ных страда́льцев Ма́ти.

Ра́дуйся, воста́ние на одр боле́зни пове́рженных; ра́дуйся, отра́до стра́хом сме́ртным одержи́мых.

Ра́дуйся, вне́млющая челове́ков рыда́ниям; ра́дуйся, призрева́ющая на на́ша стена́ния.

Ра́дуйся, бо́лей земны́х небе́сною ра́достию растворе́ние; ра́дуйся, лю́те обурева́емых пачеесте́ственное терпе́ние.

Ра́дуйся, я́ко уготовля́еши пла́чущим ра́дость; ра́дуйся, я́ко снабдева́еши кро́тких крило́ма моли́твы.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ Зижди́тель истле́вшее грехо́м челове́ческое естество́, сни́де на Тя, я́ко дождь на руно́, и купину́ Тя соде́лав неопали́мую, Бог сый бысть челове́к, да воспева́ем Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ де́вам, Отрокови́це чи́стая, и всем о чистоте́ радя́щим: в Тя бо всели́ся Бог, очища́яй разу́мная созда́ния Своя́, да избы́вше вся́кия скве́рны, предлага́ем Ти сицева́я:

Ра́дуйся, молча́ния взыску́ющих собесе́днице; ра́дуйся, ве́нче храня́щих де́вство.

Ра́дуйся, нача́ло и коне́ц духо́внаго соверше́ния; ра́дуйся, храни́лище Боже́ственнаго Открове́ния.

Ра́дуйся, Тро́ическаго Сове́та таи́ннице; ра́дуйся, спасе́ния челове́ков вино́внице.

Ра́дуйся, верши́но, го́рдым умо́м непристу́пная; ра́дуйся, убе́жище, смире́нным сердца́м досту́пное.

Ра́дуйся, чи́стая, небесе́ чисте́йшая; ра́дуйся, Херуви́мов и Серафи́мов честне́йшая.

Ра́дуйся, обра́дованная, я́ко прия́ла еси́ от Арха́нгела ра́дование; ра́дуйся, уте́шенная, я́ко ру́це Твои́ осяза́сте воскре́сшаго Христа́.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 11

Пе́ние тща́щеся разу́мное Спа́су приноси́ти, всегда́ неключи́ми, Влады́чице, остае́мся раби́ Твои́; кто бо мо́жет досто́йно воспе́ти Бо́га, Его́же и́мя я́ко ми́ро излия́нное? Сего́ ра́ди вопие́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 11

Свет ве́лий возсия́в во тьме седя́щим, посети́ нас Восто́к свы́ше, Сын и Бог Твой, о Де́во; Тя соде́лав свеще́ю на све́щнице, светоно́сным ча́дом церко́вным наказу́ет приноси́ти Ти сицева́я:

Ра́дуйся, заре́ У́мнаго Со́лнца; ра́дуйся, вмести́лище Боже́ственнаго Огня́.

Ра́дуйся, све́те, я́ко oдея́ние святы́х сотка́ла еси́; ра́дуйся, свеще́, я́ко тьму бесо́вскую отгна́ла еси́.

Ра́дуйся, ко́сных умо́в Просвеще́ние; ра́дуйся, гре́шных серде́ц Озаре́ние.

Ра́дуйся, десни́це, из мо́ря су́етствий изводя́щая; ра́дуйся, луче́, путеводя́щая к Ца́рствию спаса́ющихся.

Ра́дуйся, мо́лние, нераска́янных поража́ющая; ра́дуйся, гро́ме, губи́телей устраша́ющий.

Ра́дуйся, омраче́нныя со́вести просветле́ние; ра́дуйся, Бо́жия Суда́ умилостивле́ние.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 12

Благода́ть да́ти восхоте́в, Зако́на Ве́тхаго Пода́тель Заве́т Но́вый нам дарова́; мы же, благода́ть прии́мше, не де́лы зако́на, но еди́ною ве́рою спасе́ние улучи́вше, воспису́ем вси: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще Твое́ рождество́, Богома́ти, я́коже дре́вле Изра́иль в кимва́лех сено́вную ски́нию воспева́ше, та́ко мы ны́не Тя, Ски́нию и́стинну, доброде́тельми прославля́ем, да слы́шиши от всех сицева́я:

Ра́дуйся, песне, воспеваемая горе; ра́дуйся, псалме, слышимый низу.

Ра́дуйся, Единому Богу достойно послужившая; ра́дуйся, Божественней Троице смирением угодившая.

Ра́дуйся, веки Носящаго носившая в Себе; ра́дуйся, престоле Содержащаго Вселенную в руце.

Ра́дуйся, тайно неизреченная веков и времен; ра́дуйся, упование твердое народов и племен.

Ра́дуйся, сердечное радование иереев благоговейных; ра́дуйся, быстрое слышание молитв церковных и келейных.

Ра́дуйся, Премудрости доме богозданный; ра́дуйся, Милости сосуде, Богом избранный.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 13

О Всецари́це Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во, ны́нешнее на́ше прие́мши песнопе́ние, от вся́кия сме́ртныя боле́зни исцели́ ны и бу́дущаго изба́ви осужде́ния вопию́щих: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю принесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, Терпе́нием и Осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отча́яния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия лю́ди Твоя́, о всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́; да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненнеи исцеле́ния и врачбы́, Ра́досте скорбя́щих, в печа́лех Утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

полный текст молитвы на русском языке, о чем и как просить

В православной церкви Божья Матерь высоко почитается верующими. Любовь Богородицы к христианам выражается через многочисленные случаи помощи в самых трудных обстоятельствах, которую она дарует посредством икон. Один из древних образов – «Пантанасса», или «Всецарица», прославился невероятными исцелениями от колдовства, онкологии и других серьезных недугов. Люди, потерявшие надежду на выздоровление, молятся своими словами, читают акафист иконе Божьей Матери «Всецарица» и получают утешение.

История возникновения иконы «Пантанасса», или «Всецарица»

Образ Девы Марии «Всецарица» относится к иконографическому типу «Панахранта», что в переводе с греческого означает «Пренепорочная», «Пречистая». Другое название этого вида икон — «Всемилостивая». Характерные черты написания Богородицы заключаются в следующем:

 • изображение в полный рост;
 • сидение на троне;
 • присутствие царских одежд;
 • на втором плане – два ангела.

Такой тип иконографии известен с древних времен. История повествует о Тригилийском монастыре, основанном в 780 г. Сейчас это территория Турции, но руины храма сохранили остатки изображения лика Богородицы «Всецарица». Дева Мария изображается в красных одеждах, восседает на царском троне. На левой руке сидит младенец Иисус Христос, который держит свиток с Евангелием и преподает благословение. Богородица указывает на Сына Божия, как на Спасителя мира.

Мировая известность чудотворной иконы способствовала ее привозу в 1995 году в Россию. С тех пор открылось более 40 приходов по всей стране во имя иконы Богородицы «Всецарица».

В связи с многочисленными фактами исцелений по всему миру, образ официально почитается, как чудотворный и мироточивый.

Где и кем написана

Известно, что небольшой образ Богородицы написан в XVII, на Афоне, неизвестным греческим монахом. Старец Иосиф Исихаст благословлял иконой своих учеников. После регистрации многочисленных исцелений наместник Ватопедского монастыря благословляет монахам делать списки иконы для обителей по всему миру.

акафист всецарице

акафист всецарице

Значение имени

Дева Мария признана совершеннейшей из людей, за что и была избрана для великой миссии — родить Богочеловека Христа. При крестных страданиях Господь вручил на ее попечение весь христианский род. Таким образом, Богородица стала духовной матерью всех верующих людей, Всецарицей, или Царицей всех. Название иконы также говорит о том, что Матерь Божья обладает всеобъемлющей силой, которая способна помочь в самых тяжелых ситуациях.

В православии существует более 1500 образов Божьей Матери, которые свидетельствуют об огромной помощи народу. Бесконечная любовь и благодарность к Богородице выражается через иконы.

Как правильно молиться перед иконой Пресвятой Богородицы

Молитва представляет собой общение с Высшими силами: Богом, Богородицей, ангелами, святыми. Господь превознес свою земную матерь выше всех ангелов и архангелов. Уже более 2000 лет Дева Мария помогает всем, кто с искреннею верою обращается к ней.

В православной церкви существуют общее учение, составленное святыми отцами, о том, как правильно молиться. Суть его заключается в том, что Господь — единый податель благ земных и небесных.

В первую очередь, молитва должна быть направлена к нему, затем – к Богородице, ангелам, святым.

как праильно молиться

как праильно молиться

К молитве нужно готовиться внутренне и внешне. Самым главным святые отцы считают соответствующий духовный настрой. Молитва о личном здравии или близких становится плодотворной и угодной Матери Божьей при соблюдении важных условий:

 • наличия веры;
 • страха Божьего;
 • искренности;
 • покаяния в грехах;
 • благоговения;
 • внимательности к словам.

Эти состояния невозможно взрастить в душе за один раз, церковь и не требует этого. Но знать о них, стремиться выполнять — под силу даже начинающему христианину. Чтобы утихомирить сердце перед молитвой, полезно почитать Евангелие, духовную литературу. Внешнее обустройство места также вносит свой вклад в молитвенный настрой. Сюда входят:

 • иконы;
 • свечи;
 • лампады;
 • благовония.

Прошения возносят Богу, стоя перед иконами, исключения предусмотрены для больных, беременных. Священнодействие сопровождают крестным знамением, земными и поясными поклонами.

святая икона

святая икона

Помимо личной молитвы, необходимо участвовать и в храмовых богослужениях. Общие прошения обладают особой силой и значением. Господу и Божьей Матери угодно, чтобы люди заботились друг о друге, переживали, помогали делом и словом. Духовная жизнь предполагает регулярное участие в таинствах исповеди, причастия, соборования, которые обладают великой целительной силой.

Сильные молитвы Божией Матери

Следует сразу сказать, что в православном понимании не существует сильных или слабых молитв. Такое отношение характерно для магии, где слова воспринимаются, как заклинание. В православии сила молитвы зависит исключительно от крепости веры человека. Чем она глубже, тем мощнее молитва. Здесь можно вспомнить великих подвижников, по молитвам которых совершались духовные и телесные исцеления больных.

Обращение с верой к иконе Божьей Матери «Всецарица» помогает не только от онкологии и колдовства. Известны случаи исцеления от зависимостей:

 • наркомании;
 • алкоголизма;
 • курения.

молитва в книге

молитва в книге

Православные духовники предупреждают об опасности давать иконам или святым свою специализацию – какая в чем помогает. По сути, обращаться можно к любому образу, который нравится. Чудеса делает не икона, а искренняя вера человека и Господь. Божья Матерь одна, а ее изображений много. Конкретный образ прославляется исцелениями потому, что люди, которые к нему обращаются, имеют глубокую веру, терпение и настойчивость.

Первая

«О пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь».

молитва в храме

молитва в храме

Вторая

«Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь».

Величание

Величание — короткое песнопение, прославляющее Господа Иисуса Христа, Богородицу или какого-либо святого. Поется на вечернем богослужении, после полиелея, или утром, после литургии.

«Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим».

Молебен — короткое общественное богослужение, которое совершается по праздникам или по особым случаям, когда просят Бога, Божью Матерь, святых о милости при болезнях, природных аномалиях, войне. Когда Господь даровал помощь, то может быть заказана благодарственная молитва.

Полный текст акафиста на русском языке

Тропарь — короткое песнопение, раскрывающее сущность христианского праздника или особенности подвига святого. Текст можно читать самостоятельно или перед акафистом.

святая икона

святая икона

«Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея, спаси, Владычице; избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно».

Акафист — это особое церковное произведение (гимн, поэма), которое состоит из 25 песен. Это хвалебный текст в честь Господа, Божьей Матери, святого или православного праздника. Церковный канон рекомендует читать или петь акафист, стоя перед иконами. Исключения предусмотрены для тяжелобольных и беременных.

В акафист включены кондак и икос в количестве 13 и 12 соответственно. Первый представляет краткую хвалебную, а второй — пространную песнь. Текст акафиста иконе Божьей Матери «Всецарица» утвержден Священным Синодом Русской православной церкви 25 декабря 2012 года.

Кондак 1
Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии умильно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; ниспосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Икос 1
Ангел предстатель с небесе сшед, рече Всецарице: радуйся! И боговещанным гласом воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая: Радуйся, Главизно нашего спасения; радуйся. Исполнение Зиждителева смотрения. Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися. Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая. Радуйся, уму непостижная Горняя Славо; радуйся, сердца оживившая Небесная Манно. Радуйся, Звездо, благодати сияние; радуйся, Источниче, живыя воды излияние. Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса, Дево нетленная. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

святая книга

святая книга

Кондак 2
Безначальное Слово Отроча младо Тобою бысть, исцеления подая Тя, Дево, чтущим и неизреченное Его Рождество воспевающим: Аллилуиа.

Икос 2
Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: яко Отроковица чистая, како буду Вышняго Мати, изъясни; к Ней-же Гавриил рече со страхом, зовый таковая: Радуйся, Совета Вышняго Избраннице; радуйся, гласа молящихся Скоропослушнице. Радуйся, Сокровище Христова мира; радуйся, людей Твоих Надеждо и Сило. Радуйся, раковые язвы дивная Губительнице; радуйся, прочих болезней Исцелительнице. Радуйся, единое миру Заступление; радуйся, верное в скорбех Избавление. Радуйся, плач и слезы присно утоляющая; радуйся, спасения входы всем отверзающая. Радуйся, Скиптре и Державо Афон населяющих; радуйся, Жезле монахов и мирян. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 3
Сила Вышняго осенивши Тя, Отроковице, плоть прият неизреченно, показа Тя Село сладкое, хотящим жати спасение и поющим: Аллилуиа.

Икос 3
Прославися дивно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматере изображение; вопиющим же пред нею с верою исцеления подаеши, да умножаются песни сицевыя: Радуйся, Мати незаходимаго Света; радуйся, претерпевших до конца Победо. Радуйся, в болезнех и скорбех сущим Врачевание; радуйся, сирот и вдовиц нерушимая Стено. Радуйся, двери райские отверзающая; радуйся, труждающихся и обремененных заступающая. Радуйся, о спасении верных Ходатаице; радуйся, за род человеческий Молитвеннице. Радуйся, Лествице небесная, возводящая от земли к небеси; радуйся, Водо живая, омывающая смертныя грехи. Радуйся, Агнице, сердца незлобивых хранящая; радуйся, Покрове, чад Церкве осеняющий. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

девочка в храме

девочка в храме

Кондак 4
Живот мирови даруя, Владыка мира вселйся во утробу Твою неискусомужно; Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призва: Аллилуиа.

Икос 4
Преславная содеяшася о Тебе, Граде Божий, исцелением бывающим от святыя иконы Твоея; цельбоносные струи врачеваний приемлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием: Радуйся, Снадобие, боль утоляющее; радуйся, Прохладо, жар недужных остужающая. Радуйся, прижигающая раковыя язвы, аки пламенем; радуйся, подымающая со одра оставленных врачми. Радуйся, лик Свой пречистый избранным являющая; радуйся, от греховных уз разрешающая. Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровася; радуйся, яко Тобою безсчетный сонм верных оправдася. Радуйся, Высото, человеческими помыслы неизследованная; радуйся, Глубино, единым Словом изведанная. Радуйся, Пророчествие прежде Тебе бывших патриархов; радуйся, Наставнице Тебе молившихся иерархов. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 5
Пречистый Храм Спасов познахом Тя, Отроковице; к Тебе припадаем, Чистая, да нас соделаеши храмы Божества, вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 5
Видеша чини ангельстии на руку Твоею Создавшаго рукою человеки, и яко Владычицу разумевающе Тя едину, аще и Рабою Себе нарекла еси, потщашася песньми послужити Ти, Благословенней, сицевыми: Радуйся, Богом поставленная превыше Небесных Сил; радуйся, чудес-ными исцеленьми исполняющая мир. Радуйся, хвалу и славу от небес слышащая; радуйся, благодарение от земли приемлющая. Радуйся, яко семя тли в сердцах потребила еси; радуйся, яко козней диавольских ярем сокрушила еси. Радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостию; радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость. Радуйся, Благоухание Богу приятное; радуйся, кающихся грешников Веселие изрядное. Радуйся, Броне правды от искушений; радуйся, Щите ограждения от вражды и нестроений. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

книга и свеча

книга и свеча

Кондак 6
Проповедницы богоглаголивии, Спасовы ученицы, предсташа Ти, Дево, чудно, внегда от земли к небеси восходила еси, да единым сердцем и усты воспоют Богови: Аллилуиа.

Икос 6
Возсия дивная благодать от иконы Твоея, Всецарице, егда юноша, ученьми сатанинскими омраченный, пред нею паде и недвижим бысть;
паче чаяния же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостию взываше Ти сице: Радуйся, Исправление нечестиваго жития; радуйся, Утешение страждущих люте. Радуйся, бесовских полчищ от Церкве Отгнание; радуйся, мглы греховной Разсеяние. Радуйся, козней невидимых Упразднение; радуйся, демонских чар всемощное Одоление. Радуйся, Светильниче, прельщенных наставляяй; радуйся, Облаче, невинных от зла покрываяй. Радуйся, Холме, небесною манною питающий; радуйся, Долино, смирением Христовым насыщающая. Радуйся, Каменю Небеснаго Царствия; радуйся, Зерцало превечнаго Света. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 7
Хотящу дати Себе в снедь верным, благоволил еси от Девы воплотитися, да приемлюще Пречистое Тело и Кровь Твою, познают Тя, Бога совершеннаго; тем же дивящеся неизреченней премудрости сей зовем: Аллилуиа.

Икос 7
Новое показа таинство явлься Зиждитель, со ученики свершивый Тайную Свою Вечерю; мы же моляще Всецарицу удостоити нас Божественныя Святыни, восписуем Ей сицевая: Радуйся, Подательнице Небеснаго Хлеба; радуйся, Родительнице Вечного Живота. Радуйся, Чаше, Христу приобщающая; радуйся, душу и тело с Богом сочетающая. Радуйся, Лжице златая, исполнь Божественных Тайн; радуйся, драгий Кивоте, вместилище великия Святыни. Радуйся, Персте, на святую Евхаристию указуяй; радуйся, Трапезо, предлагающая нам Пищу Святую. Радуйся, достойных причастников одесную поставляющая; радуйся, ревнителей Божественныя Литургии от ада избавляющая. Радуйся, приводящая смертных к Источнику безсмертия; радуйся, ограждающая чад Своих миром и крепостию. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

красивая икона

красивая икона

Кондак 8
Странное Рождество видевше, житейское всякое отложше попе-чение, горе имеим сердца; на сие бо Вышний явися во еже привлещи Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8
Неотступно в недрех Отеческих пребывая, Слово неописанное на земли плоть бысть; Бог Велий сотвори величие Деве и призре на смирение Рабы Своея, слышащия сицевая: Радуйся, Невместимаго Бога вместившая; радуйся, надмирнаго Творца миру явившая. Радуйся, яко сокрушися смерти держава; радуйся, яко исцелися Адамова рана. Радуйся, Пластырю, струпы душевныя заживляяй; радуйся. Елее, язвы телесныя умащаяй. Радуйся, Утоление болезней рождающих; радуйся, Облегчение мук умирающих. Радуйся, нанесшая поражение аду; радуйся, притупившая смерти жало. Радуйся, Чаяние всеобщаго воскресения; радуйся, православных несумненное Спасение. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 9
Всякое естество ангельское и человеческое удивися величию непо-стижимаго Твоего воплощения, Слове; недоумевающе же о сей велией тайне благочестия, со страхом и трепетом благодарственно зовем Ти: Аллилуиа.

Икос 9
Многоразличными недуги одержимии, о Всецарице, от святыя иконы Твоея паче чаяния исцеления получают, да приимше верою благодать, велегласно взывают Ти: Радуйся, здравых чад присное Сохранение; радуйся, болящих ко здравию Преложение. Радуйся, детей недугующих Исцеление; радуйся, юных страдальцев Мати. Радуйся, Возстание на одр болезни поверженных; радуйся, Отрадо страхом смертным одержимых. Радуйся, яко внемлеши человеков рыданиям; радуйся, призревающи на наша стенания. Радуйся, болей земных небесною радостию Растворение; радуйся, люте обуреваемых пачеестественное Терпение. Радуйся, яко уготовляеши плачущим радость; радуйся, яко снабдеваеши кротких крилома молитвы. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

много свечек

много свечек

Кондак 10
Спасти хотя Зиждитель истлевшее грехом человеческое естество, сниде на Тя, яко дождь на руно, и купину Тя соделав неопалимую, Бог сый бысть человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 10
Стена еси девам. Отроковице чистая, и всем о чистоте радящим; в Тя бо вселися Бог, очищаяй разумные создания Своя, да избывше всякия скверны, предлагаем Ти сицевая: Радуйся, молчания взыскующих Собеседнице; радуйся, Венче хранящих девство. Радуйся, Начало и Конец духовного совершения; радуйся, Хранилище Божественнаго откровения. Радуйся, Троическаго Совета Таиннице; радуйся, спасения человеков Виновнице. Радуйся, Вершино, гордым умам неприступная; радуйся, Убежище, смиренным сердцам доступное. Радуйся, Чистая, небесе чистейшая; радуйся, Херувимов и Серафимов Честнейшая. Радуйся, Обрадованная, яко прияла еси от Архангела радование; радуйся, Утешенная, яко руце Твои осязате воскресшаго Христа. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 11
Пение тщащеся разумное Спасу приносити, всегда неключими, Владычице, остаемся раби Твои; кто бо может достойно воспети Бога, Егоже имя яко миро излиянное; сего ради вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 11
Свет велий возсияв во тьме седящим, посети нас, о Дево, Восток свыше, Сын и Бог Твой; Тя соделав свещею на свещнице, светоносным чадом церковным наказует приносити Ти сицевая: Радуйся, Заре, умнаго Солнца; радуйся, Вместилище Божественного Огня. Радуйся, Свете, яко одеяние святых соткала еси; радуйся, Свеще, яко тьму бесовскую отгнала еси. Радуйся, косных умов Просвещение; радуйся, грешных сердец Озарение. Радуйся, Деснице, из моря суетствий изводящая; радуйся, Луче, путеводяй к Царствию спасающихся. Радуйся, Молние, нераскаянных поражающая; радуйся. Громе, губителей устрашающий. Радуйся, лукавыя совести Просветление; радуйся, Умилостивление Божия Суда. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

много свечек

много свечек

Кондак 12
Благодать дати восхотев, Завета Ветхаго Податель Завет Новый нам дарова; мы же благодать приимше, не делы закона, но единою верою спасение улучивше, восписуем вси: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще Твое рождество, якоже древле Израиль в кимвалех сеновную скинию воспеваше, тако мы ныне Тя, Скинию истинну, добродетельми прославляем, да слышиши всех сицевая: Радуйся, Песне воспеваемая горе; радуйся. Псалме, слышимый низу. Радуйся, Единому Богу достойно послужившая; радуйся, Божественней Троице смирением угодившая. Радуйся, веки Носящаго носившая в Себе; радуйся, Престоле Содержащаго вселенную в руце. Радуйся, Тайно неиз-реченная веков и времен; радуйся, Упование твердое народов и племен. Радуйся, сердечное Радование иереев благоговейных; радуйся, быстрое Слышание молитв церковных и келейных. Радуйся, Премудрости Доме богозданный; радуйся. Милости Сосуде, Богом избранный. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 13
О Всецарице Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее наше приявши песнопение, от всякой смертныя болезни исцели ны и будущаго избави осуждения вопиющих: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

святая книга

святая книга

Как обращаться при онкологии

Онкологические заболевания протекают по-разному, в зависимости от стадии, пораженного органа, общего состояния здоровья и иммунитета. Как правило, на начальных стадиях человек живет нормальной жизнью и способен ходить в церковь, молиться, участвовать в таинствах. Помимо личной и общественной молитвы, нужно взять благословение у священника на чтение акафиста иконе Божьей Матери «Всецарица».

Как правило, текст читают в течение 40 дней, стоя перед иконой.

Коварность рака в том, что сначала он может протекать бессимптомно. Бывает, что диагноз ставится очень поздно, и человек стремительно угасает. В таком случае весь молитвенный груз берет на себя близкий член семьи. Если больной человек уже не может вставать, то для совершения таинств исповеди, причастия, соборования приглашают священника на дом.

Если во время чтения акафиста возникнет желание молиться своими словами, то это допустимо. Старец Паисий Святогорец, говорил, что молитва должна совершаться с болью в сердце. По сути, Богу не нужны наши слова, они необходимы людям, для установления потерянной связи с Господом. Испытываемая боль, слезы, переживания за смертельно больного близкого человека уже принимаются, как молитва.

девушка в храме

девушка в храме

Общаться с Богом, Богородицей, святыми нужно учиться. Для этой цели святые люди и современные духовные подвижники составляют тексты молитв, представляющие своеобразную азбуку, по которой верующий народ учится налаживать контакт с духовным миром.

Как просить помощи от смертельных болезней для родных и близких людей

По мере роста в духовной жизни настоящий христианин начинает просить не только о своих личных нуждах, но и печется о потребностях близких, родственников, друзей. Верующий человек ежедневно молится о здравии мужа/жены, детей, близких, родственников, друзей. Утреннее правило даже содержит специальные прошения для этого.

Если человека постигла смертельная болезнь, и он сам не способен обращаться к Богу или Божьей Матери, то, по заповеди Христовой, молитвенный подвиг берет на себя любой близкий родственник.

В этом случае лучше всего обратиться к священнику, подробно рассказать о ситуации. В зависимости от духовного опыта, состояния здоровья и других параметров, батюшка даст рекомендации, как поступить.

Общая инструкция для тех, кто решил просить Богородицу об исцелении, состоит в следующем:

 • читать утренние и вечерние молитвы;
 • посещать церковные службы;
 • подавать записки о здравии на проскомидию;
 • заказывать молебны, ектеньи, сорокоусты;
 • поститься по мере сил;
 • молиться по соглашению;
 • совершать паломничества в святые места.

книга и свеча

книга и свеча

Духовная жизнь — это серьезное дело. Здесь очень опасно заниматься самочинством. На все действия нужно обязательно получить благословение духовника. По возможности самому болящему человеку регулярно участвовать в таинствах исповеди, причастия, соборования, пить святую воду и мазаться маслом, освященным у иконы Богородицы «Всецарица».

Бывают ситуации, когда неверующий или человек другой веры в минуты сильного горя обращается к высшим силам и получает утешение и помощь. После этого задумывается и начинает жить по Евангелию. Господь пропускает такие случаи во имя спасения человека для вечности.

Где хранится оригинал

Сегодня оригинал иконы Богородицы «Всецарица» хранится на святой горе Афон, в соборном храме самого благолепного Ватопедского монастыря.

Реальные примеры помощи больным

Первое чудо произошло на Афоне, когда молодой человек, занимающийся колдовством, решил проверить свои силы на иконе. Образ осветило яркой вспышкой, словно молнией, и юноша было отброшен неведомой силой на несколько метров. Событие заставило парня крепко задуматься и принести покаяние в нечистых делах. После этого он крестился, принял монашество и остался на Афоне.

девушка в храме

девушка в храме

После этого было замечено, что от иконы получают помощь при онкологических болезнях, причем последних стадий, когда врачи отправляют человека домой умирать. На Афоне ведут журнал, где записывают все чудесные истории исцелений. Он регулярно пополняется невероятными фактами. Причем Богородица дарует выздоровление и представителям других вер. Однажды на Афон приехал мусульманин с тяжело больным сыном, у которого была серьезная проблема с сердцем. Отец горячо молился перед иконой и впоследствии у ребенка сняли диагноз.

В России список образа Всецарицы впервые привезли в детский онкологический центр в Москве. После этого многие дети получали долгожданное исцеление от раковых опухолей. В центре священники регулярно совершают молебны, исповедуют и причащают несчастных детей.

Богородица через икону избавляет не только от онкологических заболеваний, но и от других серьезных недугов. В 2012 году в Киеве произошел удивительный случай. После воспаления зрительного нерва, девушка лишилась зрения и слуха. Врачи констатировали, что видеть и слышать она больше не сможет. Молодая женщина вместе с матерью в течение года посещала молебны иконе Божьей Матери «Всецарица» и, к удивлению докторов, вновь обрела зрение и слух.

Акафист — Икона Божией Матери «Всецарица»

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ «ВСЕЦАРИЦА»

Кондак 1

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии, умильно воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти:

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Икос 1

Ангел предстатель с Небесе сшед, рече Всецарице: радуйся! И боговещанным гласом, воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая:

Радуйся, главизно нашего спасения; радуйся, исполнение Зиждителева смотрения.

Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися.

Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая.

Радуйся, уму непостижная горняя славо; радуйся, сердца оживившая небесная манно.

Радуйся, звездо, благодати сияние; радуйся, источниче, живыя воды излияние.

Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса Дево нетленная.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 2

Безначальное Слово Отроча младо Тобою бысть, исцеления подая Тя, Дево, чтущим и неизреченное Его Рождество воспевающим: Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: яко Отроковица чистая, како буду Вышняго Мати, изъясни. К Ней же Гавриил рече со страхом, зовый таковая:

Радуйся, совета Вышняго Избраннице; радуйся, гласа молящихся Скоропослушнице.

Радуйся, сокровище Христова мира; радуйся, людей Твоих надеждо и сило.

Радуйся, раковыя язвы дивная губительнице; радуйся, прочих болезней Исцелительнице.

Радуйся, единое миру заступление; радуйся, верное в скорбех избавление.

Радуйся, плач и слезы присно утоляющая; радуйся, спасения входы всем отверзающая.

Радуйся, скиптре и державо Афон населяющих; радуйся, жезле монахов и мирян.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 3

Сила Вышняго осени Тя, Отроковице, плоть прият неизреченно, показа Тя село сладкое хотящим жати спасение и поющим: Аллилуиа.

Икос 3

Прославися дивно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматере изображение; вопиющим же пред нею с верою исцеления подаеши, да умножаются песни сицевыя:

Радуйся, Мати незаходимаго Света; радуйся, претерпевших до конца победо.

Радуйся, в болезнех и скорбех сущим врачевание; радуйся, сирот и вдовиц нерушимая стено.

Радуйся, двери райския отверзающая; радуйся, труждающихся и обремененных заступающая.

Радуйся, о спасении верных Ходатаице; радуйся, за род человеческий Молитвеннице.

Радуйся, лествице небесная, возводящая от земли к Небеси; радуйся, водо живая, омывающая смертные грехи.

Радуйся, Агнице, сердца незлобивых хранящая; радуйся, Покрове, чад Церкви осеняющий.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 4

Живот мирови даруя, Владыка мира вселися во утробу Твою неискусомужно и, Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призва: Аллилуиа.

Икос 4

Преславная содеяшася о Тебе, Граде Божий, исцелением бывающим от святыя иконы Твоея; цельбоносныя струи врачеваний приемлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием:

Радуйся, снадобие, боль утоляющее; радуйся, прохладо, жар недужный остужающая.

Радуйся, прижигающая раковыя язвы, аки пламенем; радуйся, подымающая со одра оставленных врачми.

Радуйся, лик Свой пречистый избранным являющая; радуйся, от греховных уз разрешающая.

Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровася; радуйся, яко Тобою неисчетный сонм верных оправдася.

Радуйся, высото, человеческими помыслы неизследованная; радуйся, глубино, единым Словом изведанная.

Радуйся, пророчествие прежде Тебе бывших патриархов; радуйся, наставнице Тебе молившихся иерархов.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 5

Пречистый Храм Спасов познахом Тя, Отроковице; к Тебе припадаем, Чистая, да нас соделаеши храмы Божества, вопиющих Ему : Аллилуиа.

Икос 5

Видеша чини Ангельстии на руку Твоею Создавшаго рукою человеки и, яко Владычицу разумевающе Тя едину, аще и рабою Себе нарекла еси, потщашася песньми послужити Ти, Благословенней, сицевыми:

Радуйся, Богом поставленная превыше небесных Сил; радуйся, чудесными исцеленьми исполняющая мир.

Радуйся, хвалу и славу от Небес слышащая; радуйся, благодарение от земли приемлющая.

Радуйся, яко семя тли в сердцах потребила еси; радуйся, яко козней диавольских ярем сокрушила еси.

Радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостию; радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость.

Радуйся, благоухание Богу приятное; радуйся, кающихся грешников веселие изрядное.

Радуйся, броне правды от искушений; радуйся, щите ограждения от вражды и нестроений.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 6

Проповедницы богоглаголивии, Спасовы ученицы, предсташа Ти, Дево, чудно, внегда от земли к Небеси восходила еси, да единым сердцем и усты воспоют Богови: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия дивная благодать от иконы Твоея, Всецарице, егда юноша, ученьми сатанинскими омраченный, пред нею паде и недвижим бысть; паче чаяния же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостию взываше Ти сице:

Радуйся, исправление нечестиваго жития; радуйся, утешение страждущих люте.

Радуйся, бесовских полчищ от Церкве отгнание; радуйся, мглы греховныя разсеяние.

Радуйся, козней невидимых упразднение; радуйся, демонских чар всемощное одоление.

Радуйся, светильниче, прельщенных наставляяй; радуйся, облаче, невинных от зла покрываяй.

Радуйся, холме, небесною манною питающий; радуйся, долино, смирением Христовым насыщающая.

Радуйся, каменю Небеснаго Царствия; радуйся, зерцало превечнаго Света.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 7

Хотящу дати Себе в снедь верным, благоволил еси от Девы воплотитися, да приемлюще Пречистое Тело и Кровь Твою, познают Тя, Бога совершеннаго; темже, дивящеся неизреченней премудрости сей, зовем: Аллилуиа.

Икос 7

Новое показа таинство явлься Зиждитель, со ученики совершивый Тайную Свою Вечерю; мы же, моляще Всецарицу удостоити нас Божественныя Святыни, восписуем Ей сицевая:

Радуйся, Подательнице Небеснаго Хлеба; радуйся, Родительнице Вечнаго Живота.

Радуйся, чаше, Христу приобщающая; радуйся, душу и тело с Богом сочетающая.

Радуйся, лжице златая, исполнь Божественных Таин; радуйся, кивоте драгий, вместилище великия Святыни.

Радуйся, персте, на святую Евхаристию указуяй; радуйся, Трапезо, предлагающая нам Пищу Святую.

Радуйся, в час судный достойных причастников одесную поставляющая; радуйся, ревнителей Божественныя Литургии от ада избавляющая.

Радуйся, приводящая смертных к Источнику безсмертия; радуйся, ограждающая чад Своих миром и крепостию.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 8

Странное Рождество видевше, житейское всякое отложим попечение и горе имеем сердца; на сие бо Вышний явися, во еже привлещи к высоте Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8

Неотступно в недрах Отеческих пребывая, Слово неописанное на земли плоть бысть; Бог Велий сотвори величие Деве и призре на смирение Рабы Своея, слышащия сицевая:

Радуйся, невместимаго Бога вместившая; радуйся, надмирнаго Творца миру явившая.

Радуйся, яко сокрушися смерти держава; радуйся, яко исцелися Адамова рана.

Радуйся, пластырю, струпы душевныя заживляяй; радуйся, елее, язвы телесныя умащаяй.

Радуйся, утоление болезней рождающих; радуйся, облегчение мук умирающих.

Радуйся, нанесшая поражение аду; радуйся, притупившая смерти жало.

Радуйся, чаяние всеобщаго воскресения; радуйся, православных несумненное спасение.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское и человеческое удивися величию непостижимаго Твоего воплощения, Слове; недоумевающе же о сей велией тайне благочестия, со страхом и трепетом благодарственно зовем Ти: Аллилуиа.

Икос 9

Многоразличными недуги одержимии, о Всецарице, от святыя иконы Твоея паче чаяния исцеления получают, да приимше верою благодать, велегласно вопиют Ти:

Радуйся, здравых чад присное сохранение; радуйся, болящих ко здравию преложение.

Радуйся, детей недугующих исцеление; радуйся, юных страдальцев Мати.

Радуйся, возстание на одр болезни поверженных; радуйся, отрадо страхом смертным одержимых.

Радуйся, яко внемлеши человеков рыданием; радуйся, призревающая на наша стенания.

Радуйся, болей земных небесною радостию растворение; радуйся, люте обуреваемых пачеестественное терпение.

Радуйся, яко уготовляеши плачущим радость; радуйся, яко снабдеваеши кротких крилома молитвы.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 10

Спасти хотя Зиждитель истлевшее грехом человеческое естество, сниде на Тя, яко дождь на руно, и, купину Тя соделав неопалимую, Бог сый, бысть Человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Отроковице Чистая, и всем о чистоте радящим, в Тя бо вселися Бог, очищаяй разумная создания Своя, да избывше всякия скверны, предлагаем Ти сицевая:

Радуйся, молчания взыскующих Собеседнице; радуйся, венче хранящих девство.

Радуйся, начало и конец духовнаго совершения; радуйся, хранилище Божественнаго откровения.

Радуйся, Троическаго Совета Таиннице; радуйся, спасения человеков виновнице.

Радуйся, вершино, гордым умом неприступная; радуйся, убежище, смиренным сердцам доступное.

Радуйся, Чистая, Небесе чистейшая; радуйся, Херувимов и Серафимов честнейшая.

Радуйся, Обрадованная, яко прияла еси от Архангела радование; радуйся, Утешенная, яко руце Твои осязасте воскресшаго Христа.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 11

Пение тщащеся разумное Спасу приносити, всегда неключими, Владычице, остаемся раби Твои; кто бо может достойно воспети Бога, Егоже имя, яко миро излиянное? Сего ради вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Свет велий возсияв во тьме седящим, посети нас, о Дево, Восток свыше Сын и Бог Твой; Тя соделав свещею на свещнице, светоносным чадом церковным наказует приносити Ти сицевая:

Радуйся, заре умнаго Солнца; радуйся, вместилище Божественнаго Огня.

Радуйся, свете, яко одеяние святых соткала еси; радуйся, свеще, яко тьму бесовскую отгнала еси.

Радуйся, косных умов просвещение; радуйся, грешных сердец озарение.

Радуйся, деснице, из моря суетствий изводящая; радуйся, лучу, путеводяй к Царствию спасающихся.

Радуйся, молние, нераскаянных поражающая; радуйся, громе, губителей устрашающий.

Радуйся, лукавыя совести просветление; радуйся, умилостивление Божия Суда.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 12

Благодать дати восхотев, завета ветхаго Податель завет новый нам дарова; мы же, благодать сию приимше, не делы закона, но единою верою спасение улучивше, восписуем вси: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое рождество, якоже древле Израиль в кимвалех сеновную скинию воспеваше, тако мы ныне Тя, Скинию истинну, добродетельми прославляем, да слышиши от всех сицевая:

Радуйся, песне, воспеваемая горе; радуйся, псалме, слышимый низу.

Радуйся, Единому Богу достойно послужившая; радуйся, Божественней Троице смирением угодившая.

Радуйся, веки Носящаго носившая в Себе; радуйся, престоле Содержащаго вселенную в руце.

Радуйся, тайно неизреченная веков и времен; радуйся, упование твердое народов и племен.

Радуйся, сердечное радование иереев благоговейных; радуйся, быстрое слышание молитв церковных и келейных.

Радуйся, Премудрости доме богозданный; радуйся, милости сосуде, Богом избранный.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 13

О Всецарице Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее наше приемши песнопение, от всякия смертныя болезни исцели ны и будущаго избави осуждения вопиющих: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел предстатель…» и 1-й кондак «Новоявленней Твоей…».

Молитва первая

О Всеблагая досточудная Богородице Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли, да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва вторая

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих и ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, терпением и ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да, чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея спаси, Владычице, избави от обстояний к Тебе прибегающих, от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Акафист Пресвятой Богородице ради чудотворной Ея иконы «Всецарица» («Пантанасса»)

Кондак 1

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии умильно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Икос 1

Ангел предстатель с небесе сшед, рече Всецарице: радуйся, и боговещанным гласом воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая: Радуйся, Главизно нашего спасения; радуйся, Исполнение Зиждителева смотрения. Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися. Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая. Радуйся, уму непостижная Горняя Славо; радуйся, сердца оживившая Небесная Манно. Радуйся, Звездо, благодати сияние; радуйся, Источниче, живыя воды излияние. Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса, Дево нетленная. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 2

Безначальное Слово Отроча младо Тобою бысть, исцеления подая Тя, Дево, чтущим и неизреченное Его Рождество воспевающим: Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему, яко Отроковица чистая, како буду Вышняго Мати, изъясни; к Нейже Гавриил рече со страхом, зовый таковая: радуйся, Совета Вышняго Избраннице; радуйся, гласа молящихся Скоропослушнице. Радуйся, Сокровище Христова мира; радуйся, людей Твоих Надеждо и Сило. Радуйся, раковыя язвы дивная Губительнице; радуйся, прочих болезней Исцелительнице. Радуйся, единое миру Заступление; радуйся, верное в скорбех Избавление. Радуйся, плач и слезы присно утоляющая; радуйся, спасения входы всем отверзающая. Радуйся, Скиптре и Державо Афон населяющих; радуйся, Жезле монахов и мирян. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 3

Сила Вышняго осенивши Тя, Отроковице, плоть прият неизреченно, показа Тя Село сладкое, хотящим жати спасение и поющим: Аллилуиа.

Икос 3

Прославися дивно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматере изображение; вопиющим же пред нею с верою исцеления подаеши, да умножаются песни сицевыя: Радуйся, Мати незаходимаго Света; радуйся, претерпевших до конца Победо. Радуйся, в болезнех и скорбех сущим Врачевание; радуйся, сирот и вдовиц нерушимая Стено. Радуйся, двери райския отверзающая; радуйся, труждающихся и обремененных заступающая. Радуйся, о спасении верных Ходатаице; радуйся, за род человеческий Молитвеннице. Радуйся, Лествице небесная, возводящая от земли к небеси; радуйся, Водоживая, омывающая смертныя грехи. Радуйся, Агнице, сердца незлобивых хранящая; радуйся, Покрове, чад Церкве осеняющий. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 4

Живот мирови даруя, Владыка мира вселися во утробу Твою неискусомужно; Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призва: Аллилуиа.

Икос 4

Преславная содеяшася о Тебе, Граде Божий, исцелением бывающим от святыя иконы Твоея; цельбоносныя струи врачеваний приемлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием: радуйся, Снадобие, боль утоляющее; радуйся, Прохладо, жар недужных остужающая. Радуйся, прижигающая раковыя язвы, аки пламенем; радуйся, подымающая со одра оставленных врачьми. Радуйся, лик Свой пречистый избранным являющая; радуйся, от греховных уз разрешающая. Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровася; радуйся, яко Тобою безсчетный сонм верных оправдася. Радуйся, Высото, человеческими помыслы неизследованная; радуйся, Глубино, единым Словом изведанная. Радуйся, Пророчествие прежде Тебе бывших патриархов; радуйся, Наставнице Тебе молившихся иерархов. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 5

Пречистый Храм Спасов познахом Тя, Отроковице; к Тебе припадаем, Чистая, да нас соделаеши храмы Божества, вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша чини ангельстии на руку Твоею Создавшаго рукою человеки и яко Владычицу разумевающе Тя едину, аще и Рабу Себе нарекла еси, потщашася песньми послужити Ти, Благословенней, сицевыми: радуйся, Богом поставленная превыше Небесных Сил; радуйся, чудесными исцеленьми исполняющая мир. Радуйся, хвалу славу от небес слышащая; радуйся, благодарение от земли приемлющая. Радуйся, яко семя тли в сердцах потребила еси; радуйся, яко козней диавольских ярем сокрушила еси. Радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостию; радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость. Радуйся, Благоухание Богу приятное; радуйся, кающихся грешников Веселие изрядное. Радуйся, Броне правды от искушений; радуйся, Щите ограждения от вражды и нестроений. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 6

Проповедницы богоглаголивии, Спасовы ученицы, предсташа Ти, Дево, чудно, внегда от земли к небеси восходила еси, да единым сердцем и усты воспоют Богови: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия дивная благодать от иконы Твоея, Всецарице, егда юноша, ученьми сатанинскими омраченный, пред нею паде и недвижим бысть; паче чаяния же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостию взываше Ти сице: радуйся, Исправление нечестиваго жития; радуйся, Утешение страждущих люте. Радуйся, бесовских полчищ от Церкве Отгнание; радуйся, мглы греховныя Разсеяние. Радуйся, козней невидимых Упразднение; радуйся, демонских чар всемощное Одоление. Радуйся, Светильниче, прельщенных наставляяй; радуйся, Облаче, невинных от зла покрываяй. Радуйся, Холме, небесною манною питающий; радуйся, Долино, смирением Христовым насыщающая. Радуйся, Каменю Небеснаго Царствия; радуйся, Зерцало превечнаго Света. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 7

Хотящу Тебе датися в снедь верным, благоволил еси от Девы воплотитися, да приемлюще Пречистое Тело и Кровь Твою, познают Тя, Бога совершеннаго; темже дивящеся неизреченней премудрости сей, зовем: Аллилуиа.

Икос 7

Новое показа таинство явлься Зиждитель, со ученики свершивый Тайную Свою Вечерю; мы же моляще Всецарицу удостоити нас Божественныя Святыни, восписуем Ей сицевая: Радуйся, Подательнице Небеснаго Хлеба; радуйся, Родительнице Вечнаго Живота. Радуйся, Чаше, Христу приобщающая; радуйся, душу и тело с Богом сочетающая. Радуйся, Лжице златая, исполнь Божественных Таин; радуйся, драгий Кивоте, вместилище великия Святыни. Радуйся, Персте, на святую Евхаристию указуяй; радуйся, Трапезо, предлагающая нам Пищу Святую. Радуйся, достойных причастников одесную поставляющая; радуйся, ревнителей Божественныя Литургии от ада избавляющая. Радуйся, приводящая смертных к Источнику безсмертия; радуйся, ограждающая чад Своих миром и крепостию. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 8

Странное Рождество видевше, житейское всякое отложше попечение, горе имеим сердца; на сие бо Вышний явися, во еже привлещи Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8

Неотступно в недрех Отеческих пребывая, Слово неописанное не земли плоть бысть; Бог Велий сотвори величие Деве и призре на смирение Рабы Своея, слышащия сицевая: радуйся, невместимаго Бога вместившая; радуйся, надмирнаго Творца миру явившая. Радуйся, яко сокрушися смерти держава; радуйся, яко исцелися Адамова рана. Радуйся, Пластырю, струпы душевныя заживляяй; радуйся, Елее, язвы телесныя умащаяй. Радуйся, Утоление болезней раждающих; радуйся, Облегчение мук умирающих. Радуйся, нанесшая поражение аду; радуйся, притупившая смерти жало. Радуйся, Чаяние всеобщаго воскресения; радуйся, православных несумненное Спасение. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское и человеческое удивися величию непостижимаго Твоего воплощения, Слове; недоумевающе же о сей велией тайне благочестия, со страхом и трепетом благодарственно зовем Ти: Аллилуиа.

Икос 9

Многоразличными недуги одержимии, о Всецарице, от святыя иконы Твоея паче чаяния исцеления получают, да приимше верою благодать, велегласно взывают Ти: радуйся, здравых чад присное Сохранение; радуйся, болящих ко здравию Преложение. Радуйся, детей недугующих Исцеление; радуйся, юных страдальцев Мати. Радуйся, Востание на одр болезни поверженных; радуйся, Отрадо страхом смертным одержимых. Радуйся, яко внемлеши человеков рыданиям; радуйся, призревающи на наша стенания. Радуйся, болей земных небесною радостию Растворение; радуйся, люте обуреваемых паче естественное Терпение. Радуйся, яко уготовляеши плачущим радость; радуйся, яко снабдеваеши кротких крилома молитвы. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 10

Спасти хотя Зиждитель истлевшее грехом человеческое естество, сниде на Тя, яко дождь на руно, и купину Тя соделав неопалимую, Бог сый, бысть человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Отроковице чистая, и всем о чистоте радящим; в Тя бо вселися Бог, очищаяй разумныя создания Своя, да избывше всякия скверны, предлагаем Ти сицевая: радуйся, молчания взыскующих Собеседнице; радуйся, Венче хранящих девство. Радуйся, Начало и Конец духовнаго совершения; радуйся, Хранилище Божественнаго откровения. Радуйся, Троическаго Совета Таиннице; радуйся, спасения человеков Виновнице. Радуйся, Вершино, гордым умам неприступная; радуйся, Убежище, смиренным сердцам доступное. Радуйся, Чистая, Небесе Чистейшая; радуйся, Херувимов и Серафимов Честнейшая. Радуйся, Обрадованная, яко прияла еси от Архангела радование; радуйся, Утешенная, яко руце Твои осязасте воскресшаго Христа. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 11

Пение тщащеся разумное Спасу приносити, всегда неключими, Владычице, остаемся раби Твои; кто бо может достойно воспети Бога, Егоже имя яко миро излиянное; сего ради вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Свет велий возсияв во тьме седящим, посети нас, о Дево, Восток свыше, Сын и Бог Твой; Тя соделав свещу на свещнице, светоносным чадом церковным наказует приносити Ти сицевая: радуйся, Заре умнаго Солнца; радуйся, Вместилище Божественнаго Огня. Радуйся, Свете, яко одеяние святых соткала еси; радуйся, Свеще, яко тьму бесовскую отгнала еси. Радуйся, косных умов Просвещение; радуйся, грешных сердец Озарение. Радуйся, Деснице, из моря суетствий изводящая; радуйся, Луче, путеводяй к Царствию спасающихся. Радуйся, Молние, нераскаянных поражающая; радуйся, Громе, губителей устрашающий. Радуйся, лукавыя совести Просветление; радуйся, Умилостивление Божия Суда. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 12

Благодать дати восхотев, Завета Ветхаго Податель Завет Новый нам дарова; мы же благодать приимше, не делы закона, но единою верою спасение улучивше, восписуем вси: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое рождество, якоже древле Израиль в кимвалех сеновную скинию воспеваше, тако мы ныне Тя, Скинию истинну, добродетельми прославляем, да слышиши от всех сицевая: радуйся, Песне, воспеваемая горе; радуйся, Псалме, слышимый низу. Радуйся, Единому Богу достойно послужившая; радуйся, Божественней Троице смирением угодившая. Радуйся, веки Носящего носившая в Себе; радуйся, Престоле Содержащаго вселенную в руце. Радуйся, Тайно неизреченная веков и времен; радуйся, Упование твердое народов и племен. Радуйся, сердечное Радование иеерев благоговейных; радуйся, быстрое Слышание молитв церковных и келейных. Радуйся, Премудрости Доме богозданный; радуйся, Милости Сосуде, Богом избранный. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 13

О Всецарице Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее наше приявши песнопение, от всякия смертныя болезни исцели ны и будущаго избави осуждения вопиющих: Аллилуиа. (Этот кондак читается трижды).

Икос 1

Ангел предстатель с небесе сшед, рече Всецарице: радуйся, и боговещанным гласом воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая: радуйся, Главизно нашего спасения; радуйся, Исполнение Зиждителева смотрения. Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися. Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая. Радуйся, уму непостижная Горняя Славо; радуйся, сердца оживившая Небесная Манно. Радуйся, Звездо, благодати сияние; радуйся, Источниче, живыя воды излияние. Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса, Дево нетленная. Ра

Акафист Пресвятой Богородице

Содержание статьи:


Kontakion 1

T О Тебя, Военачальник, мы, слуги Твои, посвящаем праздник победы и благодарения, как спасенные от страданий, о Богородица: но как Ты — непобедимая мощь, от всех опасностей, которые могут случиться. Ты избавь нас, и мы воззовем к Тебе:

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Икос 1

русский архангел послан с небес сказать Богородице: радуйся! И, увидев Тебя, Господи, принимая телесный облик, он изумился и своим бестелесным голосом стоял и кричал ей о таких вещах:

R радуйся, Ты, через кого воссияешь радость; радуйся, проклятие которого прекратится! Радуйся, Адама падшего вспомни; радуйся, слезы Евы искупление! Радуйся, мыслям человеческим высота недосягаемая; радуйся, глубина незаметная даже для глаз ангелов! Радуйся, трон Царя Ты; радуйся, ибо все носишь Ты! Радуйся, звезда Солнце явившаяся; радуйся, чрево Божественного воплощения! Радуйся, тварь обновляющаяся; радуйся, Ты, которым мы поклоняемся Творцу!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 2

S Соблюдая целомудрие, святая смело сказала Гавриилу: Душе моей трудно принять чудо твоей речи.Как ты можешь говорить о рождении от бесплодного зачатия? И Она плакала: A lleluia!

Икос 2

S Стремясь познать непознаваемое знание, Дева взывала к служительнице: Скажи мне, как может сын родиться из целомудренного чрева? Затем он в страхе заговорил с Ней, только громко воскликнув:

R радуйся, посвященный невыразимой воли Божией; радуйся, уверенность молчащих в тишине! Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся, венец догм Его! Радуйся, лестница небесная, по которой спустился Бог; радуйся, мост, ведущий нас с земли на небо! Радуйся, чуда ангелов зазвучало; радуйся, бесовская рана издалека оплакивала! Радуйся, свет несказанно родившая; радуйся, никому тайну Свою не открывшая! Радуйся, мудрых познаний превосходящая; радуйся, разум верным просветивший!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 3

T Затем сила Всевышнего затмила Деву для зачатия и показала Ее плодородное чрево как сладкий луг всем, кто желает пожинать спасение, как они поют: A lleluia!

Икос 3

H Приняв Бога в Свое чрево, Дева поспешила к Елизавете, чей нерожденный младенец сразу же узнал Ее объятия, возрадовался и с радостными песнями воззвал к Богородице:

R эджойс, ветвь неувядающего ростка; радуйтесь, приобретение Бессмертного плода! Радуйся, трудолюбивый человеколюбец; радуйся, Насаднику жизни родившему! Радуйся, плодородие милосердия плодородное; радуйся, стол прощенный богатый! Радуйся, сад наслаждения цветущий; радуйся, душам прибежище приготовляющая! Радуйся, благовоние ходатайства благое; радуйся, умилостивление всего мира! Радуйся, добрая Божия к смертным; радуйся, дерзновение смертных пред Богом!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 4

H Несмотря на бурю сомневающихся мыслей, целомудренный Иосиф был обеспокоен.Зная, что у Тебя нет мужа, он заподозрил тайный союз, о безупречный. Но узнав, что Твое зачатие было от Святого Духа, он сказал: A lleluia!

Икос 4

W Пока ангелы пели, пастухи услышали о пришествии Христа во плоти и, побежав к Пастырю, увидели Его как непорочного Агнца, пасти которого пасти во чреве Марии, и воспевая Ей, они восклицали:

R ejoice, Мать Агнца и Пастыря; радуйся, стадо разумных овец! Радуйся, невидимых врагов мучения; радуйся, врата рая открывающиеся! Радуйся, яко небесное радуется с землей; радуйтесь, земные вещи соединяются хором с небесами! Радуйся, уста апостолов негласные; радуйся, мужество страстотерпцев непобедимое! Радуйся, веры твердая; радуйся, светлое знамение Благодати! Радуйся, Гадес обнажился; радуйся, Ты, которым мы славою облечены!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 5

H Видя божественно движущуюся звезду, волхвы проследили за ее сиянием; и держа его как светильник, они искали у него могущественного Царя; и, достигнув Недосягаемого, возрадовались, крича Ему: A lleluia!

Икос 5

T Сыновья Халдеев увидели в руках Девы Того, Кто своей рукой создал человека.И зная, что Он — Мастер, хотя Он принял образ раба, они поспешили служить Ему дарами и взывать к Благословенной:

R ejoice, Мать Тревожной Звезды; радуйся, рассвет мистического дня! Радуйся, печь заблуждения погасшая; радуйся, Троицы посвященных просветивший! Радуйся, тирана бесчеловечного изгнавшая; радуйся, Явившего нам Христа Господа Человечества! Радуйся, от языческого поклонения избавляющая; радуйся, от дел грязи нас оттаскиваешь! Радуйся, поклонение огню угасшее; радуйся, от пламени страстей спасающий! Радуйся, верных к целомудрию водит; радуйся, радость всех поколений!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 6

H Став богоносными вестниками, волхвы вернулись в Вавилон, исполнив Твое пророчество; и, проповедовав Тебя всем как Христа, они оставили Ирода болтуном, не умеющим петь: A lleluia!

Икос 6

B сияя в Египте светом истины, Ты рассеял тьму лжи; ибо его идолы пали, Спаситель, не выдержав силы Твоей; и те, которые были освобождены от них, воззвали к Богородице:

R радость, возвышение мужчин; радуйся, бесов гибели! Радуйся, владычество заблуждения попирая; радуйся, обман идолов разоблачивший! Радуйся, море разум фараона утопившее; радуйся, скала, освежающая жаждущих жизни! Радуйся, столп огненный, водящий во тьме; радуйся, мир шире облака прибежище! Радуйся, манна пища заменяющая; радуйся, святой радости служитель! Радуйся, земля обетованная; радуйся, молоко и мед течет!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 7

W Когда Симеон собирался покинуть этот век иллюзий, Ты был приведен к нему как Младенец, но Ты был признан им также как совершенный Бог; а потому, дивясь Твоей невыразимой мудрости, он воскликнул: A lleluia!

Икос 7

T Создатель показал нам новое творение, когда явился нам, пришедший от Него.Ибо Он произошел из утробы без семян и сохранил его нетленным, чтобы мы, увидев чудо, воспели Ей, восклицая:

R Радость, цветок нетленности; радуйся, венец воздержания! Радуйся, От Которого прообраз Воскресения светит; радуйся, жизнь ангелов открывающая! Радуйся, дерево плода светлое, питающее верные; радуйся, прекрасное дерево тени, укрывающееся многими! Радуйся, Искупителя пленных во чреве Твоей носила; радуйся, Вождя заблудших родившая! Радуйся, Судия Праведный, мольба; радуйся, много грехов прощение! Радуйся, обнаженная одежда дерзости; радуйся, любовь, побеждающая всякое желание!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 8

H Когда мы увидели странное рождество, давайте отойдем от мира и перенесем наш разум на небеса; ибо Всевышний Бог явился на земле как смиренный человек, потому что Он желал привлечь к высотам взывающих к Нему: A lleluia!

Икос 8

W Святой присутствовал Невыразимое Слово среди тех, кто здесь внизу, но никоим образом не отсутствовал среди тех, кто наверху; ибо это было божественным снисхождением, а не переменой места, и Его рождение было от Богопринимающей Девы, которая слышала эти вещи:

R ejoice, вместилище Непостижимого Бога; радуйся, тайны торжественной двери! Радуйся, сомнительным сообщай неверным; радуйтесь, верные несомненные! Радуйся, колесница всесвятая Сидящего на херувимах; радуйся, храм Серафима всеславный! Радуйся, противоположности соединившая; радуйся, девственность и материнство соединившая! Радуйся, проступок отпущенный; радуйся, Рай открывающийся Ты! Радуйся, ключ к Царству Христову; радуйся, надежда на вечное благо!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 9

Все ангелы были изумлены великим деянием Твоего воплощения; ибо они видели Неприступного Бога как человека доступного для всех, пребывающего с нами и слышащего от всех: A lleluia!

Икос 9

W и увидишь самых красноречивых ораторов, немых, как рыба, пред Тобою, Богородица; ибо они затрудняются сказать, как Ты остаешься девственницей и можешь родить ребенка.Но мы, дивясь этой тайне, искренне взываем:

R радость, вместилище Премудрости Божией; радуйся, сокровищница Его Промысла! Радуйся, философов глупыми показывающая; радуйся, разоблачающий иррациональных ученых! Радуйся, яко глупые критики умные; радуйтесь, мифотворцы угасли! Радуйся, паутину афинян разорвавшая; радуйся, сети рыбаков наполнила! Радуйся, из глубины невежества нас выводящая; радуйся, много просвещающего познанием! Радуйся, спасенных желающих корабль; радуйтесь, гавань для моряков на море жизни!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 10

D Желая спасти мир, Тот, Кто Творец всего, пришел к нему согласно Своему Собственному обетованию, и Тот, Кто, как Бог, есть Пастырь, явился нам ради нас как человек; ибо подобное зовет подобное, как Бог слышит: A lleluia!

Икос 10

Оплот Ты для дев и для всех бегущих к Тебе, Дева Богородица; ибо Творец неба и земли приготовил Тебя, Пречистая, обитал во чреве Твоем и научил всех звать Тебя:

R радость, столп девственности; радуйся, врата спасения! Радуйся, мысленного образования вождь; радуйся, добра божественного! Радуйся, яко в стыде зачатых возродил; радуйся, ибо лишенным ума Ты дал мудрость. Радуйся, тлетворца умов сокрушившего; радуйся, Сеятеля чистоты родивший! Радуйся, чертога бессемянного брака; радуйся, Господу верных венчаешь! Радуйся, девственница добросовестная; радуйся, святая душ на свадьбу красавица!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 11

E побежден тот гимн, который пытается охватить множество Твоих состраданий; ибо, если мы предлагаем Тебе, о Святой Царь, песни, равные по количеству песку, то мы не сделали ничего достойного того, что Ты дал нам, кричащим Тебе: A lleluia!

Икос 11

W э вот, Пресвятая Дева, светильник сияющий, являющийся тем, кто во тьме; ибо, зажигая нематериальный свет, Она ведет всех к божественному знанию, озаряет умы сиянием и удостоена чести, когда мы кричим эти вещи:

R ejoice, луч темного Солнца; радуйся, сияние Тревожного Света! Радуйся, молнии души наши просвещающие; радуйся, гроза врагов наших устрашающая! Радуйся, яко свет лучезарный зияющий явил; радуйся, яко поток потоков многих Ты излил! Радуйся, образ купели расписывающая; радуйся, пятно греха изгладившая! Радуйся, умывальник чистую совесть; радуйся, чаша радость вселяющая! Радуйся, благоухание Христово сладкое; радуйся, жизнь мистической радости!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 12

W Когда Вседержитель всего человечества пожелал погасить древние долги, по Своей Собственной воле Он пришел, чтобы поселиться среди тех, кто отпал от Его Милости; и, вырвав почерк грехов их, слышит это от всех: A lleluia!

Икос 12

W Пока мы воспеваем Сыну Твоему, все мы славим Тебя, как живой храм, Богородица; ибо Господь, держащий все в руке Своей, обитал в утробе Твоем, и Он освятил и прославил Тебя и научил всех взывать к Тебе:

R радость, скиния Бога Слова; радуйся, святой больше святых! Радуйся, Духом позолоченный ковчег; радуйся, сокровищница жизни неиссякаемая! Радуйся, драгоценная диадема царей благочестивых; радуйся, хвастовство почтенных священников! Радуйся, крепость Церкви непоколебимая; радуйся, нерушимая стена царства! Радуйся, Победы одержимые; радуйся, простирающиеся враги! Радуйся, плоти моей исцеление; радуйся, спасение души моей!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 13

O Всехвальная Мать, несшая Слово, святая из всех святых, прими теперь наше приношение и избавь нас от всех бед и спаси от грядущих мучений тех, которые взывают к Тебе: A lleluia!

(трижды).

Икос 1

русский архангел послан с небес сказать Богородице: радуйся! И, увидев Тебя, Господи, принимая телесный облик, он изумился и своим бестелесным голосом стоял и кричал ей о таких вещах:

R радуйся, Ты, через кого воссияешь радость; радуйся, проклятие которого прекратится! Радуйся, Адама падшего вспомни; радуйся, слезы Евы искупление! Радуйся, мыслям человеческим высота недосягаемая; радуйся, глубина незаметная даже для глаз ангелов! Радуйся, трон Царя Ты; радуйся, ибо все носишь Ты! Радуйся, звезда Солнце явившаяся; радуйся, чрево Божественного воплощения! Радуйся, тварь обновляющаяся; радуйся, Ты, которым мы поклоняемся Творцу!

R Радуйтесь, невеста незамужняя!

Кондак 1

T О Тебя, Военачальник, мы, слуги Твои, посвящаем праздник победы и благодарения, как спасенные от страданий, о Богородица: но как Ты — непобедимая мощь, от всех опасностей, которые могут случиться. Ты избавь нас, и мы воззовем к Тебе:

R Радуйтесь, невеста незамужняя!


Молитва Пресвятой Богородице

« O Пресвятая Владычица Богородица! Ты выше всех ангелов и архангелов и благороднее всего творения, ты помощник обиженных, надежда безнадежных, заступник за бедных, утешение скорбящих, кормилец голодных, одежда для нагих, исцеление для больных, спасение грешников, помощь и защита всех христиан.О Всемилостивая Владычица Богородица! Милостью Твоей спаси и помилуй святейших православных патриархов, святейших митрополитов, архиепископов и епископов, все священнослужители и монашеские ордена, военачальников, общественных деятелей, христианолюбивых вооруженных сил и доброжелателей, и всех православных христиан ты защищаешь своим драгоценным омофором и умоляешь, о Госпожа, Христа, Бога нашего, воплотившегося в Тебе без семени, опоясать нас Своей силой свыше против наших врагов, видимых и невидимых, о все- Милосердная Владычица Богородица! Поднимите нас из глубин греха и избавьте нас от голода, разрушения, землетрясения и наводнения, от огня и меча, от вторжения инопланетян и гражданской войны, от внезапной смерти, от ядовитых ветров и от смерти -нося язвы и от всякого зла.Даруй, Госпожа, мира и здоровья слугам Твоим, всем православным христианам, и просвети их умы и глаза их ко спасению; и даруй нам, рабам твоим грешным, Царство Сына Твоего, Христа, Бога нашего; ибо благословенны и прославлены Его владычество вместе с Его изначальным Отцом и Его Пресвятым, добрым и животворящим Духом, ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.»


Поделитесь акафистом и молитвой в соцсетях:

.

Акафист Пресвятой Богородице, Чаша Неупиваемая

Кондак 1

чудесных и чудесных исцеления даровано нам Твоей святой иконой, Владычица Богородица. Его появлением мы избавлены от душевных и физических недугов и от печальных обстоятельств. Итак, мы приносим вам нашу благодарную хвалу, о всемилостивая Защитница. О суверенная Госпожа, которую мы называем «Неиссякаемой чашей»: наклоните свое ухо и милостиво выслушайте наши причитания и слезы, которые мы приносим вам, и дайте свое исцеление тем, кто страдает от пьянства, чтобы мы могли взывать к вам вера:

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Икос 1

Великие силы и множество святых непрестанно прославляют Тебя, Богородица, Царица всех, заступница за нас, грешных христиан, погрязших в беззаконии и пребывающих в грехах.Для нашего утешения и спасения вы по своей милости подарили нам свою чудотворную икону, чтобы, глядя на нее, как на единственную звезду среди множества звезд в звездную ночь, мы могли падать ниц, крича с самого начала. глубины нашего сердца:

R Радуйся, обитель неприступного Бога! Радуйся, чудо наше постоянное! Радуйся, печали наши грехи наши стираешь! Радуйся, скорбь наши недуги исцеляешь! Радуйся, чудотворной иконой ты нам милость небесную принесла! Радуйся, сердце скорбящее радость! Радуйся, с Богом чудесное наше примирение!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 2

O Видя глубокую скорбь и горе людей, одержимых разрушительным пороком пьянства, а также их истинное покаяние, Вы пожелали, Пресвятая Госпожа, явить Свою милость благословенному городу Серпухову явлением твоя чудотворная икона «Чаша Неупиваемая», чтобы все падающие перед ней с верой и сокрушенным сердцем получили исцеление от этой тяжелой болезни и так взывали к Богу из глубины своего сердца: A lleluia!

Икос 2

H aving понял значение троекратного явления святителя Варлаама и его повеление идти в город Серпухов, человек, одержимый болезнью алкоголизма, так и сделал, и там, в монастыре, он нашел вашу святую икону под названием «Неупиваемая чаша».Видя такую ​​милость, оказанную нам, грешникам, мы с почтением взываем к вам:

R радуйтесь, через благочестивых людей вы показываете нам, грешникам, славу своего дивного дела! Радуйся, вождь мудрый, путь спасительный показывающий! Радуйся, добрый учитель, добротой своей привлекаешь нас к себе! Радуйся, благословив нас великими Своими, ты учишь нас благодарности! Радуйся, давая нам несомненную надежду, ты даришь нам радость сердца! Радуйся, губительные страсти наши истребляешь! Радуйтесь, в добрых делах вы нам помогаете!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 3

T Сила Вседержителя и благодать владыки Богородицы укрепили человека, страдающего алкоголизмом, когда по велению Богородицы, данному ему преподобным Варлаамом, он отправился в город Серпухов. , несмотря на парализованные ноги.По прибытии он нашел икону Пречистой Богородицы и исцелился от болезней души и тела. Поэтому от всего сердца он с благодарностью воскликнул к Богу: A lleluia!

Икос 3

Y Вы — неиссякаемый источник, чаша небесных даров, которая всегда остается полной. И исцеляются жители города Серпухова, да и все православные, из каждого города и села, пришедшие к вашей чудеснейшей иконе «Чаша Неупиваемая».И так с благодарными устами взывают к тебе:

R радуйся, сосуд святой воды, растворяющий нашу печаль! Радуйся, чаша радость спасения нашего принимаем! Радуйся, недугам нашим душевным и телесным занимаешься! Радуйся, твои молитвы страсти наши усмиряют! Радуйся, каждому даришь по потребностям! Радуйся, всем щедро даешь! Радуйся, ты нам сокровищницу милосердия открыл! Радуйся, падшему милосердно оказываешь!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 4

P Люди, обремененные страстями и пристрастиями, сомневающиеся в возможности когда-либо обрести избавление, приходят с покаянием к Твоей невыразимой милости.И, получив исцеление, они из глубины своего сердца взывают к нашему Спасителю, рожденному от тебя: A lleluia!

Икос 4

O Видя скорбь и слезы родителей, жен и детей, чей член семьи одержим страстью зависимости, Господь подарил нам вашу икону, Богородица, и все приходящие к ней получают утешение и духовную радость. И поэтому мы взываем к вам со слезами благодарности:

R радуйтесь, Агнец, вы родили Агнца Божьего! Радуйся, черпак черпающий из источника бессмертия радость! Радуйся, горе скорбящих матерей облегчение! Радуйся, надежда безнадежных! Радуйся, приходящих к Тебе бережно охраняешь! Радуйтесь, радость и радость скорбящих! Радуйся, рука твоя к ищущим!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 5

О Преосвященная Госпожа, Ты показала нам свою святую икону как звезду, ведущую к Богу, так что, глядя на нее и молясь Тебе, мы можем сказать: О Богородица, дай исцеление страдающим от опьянения и любые другие болезни души и тела, и научите нас всех славить Бога, пение: A lleluia!

Икос 5

O Пресвятая Богородица, видя чудеса и чудеса, дарованные смиренно почитающим Тебя, чудеса, изливающиеся от твоей чудо явившейся в Серпухове иконы, а также от тех, которые были ее копиями, мы взываем к Тебе:

R Радуйтесь, ты скорейшая защитница всех, кто приходит к тебе! Радуйтесь, молитвы наши слышите! Радуйтесь, город Серпухов благословил! Радуйтесь, вы явили славу своих чудес в Подмосковье! Радуйся, сокровище неиссякаемое всем нуждающимся в исцелении! Радуйся, Помогая всемогущая, к трезвому подвигу! Радуйся, помощь всемогущая борющимся с миром, плотью, сатаной и пристрастиями! Радуйся, достойно живущих в этом мире защищаешь!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 6

O Богородица, мы возвещаем чудеса Твои, льющиеся из твоей иконы «Чаша Неупиваемая», и со слезами молимся Тебе: Спаси всех нас от пьянства и других пристрастий и грехов и научи нас, О Чистый, воздерживаться от всякой нечистоты и петь Богу: A lleluia!

Икос 6

I В свете Божественной Славы вы смотрите на своего Сына, вечного Бога и Господа Иисуса Христа, стоящего в чаше, как показано на вашей иконе, таинственно названной «Чаша Неупиваемая»; и вы дадите от него избавление от пьянства нам, приходящим к вам и возносящим вам эту непрестанную хвалу:

R Радуйтесь, ангельским силам и человечеству! Радуйтесь, потому что вы! Радуйся, яко слава твоя превосходит хвалу человеческую и небесную! Радуйтесь, я открыла нам тайну Евхаристии Божией, явив образ Сына Твоего в чаше! Радуйся, ягненка рожденного от тебя показываешь, которого всегда есть, но никогда не съедают! Радуйся, чаша жизни и бессмертия, к вратам вечной жизни нас ведающая! Радуйся, души наши жаждущие наполняешь водой из источника бессмертия! Радуйся, даже от самых отверженных и презираемых не откажешь в благословении! Радуйся, милосердием Твоим от ямы погибели выдергиваешь!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 7

Человек хотел поблагодарить Тебя, Богородица, за исцеление от алкоголизма, поэтому украсил твою чудотворную икону, что в Серпухове, воспевая Богу от всей души: A lleluia!

Икос 7

W е увидеть новое чудо от твоей святой иконы, Богородица.Слуга Божий, Стефан, жертва болезни алкоголизма, умолял вашего материнского заступничества, и ему было даровано лекарство. И он в благодарность украсил вашу икону богатыми подарками и, упав перед ней, со слезами звал вас:

R Радуйся, живительный фонтан исцеления! Радуйся, даров небесная чаша божественных! Радуйся, исцеление река несущая! Радуйся, море, в которое погружаются все наши страсти! Радуйся, нежными материнскими руками поднимаешь падших под тяжестью пьянства! Радуйтесь, дары благодарности не отвергаете! Радуйтесь, люди благочестивые радость! Радуйтесь, те наши прошения, которые нам полезны, исполняете!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 8

I Для неверующих должно быть странно и невероятно слышать, что ваш значок «Неупиваемая чаша» творит чудеса.Но для нас, которые верят в ваши слова, провозглашенные о вашей первой иконе: «Благодать Рожденного от меня и мои благословения всегда будут с этой иконой», эта нынешняя икона также излучает вашу милость. И так благоговейно поклоняемся ему, взывая к Богу: A lleluia!

Икос 8

P Люди, страдающие алкоголизмом и зависимостями, возлагают на тебя все свои надежды, о суверенная Госпожа. Смирись с нашими бедами и страстями. Ибо кто, кроме Тебя, Богородица, воскресит нас из ямы погибели, невзгод физического и духовного? И, преклонив колени, мы взываем к вам:

R радуйтесь, вы не отвергаете молитвы грешников! Радуйтесь, просящим помощь оказываете! Радуйся, глубину сострадания грешнику явившая! Радуйся, отвагу безнадежным даешь! Радуйся, протянувшим руку помощи пьянствующим! Радуйтесь, даром благодати утешаете терпеливо страдающих. Радуйтесь, наши недуги физические и душевные лечите! Радуйся, ты учишь нас презирать пустые радости этой жизни!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 9

A Все ангелы удивляются милости Твоей, Господи, ибо Ты дал грешному человечеству сильную защитницу и помощницу.Она смотрит свысока на нашу слабость и исцеляет страдающих от горькой болезни пьянства, и учит верных пению: A lleluia!

Икос 9

T Самый возвышенный человеческий ум не может достаточно хвалить появление твоей славной иконы, о владычица. Мы, грешники, не можем вывести из своих греховных уст прославление, достойное нашей Защитницы. Увидев бесчисленные чудеса, происходящие от вашей иконы, мы радуемся сердцем и духом и провозглашаем:

R радуйся, чудеса твое святое льются! Радуйся, скорби и печали нас избавляешь! Радуйся, отрекающих Тебя посрамляешь! Радуйся, от всякого зла к тебе хранишь! Радуйся, нежным сиянием тьму страстей наших и грехов наших рассеиваешь! Радуйся, любовью к Сыну и к себе наполняешь наши сердца! Радуйся, путь покаяния показываешь! Радуйся, ты наш посредник перед судьей праведным!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 10

W Чтобы спасти всех страдающих алкоголизмом и другими пристрастиями, Ты подарила нам свою чудесную икону, Богородица, дабы все страдающие могли прийти к Твоему чудотворному образу; и, получив исцеление, может нежно взывать к Богу: A lleluia!

Икос 10

Y Ты — стена и щит, Госпожа Богородица, для страдающих от пьянства, а также для всех приходящих к тебе с жаром и благочестивых почитающих твою святую икону; потому что Господь Бог дал нам его, чтобы помочь нам и исцелить нас от этой разрушительной зависимости.И таким образом Он вдохновляет нас петь вам:

R радуйтесь, вы облегчаете наши страдания и даете надежду отчаявшимся! Радуйся, недугов наших исцеляешь! Радуйся, чистотой Твоей растлеваешь нашу! Радуйся, тьму нашу святейшею озаряешь. Радуйся, плащом сострадания твое смертное тело наше облачаешь! Радуйся, укрепляешь силою молитвы наши! Радуйся, в немощи нас укрепляешь! Радуйся, тучи страстей тёмные, окружающие нас!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 11

О Чистый, не пренебрегай нашим смиренным пением, которое мы приносим тебе от полноты любви и рвения; и не отворачивайся от тех, кто страдает от пьянства и отчаяния, но помогай нам, чтобы мы также могли очиститься от всякой нечистоты и справедливо и справедливо петь Богу: A lleluia!

Икос 11

O Пресвятая Дама! На вашей иконе вы, как горящая свеча в лучах благодати, окружены собранием святых и святых мучеников.И когда вы указываете нам путь правды, мы взываем к вам и говорим:

R Радуйтесь, заступничеством Святой Домницы вы спасаете нас от этого мира бедствий! Радуйся, мольбой ее помоги нам побороть страсти плотские! Радуйся, молитвами святого мученика Варлаама благочестивыми помыслами наполняешь наши сердца! Радуйся, совесть нашу просвещаешь! Радуйся, молитвами святой мученицы Параскевы избавляешь пьяных! Радуйся, ходатайством ее к покаянию и бодрости призываешь! Радуйся, вместе со святым мучеником Антипой сердце горькое смягчишь. Радуйтесь, с ним спасаете призывающих ваше имя!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 12

T благодать, сияющая сквозь вашу икону «Неупиваемая чаша» призывает к себе всех страждущих, всех несчастных, вдов и сирот, и особенно тех, кто болен алкоголизмом.И никто не уходит с пустыми руками из твоей неиссякаемой чаши, о милосердный, но все исполнены божественных даров; чтобы они, получив исцеление и помощь, спели вам: A lleluia!

Икос 12

P Вознося вашу чудесную работу и великую милость, которую вы оказываете тем, кто страдает от зависимостей, мы просим вас, о сострадательный — спаси, помилуй нас, покажи нам правильный путь и не отвергай нас, ищущих твоего охрана и звонить вам:

R радуйтесь, вы поддерживаете нас на пути к трезвости! Радуйся, росой милосердия Твоей избавляешь нас от пьянства! Радуйся, милостью Твоей от пагубных привычек исцеляешь! Радуйтесь, всем зависимым ты скорейшая помощь! Радуйтесь, уравновешенных поддерживаете! Радуйся, гордые смиренные! Радуйся, смиренных возвышаешь и всем спасения желаешь!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!

Кондак 13

О Всемилостивая Матерь Господа нашего и Бога Иисуса Христа, услышь нашу молитву и избавь нас от всех болезней, физических и эмоциональных, и особенно от твоих слуг, страдающих этой болезнью, чтобы они не погибли, но могут быть спасены и таким образом будут петь Богу: A lleluia!
(трижды).

Икос 1

Великие силы и множество святых непрестанно прославляют Тебя, Богородица, Царица всех, заступница за нас, грешных христиан, погрязших в беззаконии и пребывающих в грехах. Для нашего утешения и спасения вы по своей милости подарили нам свою чудотворную икону, чтобы, глядя на нее, как на единственную звезду среди множества звезд в звездную ночь, мы могли падать ниц, крича с самого начала. глубины нашего сердца:

R Радуйся, обитель неприступного Бога! Радуйся, чудо наше постоянное! Радуйся, печали наши грехи наши стираешь! Радуйся, скорбь наши недуги исцеляешь! Радуйся, чудотворной иконой ты нам милость небесную принесла! Радуйся, сердце скорбящее радость! Радуйся, с Богом чудесное наше примирение!

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!
Кондак 1

чудесных и чудесных исцеления даровано нам Твоей святой иконой, Владычица Богородица.Его появлением мы избавлены от душевных и физических недугов и от печальных обстоятельств. Итак, мы приносим вам нашу благодарную хвалу, о всемилостивая Защитница. О суверенная Госпожа, которую мы называем «Неиссякаемой чашей»: наклоните свое ухо и милостиво выслушайте наши причитания и слезы, которые мы приносим вам, и дайте свое исцеление тем, кто страдает от пьянства, чтобы мы могли взывать к вам вера:

R радуйся, Богородица, Неиссякаемая Чаша, утоляющая нашу духовную жажду!


Молитва Пресвятой Богородице

« O Милосердная и святая Богородица, надежда и прибежище сироты, защита чужого, помощь нуждающимся и защита огорченных: Ты видишь нашу беду, ты видишь нашу печаль.Нас со всех сторон атакуют искушения, и некому защитить нас. Вы сами помогите нам, потому что мы слабы. Накормите нас, потому что мы чужие. Покажи нам путь, потому что мы заблудились. Исцели нас, потому что нам больно. Спаси нас, потому что для нас нет надежды. У нас нет другого выхода, ни защиты, ни утешения, кроме Тебя, о Мать всех страдающих и обремененных. Взгляните на нас, грешников, жестоких и жестоких, и защитите нас своим святым омофором, чтобы мы могли быть избавлены от всякого зла, которое атакует нас, и особенно от пьянства, чтобы мы всегда могли прославлять ваше всесвятое имя.Аминь.»

Молитва Пресвятой Богородице вторая

« O Всемилостивая владычица, мы приходим на вашу защиту. Не пренебрегайте нашими прошениями, но с добротой выслушайте нас — жен, детей, мужей, родителей и всех тех, кто страдает от тяжелых пристрастий всех видов; и восстановить тех, кто из-за этого отпал от нашей святой Матери Церкви и ее спасения. О милосердная Богородица, прикоснись к их сердцам и скорее верни их из падшего состояния и приведи к спасительному покаянию.Умоляйте вашего Сына, Христа, Бога нашего, простить нам наши проступки и не отвратить Его милость от Своего народа, но чтобы Он укрепил нас в трезвости и целомудрии. Прими, Пресвятая Богородица, прошения плачущих матерей о своих детях, рыдающих жен о своих мужьях, детях, сиротах, нищих и всех брошенных, и всех нас, поклоняющихся твоей иконе. И пусть ваши молитвы несут наши прошения к престолу Вседержителя. Укрой нас и храни нас от всех ловушек врага и ловушек лукавого, и в ужасный час нашей смерти помоги нам пройти испытание, не спотыкаясь.Своими молитвами спаси нас от вечного осуждения, чтобы милость Божия покрыла нас на века грядущие. Аминь.»


Сохранить Акафист и молитвы в социальных сетях:

.