Содержание

Последование ко Святому Причащению | Полный Православный Молитвослов — сборник молитв

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 22

Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ пре́до мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псалом 23

Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю́ есть, и на река́х угото́вал ю́ есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? Или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́, кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́, кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Псалом 115

Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия. (Трижды с тремя поклонами)

Тропари, глас 8

Беззако́ния моя́ пре́зри, Го́споди, от Де́вы рожде́йся, и се́рдце мое́ очи́сти, храм то творя́ пречи́стому Твоему́ Те́лу и Кро́ви, ниже́ отри́ни мене́ от Твоего́ лица́, без числа́ име́яй ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Во прича́стие святы́нь Твои́х ка́ко дерзну́ [вни́ду], недосто́йный? А́ще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя облича́ет, я́ко несть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

[Во Святу́ю же Четыредеся́тницу:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша: бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия. И́же о всех благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́.]

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 2

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Хлеб живота́ ве́чнующаго да бу́дет ми Те́ло Твое́ Свято́е, благоутро́бне Го́споди, и Честна́я Кровь, и неду́г многообра́зных исцеле́ние.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, Твоего́ Пречи́стаго Те́ла и Боже́ственныя Кро́ве недосто́ин есмь, Христе́, причаще́ния, его́же мя сподо́би.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Земле́ блага́я, благослове́нная Богоневе́сто, клас прозя́бшая неора́нный и спаси́тельный ми́ру, сподо́би мя сей яду́ща спасти́ся.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́. Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сле́зныя ми пода́ждь, Христе́, ка́пли, скве́рну се́рдца моего́ очища́ющия: я́ко да благо́ю со́вестию очище́н, ве́рою прихожду́ и стра́хом, Влады́ко, ко причаще́нию Боже́ственных Даро́в Твои́х.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний Пречи́стое Те́ло Твое́, и Боже́ственная Кровь, Ду́ха же Свята́го обще́ние, и в жизнь ве́чную, Человеколю́бче, и страсте́й и скорбе́й отчужде́ние.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хле́ба живо́тнаго Tрапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни а́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щься, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Восхоте́л еси́, нас ра́ди вопло́щься, Многоми́лостиве, закла́н бы́ти я́ко овча́, грех ра́ди челове́ческих; те́мже молю́ Тя: и моя́ очи́сти согреше́ния.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́споди, и всего́ освяти́, и сподо́би, Влады́ко, я́ко да причащу́ся та́йныя Твоея́ Боже́ственныя ве́чери, окая́нный.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Твоея́, Влады́чице, и соблюди́ мя нескве́рна раба́ Твое́го и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освящу́ся.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас: ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́га не зна́ем.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Я́коже предре́кл еси́, Христе́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Твоему́, и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Боже́ственное и пию́ Кровь Твою́.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Сло́ве Бо́жий и Бо́же, угль Те́ла Твое́го да бу́дет мне помраче́нному в просвеще́ние, и очище́ние оскверне́нной души́ мое́й Кровь Твоя́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Мари́е, Ма́ти Бо́жия, благоуха́ния честно́е селе́ние, Твои́ми моли́твами сосу́д мя избра́нный соде́лай, я́ко да освяще́ний причащу́ся Сы́на Твое́го.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твое́го призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Ум, ду́шу и се́рдце освяти́, Спа́се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Влады́ко, к стра́шным Та́йнам приступи́ти.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Да бых устрани́лся от страсте́й, и Твоея́ благода́ти име́л бы приложе́ние, живота́ же утвержде́ние, причаще́нием Святы́х, Христе́, Та́ин Твои́х.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Бо́жие, Бо́же, Сло́во Свято́е, всего́ мя освяти́, ны́не приходя́щаго к Боже́ственным Твои́м Та́йнам, Святы́я Ма́тере Твоея́ мольба́ми.

Кондак, глас 2

Хлеб, Христе́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́, и Боже́ственную Твою́ ны́не Кровь, пречи́стых, Влады́ко, и стра́шных Твои́х Та́ин причасти́тися окая́ннаго, да не бу́дет ми в суд, да бу́дет же ми в живо́т ве́чный и безсме́ртный.

Песнь 7

Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я а́нгел: услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Исто́чник благи́х, причаще́ние, Христе́, безсме́ртных Твои́х ны́не Та́инств да бу́дет ми свет, и живо́т, и безстра́стие, и к преспея́нию же и умноже́нию доброде́тели Боже́ственнейшия хода́тайственно, еди́не Бла́же, я́ко да сла́влю Тя.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби, тре́петом и любо́вию со благогове́нием, Человеколю́бче, приступа́яй ны́не к Твои́м безсме́ртным и Боже́ственным Та́йнам, и пе́ти Тебе́ сподо́би: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́

Последование к Святому Причащению |

Аще же ни, сия, глас 6:

Тропари покаянные, глас 6

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; / всякаго бо ответа недоумеюще, / сию Ти молитву / яко Владыце, грешнии приносим: помилуй нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!»
Слава: Господи, помилуй нас, / на Тя бо уповахом; / не прогневайся на ны зело, / ниже помяни беззаконий наших, / но призри и ныне яко Благоутробен, / и избави ны от враг наших; / Ты бо еси Бог наш, / и мы людие Твои, / вси дела руку Твоею, / и имя Твое призываем. Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно / и не вспомни беззаконий наших; / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородице, / надеющиися на Тя да не погибнем, / но да избавимся Тобою от бед: / Ты бо еси спасение рода христианскаго. И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода христианского.
Таже: Господи, помилуй, 40. И поклоны, елико хощеши. Господи, помилуй. (40) И поклоны, сколько хочешь.
И абие настоящия стихи: Хотя ясти, человече, Тело Владычне, / Страхом приступи, да не опалишися: огнь бо есть. / Божественную же пия Кровь ко общению, / Первее примирися тя опечалившим. / Таже дерзая, таинственное брашно яждь. Затем следующие стихи: Желая вкусить, человек, Тело Владыки, / в страхе приступи, чтобы не опалиться, ибо это огонь. / Когда же пьешь божественную Кровь для приобщения, / сперва примирись с тебя опечалившими. / Затем дерзновенно таинственной пищи вкуси.
Ины стихи: Прежде причастия страшныя жертвы, / Животворящаго Тела Владычня, / Сим помолися образом со трепетом: И другие стихи: Прежде причащения страшной жертвы, / животворящего Тела Владыки, / таким образом помолись со трепетом.

И далее молитвы:

Молитва Великаго Василия, 1:

Молитва 1, св. Василия Великого

Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, Безначальнаго Отца Соприсносущный Сыне и Собезначальный, премногия ради благости в последния дни в плоть оболкийся, и распныйся, и погребыйся за ны, неблагодарныя и злонравныя, и Твоею Кровию обновивый растлевшее грехом естество наше, Сам, безсмертный Царю, приими и мое грешнаго покаяние, и приклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших бо, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин воззрети на высоту славы Твоея: прогневах бо Твою благость, Твоя заповеди преступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси, Человеколюбче, пророком Твоим: яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему. Не хощеши бо, Владыко, создания Твоею руку погубити, ниже благоволиши о погибели человечестей, но хощеши всем спастися, и в разум истины приити. Темже и аз, аще и недостоин есмь небесе и земли, и сея привременныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ; но творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения, окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожду. Приими убо и мене, Человеколюбче Господи, якоже блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блуднаго, и возми мое тяжкое бремя грехов, грех вземляй мира, и немощи человеческия исцеляяй, труждающияся и обремененныя к Себе призываяй и упокоеваяй, не пришедый призвати праведныя, но грешныя на покаяние. И очисти мя от всякия скверны плоти и духа, и научи мя совершати святыню во страсе Твоем: яко да чистым сведением совести моея, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому Телу Твоему и Крови, и имею Тебе во мне живуща и пребывающа, со Отцем, и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие Пречистых и Животворящих Таин Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойне тем причащатися, но даждь ми, даже до конечнаго моего издыхания, неосужденно восприимати часть Святынь Твоих, в Духа Святаго общение, в напутие живота вечнаго, и во благоприятен ответ на Страшнем Судищи Твоем: яко да и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, яже уготовал еси любящим Тя, Господи, в нихже препрославлен еси во веки. Аминь. Владыка, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, всего творения видимого и невидимого Создатель, Сын безначального Отца, также вечный и безначальный, по преизбытку благости в последние дни облекшийся плотью, и распятый, и погребенный, за нас, неблагодарных и неразумных, и Своею собственною Кровью воссоздавший растленную грехом природу нашу! Ты Сам, бессмертный Царь, прими покаяние и меня, грешника, и склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Ибо согрешил я, Господи, согрешил против неба и пред Тобою и недостоин взглянуть на высоту славы Твоей: ведь я прогневал благость Твою, Твои заповеди преступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый и многомилостивый, не допустил меня погибнуть среди беззаконий моих, терпеливо ожидая моего обращения. Ибо сказал Ты, Человеколюбец, через пророка Твоего: «Я совсем не желаю смерти грешника, но чтобы он обратился и жил». Ведь не хочешь Ты, Владыка, чтобы погибло создание рук Твоих, и не находишь удовлетворения в гибели людей, но желаешь, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому и я, хотя и недостоин неба и земли, и этой кратковременной жизни, всего себя подчинив греху, и поработив удовольствиям, и помрачив в себе Твой образ, но, будучи творением и созданием Твоим, не отчаиваюсь в собственном спасении, несчастный, и к безмерному милосердию Твоему дерзновенно прихожу. Прими же и меня, Человеколюбец Господи, как блудницу, как разбойника, как мытаря и как блудного сына, и сними с меня тяжкое бремя грехов, подъемлющий грех мира и немощи человеческие исцеляющий, труждающихся и обремененных к Себе призывающий и дающий им покой, пришедший призвать не праведных, но грешных к покаянию, – очисти и меня от всякой скверны плоти и духа (и) научи меня проводить святую жизнь в страхе пред Тобою, чтобы я, с чистым свидетельством совести моей принимая часть святынь Твоих, соединился со святым Твоим Телом и Кровью и имел Тебя во мне обитающим и пребывающим, со Отцом и Святым Духом. Так, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причащение пречистых и животворящих Таинств Твоих, и да не сделаюсь я немощным душою и телом от недостойного их причащения, но дай мне до последнего моего вздоха не в осуждение принимать часть святынь Твоих – во общение с Духом Святым, в напутствие в жизнь вечную и в благоприемлемый ответ на страшном суде Твоём, чтобы и я со всеми избранными Твоими сделался участником нетленных Твоих благ, которые Ты приготовил для любящих Тебя, Господи, – в них Ты прославлен вовеки. Аминь.

Молитва иная,
иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, 2:

Молитва 2,
св. Иоанна Златоуста

Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моея, занеже весь пуст и пался есть, и не имаши во мне места достойна еже главу подклонити; но якоже с высоты нас ради смирил еси Себе, смирися и ныне смирению моему, и якоже восприял еси в вертепе и в яслех безсловесных возлещи, сице восприими и в яслех безсловесныя моея души, и во оскверненное мое тело внити. И якоже не неудостоил еси внити и свечеряти со грешники в дому Симона прокаженнаго, тако изволи внити и в дом смиренныя моея души, прокаженныя и грешныя. И якоже не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне, грешнем, приходящем и прикасающем Ти ся. И якоже не возгнушался еси скверных ея уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся сквернших оныя уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и сквернаго и нечистейшаго моего языка. Но да будет ми угль пресвятаго Твоего Тела, и честныя Твоея Крове, во освящение и просвещение и здравие смиренней моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякаго диавольскаго действа, во отгнание и возбранение злаго моего и лукаваго обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение Божественныя Твоея благодати и Твоего Царствия присвоение. Не бо яко презираяй прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяйся общения Твоего, от мысленнаго волка звероуловлен буду. Темже молюся Тебе: яко Един сый Свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от мене сотвори; и буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояния со святыми Твоими, молитвами и моленьми Пречистыя Твоея Матере, невещественных Твоих служителей и пречистых Сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Господи Боже мой, знаю, что не стою я того и не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, в дом души моей, потому что он весь пуст и обрушился, и нет во мне достойного места, где бы Тебе главу приклонить. Но как Ты ради нас уничижил Себя Самого, сойдя с высоты, снизойди и ныне до ничтожества моего. И как Ты соблаговолил возлечь в пещере в яслях бессловесных животных, так благоволи войти и в ясли неразумной души моей и в оскверненное тело моё. И как Ты не отказался войти и вкусить вечерю с грешниками в доме Симона прокаженного, так соблаговоли войти и в дом смиренной души моей, прокаженной и грешной. И как Ты не отверг подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и прикасавшуюся к Тебе, так сжалься и надо мною грешным, приходящим и касающимся Тебя. И как Ты не погнушался скверных и преступных уст её, целовавших Тебя, так не гнушайся ни ещё более скверных и преступных, чем у неё уст моих, ни мерзких и нечистых губ моих, ни гнусного и сквернейшего языка моего. Но да будет мне горящий уголь всесвятого Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови в освящение, и просвещение, и укрепление смиренной моей души и тела, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в сохранение от всякого диавольского воздействия, к устранению и обузданию злых и порочных привычек моих, к умерщвлению страстей, к соблюдению заповедей Твоих, к приумножению божественной Твоей благодати и Царства Твоего приобретению. Ведь я не с небрежением прихожу к Тебе, Христе Боже, но с дерзновенным упованием на неизреченную благость Твою, и для того, чтобы не оказаться мне похищенным духовным волком, если я далеко уклонюсь от общения с Тобой. Поэтому молю Тебя: как единый Святой, освяти, Владыка, мою душу и тело, ум и сердце, и внутренние чувства, и всего меня обнови, и укорени страх пред Тобою во всех членах моих, и освящение Твоё сделай неизгладимым во мне. И будь мне помощником и защитником, направляя, как кормчий, мирно жизнь мою, да сподоблюсь я стать по правую руку от Тебя со святыми Твоими по молитвам и ходатайствам всечистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых Сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.

Молитва иная
Симеона Метафраста, 3:

Молитва 3,
св. Симеона Метафраста

Едине чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемый смешение, от чистых и девственных кровей паче естества Рождшия Тя, Духа Божественнаго нашествием и благоволением Отца присносущнаго, Христе Иисусе, премудросте Божия, и мире, и сило; Твоим восприятием животворящая и спасительная страдания восприемый, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленная страсти телесныя. Погребением Твоим адова пленивый царствия, погреби моя благими помыслы лукавая советования и лукавствия духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшаго праотца возставивый, возстави мя, грехом поползшагося, образы мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживый восприятие и сие десным Отца седением почтый, сподоби мя причастием Святых Твоих Таин десную часть спасаемых получити. Снитием Утешителя Твоего Духа сосуды честны священныя Твоя ученики соделавый, приятелище и мене покажи Того пришествия. Хотяй паки приити судити вселенней правдою, благоволи и мне усрести Тя на облацех, Судию и Создателя моего, со всеми святыми Твоими: да безконечно славословлю и воспеваю Тя, со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, по несказанному состраданию и человеколюбию принявший на Себя всё наше сложное естество от чистой и непорочной крови Девы, сверхъестественно родившей Тебя Духа Божественного наитием и благоволением вечного Отца, Христе Иисусе, Премудрость Божия, и мир, и сила! Ты, воспринятой Тобою плотью животворящие и спасительные страдания принявший: Крест, гвозди, копье, смерть, – умертви мои пагубные для души страсти телесные. Погребением Твоим опустошивший царство ада, погреби благими размышлениями мои дурные намерения и рассей духов зла. Живоносным Твоим воскресением на третий день падшего праотца воздвигший, воздвигни и меня, грехом поскользнувшегося, средства к покаянию мне предлагая. Славным Твоим вознесением плоть воспринятую обоживший и давший ей честь восседать справа от Отца, удостой меня причащением святых Твоих Таинств правой стороны спасаемых достигнуть. Сошествием Утешителя Духа сосудами драгоценными соделавший священных учеников Твоих, яви и меня вместилищем Его пришествия. Вновь грядущий праведно судить вселенную! Благоволи и мне встретить на облаках со всеми святыми Твоими Тебя, Творца и Создателя моего, дабы я бесконечно прославлял и воспевал Тебя, с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Божественнаго Дамаскина, 4:

Молитва 4, св. Иоанна Дамаскина

Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имеяй власть человеком оставляти грехи, яко благ и Человеколюбец презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститися Божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих Таин, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение, и освящение, и обручение будущаго живота и Царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты бо еси Бог милости, и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, один имеющий власть прощать людям грехи! Как благой и Человеколюбец, пренебреги всеми моими согрешениями, совершенными сознательно и по неведению, и удостой меня, не подвергаясь осуждению, причаститься божественных, и славных, и пречистых и животворящих Твоих Таинств, (ни в тягость), ни в муку, ни в умножение грехов, но в очищение, и в освящение, и в залог будущей жизни и Царства, в ограждение, и помощь, и поражение врагов, и в истребление многих моих согрешений. Ибо Ты – Бог милостивый, и сострадательный, и человеколюбивый, и Тебе славу воссылаем, со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Великаго Василия, 5:

Молитва 5, св. Василия Великого

Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистаго Твоего Тела и честныя Твоея Крове, и повинен есмь, и суд себе ям и пию, не разсуждая Тела и Крове Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая, прихожду к Тебе, рекшему: ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем. Умилосердися убо, Господи, и не обличи мя, грешнаго, но сотвори со мною по милости Твоей; и да будут ми святая сия во исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела; во отгнание всякаго мечтания, и лукаваго деяния, и действа диавольскаго, мысленне во удесех моих действуемаго, в дерзновение и любовь, яже к Тебе; во исправление жития и утверждение, в возращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святаго общение, в напутие живота вечнаго, во ответ благоприятен на Страшнем Судищи Твоем: не в суд или во осуждение. Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови, и виновен, и ем и пью осуждение себе, не различая Тела и Крови Твоей, Христа и Бога моего. Но, дерзновенно уповая на сострадание Твоё, прихожу к Тебе, сказавшему: «Вкушающий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь во Мне пребывает и Я в нем». Сжалься же, Господи, и не обличи меня, грешника, но поступи со мною по милости Твоей. И да будут мне эти святыни во исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и в освящение души и тела; в устранение всякого мечтания, и злого деяния, и диавольского воздействия, проявляющегося через помыслы в членах моих; в дерзновение и любовь к Тебе, в исправление и безопасность жизни, в возрастание добродетели и совершенства, в исполнение заповедей, в общение с Духом Святым, в напутствие в жизнь вечную, и в благоприемлемый ответ на страшном суде Твоём, – не в суд или во осуждение.

Молитва иная
Симеона Нового Богослова, 6:

Молитва 6,
св. Симеона Нового Богослова

От скверных устен, от мерзкаго сердца, от нечистаго языка, от души осквернены, приими моление, Христе мой, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже безстудия. Даждь ми дерзновенно глаголати, яже хощу, Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творити и глаголати. Согреших паче блудницы, яже уведе, где обитаеши, миро купивши, прииде дерзостне помазати Твои нозе, Бога моего, Владыки и Христа моего. Якоже ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся, Слове: Твои же ми подаждь нозе, и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати. Омый мя слезами моими, очисти мя ими, Слове. Остави и прегрешения моя, и прощение ми подаждь. Веси зол множество, веси и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видесте очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянная написана Тебе суть. Виждь смирение мое, виждь труд мой елик, и грехи вся остави ми, Боже всяческих: да чистым сердцем, притрепетною мыслию и душею сокрушенною нескверных Твоих причащуся и пресвятых Таин, имиже оживляется и обожается всяк ядый же и пияй чистым сердцем. Ты бо рекл еси, Владыко мой: всяк ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, во Мне убо сей пребывает, в немже и Аз есмь. Истинно слово всяко Владыки и Бога моего: Божественных бо причащаяйся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, Светом трисолнечным, просвещающим мир. Да убо не един пребуду кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, якоже зриши, со слезами, и душею сокрушенною, избавления моих прегрешений прошу прияти ми и Твоих живодательных и непорочных Таинств причаститися неосужденно, да пребудеши, якоже рекл еси, со мною треокаянным: да не кроме обрет мя Твоея благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепле вопию Ти: якоже блуднаго приял еси и блудницу пришедшую, тако приими мя, блуднаго и сквернаго, Щедре. Душею сокрушенною ныне бо к Тебе приходя, вем, Спасе, яко иный, якоже аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, яже аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее; но милостию сострастия тепле кающияся и чистиши, и светлиши, и света твориши причастники, общники Божества Твоего соделоваяй независтно, и странное и Ангелом, и человеческим мыслем, беседуеши им многажды, якоже другом Твоим истинным. Сия дерзостна творят мя, сия вперяют мя, Христе мой. И дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуяся вкупе и трепеща, огневи причащаюся трава сый, и странно чудо, орошаемь неопально, якоже убо купина древле неопальне горящи. Ныне благодарною мыслию, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, покланяюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и во веки. От скверных уст, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моление, Христе мой, и не отвергнув ни слов моих, ни нрава, ни бесстыдства, дай мне свободно говорить то, что я хочу, Христе мой, но лучше и научи меня, что мне должно делать и говорить. Согрешил я более блудницы, которая узнав, где Ты пребываешь, купив мvра, дерзнула придти помазать ноги Твои, Христа моего, Владыки и Бога моего. Как её Ты не отверг, пришедшую от чистого сердца, не погнушайся и мною, Слово! Дозволь же мне и держать и целовать Твои ноги, и потоком слез, как драгоценным мvром дерзновенно их помазать. Омой меня слезами моими, очисти меня ими, Слово! Отпусти и согрешения мои и прощение мне подай. Ты знаешь множество пороков, знаешь и раны мои, и язвы мои видишь, но и веру мою знаешь, и усердие видишь, и стенания слышишь. Не сокрыты от Тебя, Боже мой, Творец мой, Искупитель мой, ни капля слез, ни капли часть некая. Не довершенное мною заметили очи Твои, а в книге Твоей находится и ещё не сделанное записанным у Тебя. Посмотри на смирение моё, посмотри, каково моё страдание, и грехи все отпусти мне, Боже вселенной, чтобы с чистым сердцем, трепетною мыслью и душою сокрушенной причастился я Твоих пречистых и всесвятых Таинств, которыми оживляется и обоживается всякий, вкушающий Тебя и пьющий с искренним сердцем. Ведь сказал Ты, мой Владыка: «Всякий вкушающий Мою Плоть, как и пьющий Мою Кровь, тот во Мне пребывает, а Я нахожусь в нем». Во всем истинно слово Владыки и Бога моего: ведь причащаясь божественных и обоготворяющих Даров, я действительно не один, но с Тобою, Христе мой, Светом, ярким как три солнца, просвещающим мир. Поэтому, чтобы мне не остаться одному, без Тебя, жизни Подателя, дыхания моего, жизни моей, радости моей, спасения миру, – я пришел к Тебе, как Ты видишь, со слезами и душою сокрушенной, умоляя о том, чтобы получить мне избавление от моих согрешений и Твоих жизнь подающих и непорочных Таинств причаститься не в осуждение; чтобы Ты пребыл, как сказал, со мною, трижды несчастным; чтобы обольститель, найдя меня лишенным Твоей благодати, не похитил меня коварно и, обманув, не отвел от обоготворящих Твоих слов. Поэтому я к стопам Твоим припадаю и горячо взываю к Тебе: как Ты принял блудного сына и пришедшую к Тебе блудницу, так прими, Милостивый, и меня, блудного и скверного, с сокрушенною душою ныне к Тебе приходящего. Знаю, Спаситель, что никто другой не согрешил пред Тобою как я, и не соделал дел, какие я совершил. Но я также знаю то, что ни тяжесть согрешений, ни грехов множество, не превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие величайшее, но с милостивым состраданием Ты и очищаешь, и просвещаешь горячо кающихся, и к свету приобщаешь, щедро делая их причастниками Божества Твоего; и – что дивно и Ангелам, и человеческим мыслям, – беседуешь с ними многократно, как с истинными Твоими друзьями. Это дает мне смелость, это окрыляет меня, Христе мой! И, дерзновенно уповая на Твои богатые к нам благодеяния, радуясь и вместе трепеща, я, трава, причащаюсь огня, и бываю – дивное чудо – неизъяснимо орошаем, как в древности куст терновый, горевший, не сгорая. Итак, благодарной мыслью и благодарным сердцем, всеми благодарными чувствами моими, души и тела моего, поклоняюсь, и величаю, и славословлю Тебя, Бога моего, как благословенного и ныне, и вовеки.

Молитва иная
Златоустаго, 7:

Молитва 7,
св. Иоанна Златоуста*

Боже, ослаби, остави, прости ми согрешения моя, елика Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, вся ми прости яко благ и Человеколюбец, и молитвами Пречистыя Твоея Матере, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи прияти ми святое и Пречистое Твое Тело и Честную Кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений. Яко Твое есть Царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, ослабь, отпусти, прости мне согрешения мои, которыми я пред Тобою согрешил: или словом, или делом, или помышлением, вольно или невольно, сознательно или по неведению, всё мне прости, как благой и Человеколюбец. И по молитвам пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и святых Сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, благоволи мне принять не в осуждение святое и пречистое Твоё Тело и драгоценную Кровь, но в исцеление души и тела, и во очищение злых моих помышлений, ибо Твоё Царство, и сила, и слава, со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Тогожде, 8:

Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моея; но понеже хощеши Ты яко Человеколюбец, жити во мне, дерзая приступаю; повелеваеши, да отверзу двери, яже Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием якоже еси; внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл. Верую, яко сие сотвориши: не бо блудницу, со слезами пришедшую к Тебе, отгнал еси; ниже мытаря отвергл еси покаявшася; ниже разбойника, познавша Царство Твое, отгнал еси; ниже гонителя покаявшася оставил еси, еже бе: но от покаяния Тебе пришедшия вся, в лице Твоих другов вчинил еси, Един сый благословенный всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва 8, его же

Недостоин я, Владыка Господи, чтобы Ты вошел под кров души моей. Но, поскольку Ты, как Человеколюбец, хочешь жить во мне, я дерзновенно приступаю. Ты повелеваешь, и я отворю врата, которые Ты Один создал, и Ты входишь с присущим Тебе человеколюбием, входишь и просвещаешь помраченный мой разум. Верую, что Ты это совершишь. Ведь Ты ни от блудницы, со слезами к Тебе пришедшей, не уклонился; ни мытаря не отверг покаявшегося; ни разбойника, признавшего в Тебе Царя, не прогнал; ни гонителя покаявшегося не оставил тем, чем он был. Но всем, с покаянием к Тебе пришедшим, дал Ты место в сонме друзей Твоих, единый Благословенный всегда, ныне и во веки бесконечные. Аминь.

Тогожде, 9:

Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми, грешному, и непотребному, и недостойному рабу Твоему, прегрешения, и согрешения и грехопадения моя, елика Ти от юности моея, даже до настоящаго дне и часа согреших: аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делех, или помышлениих и мыслех, и начинаниих, и всех моих чувствах. И молитвами безсеменно рождшия Тя, Пречистыя и Приснодевы Марии, Матере Твоея, единыя непостыдныя надежды и предстательства и спасения моего, сподоби мя неосужденно причаститися пречистых, безсмертных, животворящих и страшных Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную: во освящение и просвещение, крепость, исцеление, и здравие души же и тела, и в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов, и помышлений, и предприятий, и нощных мечтаний, темных и лукавых духов; яко Твое есть Царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение, со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 9, его же

Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь, отпусти, смилуйся и прости мне, грешному, и негодному и недостойному рабу Твоему ошибки, и согрешения, и грехопадения мои, которыми я согрешил пред Тобою от юности моей до настоящего дня и часа: сознательно ли и по неведению, или словами, или делами, или мыслями, или замыслами и привычками, и всеми моими чувствами. И по ходатайству без семени родившей Тебя всечистой и Приснодевы Марии, Матери Твоей, единственной твердой надежды, и защиты, и спасения моего, удостой меня причаститься не в осуждение пречистых, вечных, животворящих и страшных Твоих Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, и в крепость, и в исцеление и здравие как души, так и тела, и в истребление и совершенное уничтожение злых моих замыслов, и помышлений, и намерений, и ночных видений темных и злых духов. Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва иная
Иоанна Дамаскина, 10:

Молитва 10,
св. Иоанна Дамаскина

Пред дверьми храма Твоего предстою и лютых помышлений не отступаю; но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человеколюбия Твоего и приими мя, приходяща и прикасающася Тебе, яко блудницу и кровоточивую: ова убо края ризы Твоея коснувшися, удобь исцеление прият, ова же пречистеи Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе. Аз же, окаянный, все Твое Тело дерзая восприяти, да не опален буду; но приими мя, якоже оныя, и просвети моя душевныя чувства, попаляя моя греховныя вины, молитвами безсеменно Рождшия Тя и небесных сил; яко благословен еси во веки веков. Аминь. Пред вратами храма Твоего стою и злых помыслов не оставляю. Но Ты, Христе Боже, мытаря оправдавший, и хананеянку помиловавший, и разбойнику врата рая открывший, открой и мне человеколюбивое сердце Твоё и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе, как блудницу и кровоточивую: ведь одна, края одежды Твоей коснувшись, легко получила исцеление; другая же, обняв пречистые Твои ноги, прощение грехов приобрела. Я же, несчастный, решаясь принять всё Твоё Тело, да не буду сожжен, но прими меня, как принял тех женщин, и просвети чувства души моей, сжигая мои греховные проступки, – по ходатайствам без семени Родившей Тебя и небесных Сил, – ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Молитва иная,
Златоустаго:

Молитва 11,
св. Иоанна Златоуста

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешных спасти, из которых я – первый. Ещё верую, что это – самое пречистое Тело Твоё, и это – самая драгоценная Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: помилуй меня и прости мне согрешения мои вольные и невольные, совершённые словом, делом, сознательно и по неведению, и удостой меня не в осуждение причаститься пречистых Твоих Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную. Аминь.
Приходяй же причаститися, глаголи в себе настоящия стихи Метафраста: Се приступаю к Божественному Причащению. / Содетелю, да не опалиши мя приобщением: / Огнь бо еси, недостойныя попаляяй. / Но убо очисти мя от всякия скверны. Подходя же к причащению произноси про себя следующие стихи Метафраста: Вот, я приступаю к божественному Причащению; / Создатель, не опали меня приобщением! / Ибо Ты – огонь, недостойных сожигающий; / но очисти же меня от всякой скверны.
Таже паки глаголи: Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, / причастника мя приими; / не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, / но яко разбойник исповедаю Тя: / помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Затем произноси: Вечери Твоей таинственной участником / в сей день, Сын Божий, меня прими. / Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, / не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. / Но как разбойник исповедаю Тебя: / «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!»
Паки стихи сия: Боготворящую Кровь ужаснися человече, зря, / Огнь бо есть, недостойныя попаляяй. / Божественное Тело и обожает мя и питает: / Обожает дух, ум же питает странно. И следующие стихи: Содрогнись, человек, видя обоготворяющую Кровь: / ибо она – горящий уголь, недостойных опаляющий. / Тело Божие и обоживает меня, и питает: / обоживает дух, ум же питает непостижимо.
Таже тропари: Усладил мя еси любовию, Христе, / и изменил мя еси Божественным Твоим рачением; / но попали огнем невещественным грехи моя, / и насытитися еже в Тебе наслаждения сподоби: / да ликуя возвеличаю, Блаже, два пришествия Твоя. И тропари: Ты привлек меня любовью, Христе, / и изменил божественным к Тебе стремлением. / Но сожги огнем невещественным грехи мои / и насытиться наслаждением в Тебе сподоби, / чтобы я, ликуя, величал / два пришествия Твои, Благой.
Во светлостех Святых Твоих како вниду, недостойный? / Аще бо дерзну совнити в чертог, одежда мя обличает, яко несть брачна, / и связан извержен буду от Ангелов. / Очисти, Господи, скверну души моея, / и спаси мя, яко Человеколюбец. В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостойный? / Ведь если осмелюсь войти с ними в брачный чертог, – / одежда меня обличает, / ибо не в такой идут на брак, / и, связанный, изгнан буду Ангелами. / Очисти, Господи, скверну души моей / и спаси меня, как Человеколюбец.
Таже молитву: Владыко Человеколюбче, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд ми будут Святая сия, за еже недостойну ми быти: но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущия жизни и Царствия. Мне же, еже прилеплятися Богу, благо есть, полагати во Господе упование спасения моего. И молитву: Владыка Человеколюбец, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне будет святыня сия за моё недостоинство, но во очищение и освящение души и тела, и в залог будущих жизни и Царства. Мне же – благо прилепляться к Богу, полагать в Господе надежду на спасение моё.
И паки: Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, / причастника мя приими; / не бо врагом Твоим тайну повем, / ни лобзания Ти дам, яко Иуда, / но яко разбойник исповедаю Тя: / помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. И снова: Вечери Твоей таинственной участником / в сей день, Сын Божий, меня прими. / Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, / не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. / Но как разбойник исповедаю Тебя: / «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!»

Подготовка к причастию

доклад протоиерея Димитрия Карпенко на XX съезде духовенства Белгородской и Старооскольской епархии

 

…если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин. 6:53-54)

 

Ваше Высокопреосвященство! Всечестные отцы, братья и сестры!

Евангельская заповедь, данная нам Христом Спасителем о необходимости вкушения Его Тела и Крови, является тем основанием, на котором созиждется Церковь. Для православного христианина это утверждение представляется настолько очевидным, что, казалось бы, оно не требует какого-то специального доказательства, ведь действительно, без таинства причащения невозможна истинная духовная жизнь. В то же время, в церковной среде до сих пор нет однозначного мнения по поводу того, как часто следует верующему православному народу приступать к таинству причастия и какова должна быть подготовка к этому таинству.

Для начала хотелось бы привести несколько цитат: Всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, яко безчиние в церкви производящих, отлучати подобает от общения церковного (9 Апостольское правило). По объяснению крупнейшего толкователя канонов патриарха Феодора Вальсамона «определение настоящего правила весьма строго. Ибо отлучает бывающих в церкви, но не остающихся до конца и не причащающихся. И другие правила (80 правило VI Вселенского Собора, и 11 правило Сардикийского Собора) подобным образом определяют, чтобы все были готовы и достойны причащения, и подвергают отлучению не причащающихся в три воскресных дня».

Таким образом, мы видим, что причастие православного христианина, совесть которого не отягощена смертными грехами, за каждой литургией является канонической нормой Церкви, отступление от которой чревато отпадением от Церкви.

Сегодня мы можем наблюдать, что все большее количество наших прихожан стремятся к тому, чтобы приступать к святому причастию не от случая к случаю (раз в посту), а регулярно. Нередкими становятся случаи, когда миряне высказывают желание причащаться каждое воскресенье. Вместе с этим возникают вполне законные вопросы о том, какова должна быть норма подготовки к таинству причащения.

Сложившаяся церковная практика говорит нам о необходимости соблюдения трех-дневного поста перед причастием, вычитывания последования состоящего из трех канонов и правила к святому причащению, вечерних и утренних молитв, обязательной исповеди накануне, либо в сам день причастия. Разумеется, причащаться возможно лишь натощак. Данная практика, которая стала почти что церковным правилом, стала нормой для большинства приходов Русской Православной Церкви. При этом мы должны понимать, что данная практика не является древней и не имеет статуса соборного постановления.

С канонической точки зрения практика подготовки ко Причащению регулируется следующими правилами: Карфагенского Собора 47 (58)-е и Трулльского Собора 29-е; свт. Никифора Исповедника 9-е; Тимофея Александрийского 5-е и I Вселенского Собора 13-е. Согласно правилам Карфагенского и Трулльского соборов причащаться можно только натощак, 9 правило святителя Никифора Исповедника говорит о возможности причащения умирающего даже после вкушения им пищи. Правило Тимофея Александрийского определяет необходимость супружеского воздержания накануне причащения.

Подводя итог можно сказать, что согласно канонам Церкви православный христианин может приступать к причастию натощак (не вкушая пищи с полуночи), для тех православных христиан, кто состоит в браке, накануне причастия необходимо супружеское воздержание. Объем молитвенного правила, необходимость соблюдения дополнительных постных дней и обязательная исповедь перед причастием канонами Церкви не регламентируются.

Все это, конечно, не говорит о том, что молитвенное правило, постные дни и исповедь должны отсутствовать в жизни православных христиан. Существующая в Русской Церкви практика подготовки к причастию, в том случае, если человек причащается лишь несколько раз в году, совершенно понятна и оправданна для тех, кто причащается редко. Действительно, если человек большую часть церковного года не живет церковной жизнью, не соблюдает посты установленные Церковью, не имеет опыта домашней келейной молитвы, для него будет полезным провести определенную духовную работу над собой, перед тем как причаститься. Вопросы возникают тогда, когда миряне, живущие полноценной церковной жизнью, посещающие регулярно богослужения, соблюдающие все установленные Церковью многодневные и однодневные посты, изъявляют желание причащаться на каждой воскресной литургии. Как быть в этом случае с обязательным трех-дневным постом, учитывая, что пост в субботу воспрещается 64 Апостольским правилом (Аще кто из клира усмотрен будет постящимся в день Господень, или в субботу, кроме единые токмо (Великия субботы): да будет извержен.  Аще же мирянин: да будет отлучен)?

Не думаю, что будет большим секретом сказать о том, что готовящийся к совершению литургии священнослужитель не соблюдает дополнительных постных дней перед причастием, кроме тех постов, которые установлены Церковью. На это можно услышать возражение о том, что священник не может совершать литургию не причастившись, но ведь именно об этом говорят каноны и в отношении мирян. 9 Апостольское правило мы уже приводили. Что касается подготовки к причастию, то священники не имеют какого-либо особого привилегированного положения, о чем и пишет святитель Иоанн Златоуст: «Но есть случаи, когда священник не отличается от подначального, например, когда нужно причащаться Св. Тайн. Мы все одинаково удостаиваемся их, не так, как в Ветхом Завете, где иное вкушал священник, иное народ и где не позволено было народу приобщаться того, чего приобщался священник, людям запрещалось соучаствовать в том, что было для священников. Ныне не так — но всем предлагается одно Тело и одна Чаша…».

Таким образом, мы видим, что возникает определенная коллизия – священник совершающий литургию освобождается от необходимости соблюдения дополнительных постных дней и обязательной исповеди перед причастием, мирянин, изъявивший желание причащаться каждый воскресный день вынужден помимо прочих постов соблюдать трехдневный пост перед причастием, нарушая при этом 64 Апостольское правило, запрещающее пост в субботу.

Как обстоит дело в других Поместных Церквах? Сразу следует сказать, что нам не удалось провести всеобъемлющего исследования в отношении практик всех Поместных Православных Церквей. В мировом православии нами условно были определены две основные традиции – условно греческая и условно русская. Греческая практика, к которой мы относим приходы Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Элладской, Кипрской Церквей предполагает возможность причащения мирян за литургией без обязательной исповеди. Прихожане стараются причащаться каждое воскресенье, при этом исповедь совершается в отдельное от литургии время и никак не связана с причастием. Более того, исповедовать может не всякий священнослужитель, а только тот, кто получил специальную грамоту от архиерея, которая дает право на совершение исповеди. Обычно подобное разрешение выдается священнослужителю, который уже имеет достаточный пастырский опыт. Сам факт рукоположения в священники в греческой традиции еще не означает, что новорукоположенный батюшка сразу получает власть «вязать и решить».

В Сербской Церкви нет единообразия: все зависит от того, где «батюшка учился». Выпускники греческих духовных школ перенимают традиции Элладской Церкви, а священники русской школы считают исповедь непременным преддверием причащения, а во внепостное время многие из них причащаться не советуют.

Самая молодая Поместная Церковь – Православная Церковь в Америке, которая еще в прошлом веке имела те же самые проблемы, которыми мы задаемся в данном выступлении, в настоящий момент является одной из наиболее динамично развивающихся Церквей в Северной Америки. Подготовкой к причастию является сама Литургия по слову святого Николая Кавасилы: «псалмы и чтения Писаний предуготовляют нас к освящению Святыми Тайнами». Каждый верный причащается за каждой Литургией. Канон ко святому причащению и молитвы ко причащению входят в домашнее молитвенное правило.

Дополнительного поста не требуется. Соблюдение поста по средам и пятницам, а также больших постов является достаточным. Т.е. к верным предъявляются те же требования, которые выполняют сами священники (цитату из Святителя Иоанна Златоуста на этот счет мы уже приводили).

Исповедь требуется регулярная (по совету священника – раз в один-два месяца), по собственному желанию верующего (в большинстве храмов всегда можно поисповедываться до начала литургии или после вечерни), в случае если верный впал в смертный грех (убийство, прелюбодеяние, идолопоклонство – включая уход из церкви на длительный период). В Великом Посту исповедь обязательна для всех.

Еще в 70-х годах прошлого столетия православные христиане Америки жили в традиции «нечастого» причастия. Благодаря усилиям таких прославленных пастырей как протопресвитер Александр Шмеман и протопресвитер Иоанн Мейендорф сегодня посещаемость воскресных литургий и праздников в Православной Церкви в Америке (которая не имеет никаких других ресурсов кроме, собственно, церковных) – самая высокая среди всех православных юрисдикций США.

Увы, не во всех Поместных Православных Церквах ситуация столь благоприятная. Многим из нас знакома современная практика Болгарской Православной Церкви, в которой последование литургии почти повсеместно исключает возможность причащения мирян, т. к. предъявляемые требования для причащения неоправданно строги – месяц поста перед причастием. Следствием этого стали полупустые храмы Болгарии.

Хочет ли Русская Церковь пойти по стопам православных Болгарии или нет – зависит от той позиции, которую будет отстаивать духовенство нашей Церкви. Нам представляется, что существующее разнообразие богослужебных традиций в различных Поместных Церквах есть совершенно нормальное и объяснимое явление. Но отношение к таинствам, не может быть традицией той или иной Церкви. В этом вопросе мы можем говорить лишь о том, кто более, а кто менее соответствует тому, что называется Преданием Церкви.

Разумеется, речь не идет о том, чтобы снять все возможные ограничения и причащать всех подряд без разбора. Как мы уже и говорили, для людей причащающихся редко существующая практика является вполне оправданной. Но задача пастыря в том, чтобы вдохновлять верных для постоянного участия в Таинствах и помочь выработать разумное и посильное правило подготовки. В том случае, если сам верный хочет более полного участия в Таинствах, мы должны всячески поддерживать такое стремление и выработать разумные пастырские подходы. В этом вопросе нам весьма необходимо то, что в православном богословии называется consensus patrum, т.е. «согласием отцов». И если святоотеческий consensus patrum по данной проблематике однозначен, согласие отцов ныне здравствующих не всегда очевидно.

Представляется целесообразным, опираясь на каноны Церкви, определить индивидуальный подход для каждого прихожанина, учитывая имеющийся у него опыт церковной жизни. В том случае, если человек изъявляет желание регулярного причастия за каждой воскресной литургией (что идеале должно стать нормой для всех прихожан) возможно преподание благословления на причащение без дополнительного трех-дневного поста (разумеется, с обязательным соблюдением имеющихся в Церкви постов). Объем молитвенного правила должен быть не меньше имеющегося в наших молитвословах Правила ко святому причащению, включающее в себя три псалма, канон и молитвы перед причащением. Чтение трех канонов должно быть оставлено на усмотрение готовящегося к причастию.

Вопрос об обязательной исповеди, конечно, один из наиболее деликатных. Исповедь не является служебным таинством по отношению к причащению, и особенно печально, когда исповедь многими прихожанами по меткому замечанию о. Александра Шмемана воспринимается как «билет на причастие». Разумеется, что и здесь возможен индивидуальный подход, особенно в тех случаях, если прихожане (согласно 66 правилу VI Вселенского собора) желают причащаться во все дни Светлой седмицы. Пытаясь оградить мирян от формализации таинства причастия мы, по сути, формализуем таинство исповеди, которое из таинства «второго крещения» становится одним из условий для причастия.

В любом случае пастырь всегда должен помнить, что он не имеет права требовать от пасомых того, что он сам не исполняет. Не лишним для нас было бы помнить слова Христа: «…Вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них» (Лк. 11:46).

И завершить свое выступление хотелось бы словами архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря, сказанные им во время принесения в Россию Пояса Пресвятой Богородицы:

«Я знаю, что в России некоторые священники говорят, что перед Причастием надо поститься три дня, а некоторые – пять дней. На самом деле нет никакого обязательного закона, сколько дней поститься перед Святым Причастием. Доказательством этому служит то, что священники не постятся в обязательном порядке, а потом не только причащаются на следующий день, но и служат Литургию. Мы ведь соблюдаем посты определенные – четыре поста в году и посты в среду и пятницу, думаю, что этих постов достаточно. Если кто-то хочет поститься перед Причастием даже целую неделю ради аскезы, ради благоговения, пожалуйста, но чтобы это узаконивали духовники – об этом мы нигде и никогда не слышали. Если бы это было обязательным условием для Причастия, во-первых, священники должны были бы поститься всегда. Иногда говорят, что христианам надо только раз в два-три месяца причащаться, – такого закона тоже нет. Когда у христианина нет смертельных грехов, он вправе причащаться значительно чаще».

Спасибо за внимание!

Последования, входящие в состав Православного молитвословаПравославный молитвослов / Утренние и Вечерние молитвы, правило ко Святому Причащению

Шрифт

Молитвы вседневные

Молитвы утренние
Помянник
Молитвы на сон грядущим

Часы Святой Пасхи, вместо утренних и вечерних молитв на Светлой седмице
Молитвы утренние в период от Антипасхи до Пятидесятницы
Молитвы на сон грядущим в период от Антипасхи до Пятидесятницы

Правило ко Святому Причащению

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
Канон молебный ко Пресвятой Богородице
Канон Ангелу Хранителю
Трехканонник (Объединенные каноны Господу, Богородице и Ангелу-Хранителю)
Последование ко Святому Причащению
Благодарственные молитвы после Причащения

Из Часослова

Чин обедницы (часы и изобразительны) для мирян, читаемый если нет возможности прийти в храм на Литургию
Полуношница вседневная
Малое повечерие
Чин пения двенадцати псалмов

Тропари и кондаки

Тропари, богородичны и кондаки воскресные восьми гласов
Тропари, и кондаки дневные на всю седмицу
Тропари и кондаки иконам Божией Матери
Тропари, кондаки и величания общие святым

Месяцеслов — тропари и кондаки праздников

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Великий пост и Пасха

Тропари и кондаки из Триоди постной
Тропари и кондаки из Триоди цветной

Об упокоении

Панихида для чтения мирянами
Канон о усопшем (усопшей)
Чин заупокойной литии для мирян

Молитвы на всякую потребу

Молитва на принятие просфоры и святой воды
Молитва перед выходом из дома
Молитва оптинских старцев
Молитвы до и после еды
Молитвы благодарственные
Призывание помощи духа святаго на всякое дело доброе
Молитва перед началом и по окончании всякого дела
Молитва о путешествующих
Молитва по соглашению
Пяточисленные молитвы
Богородичное правило
Правило от осквернения
Молитва от осквернения (краткое правило)

Подготовка к Причастию: канонические нормы

Из этой статьи Вы узнаете, как происходит подготовка к Причастию со стороны священников: канонические нормы и практика Поместных Православных Церквей.

Подготовка к причастию

Ваше Высокопреосвященство!

Всечестные отцы, братья и сестры!

если не будете есть Плоти Сына Человеческого
и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,
и Я воскрешу его в последний день
(Ин. 6, 53-54)

Евангельская заповедь, данная нам Христом Спасителем о необходимости вкушения Его Тела и Крови, является тем основанием, на котором созиждется Церковь. Для православного христианина это утверждение представляется настолько очевидным, что, казалось бы, оно не требует какого-то специального доказательства, ведь действительно, без таинства причащения невозможна истинная духовная жизнь. В то же время, в церковной среде до сих пор нет однозначного мнения по поводу того, как часто следует верующему православному народу приступать к таинству причастия и какова должна быть подготовка к этому таинству.

Подготовка к причастию

Для начала хотелось бы привести несколько цитат: Всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, яко безчиние в церкви производящих, отлучати подобает от общения церковного (9 Апостольское правило). По объяснению крупнейшего толкователя канонов патриарха Феодора Вальсамона «определение настоящего правила весьма строго. Ибо отлучает бывающих в церкви, но не остающихся до конца и не причащающихся. И другие правила (80 правило VI Вселенского Собора, и 11 правило Сардикийского Собора) подобным образом определяют, чтобы все были готовы и достойны причащения, и подвергают отлучению не причащающихся в три воскресных дня».

Таким образом, мы видим, что причастие православного христианина, совесть которого не отягощена смертными грехами, за каждой литургией является канонической нормой Церкви, отступление от которой чревато отпадением от Церкви.

Сегодня мы можем наблюдать, что все большее количество наших прихожан стремятся к тому, чтобы приступать к святому причастию не от случая к случаю (раз в посту), а регулярно. Нередкими становятся случаи, когда миряне высказывают желание причащаться каждое воскресенье. Вместе с этим возникают вполне законные вопросы о том, какова должна быть норма подготовки к таинству причащения.

Сложившаяся церковная практика говорит нам о необходимости соблюдения трехдневного поста перед причастием, вычитывания последования состоящего из трех канонов и правила к святому причащению, вечерних и утренних молитв, обязательной исповеди накануне, либо в сам день причастия. Разумеется, причащаться возможно лишь натощак. Данная практика, которая стала почти что церковным правилом, стала нормой для большинства приходов Русской Православной Церкви. При этом мы должны понимать, что данная практика не является древней и не имеет статуса соборного постановления.

С канонической точки зрения практика подготовки ко Причащению регулируется следующими правилами: Карфагенского Собора 47 (58)-е и Трулльского Собора 29-е; свт. Никифора Исповедника 9-е; Тимофея Александрийского 5-е и I Вселенского Собора 13-е. Согласно правилам Карфагенского и Трулльского соборов причащаться можно только натощак, 9 правило святителя Никифора Исповедника говорит о возможности причащения умирающего даже после вкушения им пищи. Правило Тимофея Александрийского определяет необходимость супружеского воздержания накануне причащения.

Подводя итог можно сказать, что согласно канонам Церкви православный христианин может приступать к причастию натощак (не вкушая пищи с полуночи), для тех православных христиан, кто состоит в браке, накануне причастия необходимо супружеское воздержание. Объем молитвенного правила, необходимость соблюдения дополнительных постных дней и обязательная исповедь перед причастием канонами Церкви не регламентируются.

Все это, конечно, не говорит о том, что молитвенное правило, постные дни и исповедь должны отсутствовать в жизни православных христиан. Существующая в Русской Церкви практика подготовки к причастию, в том случае, если человек причащается лишь несколько раз в году, совершенно понятна и оправданна для тех, кто причащается редко. Действительно, если человек большую часть церковного года не живет церковной жизнью, не соблюдает посты установленные Церковью, не имеет опыта домашней келейной молитвы, для него будет полезным провести определенную духовную работу над собой, перед тем как причаститься. Вопросы возникают тогда, когда миряне, живущие полноценной церковной жизнью, посещающие регулярно богослужения, соблюдающие все установленные Церковью многодневные и однодневные посты, изъявляют желание причащаться на каждой воскресной литургии. Как быть в этом случае с обязательным трех-дневным постом, учитывая, что пост в субботу воспрещается 64 Апостольским правилом (Аще кто из клира усмотрен будет постящимся в день Господень, или в субботу, кроме единые токмо (Великия субботы): да будет извержен. Аще же мирянин: да будет отлучен)?

Не думаю, что будет большим секретом сказать о том, что готовящийся к совершению литургии священнослужитель не соблюдает дополнительных постных дней перед причастием, кроме тех постов, которые установлены Церковью. На это можно услышать возражение о том, что священник не может совершать литургию не причастившись, но ведь именно об этом говорят каноны и в отношении мирян. 9 Апостольское правило мы уже приводили. Что касается подготовки к причастию, то священники не имеют какого-либо особого привилегированного положения, о чем и пишет святитель Иоанн Златоуст: «Но есть случаи, когда священник не отличается от подначального, например, когда нужно причащаться Св. Тайн. Мы все одинаково удостаиваемся их, не так, как в Ветхом Завете, где иное вкушал священник, иное народ и где не позволено было народу приобщаться того, чего приобщался священник, людям запрещалось соучаствовать в том, что было для священников. Ныне не так — но всем предлагается одно Тело и одна Чаша…».

Таким образом, мы видим, что возникает определенная коллизия: священник, совершающий литургию, освобождается от необходимости соблюдения дополнительных постных дней и обязательной исповеди перед причастием, мирянин, изъявивший желание причащаться каждый воскресный день, вынужден помимо прочих постов соблюдать трехдневный пост перед причастием, нарушая при этом 64-е Апостольское правило, запрещающее пост в субботу.

Подготовка к причастиюКак обстоит дело в других Поместных Церквах? Сразу следует сказать, что нам не удалось провести всеобъемлющего исследования в отношении практик всех Поместных Православных Церквей. В мировом православии нами условно были определены две основные традиции – условно греческая и условно русская. Греческая практика, к которой мы относим приходы Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Элладской, Кипрской Церквей предполагает возможность причащения мирян за литургией без обязательной исповеди. Прихожане стараются причащаться каждое воскресенье, при этом исповедь совершается в отдельное от литургии время и никак не связана с причастием. Более того, исповедовать может не всякий священнослужитель, а только тот, кто получил специальную грамоту от архиерея, которая дает право на совершение исповеди. Обычно подобное разрешение выдается священнослужителю, который уже имеет достаточный пастырский опыт. Сам факт рукоположения в священники в греческой традиции еще не означает, что новорукоположенный батюшка сразу получает власть «вязать и решить».

В Сербской Церкви нет единообразия: все зависит от того, где «батюшка учился». Выпускники греческих духовных школ перенимают традиции Элладской Церкви, а священники русской школы считают исповедь непременным преддверием причащения, а во внепостное время многие из них причащаться не советуют.

Самая молодая Поместная Церковь – Православная Церковь в Америке, которая еще в прошлом веке имела те же самые проблемы, которыми мы задаемся в данном выступлении, в настоящий момент является одной из наиболее динамично развивающихся Церквей в Северной Америке. Подготовкой к причастию является сама Литургия по слову святого Николая Кавасилы: «псалмы и чтения Писаний предуготовляют нас к освящению Святыми Тайнами». Каждый верный причащается за каждой Литургией. Канон ко святому причащению и молитвы ко причащению входят в домашнее молитвенное правило.

Дополнительного поста не требуется. Соблюдение поста по средам и пятницам, а также больших постов является достаточным. Т.е. к верным предъявляются те же требования, которые выполняют сами священники (цитату из Святителя Иоанна Златоуста на этот счет мы уже приводили).

Исповедь требуется регулярная (по совету священника – раз в один-два месяца), по собственному желанию верующего (в большинстве храмов всегда можно поисповедываться до начала литургии или после вечерни), в случае если верный впал в смертный грех (убийство, прелюбодеяние, идолопоклонство – включая уход из церкви на длительный период). В Великом Посту исповедь обязательна для всех.

Еще в 70-х годах прошлого столетия православные христиане Америки жили в традиции «нечастого» причастия. Благодаря усилиям таких прославленных пастырей, как протопресвитер Александр Шмеман и протопресвитер Иоанн Мейендорф, сегодня посещаемость воскресных литургий и праздников в Православной Церкви в Америке (которая не имеет никаких других ресурсов кроме, собственно, церковных) – самая высокая среди всех православных юрисдикций США.

Увы, не во всех Поместных Православных Церквах ситуация столь благоприятная. Многим из нас знакома современная практика Болгарской Православной Церкви, в которой последование литургии почти повсеместно исключает возможность причащения мирян, т.к. предъявляемые требования для причащения неоправданно строги – месяц поста перед причастием. Следствием этого стали полупустые храмы Болгарии.

Хочет ли Русская Церковь пойти по стопам православных Болгарии или нет – зависит от той позиции, которую будет отстаивать духовенство нашей Церкви. Нам представляется, что существующее разнообразие богослужебных традиций в различных Поместных Церквах есть совершенно нормальное и объяснимое явление. Но отношение к таинствам не может быть традицией той или иной Церкви. В этом вопросе мы можем говорить лишь о том, кто более, а кто менее соответствует тому, что называется Преданием Церкви.

Разумеется, речь не идет о том, чтобы снять все возможные ограничения и причащать всех подряд без разбора. Как мы уже и говорили, для людей причащающихся редко существующая практика является вполне оправданной. Но задача пастыря в том, чтобы вдохновлять верных для постоянного участия в Таинствах и помочь выработать разумное и посильное правило подготовки. В том случае, если сам верный хочет более полного участия в Таинствах, мы должны всячески поддерживать такое стремление и выработать разумные пастырские подходы. В этом вопросе нам весьма необходимо то, что в православном богословии называется consensus patrum, т.е. «согласием отцов». И если святоотеческий consensus patrum по данной проблематике однозначен, согласие отцов ныне здравствующих не всегда очевидно.

Представляется целесообразным, опираясь на каноны Церкви, определить индивидуальный подход для каждого прихожанина, учитывая имеющийся у него опыт церковной жизни. В том случае, если человек изъявляет желание регулярного причастия за каждой воскресной литургией (что идеале должно стать нормой для всех прихожан) возможно преподание благословления на причащение без дополнительного трех-дневного поста (разумеется, с обязательным соблюдением имеющихся в Церкви постов). Объем молитвенного правила должен быть не меньше имеющегося в наших молитвословах Правила ко святому причащению, включающее в себя три псалма, канон и молитвы перед причащением. Чтение трех канонов должно быть оставлено на усмотрение готовящегося к причастию.

Вопрос об обязательной исповеди, конечно, один из наиболее деликатных. Исповедь не является служебным таинством по отношению к причащению, и особенно печально, когда исповедь многими прихожанами по меткому замечанию о. Александра Шмемана воспринимается как «билет на причастие». Разумеется, что и здесь возможен индивидуальный подход, особенно в тех случаях, если прихожане (согласно 66 правилу VI Вселенского собора) желают причащаться во все дни Светлой седмицы. Пытаясь оградить мирян от формализации таинства причастия мы, по сути, формализуем таинство исповеди, которое из таинства «второго крещения» становится одним из условий для причастия.

В любом случае пастырь всегда должен помнить, что он не имеет права требовать от пасомых того, что он сам не исполняет. Не лишним для нас было бы помнить слова Христа: «…Вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них» (Лк. 11, 46).

И завершить свое выступление хотелось бы словами архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря, сказанные им во время принесения в Россию Пояса Пресвятой Богородицы:

«Я знаю, что в России некоторые священники говорят, что перед Причастием надо поститься три дня, а некоторые – пять дней. На самом деле нет никакого обязательного закона, сколько дней поститься перед Святым Причастием. Доказательством этому служит то, что священники не постятся в обязательном порядке, а потом не только причащаются на следующий день, но и служат Литургию. Мы ведь соблюдаем посты определенные – четыре поста в году и посты в среду и пятницу, думаю, что этих постов достаточно. Если кто-то хочет поститься перед Причастием даже целую неделю ради аскезы, ради благоговения, пожалуйста, но чтобы это узаконивали духовники – об этом мы нигде и никогда не слышали. Если бы это было обязательным условием для Причастия, во-первых, священники должны были бы поститься всегда. Иногда говорят, что христианам надо только раз в два-три месяца причащаться, – такого закона тоже нет. Когда у христианина нет смертельных грехов, он вправе причащаться значительно чаще».

Спасибо за внимание!

Источник: сайт Белгородской и Старооскольской епархии


 

Вы прочитали статью Подготовка к причастию: канонические нормы. Читайте также:

Заметки на полях замечательного доклада

Как правильно подготовиться ко Святому Причащению

К таинству Святого Причащения необходимо себя подготовить молитвою, постом и покаянием.

Подготовка к Причащению включает в себя:

Соблюдать пост и телесный (три дня воздерживаться от пищи животного происхождения), и духовный (читать Святое Евангелие, духовную литературу, воздерживаться от развлечений).
Прочитать молитвенное правило, содержащееся в молитвословах (канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу,  канон молебный ко Пресвятой Богородице, канон Ангелу  Хранителю и Последование ко Святому Причащению).
• Посещение вечернего Богослужения накануне Причастия чтобы исповедаться. (Полезная статья на эту тему) Таинству Причащения обязательно должно предшествовать Таинство Исповеди. Можно исповедаться утром на Божественной Литургии. Дети до 7 лет могут причащаться без исповеди.
Соблюдать евхаристический пост (полное воздержание от пищи и пития с полуночи 00.00 до Святого Причащения).
•  Курящие в день Причастия должны воздерживаться от курения.
• К Святой Чаше следует подходить с благоговением и осознанием своего недостоинства. Руки на груди сложить крестообразно – правую поверх левой. Подходя к Чаше перекреститься следует заранее, чтобы нечаянно не толкнуть Святыню. Назвать своё полное имя, данное при крещении. Осторожно принять Святые Дары, поцеловать край Чаши (низ) и без крестного знамения и целования икон спокойно отойти на запивку.
• После Причастия нужно прочитать (или выслушать в Церкви) благодарственные молитвы и в дальнейшем тщательно хранить душу свою от соблазнов, грехов и страстей.

Приготовление это (в церковной практике оно называется говением) продолжается несколько дней и касается как телесной, так и духовной жизни человека.

Телу предписывается воздержание, т.е. телесная чистота (воздержание от супружеских отношений) и ограничение в пищи (пост). В дни поста исключается пища животного происхождения — мясо, молоко, яйца и, при строгом посте, рыба. Хлеб, овощи, фрукты употребляются в умеренном количестве. Ум не должен рассеиваться по мелочам житейским и развлекаться.

В дни говения надлежит посещать богослужения в храме, если позволят обстоятельства, и более прилежно выполнять домашнее молитвенное правило: кто читает обычно не все утренние и вечерние молитвы, пусть читает все полностью, кто не читает каноны, пусть в эти дни читает хотя бы по одному канону.

Для молитвенной подготовки ко Святому Причащению нужно прочитать:

три канона:

— канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу,
— канон молебный ко Пресвятой Богородице,
— канон Ангелу  Хранителю

— и Последование ко Святому Причащению.

Примечание 1. Начинать молиться ко Святому Причащению нужно с начальных молитв. Мирянин читает левую половину со слов: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. » и далее по тексту.

Примечание 2. В православных молитвословах бывает можно встретить совмещенный канон ко святому Причащению, состоящий из трех. Обычно он имеет длинное название «Три канона в соединении: канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, канон молебный ко Пресвятой Богородице, канон Ангелу  Хранителю» либо просто «Каноны, читаемые накануне Святого Причащения». Здесь нет противоречия. Можно выбрать: читать три канона по отдельности либо три канона в соединении и далее Последование ко Святому Причащению.

Накануне Причащения надо быть на вечернем богослужении. Если этого не произошло по зависящим от вас причинам, то постарайтесь сказать об этом священнику на исповеди.

После полуночи уже не едят и не пьют, ибо принято приступать к таинству Причащения натощак. Утром прочитываются утренние молитвы и Последование ко Святому Причащению, кроме канона, прочитанного накануне.

Готовящийся ко Святому Причащению должен примириться со всеми и беречь себя от чувства злобы и раздражения, удерживаться от осуждения и всяких непотребных мыслей, разговоров, проводя время, насколько это возможно, в уединении, в чтении Слова Божия (Евангелия) и книг духовного содержания.

Исповедь

Желающий причаститься должен накануне, до или после вечернего Богослужения, устно исповедаться Богу в своих грехах в присутствии свидетеля – священника, чистосердечно раскрыв свою душу и не утаивая ни одного содеянного греха и иметь искреннее намерение исправиться.

Перед исповедью нужно непременно примириться как с обидчиками, так и с обиженными, смиренно испросив у всех прощения. Задача подготовки к исповеди – найти конкретные качества своей души, свойств характера, поступки, события или состояния, нарушающие Заповеди Божии, препятствующие богообщению.

Прочитайте также как правильно подготовиться к исповеди.

Во время исповеди лучше не дожидаться вопросов священника, а высказать ему всё, что тяготит душу, ни в чем себя не оправдывая и не перелагая вины на других.

Правильнее исповедаться накануне причастия вечером, чтобы утром участвовать в литургии. (Важно! На первую в жизни исповедь или после долгого перерыва лучше прийти не в воскресный день, когда храмы полны прихожан. У священника просто не будет времени подробно вас исповедовать. Также желательно предупредить священника, что вы никогда ранее не исповедовали грехи.) В крайнем случае, можно исповедаться и утром, до начала литургии. После окончания литургии, перед причастием в некоторых храмах исповедуют маленьких детей и болящих. Приходить на исповедь, когда литургия уже началась, это крайнее небрежение к Таинству. Исповедавшись, необходимо принять твёрдое решение не повторять вновь своих прежних грехов. Без исповеди никто не может быть допущен ко Святому Причащению, кроме детей до 7 лет и случаев смертельной опасности.

Перед Святым Причащением и во время Причастия

Ещё до открытия царских врат и выноса Св. Даров, лучше всего вскоре после пения «Отче наш», нужно приблизиться к алтарю и ожидать выноса Святых Даров при возгласе «Со страхом Божием и верою приступите». При этом принято пропустить вперёд детей, пожилых и немощных прихожан. Подходя к Чаше, нужно ещё заблаговременно, издали сделать поклон и сложить крестообразно руки на груди (правая поверх левой). Перед Св. Чашей не нужно креститься, дабы нечаянно не толкнуть её. Подойдя к Чаше нужно внятно произнести своё полное христианское имя, широко открыть уста (рот) и благоговейно, с полным сознанием святости великого Таинства, принять Тело и Кровь Христову и тотчас же проглотить. Приняв Св. Тайны, не крестясь поцеловав край Чаши и тотчас же отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры и запить теплотой.

После Святого Причащения

До целования напрестольного креста в руках священника из церкви уходить не принято. После этого нужно выслушать благодарственные молитвы (или прочесть их, придя домой).

В день Святого Причащения надо вести себя благоговейно и благочинно, дабы «достойно сохранить в себе Христа принятого».

Подготовка к Причащению на Светлой седмице

В документе «Об участии верных в Евхаристии» (Скачать), одобренном на Архиерейском Совещании РПЦ 3 февраля 2015 года, говорится о подготовке к причащению на Светлой седмице:

«Особый случай в отношении практики подготовки ко святому причащению составляет Светлая седмица — неделя после праздника Пасхи Христовой. … Имея в виду, что на Светлой седмице Устав не предусматривает поста и что Светлой седмице предшествуют семь недель подвига Великого поста и Страстной седмицы, — следует признать соответствующей каноническому преданию сложившуюся во многих приходах Русской Православной Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост христиане в период Светлой седмицы приступают ко святому причащению, ограничивая пост невкушением пищи после полуночи. Аналогичная практика может быть распространена на период между Рождеством и Богоявлением. Готовящимся ко причащению в эти дни следует с особым вниманием блюсти себя от неумеренного потребления пищи и пития.

Подготовка к причащению состоит не только в отказе от определенной пищи, но и в более частом посещении церковных богослужений, а также в совершении молитвенного правила.

Неизменной частью молитвенной подготовки является Последование ко святому причащению, состоящее из соответствующего канона и молитв. … Во время Светлой седмицы молитвенное правило состоит из Пасхального канона, а также канона и молитв ко Святому Причащению«.

Игумен Паисий (Савосин) отвечает на вопрос:

Нужно ли строго готовиться к причастию, вычитывая все каноны и постясь, во время Светлой седмицы?

Для примера молитвенного правила могу привести практику Иоанно-Богословского монастыря в Пощупово, по которой за повечерие с канонами и за вечерние молитвы пропевается (вычитывается) дважды пасхальный час (имеется в канонниках и многих молитвословах), и потом собственно последование ко Святому Причащению. Относительно же поста… Как в Евангелии Спаситель говорит, «сыны чертога брачного не могут поститься, когда с ними жених»… А Светлая седмица… не такое ли это время? Но, если человек смущается, может накануне Причастия поужинать растительной пищей.

Особенности подготовки к Причащению для детей

Церковь не возбраняет делать существенные послабления детям. Правильнее всего будет в каждом конкретном случае советоваться со священником — памятуя при этом о главном: посещение храма, молитва, Причащение Святых Христовых Таин должны приносить ребенку радость, а не становиться тяжелой и нежеланной обязанностью.

В последнем случае с достижением определенного возраста внутренний протест, воспитывавшийся в ребенке не в меру усердными родителями, может излиться в самых неожиданных и неприятных формах.

Иеромонах Дорофей (Баранов):

«Прежде всего, желающий причаститься должен ясно для себя представлять, что такое Причастие, что это за событие в его жизни. Чтобы не получилось так: человек все правильно сделает, подготовится, попостится, прочитает все положенные молитвы, исповедуется, но самого главного так и не узнает, или не захочет узнать. Поэтому, если у Вас есть какие-либо недоуменные вопросы о том, что происходит во время литургии, что находится в Святой Чаше и преподается верующим, то обязательно их необходимо разрешить со священником заранее, до Причастия. Даже если человек продолжительное время ходит в храм и уже не раз причащался, все равно нужно честно задать себе вопрос, а правильно ли мы понимаем смысл церковных таинств (Причащения и исповеди) к которым приступаем.

Правильная подготовка к таинству Причащения в традиции Православной Церкви называется «говением». Обычно оно продолжается в течение трех или более (до недели) дней до Причастия. В эти дни человек готовит себя к встрече с Богом, которая произойдет во время Причастия. Бог может вселиться только в чистое сердце, поэтому основная цель подготовки — осознание своих грехов, исповедание их перед Богом и духовником и решимость оставить грехи (страсти), или, по крайней мере, начать с ними борьбу. Для этого необходимо на время говения решительно удалится от всего, что наполняет душу излишней суетой. Это не означает, что человек не должен ходить на работу, ничего не делать дома. Нет! Но: не смотреть телевизор, не ходить в шумные компании, не встречаться без необходимости с многочисленными знакомыми. Это все вполне по силам для любого и нужно для того, чтобы внимательно всмотреться в свое сердце и при помощи такого «инструмента» как совесть очищать его от всего того, что называется общим словом — грех.

Самым действенным средством для подготовки к встрече с Богом является молитва. Молитва — это разговор, общение с Богом, заключающееся в обращениях к Нему с просьбами: о прощении грехов, о помощи в борьбе со своими пороками и страстями, о милости в различных духовных и житейских нуждах. Перед Причастием обязательно читаются три канона, которые есть практически во всех молитвословах, а также Правило ко Святому Причащению. Если Вы не смогли самостоятельно найти эти молитвы, то нужно прямо с молитвословом подойти к священнику в храме и попросить его указать что именно нужно прочитать.

Чтобы спокойно и внимательно прочитать все положенные перед Причащением молитвы необходимо время. Если три канона и Правило ко Святому Причащению читать сразу вместе, то на это потребуется не менее полутора, даже до двух часов, особенно если человек не часто их читает и плохо знаком с текстом. Если же к этому присоединить еще и утренние или вечерние молитвы, то такое молитвенное напряжение может лишить человека и физических и духовных сил. Поэтому существует такая практика, что три канона читаются постепенно в течение нескольких дней перед Причастием, канон ко Причащению (из Правила ко Причащению) читается накануне вечером и после него молитвы на сон грядущим, а молитвы перед Причащением (из Правила ко Причащению) утром в день Причастия после обычных утренних молитв.

Вообще все «технические» вопросы по поводу подготовки к Причастию надо узнавать только у священника в храме. Этому может помешать Ваша робость, нерешительность или же недостаток времени у священника, но, так или иначе, при определенной настойчивости, можно все узнать. Главное — не обращать внимания на все смущения и недоумения (или, по-церковному, искушения), которые обязательно будут, но довериться Богу. Нужно молиться, чтобы Он довел нас до таинства Причастия, и таким образом исполнилось бы наше главное назначение, цель нашей жизни — соединение с Богом».

В настоящее время Церковь предоставляет решать вопрос о частоте Причащения и конкретной подготовке к нему священникам, духовникам. Именно с духовным отцом и надо согласовать, как часто причащаться, как долго и как строго говеть перед этим.

Источник: verapravoslavnaya.ru

Памятка «Подготовка к Причастию»

Православный листок

«Об участии верных в евхаристии»

Скачать «Об участии верных в Евхаристии»

Молитвы перед причастием: тексты молитв

Чтение молитвы – это разговор с Богом. Причастие – это возможность верующего, очистившегося от грехов после исповеди, приобщиться к Господу, вкушая хлеб и вино, как тело и кровь Всевышнего. Молитвы перед причастием – это последование ко Святому Причащению. Они являются важной частью таинства, а выбор лежит на священнике, который в момент его проведения является посредником между Богом и человеком.

 1. Особенности таинства
 2. Тексты молитв перед причащением
 3. Псалом 22
 4. Псалом 23
 5. Псалом 115
 6. Тропари, глас 8
 7. Псалом 50
 8. Канон, глас 2
 9. Песнь 1
 10. Песнь 3
 11. Песнь 4
 12. Песнь 5
 13. Песнь 6
 14. Кондак, глас 2
 15. Песнь 7
 16. Песнь 8
 17. Песнь 9
 18. Молитва Василия Великого, 1-я
 19. Молитва святого Иоанна Златоустого, 2-я
 20. Молитва Симеона Метафраста, 3-я
 21. Молитва святого Иоанна Дамаскина, 4-я
 22. Молитва святого Василия Великого, 5-я
 23.  Молитва святого Симеона Нового Богослова, 6-я
 24. Молитва святого Иоанна Златоустого, 7-я
 25. Молитва Его же, 8-я
 26. Его же, 9-я
 27. Молитва святого Иоанна Дамаскина, 10-я
 28. Молитва святого Иоанна Златоустого

Особенности таинства

Таинство причастия

Множество молитв, которые используются в ходе подготовки к причастию, направлены на осознание верующим своих грехов и понимание важности веры. Читают молитвы перед причастием в разное время суток, что имеет принципиальное значение. Есть тексты, которые нужно читать перед сном, утренние, а также каноны покаяния, молебны, адресованные не только Господу, но и Пресвятой Богородице.

Однако чтение молитвы перед Причастием не является единственным требованием. Причастник должен в этот период соблюдать пост, покаяться на исповеди, воздерживаться от отношений с супругом (супругой), совершать добрые поступки, а также регулярно посещать храм.

Тексты молитв перед причащением

Моли́твами святы́х отéц нáших, Гóсподи Иису́се Христé Бóже наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Царю́ Небéсный, Утéшителю, Ду́ше и́стины, И́же вездé сый и вся исполня́яй, Сокрóвище благи́х и жи́зни Подáтелю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия сквéрны, и спаси́, Блáже, ду́ши нáша.

Святы́й Бóже, Святы́й Крéпкий, Святы́й Безсмéртный, поми́луй нас (трижды).

Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́менé Твоегó рáди.

Гóсподи поми́луй (трижды).

Слáва, и ны́не:

Óтче наш, И́же еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твоé, да прии́дет Цáрствие Твоé, да бу́дет вóля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́ Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я́коже и мы оставля́ем должникóм на́шим; и не введи́ нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Гóсподи поми́луй (12 раз).

Прииди́те, поклони́мся Царéви нáшему Бóгу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припадéм Христу́, Царéви нáшему Бóгу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припадéм Самому́ Христу́, Царéви и Бóгу нáшему. (Поклон)

Псалом 22

Госпóдь пасéт мя, и ничтóже мя лиши́т. На мéсте злáчне, тáмо всéли мя, на водé покóйне воспитá мя. Ду́шу мою́ обрати́, настáви мя на стези́ прáвды, и́мене рáди Своегó. Áще бо и пойду́ посредé сéни смéртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мнóю еси́, жезл Твой и пáлица Твоя́, та мя утéшиста. Уготóвал еси́ прéдо мнóю трапéзу сопроти́в стужáющым мне, умасти́л еси́ елéом главу́ мою́, и чáша Твоя́ упоявáющи мя, я́ко держáвна. И ми́лость Твоя́ поженéт мя вся дни животá моегó, и éже всели́ти ми ся в дом Госпóдень, в долготу́ дний.

Псалом 23

Госпóдня земля́, и исполнéние ея́, вселéнная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основáл ю́ есть, и на рекáх уготóвал ю́ есть. Кто взы́дет на гóру Госпóдню? Или́ кто стáнет на мéсте святéм Егó? Непови́нен рукáма, и чист сéрдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся лéстию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благословéние от Гóспода, и ми́лостыню от Бóга Спáса своегó. Сей род и́щущих Гóспода, и́щущих лицé Бо́га Иáковля. Возми́те вратá кня́зи вáша, и возми́теся вратá вéчная, и вни́дет Царь слáвы. Кто есть сей Царь слáвы? Госпóдь крéпок и си́лен, Госпóдь си́лен в брáни. Возми́те вратá кня́зи вáша, и возми́теся врáта вéчная, и вни́дет Царь слáвы. Кто есть сей Царь слáвы? Госпóдь сил, Той есть Царь слáвы.

Псалом 115

Вéровах, тéмже возглагóлах, аз же смири́хся зелó. Аз же рех во изступлéнии моéм: всяк человéк ложь. Что воздáм Гóсподеви о всех, я́же воздадé ми? Чáшу спасéния прииму́ и и́мя Госпóдне призову́, моли́твы моя́ Гóсподеви воздáм пред всéми людьми́ Егó. Честнá пред Гóсподем смерть преподóбных Егó. О, Гóсподи, аз раб Твой, аз раб Твой, и сын рабы́ни Твоея́; растерзáл еси́ у́зы моя́. Тебé пожру́ жéртву хвалы́, и во и́мя Госпóдне призову́. Моли́твы моя́ Гóсподеви воздáм пред всéми людьми́ Егó, во дворéх дóму Госпóдня, посредé тебé, Иерусали́ме.

Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, слава Тебе, Боже (трижды). И три поклона.

Тропари, глас 8

Беззакóния моя́ прéзри, Гóсподи, от Дéвы рождéйся, и сéрдце моé очи́сти, храм то творя́ пречи́стому Твоему́ Тéлу и Крóви, нижé отри́ни менé от Твоегó лицá, без числá имéяй вéлию ми́лость.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Во причáстие святы́нь Твои́х кáко дерзну́, недостóйный? Áще бо дерзну́ к Тебé приступи́ти с достóйными, хитóн мя обличáет, я́ко несть вечéрний, и осуждéние исходáтайствую многогрéшной души́ моéй. Очи́сти, Гóсподи, сквéрну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Мнóгая мнóжества мои́х, Богорóдице, прегрешéний, к Тебé прибегóх, Чи́стая, спасéния трéбуя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоегó и Бóга нáшего, дáти ми оставлéние, я́же содéях лю́тых, еди́на Благословéнная.

[Во святую же Четыредесятницу:

Егдá слáвнии ученицы́ на умовéнии вéчери просвещáхуся, тогдá Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрачáшеся, и беззакóнным судия́м Тебé прáведнаго Судию́ предаéт. Ви́ждь, имéний рачи́телю, сих ради́ удавлéние употреби́вша: бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю таковáя дерзну́вшия. И́же о всех благи́й Гóсподи, слáва Тебé.]

Псалом 50

Поми́луй мя, Бóже, по вели́цей ми́лости Твоéй, и по мнóжеству щедрóт Твои́х очи́сти беззакóние моé. Наипáче омы́й мя от беззакóния моегó, и от грехá моегó очи́сти мя; я́ко беззакóние моé аз знáю, и грех мой прéдо мнóю есть вы́ну. Тебé еди́ному согреши́х и лукáвое пред Тобóю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесéх Твои́х, и победи́ши внегдá суди́ти Ти. Се бо в беззакóниих зачáт есмь, и во гресéх роди́ мя мáти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́; безвéстная и тáйная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссóпом, и очи́щуся; омы́еши мя, и пáче снéга убелю́ся. Слу́ху моему́ дáси рáдость и весéлие; возрáдуются кóсти смирéнныя. Отврати́ лицé Твоé от грех мои́х и вся беззакóния моя́ очи́сти. Сéрдце чи́сто сози́жди во мне, Бóже, и дух прав обнови́ во утрóбе моéй. Не отвéржи менé от лицá Твоегó и Ду́ха Твоегó Святáго не отыми́ от менé. Воздáждь ми рáдость спасéния Твоегó и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззакóнныя путéм Твои́м, и нечести́вии к Тебé обратя́тся. Избáви мя от кровéй, Бóже, Бóже спасéния моегó; возрáдуется язы́к мой прáвде Твоéй. Гóсподи, устнé мои́ отвéрзеши, и устá моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко áще бы восхотéл еси́ жéртвы, дал бых у́бо: всесожжéния не благоволи́ши. Жéртва Бóгу дух сокрушéн; сéрдце сокрушéнно и смирéнно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Гóсподи, благоволéнием Твои́м Сиóна, и да сози́ждутся стéны Иерусали́мския. Тогдá благоволи́ши жéртву прáвды, возношéние и всесожегáемая; тогдá возложáт на олтáрь Твои́ тельцы́.

Канон, глас 2

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бóгу, раздéльшему мóре, и настáвльшему лю́ди, я́же изведé из рабóты еги́петския, я́ко прослáвися.

Припев: Сéрдце чи́сто сози́жди во мне, Бóже, и дух прав обнови́ во утрóбе моéй.

Хлеб животá вéчнующаго да бу́дет ми Тéло Твоé Святóе, благоутрóбне Гóсподи, и Честнáя Кровь, и неду́г многообрáзных исцелéние.

Припев: Не отвéржи менé от лицá Твоегó, и Ду́ха Твоегó Святáго не отыми́ от менé.

Осквернéн дéлы безмéстными окая́нный, Твоегó Пречи́стаго Тéла и Божéственныя Крóве недостóин есмь, Христé, причащéния, егóже мя сподóби.

Припев: Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Земле благáя, благословéнная Богоневéсто, клас прозя́бшая неорáнный и спаси́тельный ми́ру, сподóби мя сей яду́ща спасти́ся.

Песнь 3

Ирмо́с: На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя. Возвесели бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сле́зныя ми пода́ждь, Христе́, ка́пли, скве́рну се́рдца моего́ очища́ющия: я́ко да благо́ю со́вестию очище́н, ве́рою прихожду́ и стра́хом, Влады́ко, ко причаще́нию Боже́ственных Даро́в Твои́х.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний Пречи́стое Те́ло Твое́, и Боже́ственная Кровь, Ду́ха же Свята́го обще́ние, и в жизнь ве́чную, Человеколю́бче, и страсте́й и скорбе́й отчужде́ние.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Хле́ба живо́тнаго Tрапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, воплощься, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Восхоте́л еси́, нас ра́ди вопло́щся, Многоми́лостиве, за́клан бы́ти я́ко овча́, грех ра́ди челове́ческих: те́мже молю́ Тя, и моя́ очи́сти согреше́ния.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́споди, и всего́ освяти́: и сподо́би, Влады́ко, я́ко да причащу́ся та́йныя Твоея́ Боже́ственныя ве́чери, окая́нный.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Твоея́, Влады́чице, и соблюди́ мя нескве́рна раба́ Твое́го и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освящу́ся.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас; ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́га не зна́ем.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Я́коже предре́кл еси́, Христе́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Твоему́, и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Боже́ственное, и пию́ Кровь Твою́.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Сло́ве Бо́жий и Бо́же, угль Те́ла Твое́го да бу́дет мне помраче́нному в просвеще́ние, и очище́ние оскверне́нной души́ мое́й Кровь Твоя́.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Мари́е, Ма́ти Бо́жия, благоуха́ния честно́е селе́ние, Твои́ми моли́твами сосу́д мя избра́нный соде́лай, я́ко да освяще́ний причащу́ся Сы́на Твое́го.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твое́го призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Ум, ду́шу и се́рдце освяти́, Спа́се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Влады́ко, к стра́шным Та́йнам приступи́ти.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Да бых устрани́лся от страсте́й, и Твоея́ благода́ти име́л бы приложе́ние, живота́ же утвержде́ние, причаще́нием Святы́х, Христе́, Та́ин Твои́х.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Бо́жие, Бо́же, Сло́во Свято́е, всего́ мя освяти́, ны́не приходя́щаго к Боже́ственным Твои́м Та́йнам, Святы́я Ма́тере Твоея́ мольба́ми.

Кондак, глас 2

Хлеб, Христе́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́, и Боже́ственную Твою́ ны́не Кровь, пречи́стых, Влады́ко, и стра́шных Твои́х Та́ин причасти́тися окая́ннаго, да не бу́дет ми в суд, да бу́дет же ми в живо́т ве́чный и безсме́ртный.

Песнь 7

Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я А́нгел: услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Исто́чник благи́х, причаще́ние, Христе́, безсме́ртных Твои́х ны́не Та́инств да бу́дет ми свет, и живо́т, и безстра́стие, и к преспея́нию же и умноже́нию доброде́тели Боже́ственнейшия хода́тайственно, еди́не Бла́же, я́ко да сла́влю Тя.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби, тре́петом и любо́вию со благогове́нием, Человеколю́бче, приступа́яй ны́не к Твои́м безсме́ртным и Боже́ственным Та́йнам, и пе́ти Тебе́ сподо́би: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Спа́са Христа́ ро́ждшая па́че ума́, Богоблагода́тная, молю́ Тя ны́не, раб Твой, Чи́стую нечи́стый: хотя́щаго мя ны́не к пречи́стым Та́йнам приступи́ти, очи́сти всего́ от скве́рны пло́ти и ду́ха.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Небе́сных, и стра́шных, и святы́х Твои́х, Христе́, ны́не Та́ин, и Боже́ственныя Твоея́ и та́йныя ве́чери о́бщника бы́ти и мене́ сподо́би отча́яннаго, Бо́же, Спа́се мой.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Под Твое́ прибе́г благоутро́бие, Бла́же, со стра́хом зову́ Ти: во мне пребу́ди, Спа́се, и аз, я́коже рекл еси́, в Тебе́; се бо дерза́я на ми́лость Твою́, ям Те́ло Твое́, и пию́ Кровь Твою́.

Припе́в: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро́ичен: Трепе́щу, прие́мля огнь, да не опалю́ся я́ко воск и я́ко трава́; о́ле стра́шнаго та́инства! о́ле благоутро́бия Бо́жия! Ка́ко Боже́ственнаго Те́ла и Кро́ве бре́ние причаща́юся, и нетле́нен сотворя́юся?

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Христо́с е́сть, вкуси́те и ви́дите: Госпо́дь нас ра́ди, по нам бо дре́вле бы́вый, еди́ною Себе́ прине́с, я́ко приноше́ние Отцу́ Своему́, при́сно закала́ется, освяща́яй причаща́ющияся.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Душе́ю и те́лом да освящу́ся, Влады́ко, да просвещу́ся, да спасу́ся, да бу́ду дом Твой причаще́нием свяще́нных Та́ин, живу́щаго Тя име́я в себе́ со Отце́м и Ду́хом, Благоде́телю Многоми́лостиве.

Припе́в: Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Владычним утверди́ мя.

Я́коже огнь да бу́дет ми, и я́ко свет, Те́ло Твое́ и Кровь, Спа́се мой, пречестна́я, опаля́я грехо́вное вещество́, сжига́я же страсте́й те́рние, и всего́ мя просвеща́я, покланя́тися Божеству́ Твоему́.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Бог воплоти́ся от чи́стых крове́й Твои́х; те́мже вся́кий род пое́т Тя, Влады́чице, у́мная же мно́жества сла́вят, я́ко Тобо́ю я́ве узре́ша все́ми Влады́чествующаго, осуществова́вшагося челове́чеством.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь дня или праздника. Если неделя, тропарь воскресный по гласу. Если же нет, настоящие тропари, глас 6-й:

Поми́луй нас, Гóсподи, поми́луй нас; вся́каго бо отвéта недоумéюще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, грéшнии принóсим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Гóсподи, поми́луй нас, на Тя бо уповáхом; не прогнéвайся на ны зелó, нижé помяни́ беззакóний нáших, но при́зри и ны́не я́ко благоутрóбен, и избáви ны от враг нáших. Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси делá руку́ Твоéю, и и́мя Твоé призывáем.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Милосéрдия двéри отвéрзи нам, благословéнная Богоро́дице, надéющиися на Тя да не поги́бнем, но да избáвимся Тобóю от бед: Ты бо еси́ спасéние рóда христиáнскаго.

Гóсподи поми́луй (40 раз).

И поклоны, сколько хочешь.

И стихи:

Хотя́ я́сти, челове́че, Те́ло Влады́чне,

Стра́хом приступи́, да не опали́шися: о́гнь бо е́сть.

Боже́ственную же пия́ Кро́вь ко обще́нию,

Пе́рвее примири́ся тя́ опеча́лившим.

 

Та́же дерза́я, та́инственное бра́шно я́ждь.

Пре́жде прича́стия стра́шныя же́ртвы,

Животворя́щаго Те́ла Влады́чня,

Си́м помоли́ся о́бразом со тре́петом:

Молитва Василия Великого, 1-я

Влады́ко Гóсподи Иису́се Христé, Бóже наш, истóчниче жи́зни и безсмéртия, всея́ твáри ви́димыя и неви́димыя Содéтелю, безначáльнаго Отцá соприсносу́щный Сы́не и собезначáльный, премнóгия рáди блáгости в послéдния дни в плоть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны неблагодáрныя и злонрáвныя, и Твоéю крóвию обнови́вый растлéвшее грехóм естествó нáше, Сам, Безсмéртный Царю́, приими́ и моé грéшнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твоé мне, и услы́ши глагóлы моя́. Согреши́х бо, Гóсподи, согреши́х на нéбо и пред Тобóю, и несмь достóин воззрéти на высóту слáвы Твоея́: прогнéвах бо Твою́ блáгость, Твоя́ зáповеди преступи́в, и не послу́шав Твои́х повелéний. Но Ты, Гóсподи, незлóбив сый, долготерпели́в же и многоми́лостив, не предáл еси́ мя поги́бнути со беззакóньми мои́ми, моегó вся́чески ожидáя обращéния. Ты бо рекл еси́, Человеколю́бче, прорóком Твои́м: я́ко хотéнием не хощу́ смéрти грéшника, но éже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Не хóщеши бо, Влады́ко, создáния Твоéю руку́ погуби́ти, нижé благоволи́ши о поги́бели человéчестей, но хóщеши всем спасти́ся, и в рáзум и́стины приити́. Тéмже и аз, áще и недостóин есмь небесé и земли́, и сея́ приврéменныя жи́зни, всегó себé повину́в греху́, и сластéм порабóтив, и Твой оскверни́в óбраз; но творéние и создáние Твоé быв, не отчаявáю своегó спасéния окая́нный, на Твоé же безмéрное благоутрóбие дерзáя, прихожду́. Приими́ у́бо и менé, Человеколю́бче Гóсподи, я́коже блудни́цу, я́ко разбóйника, я́ко мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ моé тя́жкое брéмя грехóв, грех взéмляй ми́ра, и нéмощи человéческия исцеля́яй, труждáющияся и обременéнныя к Себé призывáяй и упокоевáяй, не пришéдый призвáти прáведныя, но грéшныя на покая́ние. И очи́сти мя от вся́кия сквéрны плóти и ду́ха, и научи́ мя совершáти святы́ню во стрáсе Твоéм: я́ко да чи́стым свéдением сóвести моея́, святы́нь Твои́х часть приéмля, соединю́ся святóму Тéлу Твоему́ и Крóви, и имéю Тебé во мне живу́ща и пребывáюща, со Отцéм и Святы́м Твои́м Ду́хом. Ей, Гóсподи Иису́се Христé, Бóже мой, и да не в суд ми бу́дет причáстие пречи́стых и животворя́щих Тáин Твои́х, нижé да нéмощен бу́ду душéю же и тéлом, от éже недостóйне тем причащáтися, но даждь ми, дáже до конéчнаго моегó издыхáния, неосуждéнно восприимáти часть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Святáго общéние, в напу́тие животá вéчнаго, и во благоприя́тен отвéт на Стрáшнем Суди́щи Твоéм: я́ко да и аз со всéми избрáнными Твои́ми óбщник бу́ду нетлéнных Твои́х благ, я́же уготóвал еси́ лю́бящим Тя, Гóсподи, в ни́хже препрослáвлен еси́ во вéки. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Златоустого, 2-я

Гóсподи Бóже мой, вем, я́ко несмь достóин, нижé довóлен, да под кров вни́деши хрáма души́ моея́, занéже весь пуст и пáлся есть, и не и́маши во мне мéста достóйна éже главу́ подклони́ти; но я́коже с высоты́ нас рáди смири́л еси́ Себé, смири́ся и ны́не смирéнию моему́; и я́коже восприя́л еси́ в вертéпе и в я́слех безсловéсных возлещи́, си́це восприими́ и в я́слех безсловéсныя моея́ души́, и во осквернéнное моé тéло вни́ти. И я́коже не неудостóил еси́ вни́ти, и свечеря́ти со грéшники в дому́ Си́мона прокажéннаго, тáко извóли вни́ти и в дом смирéнныя моея́ души́, прокажéнныя и грéшныя; и я́коже не отри́нул еси́ подóбную мне блудни́цу и грéшную, пришéдшую и прикосну́вшуюся Тебé, си́це умилосéрдися и о мне грéшнем, приходя́щем и прикасáющем Ти ся; и я́коже не возгнушáлся еси́ сквéрных ея уст и нечи́стых, целу́ющих Тя, нижé мои́х возгнушáйся сквéрнших óныя уст и нечи́стших, нижé мéрзких мои́х и нечи́стых устéн, и сквéрнаго и нечи́стейшаго моегó язы́ка. Но да бу́дет ми угль пресвятáго Твоегó Тéла, и честны́я Твоея́ Крóве, во освящéние и просвещéние и здрáвие смирéнней моéй души́ и тéлу, во облегчéние тя́жестей мнóгих мои́х согрешéний, в соблюдéние от вся́каго диáвольскаго дéйства, во отгнáние и возбранéние злáго моегó и лукáваго обы́чая, во умерщвлéние страстéй, в снабдéние зáповедей Твои́х, в приложéние Божéственныя Твоея́ благодáти, и Твоегó Цáрствия присвоéние. Не бо я́ко презирáяй прихожду́ к Тебé, Христé Бóже, но я́ко дерзáя на неизречéнную Твою́ блáгость, и да не на мнóзе удаля́яйся общéния Твоегó, от мы́сленнаго вóлка звероуловлéн бу́ду. Тéмже молю́ся Тебé: я́ко еди́н сый Свят, Влады́ко, освяти́ мою́ ду́шу и тéло, ум и сéрдце, чревесá и утро́бы, и всего́ мя обнови́, и вкорени́ стрáх Твой во удесéх мои́х, и освящéние Твоé неотъéмлемо от менé сотвори́; и бу́ди ми помóщник и засту́пник, окормля́я в ми́ре живóт мой, сподобля́я мя и одесну́ю Тебé предстоя́ния со святы́ми Твои́ми, моли́твами и молéньми Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, невещéственных Твои́х служи́телей и пречи́стых сил, и всех святы́х, от вéка Тебé благоугоди́вших. Ами́нь.

Молитва Симеона Метафраста, 3-я

Еди́не чи́стый и нетлéнный Гóсподи, за неизречéнную ми́лость человеколю́бия нáше все восприéмый смешéние, от чи́стых и дéвственных кровéй пáче естествá Рóждшия Тя, Ду́ха Божéственнаго нашéствием, и благоволéнием Отцá присносу́щнаго, Христé Иису́се, прему́дросте Бóжия, и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спаси́тельная страдáния восприéмый, крест, гвóздия, копиé, смерть, умертви́ моя́ душетлéнныя стрáсти телéсныя. Погребéнием Твои́м áдова плени́вый цáрствия, погреби́ моя́ благи́ми помы́слы лукáвая совéтования, и лукáвствия ду́хи разори́. Триднéвным Твои́м и живонóсным воскресéнием пáдшаго прáотца возстáвивый, возстáви мя грехóм попóлзшагося, óбразы мне покая́ния предлагáя. Преслáвным Твои́м вознесéнием плотскóе обожи́вый восприя́тие, и сиé десны́м Отцá седéнием почты́й, сподóби мя причáстием святы́х Твои́х Тáин десну́ю часть спасáемых получи́ти. Сни́тием Утéшителя Твоего́ Ду́ха сосу́ды чéстны свящéнныя Твоя́ ученики́ содéлавый, прия́телище и менé покажи́ Тогó пришéствия. Хотя́й пáки приити́ суди́ти вселéнней прáвдою, благоволи́ и мне усрéсти Тя на óблацех, Судию́ и Создáтеля моегó, со всéми святы́ми Твои́ми: да безконéчно славослóвлю и воспевáю Тя со безначáльным Твои́м Отцéм и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина, 4-я

Влады́ко Гóсподи Иису́се Христé, Бóже наш, еди́не имéяй власть человéком оставля́ти грехи́, я́ко благ и Человеколю́бец прéзри моя́ вся в вéдении и не в вéдении прегрешéния, и сподóби мя неосуждéнно причасти́тися Божéственных, и преслáвных, и пречи́стых, и животворя́щих Твои́х Тáин, не в тяжесть, ни в му́ку, ни в приложéние грехóв, но во очищéние, и освящéние, и обручéние бу́дущаго животá и Цáрствия, в стéну и пóмощь, и в возражéние сопроти́вных, во истреблéние мнóгих мои́х согрешéний. Ты бо еси́ Бог ми́лости, и щедрóт, и человеколю́бия, и Тебé слáву возсылáем со Отцéм и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва святого Василия Великого, 5-я

Вем, Гóсподи, я́ко недостóйне причащáюся пречи́стаго Твоегó Тéла и честны́я Твоея́ Крóве, и пови́нен есмь, и суд себé ям и пию́, не разсуждáя Тéла и Крóве Тебé Христá и Бóга моегó, но на щедрóты Твоя́ дерзáя прихожду́ к Тебé рéкшему: яды́й Мою́ плоть, и пия́й Мою́ кровь, во Мне пребывáет, и Аз в нем. Умилосéрдися у́бо, Гóсподи, и не обличи́ мя грéшнаго, но сотвори́ со мнóю по ми́лости Твоéй; и да бу́дут ми святáя сия́ во исцелéние, и очищéние, и просвещéние, и сохранéние, и спасéние, и во освящéние души́ и тéла; во отгнáние вся́каго мечтáния, и лукáваго дея́ния, и дéйства диáвольскаго, мы́сленне во удесéх мои́х дéйствуемаго, в дерзновéние и любóвь, я́же к Тебé; во исправлéние жития́ и утверждéние, в возращéние добродéтели и совершéнства; во исполнéние зáповедей, в Ду́ха Святáго общéние, в напу́тие животá вéчнаго, во отвéт благоприя́тен на Стрáшнем Суди́щи Твоéм: не в суд или́ во осуждéние.

 Молитва святого Симеона Нового Богослова, 6-я

От сквéрных устéн, от мéрзкаго сéрдца, от нечи́стаго язы́ка, от души́ осквернéны, приими́ молéние, Христé мой, и не прéзри мои́х ни словéс, нижé образóв, нижé безсту́дия. Даждь ми дерзновéнно глагóлати, я́же хощу́, Христé мой, пáче же и научи́ мя, что ми подобáет твори́ти и глагóлати. Согреши́х пáче блудни́цы, я́же увéде, где обитáеши, ми́ро купи́вши, прии́де дéрзостне помáзати Твои́ нóзе, Бóга моегó, Влады́ки и Христá моегó. Я́коже óну не отри́нул еси́ пришéдшую от сéрдца, нижé менé возгнушáйся, Слóве: Твои́ же ми подáждь нóзе, и держáти и целовáти, и струя́ми слéзными, я́ко многоцéнным ми́ром, сия́ дéрзостно помáзати. Омы́й мя слезáми мои́ми, очи́сти мя и́ми, Слóве. Остáви и прегрешéния моя́, и прощéние ми подáждь. Вéси зол мнóжество, вéси и стру́пы моя́, и я́звы зри́ши моя́, но и вéру вéси, и произволéние зри́ши, и воздыхáние слы́шиши. Не таи́тся Тебé, Бóже мой, Твóрче мой, Избáвителю мой, нижé кáпля слéзная, нижé кáпли часть нéкая. Несодéланное моé ви́десте óчи Твои́, в кни́зе же Твоéй и ещé несодéянная напи́сана Тебé суть. Виждь смирéние моé, виждь труд мой ели́к, и грехи́ вся остáви ми, Бóже вся́ческих: да чи́стым сéрдцем, притрéпетною мы́слию, и душéю сокрушéнною, несквéрных Твои́х причащу́ся и пресвяты́х Тáин, и́миже оживля́ется и обожáется всяк яды́й же и пия́й чи́стым сéрдцем; Ты бо рекл еси́, Влады́ко мой: всяк яды́й Мою́ Плоть, и пия́й Мою́ Кровь, во Мне у́бо сей пребывáет, в нéмже и Аз есмь. И́стинно слóво вся́ко Влады́ки и Бóга моегó: Божéственных бо причащáяйся и боготворя́щих благодáтей, не у́бо есмь еди́н, но с Тобо́ю, Христé мой, Свéтом трисо́лнечным, просвещáющим мир. Да у́бо не еди́н пребу́ду кромé Тебé Живодáвца, дыхáния моегó, животá моегó, рáдования моегó, спасéния ми́ру. Сегó рáди к Тебé приступи́х, я́коже зри́ши, со слезáми, и душéю сокрушéнною, избавлéния мои́х прегрешéний прошу́ прия́ти ми, и Твои́х живодáтельных и непорóчных Тáинств причасти́тися неосуждéнно, да пребу́деши, я́коже рекл еси́, со мнóю треокая́нным: да не кромé обрéт мя Твоея́ благодáти, прелéстник восхи́тит мя льсти́вне, и прельсти́в отведéт боготворя́щих Твои́х словéс. Сегó рáди к Тебé припáдаю, и тéпле вопию́ Ти: я́коже блу́днаго прия́л еси́, и блудни́цу пришéдшую, тáко приими́ мя блу́днаго и сквéрнаго, Щéдре. Душéю сокрушéнною, ны́не бо к Тебé приходя́, вем, Спáсе, я́ко ины́й, я́коже аз, не прегреши́ Тебé, нижé содéя дея́ния, я́же аз содéях. Но сиé пáки вем, я́ко не вели́чество прегрешéний, ни грехóв мнóжество превосхóдит Бóга моегó мнóгое долготерпéние и человеколю́бие крáйнее; но ми́лостию сострáстия тéпле кáющияся, и чи́стиши, и свéтлиши, и свéта твори́ши причáстники, óбщники Божествá Твоегó содéловаяй незави́стно, и стрáнное и Áнгелом, и человéческим мы́слем, бесéдуеши им мнóгажды, я́коже другóм Твои́м и́стинным. Сия́ дéрзостна творя́т мя, сия́ вперя́ют мя, Христé мой. И дерзáя Твои́м богáтым к нам благодея́нием, рáдуяся вку́пе и трепещá, огнéви причащáюся травá сый, и стрáнно чу́до, орошáемь неопáльно, я́коже у́бо купинá дрéвле неопáльне горя́щи. Ны́не благодáрною мы́слию, благодáрным же сéрдцем, благодáрными удесы́ мои́ми, души́ и тéла моегó, покланя́юся и величáю, и славослóвлю Тя, Бóже мой, я́ко благословéнна су́ща, ны́не же и во вéки.

Молитва святого Иоанна Златоустого, 7-я

Бóже, ослáби, остáви, прости́ ми согрешéния моя́, ели́ка Ти согреши́х, áще слóвом, áще дéлом, áще помышлéнием, во́лею или́ нево́лею, рáзумом или́ неразу́мием, вся ми прости́ я́ко благ и Человеколю́бец, и моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, у́мных Твои́х служи́телей и святы́х сил, и всех святы́х, от вéка Тебé благоугоди́вших, неосуждéнно благоволи́ прия́ти ми святóе и пречи́стое Твоé Тéло и честну́ю Кровь, во исцелéние души́ же и тéла, и во очищéние лукáвых мои́х помышлéний. Я́ко Твоé есть Цáрство и си́ла и слáва, со Отцéм и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва Его же, 8-я

Несмь довóлен, Влады́ко Гóсподи, да вни́деши под кров души́ моея́; но понéже хóщеши Ты, я́ко Человеколю́бец, жи́ти во мне, дерзáя приступáю; повелевáеши, да отвéрзу двéри, я́же Ты еди́н создáл еси́, и вни́деши со человеколю́бием я́коже еси́, вни́деши и просвещáеши помрачéнный мой пóмысл. Вéрую, я́ко сиé сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слезáми пришéдшую к Тебé, отгнáл еси́; нижé мытаря́ отвéргл еси́ покáявшася; нижé разбóйника, познáвша Цáрство Твоé, отгнáл еси́; нижé гони́теля покáявшася остáвил еси́, éже бе: но от покая́ния Тебé пришéдшия вся, в лицé Твои́х другóв вчини́л еси́, Еди́н сый благословéнный всегдá, ны́не и в безконéчныя вéки. Ами́нь.

Его же, 9-я

Гóсподи Иису́се Христé, Бóже мой, ослáби, остáви, очи́сти и прости́ ми грéшному, и непотрéбному, и недостóйному рабу́ Твоему́ прегрешéния, и согрешéния, и грехопадéния моя́, ели́ка Ти от ю́ности моея́, даже до настоя́щаго дне и чáса согреши́х: áще в рáзуме и в неразу́мии, áще в словесéх или дéлех, или́ помышлéниих и мы́слех, и начинáниих, и всех мои́х чу́вствах. И моли́твами безсéменно рóждшия Тя, Пречи́стыя и Приснодéвы Мари́и, Мáтере Твоея́, еди́ныя непосты́дныя надéжды и предстáтельства и спасéния моегó, сподóби мя неосуждéнно причасти́тися пречи́стых, безсмéртных, животворя́щих и стрáшных Твои́х Тáинств, во оставлéние грехóв и в жизнь вéчную: во освящéние, и просвещéние, крéпость, исцелéние, и здрáвие души́ же и тéла, и в потреблéние и всесовершéнное погублéние лукáвых мои́х пóмыслов, и помышлéний, и предприя́тий, и нощны́х мечтáний, тéмных и лукáвых духóв; я́ко Твоé есть Цáрство, и си́ла, и слáва, и честь, и поклонéние, со Отцéм и Святы́м Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина, 10-я

Пред двéрьми хрáма Твоегó предстою́, и лю́тых помышлéний не отступáю; но Ты, Христé Бóже, мытаря́ оправди́вый, и хананéю поми́ловавый, и разбóйнику рая́ двéри отвéрзый, отвéрзи ми утрóбы человеколю́бия Твоегó, и приими́ мя приходя́ща и прикасáющася Тебé, я́ко блудни́цу, и кровоточи́вую: óва у́бо крáя ри́зы Твоея́ косну́вшися, удобь исцелéние прия́т, óва же пречи́стеи Твои́ нóзе удержáвши, разрешéние грехóв понесé. Аз же, окая́нный, все Твоé Тéло дерзáя восприя́ти, да не опалéн бу́ду; но приими́ мя, я́коже óныя, и просвети́ моя́ душéвныя чу́вства, попаля́я моя́ грехóвныя вины́, моли́твами безсéменно Рóждшия Тя, и Небéсных Сил; я́ко Благословéн еси́ во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Златоустого

Вéрую, Гóсподи, и исповéдую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христóс, Сын Бóга живáго, пришéдый в мир грéшныя спасти́, от ни́хже пéрвый есмь аз. Ещé вéрую, я́ко сиé есть сáмое пречи́стое Тéло Твоé, и сия́ есть сáмая честнáя Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебé: поми́луй мя, и прости́ ми прегрешéния моя́, вóльная и невóльная, я́же слóвом, я́же дéлом, я́же вéдением и невéдением, и сподóби мя неосуждéнно причасти́тися пречи́стых Твои́х Тáинств, во оставлéние грехóв, и в жизнь вéчную. Ами́нь.

Приходя же причаститься, произноси мысленно эти стихи Метафраста:

Се приступáю к Божéственному Причащéнию.

Содéтелю, да не опали́ши мя приобщéнием:

Огнь бо еси́, недостóйныя попаля́яй.

Но у́бо очи́сти мя от вся́кия сквéрны.

Затем:

Вéчери Твоея́ тáйныя днесь, Сы́не Бóжий, причáстника мя приими́; не бо врагóм Твои́м тáйну повéм, ни лобзáния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбóйник исповéдаю Тя: помяни́ мя, Гóсподи, во Цáрствии Твоéм.

И стихи:

Боготворя́щую Кровь ужасни́ся, человéче, зря:

Огнь бо есть, недостóйныя попаля́яй.

Божéственное Тéло и обожáет мя и питáет:

Обожáет дух, ум же питáет стрáнно.

Потом тропари:

Услади́л мя еси́ любóвию, Христé, и измени́л мя еси́ Божéственным Твои́м рачéнием; но попали́ огнéм невещéственным грехи́ моя́, и насы́титися éже в Тебé наслаждéния сподóби: да лику́я возвеличáю, Блáже, два пришéствия Твоя́.

Во свéтлостех святы́х Твои́х кáко вни́ду, недостóйный? Áще бо дерзну́ совни́ти в чертóг, одéжда мя обличáет, я́ко нéсть брáчна, и свя́зан извéржен бу́ду от Áнгелов. Очи́сти, Гóсподи, сквéрну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.

Также молитву:

Влады́ко Человеколю́бче, Гóсподи Иису́се Христé Бóже мой, да не в суд ми бу́дут Святáя сия́, за éже недостóйну ми бы́ти: но во очищéние и освящéние души́ же и тéла, и во обручéние бу́дущия жи́зни и Цáрствия. Мне же, éже прилепля́тися Бóгу, блáго есть, полагáти во Гóсподе уповáние спасéния моегó.

И еще:

Вéчери Твоея́ тáйныя днесь, Сы́не Бóжий, причáстника мя приими́ не бо врагóм Твои́м тáйну повéм, ни лобзáния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбóйник исповéдаю Тя: помяни́ мя, Гóсподи, во Цáрствии Твоéм.

Таинство причастия Загрузка…

Глава 55 — Новое причастие — SHMTranslations

.

Код Ikinuku для предметов Kokugensou Wo

Одна из тех глав, на перевод которой у меня ушло две недели. По крайней мере, я смог завершить дугу до конца месяца.

Предупреждение: ограничьте свое воображение во второй сцене. Я рекомендую не читать жирную строку во второй сцене или пропускать всю вторую сцену, если у вас слабое сердце.


Преследовательская деятельность, развернувшаяся в Городе Быка, прекращается, так как неприятность в виде Брини исчезла.

Это было освежающе, но поскольку я уже думаю о стратегии, чтобы победить его, это антиклиматично.

Ненека, следившая за графом, немедленно прибыла с докладом.

「Он был окружен разгневанными людьми в городе и в спешке бежал.

「Как это произошло?」

「Граф Брини и его вассалы продолжали распространять плохие слухи о Герое Такеру-сама в общественных местах, таких как бары и площади.」

「Как я слышал」

「Все в этом городе благодарны Такеру-сама за восстановление города.Кроме того, у графа тщеславный характер, так что вы можете представить, что произошло. 」

「Действительно ……」

Различные стратегии, которые придумал Лайл-сенсей, становятся бесполезными.

Распространение плохих слухов делает этого маро благородным для самоуничтожения.

Немного страшно, что глупость Брини иногда превосходит ожидания Лайл-сенсея.

「В любом случае, тебе пришлось нелегко, Ненека.」

Я дал Ненеке награду за эту работу и позволил ей уйти.

В каком-то смысле это стало узором, разве не забавно?

「Я думал, что это будет тот случай, когда этот человеческий стратег и Такеру-сама были тем, кто это спланировал.」

Каара появилась из тени, победно смеясь.

「Ты должна была сказать мне такие вещи раньше, Каара.」

「Джа, я сделаю это с этого момента.」

Каара и сенсей соревнуются друг с другом.

Я не знаю, насколько вы гениальны, но вам лучше остановиться, потому что вы никогда не победите сенсея.

「Ну хорошо, что уладили одну неприятную вещь.」

「Я не уверен в этом … 5

「Хнн? Что случилось? 000

「Возможно, резервуар миазмов Германской империи, рассадник порчи и заблуждений, был снова запечатан.」

「Если это правда, то еще рано.」

В это было немного трудно поверить. Запечатать открытый бассейн миазмы довольно сложно.

Если это правда, я думаю, что кто-то намеренно его вскрыл.

Точно так же, как то, что мы сделали у Адских ворот герцогства.

「То, что говорит Каара, правда. Я также с самого начала ощущал огромный поток миазмов.

Оракул тоже пришла сказать мне, гордо выпячивая грудь.

Хорошо, если так говорит Oracle.

「Такеру-сама! Почему вы не поверили этому, когда я так сказал, но вы поверите, когда так говорит Oracle ?! 」

「Доверие и достижение, бессмертная девушка Оракул обладает и тем, и другим.」

Она бывший хозяин подземелий. Oracle уже 240 лет живет в темнице, отчаянно собирая миазмы.

Затем внезапно пришла молодая Каара и растратила миазмы темницы.

「Oracle, вы много работали, чтобы сообщить об этом. Позже дам тебе награду. 」

「Ура, сегодня на десерт у меня мятное мороженое.」

「Я сообщил об этом первым…. Итак, Такеру-сама. Кажется, близок тот день, когда империя начнет всерьез двигаться. 」

「Да, верно. Мне нужно посоветоваться с сенсеем по этому поводу. 」

「Если есть предложения, я здесь!」

「Да, ты там, Каара.」

Я немедленно написал письмо и решил сообщить об этом Лайл-сенсею, который возвращался в столицу.

Я знаю, что вы заняты, но нам нужно обсудить меры по исправлению положения.

—Смена сцены—

Согласно письму, которое пришло от сенсея, кажется, что принц Германской Империи лично запечатал очаг порчи и заблуждений.

Освободив город и восстановив церковь, на которую напали монстры, он был назначен архиепископом церкви А-сама новым героем.

Наследный принц становится героем. Империя, кажется, устраивает пир.

Было бы приятно иметь больше героев, но я чувствую себя только зловеще.

Он не отвечал последнему условию, чтобы быть героем.

Он не победил короля демонов.

За этот короткий период невозможно превратиться в короля демонов.Он победил монстров? Все развертывается слишком быстро.

Нет выбора, кроме как спросить здесь эксперта.

Другого пути нет. Я прошу комнату Лии.

В комнате Лии всегда шум. Кажется, что шорохи каким-то образом были созданы священной алхимией.

「Привет, Лия.

「Ара, это, это не приличия…」

Она положила руку, месившую священные горшки, и улыбнулась мне.

「Приличия — вот оно…」

「Для Такеру необычно непосредственно посещать мою комнату.」

Не знаю. Может быть, это не в первый раз?

Если у меня нет дела, я не подойду к комнате Лии.

「Не начинайте ненужную тему. Принц Германской империи стал героем. 」

「О, так об этом?」

Лицо Лии, которая всегда улыбается, немного мутное.

「В конце концов, Лия тоже думает, что это сомнительно?」

「Это архиепископ, кардинал Николас, в столице империи, городе Нортмарк, который признал принца Золотого льва героем.」

「Золотой Лев Принц?」

「Его настоящее имя — Принц Фрид. За внешность его прозвали «Молодым львом Германии». На данный момент он выгнал всех других принцев, захватил власть Империи и стал наследным принцем. Его называют Принцем Золотого Льва, потому что покойного императора называли Императором Золотого Льва. 」

Наследный принц — титул принца, который унаследует трон.

Он все это задумал? Я не знаю, потому что не знаю способностей наследного принца.

「Хм, я этого не знал.

「Такеру — человек из другого мира, так что это естественно. Наследный принц Фрид известен как человек, обладающий величайшей властью на континенте Евра. 」

「В случае с золотым львом можно ли с ним соревноваться?」

「Хотя церковь А-сама имеет власть, у нее недостаточно силы, чтобы противостоять власти следующего императора империи. Более того, архиепископ Николай также является святым, поэтому он может сертифицировать героя до первого класса.Он также считается одним из кандидатов на пост Папы Римского. Если задуматься, шансов нет. 」

「Фууму…」

Наследный принц, назначенный героем, и назначивший его архиепископ. Могут ли они помогать друг другу в своих амбициях?

「Противник — сертифицированный герой первого класса. Хотя вас повысили до второго класса, он все еще слишком силен, чтобы обратиться к врагу. Раз уж дошло до этого, предлагаю как можно скорее выполнить обновление с новым таинством.」

「Ээээ ..」

Почему разговор внезапно перешел на это?

Когда я слышу слово «таинство», мое сердце уже ощущается как водоворот. Я травмирован!

Серьезно, наследный принц и архиепископ — мужчины. Они могли бы совершить причастие, но никогда не должны делать это табу-проклятие.

「Значит, они это сделали?」

Двое мужчин делают это совершенно бесполезно.

А точнее даже противоположные полы!

「Мы потеряли преимущество в виде запретного проклятия.Обязательно нужно взлететь и сделать несколько мокрых сцен. 」

「Вы явно говорите какие-то бесполезные эротические сцены!」

「Если есть способ победить сертифицированного героя первого класса Принца Фрида без мокрой сцены, я хочу, чтобы вы мне сказали.」

「Нет, хотя бы причастие….」

Хотя бы украсьте свои слова!

Тем не менее, ваше существование считается виновным.

「Если он действительно такой сильный человек, я буду избегать драки и сбегу, если не смогу победить.」

Да, материалист по имени Гейл вел такой бой.

Во мне нет рыцарства, поэтому я не думаю, что стыдно избегать драки, в которой невозможно выиграть.

「Тогда, даже если принц-лев начал войну, убил важных товарищей Такеру перед собой и силой захватил Принцессу Силуэт, ты все равно убежишь?」

「Это… ​​ты…」

「Какой бы выбор вы ни сделали, ваша святая только поверит и останется с вами до самого конца.」

Лия преклонила колени передо мной. Она подняла свой бело-серебряный анкх, чтобы помолиться.

—Смена сцены—

В раздевалке Лиа осторожно сняла халат, который лежал на полу.

「Действительно, зачем это ……

「Такеру! Святое таинство уже началось. А-сама наблюдает за всем, что мы делаем. 」

「А-сама! Если вы смотрите, остановите сестру, которая сейчас нарушает ваши заповеди! 」

Хотя он слышал крик философа о том, что Бог мертв.

Неужели богиня этого мира погибла вместе с этикой?

「Такеру, ты не можешь…. Вам следует ознакомиться с атмосферой, поскольку смелость — это тоже модный образ женщин. Не говорите ничего необоснованного, например: «Гухехе, позволь мне поскорее это снять». и скажи комплимент, например, этот брашер милый. 」

「Не скажу!」

Откуда, черт возьми, у вас этот персонаж «Гухехе»? Черт, я полностью в темпе Лии.

Как правило, ваш бюстгальтер (бюстгальтер в этом мире) всегда чисто-белого цвета.

「В моем случае каждый день я побеждаю, если Такеру придет за мной.」

「Я этого не слышал!」

Я не могу больше этого терпеть, я на пределе. Я быстро снял одежду и бросился в ванную.

Лия тоже в спешке обнажается и бежит за мной.

「Такеру, если ты нетерпелив, тебя не полюбят девушки.

「Ох уж эта сестра эксгибиционистка!

Итак, почему вы всегда не заворачиваете банное полотенце?

Я знаю, ты все равно его снимешь, но хоть немного поиграйся!

「Итак, как мы собираемся начать сегодняшнее табу-проклятие? С фронта? Или сзади? 」

「Я знаю, что вы меня не обманываете.Мне действительно нужно усиление. 」

Лия показала лицо нии, похожее на улыбку.

TN: Ниже представлен образец лица Ния.

Налив горячую воду, я погрузился в ванну. Часть моего тела плавает в горячей воде.

「Фактически, ваша магическая защита и физическая защита будут усилены.」

「Я понимаю, но разве нет другого выхода? Вы делаете это только для того, чтобы я молчал? 」

Лия подплыла ко мне и прижала мне к спине что-то большое и мягкое.

Она обнимает меня сзади и нежным голосом шепчет мне на ухо.

「Конечно, есть другой способ, хочешь его услышать?」

「Нет, я все-таки не хочу это слышать.」

Если кто-то загнан в угол и плохо борется, он попадет в ненужную ужасную ситуацию.

Надо спокойно ждать бури, будучи твердым, как твердый камень.

「Ара, становится сложно… .po」

TN: Она сказала, что это японский спецэффект для чего-то капающего или чего-то ударили.Я не думаю, что она швырнула ребенка Такеру.

「Заткнись! Конечно, это произойдет после того, как вы это скажете! Не произноси ртом по. Вы принцесса первого Dragon Quest? 」

TN: В этом WN много отсылок к Dragon Quest, стоит ли мне начать играть, чтобы лучше объяснить?

Даже если я попытаюсь проигнорировать это, слова и фраза Лии очень раздражают.

Я думаю, что она гений, неправильно истолковавшая мои чувства.

「Вроде уже тяжело, но давайте еще больше укрепим вашу защиту.」

「Ах… делай, пожалуйста, что хочешь, но заткни хотя бы рот.」

「Ну, разве у такого мужчины, как ты, есть что-то, что явно может заткнуть девушке рот?」

「Пожалуйста, дайте мне перерыв, пожалуйста!」

Однако Лия не помиловала меня.

Она хочет, чтобы мои губы сомкнулись.

Произошло обратное…. Я тот, кто молчит.

Она языком льет слюну и я понимаю, что мне нужно усилить горло на сто шагов.

А вы можете объяснить, что значит сосать слюну у меня на языке?

Даже если я хочу споткнуться, Лия полностью прижала мой язык.

Лия слишком сильна. Захватывающий дух запах и вкус Лии душат мое сердце и отбрасывают мое сознание.

Мое самообладание, я должен терпеть это здесь, я могу сделать это серьезно….

Какое-то время поле битвы во имя Таинства тупо продолжалось.

А там.

Вошли принцесса Силуэт и принцесса Кэролайн с свернутым полотенцем на телах.Я был так удивлен, что ошеломлен.

Я на мгновение окаменел. Что будет…

「Эй, Лиа, ты не убирала людей отсюда?」

「Ара, как я легкомыслен, моя плохая.」

Ложь! Вы сделали это специально! Что ты думаешь!

「Ойя, герой-сама и святая-сама, вы вместе купались?」

「Силуэт принцессы, вы, к несчастью, увидели несвоевременное событие!」

Лия, не смейся. Скажи что-нибудь, у нас священный ритуал!

「А, герой-сама?

Принцесса Кэролайн зашла в ванну и приблизила свое лицо к нам.

А, она без очков. Она близорука?

「А, ээээ? Kyaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh! 」

Громкий крик принцессы Кэролайн эхом разнесся по ванной.

Я тоже был удивлен. Банное полотенце, намотанное на тело принцессы Каролины, упало.

Ува, принцесса тоже прекрасна ……

Нет, самое время сказать такое, хотя мне хочется как-то почесать это. Я наоборот чувствую себя отдохнувшим.

Да, принцесса права.

Лия исключена, и спокойный силуэт принцессы ошибочен.

「Кьяаххххх! Iyyaaaaaaahhhhh! 」

Принцесса Кэролайн все еще кричит, в панике пытаясь поднять упавшее полотенце. Ее ступня величественно скользит и перекатывается.

Лента, которой связали ее волосы, была развязана, и ее длинные каштановые волосы быстро расплывались.

Трудно сказать принцессу, но… ее самое главное место полностью обнажено.

Хаа, что мне теперь делать?

Когда я потерял дар речи в неконтролируемой ситуации, Лия поднялась из ванны с брызгами.

Она выливает ведро с горячей водой принцессе, которая в панике трепетала.

「Обязательно остудите голову, Ваше Высочество Кэролайн!」

「А, а … но святая сама.」

Не будь необоснованным, Лия.

Как можно попросить человека охладить голову, если на нее поливают горячую воду?

「Герой-сама и я сейчас находимся в разгаре священного ритуала.」

「Эх, ах, но вы двое обнажены и сплелись в ванне.」

「Что вы подразумеваете под голым и переплетенным в ванной? Прямо сейчас это священный источник священного ритуала. В этом нет никаких сомнений … Ваше высочество Кэролайн, вы думали, что Такеру и я делаем что-то неприятное? 」

「Нет, никогда не думал о таком! Ах, просто не хочу ах, я такой пошлой внешности. 」

Принцесса Кэролайн, которая падает в обморок, наконец подняла упавшее на пол полотенце, чтобы в отчаянии прикрыть свое голое тело.

Она напугана стоящей святой в ее беззащитном состоянии. Она не может встать.

Однако то, что имеет в виду Лия, очевидно, она победила принцессу!

「Вы только что сказали вульгарно? Разве вы не думаете, что выполнение ритуала в нашей форме, когда мы родились, вульгарно? 」

「Нет, это не так.」

「Тогда почему ты прячешь свое тело? За этим священным источником следит величественная богиня. Укрытие перед святыней богини А-сама свидетельствует о том, что вы чувствуете себя виноватым! 」

Наблюдается? Лиа ошибается?

Я думаю, что даже A-сама будет удивлена, если она посмотрит на эту ситуацию….

「Это… ​​Но я не такой респектабельный, как святая сама, поэтому я не уверен, что выставлю свое тело перед богиней.」

「Нет, даже у вашего высочества Кэролайн есть кое-что. Учитывая ваш возраст, вы все равно будете расти. 」

Лия, о чем ты, черт возьми, говоришь …….

「Рост ……」

Привет, Лия! Это уже не имеет значения, принцесса Силуэт снова получил отрицательный результат.

Обратите внимание на свое окружение.

「Силуэт принцессы, А-сама говорит:« Дефицит имеет значение, будьте уверены ».」

「Это правда? Эта наложница тоже стоит … Большое вам спасибо, A-сама. 」

Голубые глаза принцессы Силуэт сияют, когда она улыбается.

А, это хорошо. Возможно, в этом сила религии.

「Идемте вы оба. Покажите свою фигуру, с которой вы родились перед богиней. 」

「Но герой-сама тоже смотрит!」

В отличие от принцессы Силуэт, которая уже скинула полотенце, принцесса Кэролайн отчаянно сопротивляется.

Ее реакция естественна.

Она была отравлена ​​Лией прежде, чем узнала об этом.

Она находится в том же опасном месте, что и принцесса Силуэт, которой Лия полностью промыла мозги.

「Я спрошу вас об этом, Ваше Высочество Кэролайн. Вы, Герой, Такеру-сама, маленький мальчик, который жаждет вашего обнаженного тела в этом божественном ритуале? 」

「Нет, сама святая… Никогда бы не подумал о таком.」

Нет, уже полностью держу.

Вот почему, если я не могу это остановить, мне нужно бежать.

「Тогда нечего сдерживаться. Немедленно сбросьте полотенце, которое скрывает ваше тело. Если эти слова — правда, докажите это перед богиней. 」

「А, ай!」

Принцесса Каролина с красным лицом пожимает дрожащую руку.

Прикусив от стыда нижнюю губу и со слезами на глазах, она наконец сняла полотенце, которое держала в руках.

Когда полотенце упало в священную ванную, все, что было спрятано, раскрылось среди бела дня.

Кажется, застенчивость прошла. На ее щеке текли две линии слез, а выражение ее лица было несколько восторженным.

「Ваше Высочество Кэролайн, заведите руки за спину и вытяните грудь. В обнаженной фигуре человека нет ничего смущающего. Единственное, что болезненно, — это первое, но постепенно оно переходит в экстаз. 」

「Да, сама святая…」

Привет, Лия, я заметил это поздно, но мы уже перешли черту.

Это уже не таинство!

Я абсолютно уверен, что унизить принцессу — всего лишь игра Лии.

Ну, я думаю, мне нужно довести это до конца?

Если хорошенько подумать, джентльмену следует отвернуться. Это настоящий мужской характер?

Прошу прощения, принцесса Кэролайн, я тоже плохой.

「Герой-сама, радуйтесь, пожалуйста!」

「Что ……」

「Только что, благодаря мужественной набожности Ее Высочества Кэролайн, А-сама наградила ее божественной защитой. Причастие завершено, повышайте уровень Desu! 」

TN: Повышение уровня написано на английском языке.

Серебряные крылья слетели с потолка ванной и нежно обернули обнаженное тело принцессы Каролины.

Принцесса герцогства теперь носила мантию ангела. У нее слезы на глазах, когда она медленно опускается на колени, читая молитвы.

「Что это, ощущение неизвестной эмоции ……」

Может быть, из-за того, что в ванне было так жарко, у меня разболелась голова.

「Привет, Лия.

「Что такое Такеру?」

「Могу я поговорить с вами о богине?」

Хотя на этот раз мне повезло, Лия ужасно поигрывает с принцессой страны.

Я думаю, что виноват в этом создатель этой игривой, жестокой, настоящей фантазии…

Если богиня находится на некотором расстоянии, до нее можно дотянуться, я собираюсь проповедовать ей и выпустить Разрушитель воображения.

TN: Imagine Breaker — это способность Камидзё Тома из серии То Ару. Это сила отрицания магии ..

「Это так? Тогда, пожалуйста, приходите в церковь А-сама, чтобы мы могли как следует поговорить друг с другом. 」

「Я не пойду!」

Я действительно не могу ее понять.

Должен ли я думать, что теперь все стало лучше, когда табуированное проклятие закончилось только этим?

Это далеко от безопасности (или, если ущерб выходит за пределы меня).

На этот раз мне удалось избежать фатальной ситуации и пережить запретное таинство.


Анонс следующей главы: Принц Германской империи посещает Силези.


Предыдущая | ToC | Следующие

Нравится:

Нравится Загрузка…

.

Предоставьте информацию о поездке и контактную информацию перед поездкой в ​​Великобританию

Вы должны заполнить онлайн-форму поиска пассажиров до того, как приедете в Великобританию из любой страны. В том числе, если вы путешествуете из страны или территории, где вам не нужно самоизолироваться по прибытии в Великобританию. Вы должны заполнить эту форму, даже если вы уже заполнили другую форму для въезда в другую страну.

Если вы не заполните форму до приезда в Великобританию, вам, вероятно, потребуется больше времени, чтобы въехать в Великобританию.

Вы не можете отправить форму раньше, чем за 48 часов до вашего прибытия в Великобританию.

Это бесплатная услуга. Вам не нужно платить другому веб-сайту или компании, чтобы предоставить вам свои контактные данные.

Вы должны заполнить форму онлайн. Не распечатывайте форму и не заполняйте ее вручную.

Правительство будет использовать предоставленную вами информацию, чтобы связаться с вами, если у вас или у кого-то, с кем вы путешествуете, разовьются симптомы коронавируса (COVID-19).

Если вам нужно самоизолироваться в течение первых 14 дней после прибытия в Великобританию, правительство также будет использовать эту информацию, чтобы проверить вашу самоизоляцию.

Вас могут оштрафовать на сумму до 100 фунтов стерлингов, если вы откажетесь предоставить свои контактные данные, или более, если вы нарушите это правило более одного раза. Вам также может быть отказано в разрешении на въезд в Великобританию (если вы не являетесь британцем или резидентом Великобритании).

После заполнения формы

После отправки формы вы получите электронное письмо с подтверждением с прикрепленным документом. Перед тем, как приехать на границу, вы должны либо:

 • распечатать копию документа
 • скачать документ на телефон

Вам нужно будет показать этот документ по прибытии в Великобританию.Офицеры пограничных войск отсканируют QR-код в верхней части этого документа, чтобы убедиться, что вы успешно заполнили форму.

Если у вас появились симптомы коронавируса

Не путешествуйте, если у вас симптомы коронавируса.

Если у вас развиваются симптомы коронавируса во время поездки в Великобританию, сообщите об этом экипажу или водителю вашего самолета, парома, поезда или автобуса. Они сообщат персоналу в аэропорту, порту или на вокзале, так что

.

FCE Rephrasing (Часть 1) — R&B Academia

Список предложений, которые нужно перефразировать для экзамена FCE по чтению и использованию английского языка.

Помните, что вам нужно использовать от 2 до 5 слов, включая слово, данное заглавными буквами.

Я опубликую ответы через несколько дней.

1. Говорят, что знаменитая пара собирается пожениться.

SAID

Знаменитая пара …………………… .. собирается пожениться.

2.Мне очень скучно ждать автобусы.

ПОЛУЧИТЬ

Я …………………… .. жду автобусов.

3. Здесь очень сложно предсказать погоду.

ТЕНДЫ

Погода …………………… .. здесь непредсказуемая.

4. «Я считаю, что вся реклама на телевидении действительно раздражает», — сказал Джон

.

НЕРВЫ

«Вся реклама на телевидении действительно …………………… ..», — сказал Джон

.

5.Полина не ожидала увидеть на концерте много людей.

СЮРПРИЗ

Пришло …………………… .. увидеть столько людей на концерте.

6. Новая односторонняя система мне кажется бессмысленной.

ТОЧКА

Я не могу …………………… .. новая односторонняя система.

7. Даниилу нелегко встать до восхода солнца.

ТРУДНОСТЬ

Даниил …………………… ..до восхода солнца.

8. Гостей просят сказать, предпочитают ли они на завтрак слезу или кофе.

НАДЕЖДА

Гостей просят сказать …………………… .. чай или кофе во время завтрака.

9. Миссис Паркер поблагодарила за оказанную помощь.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Миссис Паркер сказала, что …………………… .. вся помощь, которую она получила.

10. Говорят, что в этих горах живут медведи.

SAID

Медведи …………………… .. в этих горах.

11. Слишком устал, чтобы продолжать, Фил остановился.

ПЕРЕНОСКА

Фил не мог …………………… .. он слишком устал.

12. Тревор решил подождать и забронировать рейс только в последнюю минуту.

PUT

Тревор решил …………………… .. его полет до последней минуты.

13. Вы не должны тратить время на подачу заявления на визу.

СКОРО

Вы должны подать заявление на визу …………………… .. возможно.

14. Едим в помещении, если идет дождь.

ДЛИННЫЙ

Пока …………………… .. дождь, мы будем есть на улице.

15. Полиция должна была следить за тем, чтобы толпа не вторглась на футбольное поле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Полиция была на …………………… .. футбольном поле.

16.Обильные суммарные дожди вызвали сильные наводнения.

КУПЛЕНО

Сильные наводнения …………………… .. обильные осадки.

17. Мэри совершала ошибки, потому что отказывалась слушать совет.

ВЫПОЛНЕНО

Ошибки Марии …………………… .. отказ прислушиваться к советам.

18. Бабушке пришлось продать дом, чтобы выплатить все долги.

ТУ

Моей бабушке пришлось продать свой дом …………………….. выплатить все долги.

19. Из-за сильного ветра башня упала.

ВЫБИРАЕТСЯ

Это был сильный ветер …………………… .. закончился.

20. Я недостаточно силен, чтобы подняться по крутой тропе без трости.

ТОО

Этот путь — это …………………… .. лазить без трости.

21. Мужчина украл ценную картину, но не был наказан.

GOT

Этот человек …………………….. ценная картина.

22. Миссис Батлер не купила сыну велосипед, потому что у нее не было достаточно денег.

AFFORD

Миссис Батлер …………………… .. ее сын велосипед.

23. Салли не купит эту пони, потому что ей это больше не интересно.

УТЕРЯН

Салли …………………… .. покупаю эту пони.

24. Хотя это выглядит легко, на самом деле этот танец довольно сложен.

НЕ

Это танец …………………….. выглядит.

25. Последний автобус опоздали, поэтому ждать нет смысла

СТОИМОСТЬ

Это …………………… .. поскольку мы опоздали на последний автобус.

26. В связи с сильным снегопадом ночью автомагистраль закрыта.

DUE

Автострада закрыта …………………… .. из-за того, что накануне ночью был сильный снегопад.

27. Меня не волнует, что вы делаете.

ЗАНИМАЮТСЯ

Как …………………….. ты можешь делать что хочешь.

28. Вы и ваш брат похожи друг на друга?

КАК

…………………… .. вы?

29. Я пробовал снова и снова, но у меня просто не получалось.

OFTEN

Нет …………………… .. попробуй, я все равно не могу.

30. Клиенты требовали поселиться в первоклассной гостинице.

ОСТАЛОСЬ

Клиенты …………………… ..в первоклассном отеле.

31. Я не возражаю, чтобы совет построил здесь новую дорогу.

ВОЗРАЖЕНИЕ

Я …………………… .. совет строит здесь новую дорогу.

32. Свой последний роман автор написала во время пребывания на Майорке.

WAS

Последний роман автора …………………… .. Пребывание на Майорке.

33. Если вы едете не дальше 10 км от центра города, вы можете использовать этот билет.

ВНУТРИ

Если вы путешествуете …………………… .. по центру города, вы можете использовать этот билет.

34. Еще не решила, переезжать или нет.

РАЗУМ

Я не …………………… .. двигаться или нет.

35. Мне все труднее читать без очков.

В ПОИСКАХ

Я …………………… .. могу читать без очков.

36.Я продолжу говорить, если вы меня больше не перебиваете.

СТОП

Я буду продолжать говорить только …………………… .. мне.

37. Больше всего меня в школе воодушевил мой учитель французского.

ПОДДЕРЖКА

Человек, который …………………… .. в школе был моим учителем французского.

38. Мне надоело его поведение.

ДОСТАТОЧНО

I …………………….. его поведение.

39. Наш старший менеджер занимается этим вопросом, сэр.

БЫТЬ

Дело …………………… .. наш старший менеджер, сэр.

40. Почему бы вам не позвонить мне позже, чтобы обсудить это?

ПОДАРИТЬ

Почему бы вам не …………………… .. позже обсудить это?

41. Никто не играет так красиво, как он.

БОЛЬШЕ

Он играет эту пьесу …………………….. еще.

42. Хотите ли вы выпить кофе через 10 минут или около того?

О КОМПАНИИ

Как …………………… .. кофе за 10 минут или около того?

43. Ожидается ли, что он скоро вернется?

НАЗАД

…………………… .. скоро?

44. Ему удалось побить мировой рекорд после двух попыток.

РАЗРЫВ

He …………………… .. мировой рекорд после двух попыток.

45. Еще не назначили дату.

ЕЩЕ

Они …………………… .. дата

46. Он собирался уходить, когда зазвонил телефон.

ТОЧКА

Он был …………………… .. когда зазвонил телефон.

47. Я люблю изучать искусство больше, чем науки.

К

Предпочитаю …………………… .. науки

48. Он обещал мне, что вернется до полуночи.

СЛОВО

Он …………………… .. вернется до полуночи.

49. Ей не нужно было вставать рано, потому что было воскресенье.

НЕОБХОДИМО

Она …………………… .. встала рано, потому что было воскресенье.

50. Он поссорился с ней из-за компьютера.

ПАЛО

Он …………………… .. компьютер

51. С нетерпением жду летних каникул.

ДЛИННЫЙ

I …………………….. летние каникулы.

52. Мои родители не хотят, чтобы я уезжал во Францию.

ОБЪЕКТ

Мои родители …………………… .. во Францию.

53. Вероятно, он опоздает на интервью.

ВЕРОЯТНО

Он …………………… .. для интервью.

54. «Позвонить им позже?» — спросил он себя.

ЛИБО

Он …………………… .. позже.

55.Пора перестать спорить по этому поводу.

GAVE

Пора …………………… .. по этому вопросу.

56. У нее не было никого, кто мог бы ей помочь.

ОБОРОТ

Она …………………… .. за помощью.

57. Туфли, которые мы купили Джону, больше не подходили ему.

РОСТ

Джон …………………… .. туфли, которые мы ему купили.

58. Он нарушил договор в самый последний момент.

ПОШЕЛ

Он …………………… .. в самый последний момент.

59. Им удалось найти кого-нибудь, чтобы заменить Джона.

IN

Им удалось найти …………………… .. Иоанна.

60. Она не хотела, чтобы ее называли, поэтому использовала псевдоним.

БЫТЬ

Она использовала псевдоним …………………… .. идентифицировано.

61. Мы заблудились, возвращаясь домой из развлекательного центра.

НАЙТИ

Мы не могли …………………… .. от развлекательного центра.

62. Работа Мэри закончилась после полуночи.

ДО

Мэри …………………… .. после полуночи.

63. Мы отремонтировали крышу, чтобы птицы не гнездились на ней.

SO

Мы чинили крышу …………………… .. не строили на ней гнезд.

64. Мэтью не может быть уверен, что Алекс поможет ему, если что-то пойдет не так.

РЕЛИ

Мэтью не может …………………… .. его, если что-то пойдет не так.

65. К тому времени, как мы подъехали к театру, почти все места были заняты.

СЛОЖНО

Там …………………… .. осталось к тому времени, как мы прибыли в театр.

66. Полина вообще не пытается решить свои финансовые проблемы.

УСИЛИЕ

Полина …………………… .. решает свои финансовые проблемы.

67. «Интересно, почему Леон никому не сказал, что уезжает», — сказал Майк.

РАЗГОВОР

«Интересно, почему Леон …………………… .. кто-нибудь», — сказал Майк.

68. Она серьезно относилась к проблеме использования животных в экспериментах.

СИЛЬНЫЙ

Она …………………… .. по вопросу использования животных в экспериментах.

69. Эта книга настолько старая, что разваливается на части.

КВАРТИРА

Это …………………….. потому что он такой старый.

70. Они как раз заснули, когда ребенок начал плакать.

ЧЕМ

Не раньше …………………… .. ребенок заплакал.

71. Том обвинил маленького мальчика в том, что он разбил окно своей спальни.

ЗАПАХА

Том …………………… .. разбивает окно своей спальни.

72. Мартин уже решил переехать?

СДЕЛАНО

Мартин …………………….. еще двигаетесь?

73. Она постоянно жалуется на то, сколько у нее работы.

НИКОГДА

Она …………………… .. у нее много работы.

74. Когда я впервые приехал в Англию, у меня были проблемы с левосторонним движением.

Б / У

Когда я впервые приехал в Англию …………………… .. левостороннее движение

75. Мэри купила больше яиц, чем нужно для торта.

МНОГО

Мэри …………………….. для тортов.

76. Пожалуйста, не подходите к стойке все вместе.

ОДИН

Подойдите к стойке …………………… .. время.

77. Она полностью согласилась с моим решением.

ИТОГО

Она была …………………… .. решение, которое я принял.

78. Он бы не стал писать, если бы жена не поощряла его.

УП

Если бы его жена не поддержала его, он …………………….. письмо.

79. Мы должны были заполнить форму, когда приехали в агентство по трудоустройству.

IN

Мы …………………… .. бланк, когда мы прибыли в агентство по трудоустройству.

80. Пэм думала, что высокий мужчина был другом ее сестры.

MISTOOK

Пэм …………………… .. подруга ее сестры.

81. Я предпочитаю кататься на коньках велосипеду.

НАДЕЖДА

I …………………….. чем езда на велосипеде.

82. Используйте эту дверь только в экстренных случаях.

ДОЛЖЕН

Только в экстренных случаях …………………… .. эта дверь.

83. Запирайте дверь, когда выходите из дома.

ХАД

Вы …………………… .. когда выходите из дома.

84. Петр вел машину так неаккуратно, что получил штраф

ТАКОЕ

Питер …………………… .. что он получил штраф.

85.На данный момент у меня мало информации о вакансиях.

МАЛЕНЬКИЙ

Я …………………… .. на вакансии в настоящий момент.

86. Я понятия не имел, что она редактор газеты.

DID

Маленькая …………………… .. что она была редактором газеты.

87. Туфли, которые ты носишь, уже не в моде.

МОДА

Туфли, которые вы носите, были …………………….. совсем немного времени.

88. Правительство ничего не предприняло для защиты окружающей среды.

ЧТО-ТО

Пора …………………… .. об окружающей среде.

89. Это не имеет к вам никакого отношения.

НЕТ

Это …………………… .. бизнес.

90. Наша квартира требует косметического ремонта.

УП

Нам действительно нужно …………………… .. наша квартира.

Росио @ http: // www.rybacademia.com

Me gusta esto:

Me gusta Cargando …

Relacionado

.