Содержание

Акафист ко святому Причащению — Акафистник

Конда́къ 1.

Избра́нный Женише́ ду́шъ и серде́цъ, вочеловѣ́ченіемъ Свои́мъ и сме́ртію на Крестѣ́, обручи́вый Себѣ́ на вѣ́ки ве́сь ро́дъ человѣ́чь, и да́вый на́мъ въ зало́гъ вѣ́чныя жи́зни са́мое пречи́стое Тѣ́ло и Кро́вь Свою́, се́ по гла́су Твоему́ и а́зъ, недосто́йный, дерза́я прихожду́ къ боже́ственной трапе́зѣ Твое́й и, пораже́нъ вели́чіемъ ея́, вопію́:

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Икосъ 1.

Ангела Твоего́ къ прови́дцу Иса́іи со у́глемъ горя́щимъ отъ алтаря́ небе́снаго посла́лъ еси́, во е́же очи́стити тѣ́мъ устнѣ́ его́, егда́ ви́дѣвъ Тя́, сѣдя́ща на престо́лѣ, о нечистотѣ́ свое́й сокруша́шеся; а́зъ же, оскверне́нный душе́ю и тѣ́ломъ, ка́ко дерзну́ приступи́ти ко причаще́нію Боже́ственныхъ Твои́хъ Та́инъ, а́ще не Ты́ Са́мъ очи́стиши мя́ свы́ше? Тѣ́мже изъ глубины́ души́ вопію́ Ти́:

Іису́се Всеблагíй, косни́ся огне́мъ благода́ти Твоея́ и мои́хъ нечи́стыхъ усте́нъ; Іису́се, попали́ те́рніе мои́хъ мно́гихъ прегрѣше́ній.

Іису́се, сози́жди во мнѣ́ се́рдце чи́сто, и обнови́ во утро́бѣ мое́й ду́хъ пра́вый; Іису́се, изведи́ изъ темни́цы страсте́й бѣ́дную ду́шу мою́.

Іису́се, потреби́ во мнѣ́ нечи́стыя по́мыслы и зла́я похотѣ́нія; Іису́се, напра́ви сла́быя стопы́ моя́ на пу́ть за́повѣдей Твои́хъ.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 2.

Жела́ніемъ возжела́вый я́сти со ученики́ послѣ́днюю предъ страда́ніемъ Твои́мъ па́сху, да препода́си и́мъ, среди́ ея́, послѣ́дній и наибо́льшій зало́гъ любви́ Твоея́, пре́жде двою́ дню́ предпосла́лъ еси́ два́ отъ ни́хъ во Іерусали́мъ, да ше́дше угото́ваютъ ю́. Поуча́яся отсю́да, ка́ко и на́мъ подоба́етъ благовре́меннѣ уготовля́ти себе́ къ снѣде́нію на́шея Боже́ственныя Па́схи, си́рѣчь Тѣ́ла и Кро́ви Твоея́, благода́рственно зову́ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

«Иззу́й сапоги́ отъ но́гу твое́ю, земля́ бо, на не́йже стои́ши, свята́ е́сть», — ре́клъ еси́ Моисе́ю изъ купины́, горѣ́вшей и несгора́вшей, отъ неви́димаго во о́ной прису́тствія Твоего́. Сосу́дъ съ Боже́ственнымъ Тѣ́ломъ и Кро́вію Твое́ю вои́стину бо́лѣе и святѣ́е неопали́мыя купины́ е́сть; а́зъ же пе́рстенъ, нечи́стъ, про́данъ подъ грѣ́хъ. Тѣ́мже со смире́ніемъ и вѣ́рою вопію́ Ти́:

Іису́се Всемогу́щій, совлеки́ мя́ ве́тхаго человѣ́ка съ дѣя́ньми его́; Іису́се, умертви́ сѣ́мя тли́, во мнѣ́ гнѣздя́щееся.

Іису́се, расто́ргни у́зы грѣха́, и́миже связа́ мя́ вра́гъ; Іису́се пода́ждь ми́ се́рдце смире́нно и ду́хъ сокруше́нъ.

Іису́се, отжени́ отъ мене́ искуше́нія и собла́зны; Іису́се, утверди́ мя́ въ вѣ́рѣ и любви́ къ Тебѣ́.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 3.

«Отцы́ ва́ши ядо́ша ма́нну въ пусты́ни и умро́ша; Азъ е́смь Хлѣ́бъ, сходя́й съ небесе́, да а́ще кто́ я́стъ отъ него́, жи́въ бу́детъ во вѣ́ки; и Хлѣ́бъ, его́же Азъ да́мъ, Пло́ть Моя́ е́сть, ю́же Азъ да́мъ за живо́тъ мíра», — ре́клъ еси́ іуде́омъ, иска́вшимъ ви́дѣти отъ Тебе́ зна́меніе съ небеси́, подо́бное ма́ннѣ Моисе́евой. Его́ же мы́ слы́шаще и сбытіе́ предрече́ннаго ви́дяще, со стра́хомъ зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

«Воста́въ съ ве́чери, — я́коже повѣству́етъ святы́й Іоа́ннъ, — и препоя́сався ле́нтіемъ, умы́лъ еси́ но́ги ученико́мъ», науча́я си́мъ, да не приступа́емъ къ Боже́ственнѣй трапе́зѣ Твое́й, неомы́тые слеза́ми покая́нія, во грѣха́хъ на́шихъ. Ощуща́я презѣ́льную ну́жду сего́ та́инственнаго омове́нія и ску́дость сле́зъ ожесточе́ннаго се́рдца моего́, съ Петро́мъ вопію́ Ти́:

Іису́се Преблагíй, Са́мъ ми́ умы́й не но́зѣ то́кмо, но и ру́цѣ и главу́; Іису́се, обнажи́ предо мно́ю бе́здну душе́внаго моего́ растлѣ́нія.

Іису́се, разве́рзи во мнѣ́ исто́чникъ сокруше́нія серде́чнаго; Іису́се, ороси́ мя́ ка́плями Твоего́ милосе́рдія.

Іису́се, обвѣ́й мя́ стра́хомъ суда́ и му́къ вѣ́чныхъ; Іису́се, возбуди́ со́вѣсть, спя́щую во мнѣ́, и укрѣпи́ гла́съ ея́.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 4.

«Не се́й ли е́сть Іису́съ, сы́нъ Іо́сифовъ, Его́же мы́ зна́емъ отца́ и ма́терь? Ка́ко у́бо глаго́летъ Се́й, я́ко съ небесе́ снидо́хъ? И ка́ко мо́жетъ да́ти на́мъ Пло́ть Свою́ я́сти?» — глаго́лаху между́ собо́ю жи́дове, услы́шавше о пресла́вномъ обеща́ніи Твое́мъ да́тися въ снѣ́дь вѣ́рнымъ, не вѣ́дуще, по окамене́нію серде́цъ свои́хъ, со смире́ніемъ вѣ́ровати и взыва́ти къ Тебѣ́: Алли́луія.

Икосъ 4.

«Аще не снѣ́сте Пло́ти Сы́на Человѣ́ческаго и не піе́те Кро́ве Его́, живота́ не и́мате въ себѣ́», — провѣща́лъ еси́ ко́снымъ во е́же вѣ́ровати іуде́омъ, е́же сло́во же́стоко къ слы́шанію показа́ся и нѣ́кіимъ отъ учени́къ Твои́хъ, невѣ́дущимъ еще́ та́инъ Ца́рствія Бо́жія. Мы́ же, озаре́нные свѣ́томъ Ева́нгелія и открове́ннымъ лице́мъ Боже́ственную сла́ву Твою́ зря́ще, съ вѣ́рою и любо́вію зове́мъ Ти́:

Іису́се, вся́ могíй вели́чествомъ си́лы и держа́вы Твоея́; Іису́се, творя́й и соверша́яй па́че, не́же мо́жемъ разумѣ́ти и помы́слити.

Іису́се, ма́нну съ не́ба, нѣ́когда въ зна́меніе настоя́щаго та́инства, одожди́вый; Іису́се, къ прообразова́нію того́жде, во́ду изъ ка́мене источи́вый.

Іису́се, о́блакъ кра́стелей въ напита́ніе а́лчущимъ въ пусты́не іуде́омъ посла́вый; Іису́се, предъ о́чію сами́хъ сумня́щихся іуде́евъ, пятію́ хлѣ́бы пя́ть ты́сящъ наро́да насы́тивый.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 5.

«Яду́щимъ на ве́чери ученико́мъ, пріе́мъ хлѣ́бъ, благослови́въ и преломи́въ, по́далъ еси́ и́мъ, ре́къ: пріими́те, яди́те, сіе́ е́сть Тѣ́ло Мое́, за вы́ ломи́мое, во оставле́ніе грѣхо́въ; пото́мъ же ча́шу пода́въ, ре́клъ еси́: пíйте отъ нея́ вси́, сія́ е́сть Кро́вь Моя́, за вы́ излива́емая, во оставле́ніе грѣхо́въ». — Сему́ боже́ственному и пресла́дкому гла́су вне́млюще, со благодаре́ніемъ зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

«Яды́й Мою́ Пло́ть и пія́й Мою́ Кро́вь во Мнѣ́ пребыва́етъ и Азъ въ не́мъ; то́й и́мать живо́тъ вѣ́чный и Азъ воскрешу́ его́ въ послѣ́дній де́нь», си́ е́сть въ воскресе́ніе живота́ и блаже́нства. Сего́ у́бо вожделѣ́ннаго воскресе́нія въ живо́тъ ища́ сподо́битися, изъ глубины́ души́ вопію́ Ти́:

Іису́се, прибли́зися ко и́щущему соедине́нія съ Тобо́ю; Іису́се, вни́ди во утро́бу, во вся́ соста́вы и вся́ ко́сти моя́.

[Іису́се, бу́ди свѣ́томъ моего́ помраче́ннаго ума́;] Іису́се, напо́лни Собо́ю ненасы́тимую всѣ́мъ мíромъ бе́здну моего́ се́рдца.

Іису́се, вѣща́й гла́сомъ моея́ со́вѣсти; Іису́се, дви́жи и управля́й мое́ю во́лею.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 6.

«Ами́нь, ами́нь, глаго́лю ва́мъ: еди́нъ отъ ва́съ преда́стъ Мя́», — ре́клъ еси́ въ ско́рби ду́ха ученико́мъ Твои́мъ на ве́чери. Они́ же, а́ще и чи́сти отъ за́мысла преда́нія, «еда́ а́зъ е́смь», вопроша́ху Тя́ кíйждо, показу́я си́мъ глубину́ своего́ смиренному́дрія. Азъ же, что́ реку́ Ти́, седми́жды на де́нь па́даяй и измѣня́яй Тебѣ́? Оба́че Ты́ Са́мъ соблюди́ мя́, да не отпаду́ въ коне́цъ, взыва́я Ти́ благода́рнѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

«Якоже розга́ не мо́жетъ плода́ твори́ти о себѣ́, а́ще не бу́детъ на лозѣ́, та́ко и вы́, а́ще во Мнѣ́ не пребу́дете; а и́же бу́детъ во Мнѣ́ и Азъ въ не́мъ, то́й сотвори́тъ пло́дъ мно́гъ», — си́це, тайнодѣ́йствуя, поуча́лъ еси́ возлю́бленные ученики́ Твоя́ на пути́ въ Геѳсима́нію. Сему́ у́бо наставле́нію вне́мля, и вѣ́дый не́мощь естества́ моего́ безъ благода́ти Твое́й, приле́жно вопію́ Ти́:

Іису́се, пренебе́сный дѣ́лателю, Са́мъ мя́ всади́ въ живоно́сный вертогра́дъ Тво́й; Іису́се, лоза́ и́стинная, прикрѣпи́ мя́ къ Тебѣ́, я́ко ро́згу ди́кую.

Іису́се, ко́реню неизсыха́ющій, испо́лни мя́ со́комъ жи́зни вѣ́чныя; Іису́се, побѣди́телю вся́кія ме́ртвенности, отреби́ е́же изсо́хло е́сть во мнѣ́ отъ зно́я страсте́й.

Іису́се, кра́сный добро́тою, украси́ мя́ цвѣта́ми благи́хъ чу́вствъ и помышле́ній; Іису́се, бога́тый въ ми́лости, уще́дри мя́ плода́ми и́стиннаго покая́нія и пра́вды.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 7.

«И кто́ е́сть предая́й Тя́», — вопроси́вшу ученику́, и́же возлеже́ на ве́чери на пе́рсяхъ Твои́хъ. — «То́й е́сть, — отвѣща́лъ еси́, — ему́же Азъ, омочи́въ въ соли́ло хлѣ́бъ, пода́мъ». И омо́чь хлѣ́бъ, по́далъ еси́ Іу́дѣ Си́монову Искаріо́тскому, подвиза́я его́ на покая́ніе. Онъ же, ожесточе́нъ сы́й ду́хомъ зло́бы, не восхотѣ́ разумѣ́ти гла́са любве́ своего́ Учи́теля и Го́спода. Какова́го жестокосе́рдія да бу́ду изба́вленъ благода́тію Твое́ю, зовя́ Ти́ вы́ну: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Щадя́ не́мощь естества́ на́шего, отвраща́ющагося вкуше́нія пло́ти человѣ́ческой, не я́вѣ, но подъ ви́домъ хлѣ́ба и вина́ благоволи́лъ еси́ препода́ти на́мъ Пречи́стое Тѣ́ло и Кро́вь Твою́. Чудя́ся о таково́мъ снисхожде́ніи прему́дрости Твоея́ къ не́мощи естества́ на́шего, благода́рнѣ славосло́влю Тя́ си́це:

Іису́се, прему́дрѣ и человѣколю́бнѣ стро́яй все́ дѣ́ло спасе́нія на́шего; Іису́се, са́мыя спаси́тельныя та́инства Твои́ приспособля́яй къ не́мощи на́шего разумѣ́нія и чу́вствъ.

Іису́се, во увѣре́ніе сумня́щихся на свято́й трапе́зѣ мно́гажды вмѣ́сто хлѣ́ба и вина́, са́мое Тѣ́ло и Кро́вь Твою́ прояви́вый; Іису́се, досто́йнымъ служи́телямъ алтаря́ Ду́ха Пресвята́го, на освяще́ніе даро́въ сходя́ща, показа́вый.

Іису́се, вмѣ́сто недосто́йныхъ служи́телей алтаря́ а́нгеловъ Твои́хъ неви́димо, для соверше́нія боже́ственнаго та́инства, посыла́яй; Іису́се, явле́ніемъ чуде́съ на святѣ́й трапе́зѣ мно́гія изъ са́мыхъ зловѣ́рныхъ къ вѣ́рѣ обрати́вый.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 8.

«И по хлѣ́бѣ», си́речь по вкуше́ніи отъ по́даннаго Тобо́ю хлѣ́ба преда́телю, я́коже повѣству́етъ святы́й Іоа́ннъ, «вни́де въ о́нь сатана́». Оле, стра́шныя ка́зни за невѣ́ріе! Оле, злополу́чнаго жре́бія преда́теля! Еже во спасе́ніе долженствова́ло бы́ти, въ сме́рть и поги́бель ему́ обрѣ́теся. Предъ таковы́мъ у́бо судо́мъ пра́вды Твоея́ благоговѣ́я, со стра́хомъ и тре́петомъ зову́ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

«Сіе́ твори́те въ Мое́ воспомина́ніе», — ре́клъ еси́ ученико́мъ на ве́чери, препода́въ и́мъ подъ ви́домъ хлѣ́ба Тѣ́ло, а подъ ви́домъ вина́ Кро́вь Свою́. «Тѣ́мже у́бо ели́жды отъ хлѣ́ба яди́мъ и ча́ши піе́мъ, сме́рть Твою́ возвѣща́емъ», по сло́ву свята́го Па́вла. Воспомина́я у́бо ны́нѣ страда́нія Твоя́, со умиле́ніемъ зову́ Ти́:

Іису́се, въ ру́цѣ враго́въ Твои́хъ для спасе́нія мíра Себе́ произво́льнѣ преда́вый; Іису́се, легіо́номъ а́нгеловъ въ защи́ту Твою́ яви́тися не попусти́вый.

Іису́се, невѣ́рнаго ученика́ воззрѣ́ніемъ на него́ и гла́сомъ але́ктора къ покая́нію обрати́вый; Іису́се, Каіа́фѣ и Пила́ту, неразу́мно вопроси́вшимъ Тя́, отвѣ́та не да́вый.

Іису́се, со Креста́ распе́ншимъ Тя́ у Отца́ отпуще́ніе грѣхо́въ проси́вый; Іису́се, Ма́тери Твое́й возлю́бленнаго ученика́ премилосе́рднѣ усынови́вый.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 9.

«Іу́до, лобза́ніемъ ли Сы́на Человѣ́ческаго предае́ши?» — воззва́лъ еси́ го́рцѣ къ ученику́ невѣ́рному, егда́ о́нъ пріи́де со спи́рою въ вертогра́дъ Геѳсима́нскій, ища́ преда́ти Тя́ лобза́ніемъ. Оба́че и се́й прео́стрый глаго́лъ не порази́ раска́яніемъ души́, во злѣ́ ожесточе́нныя. Вѣ́дый у́бо непостоя́нство и моея́ во́ли, страшу́ся, да не да́мъ Ти́ когда́ и а́зъ, неблагода́рный, лобза́нія Іу́дина. Ты́ Са́мъ у́бо укрѣпи́ мя́ благода́тію Твое́ю, да со благоразу́мнымъ разбо́йникомъ вы́ну зову́: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

«Отче, да вси́ еди́но бу́дутъ, я́коже Ты́ во Мнѣ́ и Азъ въ Тебѣ́, да и тíи въ На́съ еди́но бу́дутъ, да и мíръ вѣ́ру и́метъ, я́ко Азъ отъ Тебе́ изыдо́хъ», — та́ко возгласи́лъ еси́ въ послѣ́дней вели́кой моли́твѣ ко Отцу́. Сему́ пресла́дкому гла́су Твоему́ послѣ́дуя и о си́лѣ моли́твы Твоея́ дерза́я, съ вѣ́рою возглаша́ю Ти́:

Іису́се, вся́ совокупля́яй во еди́но, возсоедини́ всѣ́хъ на́съ неразлу́чнѣ съ Тобо́ю и Отце́мъ Твои́мъ; Іису́се, вся́ примиря́яй, да́ждь, да бу́демъ все́ единомы́сленни въ вѣ́рѣ и любви́ къ Тебѣ́.

Іису́се, не терпя́й вражды́ и раздѣле́ній, потреби́ злочести́выя е́реси и раско́лы; Іису́се, всѣ́хъ любя́й и ми́луяй, собери́ во еди́но ста́до вся́ заблу́дшія о́вцы.

Іису́се, ми́ръ всѣ́мъ подава́яй, утоли́ за́висть и пререка́нія между́ призыва́ющими и́мя Твое́; Іису́се, причаща́яй мя́ самаго Тѣ́ла и Кро́ви Твоея́, да бу́ду вои́стину пло́ть отъ пло́ти Твоея́ и ко́сть отъ косте́й Твои́хъ.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 10.

На ве́чери въ Ка́нѣ Галиле́йстѣй, во́ду въ вино́ претвори́въ, пе́рвое си́мъ зна́меніе Боже́ственныя си́лы Твоея́ показа́лъ еси́. Отходя́ же на кре́стъ, я́ко Жени́хъ ду́шъ, послѣ́днее чу́до любви́ вѣ́рующимъ въ Тя́ яви́лъ еси́, претвори́въ хлѣ́бъ въ Тѣ́ло Твое́ и вино́ въ Кро́вь Твою́, и́мже насыща́яся и а́зъ въ живо́тъ вѣ́чный, благода́рнѣ зову́ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Въ де́нь Воскресе́нія Твоего́, двою́ отъ учени́къ Твои́хъ спутеше́ствуя во о́бразѣ стра́нника во Еммау́съ, поуча́лъ еси́ и́хъ о та́йнѣ страда́ній Твои́хъ: о́нѣма же держа́стася о́чи, да Тя́ не позна́ста, а́ще и се́рдце и́хъ горя́ бѣ́ въ ни́хъ отъ сла́дости слове́съ Твои́хъ. Егда́ же прекло́нься на моле́ніе и́хъ, вше́лъ еси́ съ ни́ми облещи́, и благослови́въ хлѣ́бъ, по́далъ еси́ и́мъ: а́біе отверзо́стеся и́ма о́чи, да Тя́ позна́ста. Подо́бясь си́мъ ученика́мъ, дерза́ю и а́зъ со смире́ніемъ вознести́ къ Тебѣ́ сицевы́й гла́съ:

Іису́се, долготерпѣли́вый, не оста́ви и мене́ еди́наго на пути́ жи́зни за ску́дость вѣ́ры моея́; Іису́се, научи́ мя́, я́коже и о́нѣхъ, разумѣ́ти проро́чествія о Тебѣ́ и та́йну благода́тнаго соедине́нія съ Тобо́ю.

Іису́се, согрѣ́й и воспламени́, я́коже и о́нѣхъ ученико́въ, и мое́ хла́дное се́рдце; Іису́се преблагíй, обля́зи и со мно́ю, я́ко уже́ преклони́лся е́сть къ ве́черу де́нь моея́ жи́зни.

Іису́се, да́ждь ми́ позна́ти Тя́ вои́стину въ настоя́щемъ преломле́ніи та́инственнаго хлѣ́ба и въ питіи́ отъ ча́ши; Іису́се, сотвори́, да и а́зъ, позна́въ си́лу любве́ Твоея́, бу́ду провозвѣ́стникомъ о́ныя для бра́тій мои́хъ.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 11.

Побѣжда́ющему обѣща́лъ еси́ да́ти я́сти отъ дре́ва живо́тнаго, е́же е́сть посреди́ рая́ Бо́жія, и отъ ма́нны сокрове́нныя. Къ сему́ вкуше́нію на небеси́, да бу́детъ ми́ пріуготовле́ніемъ на земли́ причаще́ніе Тѣ́ла и Кро́ви Твоея́, къ нему́же а́зъ, недосто́йный, ны́нѣ приступа́я, зову́: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

«Яды́й и пія́й недосто́йнѣ, су́дъ себѣ́ я́стъ и піе́тъ, не разсужда́яй Тѣ́ла и Кро́ви Госпо́дни», — вразумля́етъ приступа́ющихъ къ причаще́нію небоше́ственный Па́велъ. Тѣ́мже и а́зъ страшу́сь и трепе́щу своего́ недосто́инства, но да не надо́лзѣ удаля́яся Твоего́ обще́нія, отъ мы́сленнаго во́лка звѣроуловле́нъ бу́ду, прихожду́ къ Тебѣ́ со гла́сомъ таковы́мъ:

Іису́се, пріими́ мя́, я́коже прія́лъ еси́ мытаря́, блудни́цу и разбо́йника; Іису́се, не возгнуша́йся вни́ти подъ кро́въ души́ моея́, а́ще и ве́сь пу́стъ и па́лся е́сть.

Іису́се, разве́рзи и моя́ душе́вныя о́чи, я́коже разве́рзлъ еси́ слѣ́пу отъ рожде́нія; Іису́се, прорцы́ и мнѣ́, я́коже о́ному разсла́бленному: возста́ни и ходи́.

Іису́се, уста́ви то́къ нечи́стыхъ пожела́ній души́ моея́, я́коже уста́вилъ еси́ то́ки жены́ кровоточи́выя; Іису́се, уврачу́й прока́зу души́ и со́вѣсти моея́.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 12.

За́вистію діа́вола, усты́ змíя глаго́лавшаго, ве́сь ро́дъ человѣ́ческій вкуше́ніемъ отъ плода́ запреще́ннаго ра́й погуби́ и сме́рти предаде́ся. Вкуше́ніемъ же отъ Пречи́стаго Тѣ́ла и Кро́ве Твоея́, вси́ земноро́дніи, па́ки вѣ́чныя сподобля́ются жи́зни и восхо́дятъ на пе́рвое достоя́ніе. Врачество́ бо отъ я́да зміи́на и сѣ́мя безсме́ртія е́сть причаще́ніе животворя́щихъ Та́инъ Твои́хъ. Тѣ́мже благода́рнѣ зову́ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Се́ предъ сосу́домъ съ Боже́ственными Та́йнами Твои́ми предстою́, злы́хъ же помышле́ній мои́хъ не отступа́ю; еди́на всемогу́щая благода́ть Твоя́ ободря́етъ и привлека́етъ мя́. Тѣ́мже, поверга́я себя́ въ бе́здну милосе́рдія Твоего́, вопію́:

Іису́се, призыва́яй къ поко́ю въ Тебѣ́ всѣ́хъ тружда́ющихся и обремене́нныхъ, пріими́ и мене́, утружде́ннаго суето́ю мíра; Іису́се, прише́дый призва́ти не пра́ведныя, но грѣ́шныя на покая́ніе, разрѣши́ и мя́ отъ грѣхо́въ и страсте́й мои́хъ.

Іису́се, исцѣля́яй вся́кій неду́гъ и вся́кую я́зву, уврачу́й ра́ны и гное́ніе души́ моея́; Іису́се, насыща́яй а́лчущія, насы́ти мя́ Тѣ́ломъ и Кро́вію Твое́ю.

Іису́се, воскреша́яй ме́ртвыя, оживи́ мя́, уме́ршаго грѣха́ми; Іису́се, побѣди́телю а́да, извлеки́ мя́ изъ че́люстей ду́ха зло́бы.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Кондакъ 13.

О, Пресла́дкій и Всеще́дрый Іису́се! Вы́ну сходя́й, я́ко ма́нна съ небесе́, для пита́нія ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ въ Та́инствѣ Пречи́стаго Тѣ́ла и Кро́ви Твоея́, сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися Боже́ственныхъ Та́инъ Твои́хъ, да исцѣле́нъ, насыще́нъ, освяще́нъ и обоже́нъ Тобо́ю на вѣ́ки, благода́рно зову́ Ти́: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Ангела Твоего́… и конда́къ 1-й: Избра́нный Женише́…]

Готовящимся к исповеди и святому причащению

Желающий причаститься должен достойно приготовиться к этому Святому Таинству. Приготовление (в церковной практике оно называется говением) продолжается несколько дней и касается как телесной, так и духовной жизни человека. Телу предписывается воздер­жание, т.е. телесная чистота и ограничение в пище (пост). В дни поста исключается пища животного происхождения — мясо, молоко, яйца и, при строгом посте, рыба. Хлеб, овощи, фрукты употребляются в умеренном количе­стве. Ум не должен рассеиваться по мелочам житейским и развлекаться.

В дни говения надлежит посещать богослу­жение в храме, если позволяют обстоятельства, и более прилежно выполнять домашнее молит­венное правило: кто читает обычно не все ут­ренние и вечерние молитвы, пусть читает все полностью, кто не читает каноны, пусть в эти дни читает хотя бы по одному канону. Нака­нуне причащения надо быть на вечернем бого­служении и прочитать дома, кроме обычных молитв на сон грядущим, канон покаянный ко Господу, каноны Богородице и Ангелу храни­телю. Каноны читают или один за другим пол­ностью, или соединяя таким образом: читает­ся ирмос первой песни покаянного канона («Яко по суху…») и тропари, затем тропари первой песни канона Богородице («Многими содержимь…»), опуская ирмос, и тропари кано­на Ангелу Хранителю, тоже без ирмоса. Так же читают и следующие песни. Кто пожелает, читает акафист Иисусу Сладчайшему.

Накануне вечером или утром, в день прича­щения, читается последование ко Причащению (можно вечером прочитать канон, а утром – молитвы из последования). Недопустимо чи­тать правило ко Святому Причащению во вре­мя богослужения, – не вменяется ни служба, ни моление. После полуночи уже не едят и не пьют, ибо положено приступать к Таинству Причащения натощак.

Перед Причащением необходима исповедь – вечером или утром, перед литургией.

 

КАК ПРИСТУПАТЬ КО СВЯТОЙ ЧАШЕ

 • После чтения запричастного стиха следу­ет подойти поближе к амвону и там ждать вы­носа Святой Чаши, чтобы во время Причастия не толкаться и не мешать другим причастни­кам и молящимся.
 • При выносе Чаши полагается земной по­клон. В дни от Святой Пасхи до Святой Тро­ицы, от Рождества Христова до Крещения, а также в двунадесятые праздники совершается поясной поклон.
 • Перед причащением мирян священник чи­тает молитву «Верую, Господи, и исповедую…», которую необходимо со вниманием, благого­вейно выслушать, повторяя про себя слова молитвы.
 • Подходя к Святой Чаше не следует кре­ститься, руки нужно сложить крестообразно на груди, правую поверх левой. Приступать ко Причастию нужно, в глубоком смирении.
 • Громко назвать свое имя, данное при Крещении, в полной, церковной форме.
 • С благоговением и страхом Божиим, и с верою и любовию ко Христу принять со лжицы Тело и Кровь Христовы, помня, что в каждой частице Святых Тайн мы принимаем всего Христа во всей полноте Его Божества и Человечества.
 • После отирания платом губ, приложить­ся к нижнему краю Чаши, который есть образ Ребра Христова, из которого истекала кровь и вода.
 • Отойти от Чаши осторожно, не крес­тясь, не кланяясь, чтобы случайно не толкнуть Чашу. Не разговаривать до принятия теплоты (запивки) и антидора, чтобы сохранно прогло­тить все частицы Святых Тайн.

 

 

Правило ко Святому Причащению на Светлой седмице — Благовещенская епархия

На Светлой седмице вместо утренних и вечерних молитв поются Часы Пасхи. Перед Причастием в эти дни читается Последование ко Святому Причащению (без псалмов) и канон Пасхи вместо всех других канонов.

Все молитвы (в том числе благодарственные по Святом Причащении) предваряются троекратным чтением тропаря Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Псалмы и молитвы с Трисвятого («Святый Боже…») по «Отче наш» при этом не читаются.

Со второй седмицы по Пасхе правило становится прежним, но до праздника Вознесения в нем появляются некоторые особенности:

 • вместо молитвы «Царю Небесный» трижды читается тропарь Пасхи,
 • вместо молитвы «Достойно есть» читается припев Пасхального канона «Ангел вопияше Благодатней» с ирмосом «Светися, светися, новый Иерусалиме».

Документ «Об участии верных в Евхаристии», утвержденный в феврале 2016 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви напоминает, что у мирян, желающим причаститься на литургиях Светлой седмицы, можно ограничить пост до невкушения пищи после полуночи и блюдением себя от неумеренного потребления пищи и пития.


Правило ко Святому Причащению на Светлой седмице

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Часы Святой Пасхи

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)

Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. (Трижды)

Ипакои, глас 8-й

Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень отвален от гроба, слышаху от ангела: во свете присносущнем Сущаго, с мертвыми что ищете яко человека? Видите гробныя пелены, тецыте и миру проповедите, яко воста Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.

Кондак, глас 8-й

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.

Тропари, глас 8-й

Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Яко живоносец, яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Вышняго освященное Божественное селение, радуйся: Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим: благословенна Ты в женах еси, всенепорочная Владычице.

Господи, помилуй. (40 раз)

Пасхальный канон, глас 1-й

Песнь 1
Ирмо́с: Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия.

Христос воскресе из мертвых.

Очистим чувствия, и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающася, и радуйтеся рекуща ясно да услышим, победную поюще.

Христос воскресе из мертвых.

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное.

Богородичны[∗]:
(Поемыя со второго дня Пасхи то отдания)

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Умерщвления предел сломила еси, вечную жизнь рождшая Христа, из гроба возсиявшаго днесь, Дево всенепорочная, и мир просветившаго.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Воскресшаго видевши Сына Твоего и Бога, радуйся со апостолы, Богоблагодатная чистая: и еже радуйся первее, яко всех радости вина, восприяла еси, Богомати всенепорочная.

Песнь 3
Ирмо́с: Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, из гроба одождивша Христа, в Немже утверждаемся.

Христос воскресе из мертвых.

Ныне вся исполнишася света, Небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся тварь востание Христово, в Немже утверждается.

Христос воскресе из мертвых.

Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе вчера, Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем.

Богородичны: 

Пресвятая Богородице, спаси нас.

На нетленную жизнь прихожду днесь, благостию Рождшагося из Тебе, Чистая, и всем концем свет облиставшаго.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Бога, Егоже родила еси плотию, из мертвых, якоже рече, воставша видевши, Чистая, ликуй, и Сего яко Бога, Пречистая, возвеличай.

Ипакои, глас 4-й:
Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень отвален от гроба, слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго, с мертвыми что ищете, яко человека? Видите гробныя пелены, тецыте, и миру проповедите, яко воста Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.

Песнь 4
Ирмо́с: На божественней стражи, богоглаголивый Аввакум да станет с нами и покажет светоносна ангела, ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен.
Христос воскресе из мертвых.

Мужеский убо пол, яко разверзый девственную утробу, явися Христос: яко человек же, Агнец наречеся: непорочен же, яко невкусен скверны, наша Пасха, и яко Бог истинен совершен речеся.

Христос воскресе из мертвых.

Яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан бысть, Пасха чистительная, и паки из гроба красное правды нам возсия Солнце.

Христос воскресе из мертвых.

Богоотец убо Давид, пред сенным ковчегом скакаше играя, людие же Божии святии, образов сбытие зряще, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен.

Богородичны:

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Создавый Адама, Твоего праотца, Чистая, зиждется от Тебе, и смертное жилище разори Своею смертию днесь, и озари вся божественными блистаньми воскресения.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Егоже родила еси Христа, прекрасно из мертвых возсиявша, Чистая, зрящи, добрая и непорочная в женах и красная, днесь во спасение всех, со апостолы радующися, Того прославляй.

Песнь 5
Ирмо́с: Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим, Правды Солнце, всем жизнь возсияюща.

Христос воскресе из мертвых.

Безмерное Твое благоутробие адовыми узами содержимии зряще, к свету идяху Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную.

Христос воскресе из мертвых.

Приступим, свещеноснии, исходящу Христу из гроба яко жениху, и спразднуим любопразднственными чинми Пасху Божию спасительную.

Богородичны:

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Просвещается божественными лучами и живоносными воскресения Сына Твоего, Богомати Пречистая, и радости исполняется благочестивых собрание.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Не разверзл еси врата девства в воплощении, гроба не разрушил еси печатей, Царю создания: отонудуже воскресшаго Тя зрящи, Мати радовашеся.

Песнь 6
Ирмо́с: Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба.

Христос воскресе из мертвых.

Сохранив цела знамения, Христе, воскресл еси от гроба, ключи Девы невредивый в рождестве Твоем, и отверзл еси нам райския двери.

Христос воскресе из мертвых.

Спасе мой, живое же и нежертвенное заколение, яко Бог Сам Себе волею привед Отцу, совоскресил еси всероднаго Адама, воскрес от гроба.

Богородичны:

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Возведеся древле держимое смертию и тлением, Воплотившимся от Твоего пречистаго чрева, к нетленней и присносущней жизни, Богородице Дево.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Сниде в преисподняя земли, в ложесна Твоя, Чистая, cшедый, и вселивыйся и воплотивыйся паче ума, и воздвиже с Собою Адама, воскрес от гроба.

Кондак, глас 8-й
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.

Икос
Еже прежде солнца, Солнце зашедшее иногда во гроб, предвариша ко утру, ищущия яко дне мироносицы девы, и друга ко друзей вопияху: О другини! приидите, вонями помажем тело живоносное и погребенное, плоть Воскресившаго падшаго Адама, лежащую во гробе. Идем, потщимся якоже волсви, и поклонимся, и принесем мира яко дары, не в пеленах, но в плащанице Обвитому, и плачим, и возопиим: о Владыко, востани, падшим подаяй воскресение.

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому безгрешному, Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се, бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. (Трижды)

Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, даде нам живот вечный и велию милость. (Трижды)

Песнь 7
Ирмо́с: Отроки от пещи избавивый, быв человек, страждет яко смертен, и страстию смертное в нетления облачит благолепие, Един благословен отцев Бог, и препрославлен.

Христос воскресе из мертвых.

Жены с миры богомудрыя в след Тебе течаху: Егоже яко мертва со слезами искаху, поклонишася радующияся Живому Богу, и Пасху тайную Твоим, Христе, учеником благовестиша.

Христос воскресе из мертвых.

Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало, и играюще поем Виновнаго, единаго благословеннаго отцев Бога и препрославленнаго.

Христос воскресе из мертвых.

Яко воистинну священная и всепразднственная, сия спасительная нощь, и светозарная, светоноснаго дне, востания сущи провозвестница: в нейже безлетный Свет из гроба плотски всем возсия.

Богородичны:
Пресвятая Богородице, спаси нас.

Умертвив Сын Твой смерть, Всенепорочная, днесь, всем смертным пребывающий живот во веки веков дарова, Един благословенный отцев Бог и препрославленный.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Всем царствуяй созданием, быв человек, вселися в Твою, Богоблагодатная, утробу, и распятие претерпев и смерть, воскресе боголепно, совозставив нас яко всесилен.

Песнь 8
Ирмо́с: Сей нареченный и святый день, един суббот Царь и Господь, праздников праздник, и торжество есть торжеств: в оньже благословим Христа во веки.

Христос воскресе из мертвых.

Приидите, новаго винограда рождения, божественнаго веселия, в нарочитом дни воскресения, Царствия Христова приобщимся, поюще Его яко Бога во веки.

Христос воскресе из мертвых.

Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки.

Троичен: Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.

Отче Вседержителю, и Слове, и Душе, треми соединяемое во ипостасех Естество, Пресущественне и Пребожественне, в Тя крестихомся, и Тя благословим во вся веки.

Богородичны:
Пресвятая Богородице, спаси нас.

Прииде Тобою в мир Господь, Дево Богородице, и чрево адово расторг, смертным нам воскресение дарова: темже благословим Его во веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Всю низложив смерти державу Сын Твой, Дево, Своим воскресением, яко Бог крепкий совознесе нас и обожи: темже воспеваем Его во веки.

Песнь 9
Припев: Величит душа моя воскресшаго тридневно от гроба Христа Жизнодавца.

Ирмо́с: Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне, и веселися, Сионе! Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

Припев: Христос новая Пасха, жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира.

О, божественнаго! О, любезнаго! О, сладчайшаго Твоего гласа! С нами бо неложно обещался еси быти, до скончания века, Христе, Егоже вернии, утверждение надежды имуще, радуемся.

Припев: Ангел вопияше Благодатней: чистая Дево, радуйся, и паки реку, радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие, веселитеся.

О, Пасха велия и священнейшая, Христе! О мудросте, и Слове Божий, и Cило! Подавай нам истее Тебе причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего.

Богородичны:

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Согласно, Дево, Тебе блажим вернии: радуйся, двере Господня, радуйся граде одушевленный; радуйся, Еяже ради нам ныне возсия свет из Тебе Рожденнаго из мертвых воскресения.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Веселися и радуйся, божественная двере Света: зашедый бо Иисус во гроб, возсия, просияв солнца светлее, и верныя вся озарив, богорадованная Владычице.

Ексапостиларий самогласен
Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли, и упразднив смерть: Пасха нетления, мира спасение. (Трижды)

Стихиры Пасхи, глас 5-й:

Стих: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его.

Пасха священная нам днесь показася: Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель: Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха, двери райския нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных.

Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут.

Приидите от видения жены благовестницы, и Сиону рцыте: приими от нас радости благовещения Воскресения Христова; красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходяща.

Стих: Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся.

Мироносицы жены, утру глубоку, представша гробу Живодавца, обретоша Ангела, на камени седяща, и той провещав им, сице глаголаше: что ищете живаго с мертвыми? Что плачете Нетленнаго во тли? Шедше проповедите учеником Его.

Стих: Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь.

Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная нам возсия. Пасха! Радостию друг друга обымем. О Пасха! Избавление скорби, ибо из гроба днесь яко от чертога возсияв Христос, жены радости исполни, глаголя: проповедите апостолом.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем, братие, и ненавидящим нас, простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.

Примечания
[*]Припев к ним: «Пресвятая Богородице, спаси нас», или «Слава…», «И ныне…»

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)

Господи, помилуй. (40 раз)

Молитвы ко Святому Причащению

И стихи:
Хотя ясти, человече, Тело Владычне,
Страхом приступи, да не опалишися: огнь бо есть.
Божественную же пия Кровь ко общению,
Первее примирися тя опечалившим.
Таже дерзая, таинственное брашно яждь.

Иныя стихи:
Прежде причастия страшныя жертвы,
Животворящаго Тела Владычня,
Сим помолися образом со трепетом:

Молитва 1-я, Василия Великого
Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, безначальнаго Отца соприсносущный Сыне и собезначальный, премногия ради благости в последния дни в плоть оболкийся, и распныйся, и погребыйся за ны неблагодарныя и злонравныя, и Твоею Кровию обновивый растлевшее грехом естество наше, Сам, Безсмертный Царю, приими и мое грешнаго покаяние, и приклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших бо, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин воззрети на высоту славы Твоея: прогневах бо Твою благость, Твоя заповеди преступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси, Человеколюбче, пророком Твоим: яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратится и живу быти ему. Не хощеши бо, Владыко, создания Твоею руку погубити, ниже благоволиши о погибели человечестей, но хощеши всем спастися, и в разум истины приити. Темже и аз, аще и недостоин есмь небесе и земли, и сея привременныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ; но творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожду. Приими убо и мене, Человеколюбче Господи, якоже блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блуднаго, и возми мое тяжкое бремя грехов, грех вземляй мира, и немощи человеческия исцеляяй, труждающияся и обремененныя к Себе призываяй и упокоеваяй, не пришедый призвати праведныя, но грешныя на покаяние. И очисти мя от всякия скверны плоти и духа, и научи мя совершати святыню во страсе Твоем: яко да чистым сведением совести моея, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому Телу Твоему и Крови, и имею Тебе во мне живуща и пребывающа, со Отцем, и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие пречистых и животворящих Таин Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойне тем причащатися, но даждь ми, даже до конечнаго моего издыхания, неосужденно восприимати часть святынь Твоих, в Духа Святаго общение, в напутие живота вечнаго, и во благоприятен ответ на Страшнем судищи Твоем: яко да и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, яже уготовал еси любящим Тя, Господи, в нихже препрославлен еси во веки. Аминь.

Молитва 2-я, святого Иоанна Златоустого
Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моея, занеже весь пуст и пался есть, и не имаши во мне места достойна еже главу подклонити: но якоже с высоты нас ради смирил еси Себе, смирися и ныне смирению моему; и якоже восприял еси в вертепе и в яслех безсловесных возлещи, сице восприими и в яслех безсловесныя моея души, и во оскверненное мое тело внити. И якоже не неудостоил еси внити, и свечеряти со грешники в дому Симона прокаженнаго, тако изволи внити и в дом смиренныя моея души, прокаженныя и грешныя; и якоже не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящем и прикасающем Ти ся; и якоже не возгнушался еси скверных ея уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся сквернших оныя уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и сквернаго и нечистейшаго моего языка. Но да будет ми угль пресвятаго Твоего Тела, и честныя Твоея Крове, во освящение и просвещение и здравие смиренней моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякаго диавольскаго действа, во отгнание и возбранение злаго моего и лукаваго обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение Божественныя Твоея благодати, и Твоего Царствия присвоение. Не бо яко презираяй прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяйся общения Твоего, от мысленнаго волка звероуловлен буду. Темже молюся Тебе: яко един сый Свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от мене сотвори; и буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояния со святыми Твоими, молитвами и моленьми Пречистыя Твоея Матере, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста
Едине чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемый смешение, от чистых и девственных кровей паче естества рождшия Тя, Духа Божественнаго нашествием, и благоволением Отца присносущнаго, Христе Иисусе, премудросте Божия, и мире, и сило; Твоим восприятием животворящая и спасительная страдания восприемый, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленныя страсти телесныя. Погребением Твоим адова пленивый царствия, погреби моя благими помыслы лукавая советования, и лукавствия духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшаго праотца возставивый, возстави мя грехом поползшагося, образы мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживый восприятие, и сие десным Отца седением почтый, сподоби мя причастием святых Твоих Таин десную часть спасаемых получити. Снитием Утешителя Твоего Духа сосуды честны священныя Твоя ученики соделавый, приятелище и мене покажи Того пришествия. Хотяй паки прийти судити вселенней правдою, благоволи и мне усрести Тя на облацех, Судию и Создателя моего, со всеми святыми Твоими: да безконечно славословлю и воспеваю Тя, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4-я, его же
Яко на Страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй Судилищи, Христе Боже, и осуждения подъемля, и слово творя о содеянных мною злых; сице днесь, прежде даже не приити дневи осуждения моего, у святаго Твоего Жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми Ангелы Твоими, преклонен от своея совести, приношу лукавая моя и беззаконная деяния, являяй сия и обличаяй. Виждь, Господи, смирение мое, и остави вся грехи моя; виждь, яко умножишася паче влас главы моея беззакония моя. Кое убо не содеях зло? Кий грех не сотворих? Кое зло не вообразих в души моей? Уже бо и делы содеях: блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пиянство, гортанобесие, объядение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие; всякое мое чувство и всякий уд оскверних, растлих, непотребен сотворих, делателище быв всячески диаволе. И вем, Господи, яко беззакония моя превзыдоша главу мою; но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна незлобивыя Твоея благости, и несть грех побеждающ человеколюбие Твое. Темже, пречудный Царю, незлобиве Господи, удиви и на мне, грешнем, милости Твоя, покажи благости Твоея силу и яви крепость благоутробнаго милосердия Твоего, и обращающася приими мя грешнаго. Приими мя, якоже приял еси блуднаго, разбойника, блудницу. Приими мя, пребезмерне и словом, и делом, и похотию безместною, и помышлением безсловесным согрешивша Тебе. И якоже во единонадесятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, тако приими и мене, грешнаго: много бо согреших и осквернихся, и опечалих Духа Твоего Святаго, и огорчих человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в нощи и во дни, явленне же и неявленне, волею же и неволею. И вем, яко представиши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеяшася, и истяжеши слово со мною о ихже разумом непрощенно согреших. Но Господи, Господи, да не праведным судом Твоим, ниже яростию Твоею обличиши мя, ниже гневом Твоим накажеши мя; помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание. Ты убо, Господи, утвердил еси на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворих. Тебе убо единому согреших, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бо беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бо есмь пучина греха, и несмь достоин, ниже доволен воззрети и видети высоту небесную, от множества грехов моих, ихже несть числа: всякое бо злодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и растления, злопомнения, советования ко греху и иные тьмочисленныя страсти не оскудеша от мене. Киими бо не растлихся грехи? Киими не содержахся злыми? Всяк грех содеях, всякую нечистоту вложих в душу мою, непотребен бых Тебе, Богу моему, и человеком. Кто возставит мя, в сицевая злая и толика падшаго согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах; аще есть ми спасения упование, аще побеждает человеколюбие Твое множества беззаконий моих, буди ми спаситель, и по щедротам Твоим и милостем Твоим, ослаби, остави, прости, ми вся, елика Ти согреших, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасения надежды. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и не воздаждь ми по делом моим, и не осуди мя по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси мя ради милости Твоея, да идеже умножится грех, преизобилует благодать Твоя; и восхвалю и прославлю Тя всегда, вся дни живота моего. Ты бо еси Бог кающихся и Спас согрешающих; и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 5-я, святого Иоанна Дамаскина
Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, едине имеяй власть человеком оставляти грехи, яко благ и Человеколюбец презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститися Божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих Таин, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение, и освящение, и обручение будущаго Живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты бо еси Бог милости, и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, со Отцем, и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 6-я, святого Василия Великого
Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистаго Твоего Тела и честныя Твоея Крове, и повинен есмь, и суд себе ям и пию, не разсуждая Тела и Крове Тебе Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожду к Тебе рекшему: ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем. Умилосердися убо, Господи, и не обличи мя грешнаго, но сотвори со мною по милости Твоей; и да будут ми святая сия во исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела; во отгнание всякаго мечтания, и лукаваго деяния, и действа диавольскаго, мысленнe во удесех моих действуемаго, в дерзновение и любовь, яже к Тебе; во исправление жития и утверждение, в возращение добродетели и совершенства; во исполнение заповедей, в Духа Святаго общение, в напутие живота вечнаго, во ответ благоприятен на Страшнем судищи Твоем: не в суд или во осуждение.

Молитва 7-я, святого Симеона Нового Богослова
От скверных устен, от мерзкаго сердца, от нечистаго языка, от души осквернены, приими моление, Христе мой, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже безстудия. Даждь ми дерзновенно глаголати, яже хощу, Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творити и глаголати. Согреших паче блудницы, яже уведе, где обитаеши, миро купивши, прииде дерзостне помазати Твои нозе, Бога моего, Владыки и Христа моего. Якоже ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся, Слове: Твои же ми подаждь нозе, и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати. Омый мя слезами моими, очисти мя ими, Слове. Остави и прегрешения моя, и прощение ми подаждь. Веси зол множество, веси и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видесте очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянная написана Тебе суть. Виждь смирение мое, виждь труд мой елик, и грехи вся остави ми, Боже всяческих: да чистым сердцем, притрепетною мыслию, и душею сокрушенною, нескверных Твоих причащуся и пресвятых Таин, имиже оживляется и обожается всяк ядый же и пияй чистым сердцем; Ты бо рекл еси, Владыко мой: всяк ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне убо сей пребывает, в немже и Аз есмь. Истинно слово всяко Владыки и Бога моего: божественных бо причащаяйся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, Светом трисолнечным, просвещающим мир. Да убо не един пребуду кроме Тебе Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, якоже зриши, со слезами, и душею сокрушенною избавления моих прегрешений прошу прияти ми, и Твоих живодательных и непорочных Таинств причаститися неосужденно, да пребудеши, якоже рекл еси, со мною треокаянным: да не кроме обрет мя Твоея благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю, и тепле вопию Ти: якоже блуднаго приял еси, и блудницу пришедшую, тако приими мя блуднаго и сквернаго, Щедре. Душею сокрушенною, ныне бо к Тебе приходя, вем, Спасе, яко иный, якоже аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, яже аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение, и человеколюбие крайнее; но милостию сострастия тепле кающияся, и чистиши, и светлиши, и света твориши причастники, общники Божества Твоего соделоваяй независтно, и странное и Ангелом, и человеческим мыслем, беседуеши им многажды, якоже другом Твоим истинным. Сия дерзостна творят мя, сия вперяют мя, Христе мой. И дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуяся вкупе и трепеща, огневи причащаюся трава сый, и странно чудо, орошаем неопально, якоже убо купина древле неопальне горящи. Ныне благодарною мыслию, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, покланяюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и во веки.

Молитва 8-я, святого Иоанна Златоустого
Боже, ослаби, остави, прости ми согрешения моя, елика Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, вся ми прости яко благ и Человеколюбец, и молитвами Пречистыя Твоея Матере, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи прияти ми святое и пречистое Твое Тело и честную Кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений. Яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Его же, 9-я
Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моея; но понеже хощеши Ты, яко Человеколюбец, жити во мне, дерзая приступаю; повелеваеши, да отверзу двери, яже Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием якоже еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл. Верую, яко сие сотвориши: не бо блудницу, со слезами пришедшую к Тебе, отгнал еси; ниже мытаря отвергл еси покаявшася; ниже разбойника, познавша Царство Твое, отгнал еси; ниже гонителя покаявшася оставил еси, еже бе: но от покаяния Тебе пришедшия вся, в лице Твоих другов вчинил еси, Един сый благословенный всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Его же, 10-я
Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному, и непотребному, и недостойному рабу Твоему, прегрешения, и согрешения, и грехопадения моя, елика Ти от юности моея, даже до настоящего дне и часа согреших: аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делех, или помышлениих и мыслех, и начинаниих, и всех моих чувствах. И молитвами безсеменно рождшия Тя Пречистыя и Приснодевы Марии, Матере Твоея, единыя непостыдныя надежды и предстательства и спасения моего, сподоби мя неосужденно причаститися пречистых, безсмертных, животворящих и страшных Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную: во освящение, и просвещение, крепость, исцеление, и здравие души же и тела, и в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов, и помышлений, и предприятий, и нощных мечтаний, темных и лукавых духов; яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение, со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 11-я, святого Иоанна Дамаскина
Пред дверьми храма Твоего предстою, и лютых помышлений не отступаю; но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человеколюбия Твоего и приими мя приходяща и прикасающася Тебе, яко блудницу, и кровоточивую: ова убо края ризы Твоея коснувшися, удобь исцеление прият, ова же пречистеи Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе. Аз же, окаянный, все Твое Тело дерзая восприяти, да не опален буду; но приими мя, якоже оныя, и просвети моя душевныя чувства, попаляя моя греховныя вины, молитвами безсеменно Рождшия Тя, и Небесных сил; яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Молитва святого Иоанна Златоустого
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов, и в жизнь вечную. Аминь.

Приходя же причаститься, произноси мысленно эти стихи Метафраста:
Се приступаю к Божественному Причащению.
Содетелю, да не опалиши мя приобщением:
Огнь бо еси, недостойныя попаляяй.
Но убо очисти мя от всякия скверны.

Затем:
Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

И стихи:
Боготворящую Кровь ужаснися, человече, зря:
Огнь бо есть, недостойныя попаляяй.
Божественное Тело и обожает мя и питает:
Обожает дух, ум же питает странно.

Потом тропари:
Усладил мя еси любовию, Христе, и изменил мя еси Божественным Твоим рачением; но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитися еже в Тебе наслаждения сподоби: да ликуя возвеличаю, Блаже, два пришествия Твоя.
Во светлостех Святых Твоих како вниду недостойный? Аще бо дерзну совнити в чертог, одежда мя обличает, яко несть брачна, и связан извержен буду от Ангелов. Очисти, Господи, скверну души моея, и спаси мя, яко Человеколюбец.

Также молитву:
Владыко Человеколюбче, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд ми будут Святая сия, за еже недостойну ми быти: но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущия жизни и царствия. Мне же, еже прилеплятися Богу, благо есть, полагати во Господе упование спасения моего.

И еще:
Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

Проект документа «О подготовке ко Святому Причащению» : Богослов.RU

Проект документа «О подготовке ко Святому Причащению»

Данный проект направляется в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия, на портале Богослов.ru и в официальном блоге Межсоборного присутствия. Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим. Первоначальный проект данного документа был подготовлен комиссией Межсоборного присутствия по вопросам приходской жизни и приходской практики, затем отредактирован специальной рабочей группой, состоящей из представителей духовных школ. Далее проект был направлен на изучение в комиссию Межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства, после чего был доработан редакционной комиссией Межсоборного присутствия, председателем которой является Патриарх.

1. Краткий исторический обзор

Духовная жизнь православного христианина немыслима без причащения Святых Таин. Приобщаясь Святых Тела и Крови Христовых, верующие таинственно соединяются со Христом Спасителем, составляют Его единое Тело — Церковь, получают освящение души и тела.

Уже в апостольскую эпоху в Церкви установилась традиция совершать Евхаристию каждое воскресенье (а по возможности и чаще: например, в дни памяти мучеников), чтобы христиане могли постоянно пребывать в общении со Христом и друг с другом (см. , напр., 1 Кор 10:16-17; Деян. 2:46; Деян. 20:7). Все члены местной общины участвовали в еженедельной Евхаристии и причащались, а отказ от участия в евхаристическом общении без достаточных к тому оснований рассматривался как пренебрежение Церковью и подвергался порицанию.

Количественный рост Церкви в III и, особенно, IV веке привел к существенным переменам в ее организации. В частности, евхаристические собрания начали совершаться все чаще, а присутствие на них рядовых христиан стало восприниматься многими желательным, но необязательным — равно как и участие в причащении. Церковь противопоставила этому следующую каноническую норму: «Все входящие в церковь, и слушающие священные Писания, но, по некоему уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом, или отвращающиеся от причащения святыя Евхаристии, да будут отлучены от Церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния, и будут просити прощения, и таким образом возмогут получити оное»(2-е правило Антиохийского Собора).

Тем не менее, высокий идеал постоянной готовности к принятию Святых Таин оказался труднодостижим для многих христиан. Поэтому уже в творениях Святых Отцов IV века встречаются свидетельства о сосуществовании разных практик в отношении регулярности причащения. Так, святитель Василий Великий говорит о причащении четыре раза в неделю как о норме:«Причащаться же каждый день и приобщаться Святого Тела и Крови Христовой — хорошо и полезно, поскольку Сам [Христос] ясно говорит: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет жизнь вечную … Мы каждую неделю причащаемся четыре раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и в субботу, а также и в прочие дни, если случится память какого-либо святого» (Послание 93 [89]).

Менее полувека спустя святитель Иоанн Златоуст отмечает, что многие — в том числе монашествующие — стали причащаться один-два раза в году, и призывает усердных христиан придерживаться древней нормы о причащении за каждой Литургией:«Многие причащаются этой Жертвы однажды во весь год, другие дважды, а иные — несколько раз. Слова наши относятся ко всем, не только к присутствующим здесь, но и к находящимся в пустыне, — потому что те [тоже] причащаются однажды в год, а нередко — и раз в два года. Что же? Кого нам одобрить? Тех ли, которые [причащаются] однажды, или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают; а не такие [не должны причащаться] и один раз [в году]» (Беседы на Послание к Евреям 17, 4).

В IV веке была окончательно зафиксирована сложившаяся еще в доникейскую эпоху норма об обязательном евхаристическом посте — полном воздержании от пищи и питья в день причащения до момента принятия Святых Таин Христовых: «Святое таинство олтаря да совершается людьми не ядшими» (41-е [50-е] правило Карфагенского Собора; подтверждено 29-м правилом Пято-Шестого Собора). Однако уже на рубеже IV-V веков, как пишет святитель Иоанн Златоуст, многие христиане связывали причащение не только с евхаристическим воздержанием перед Литургией, но и с соблюдением Великого поста. Святитель порицает возведение этого обычая в ранг нормы: «Прошу, скажи мне: приступая к причащению раз в году, ты действительно считаешь, что сорока дней тебе достаточно для очищения грехов за весь [этот] период? А потом, по прошествии недели, опять предаешься прежнему? Скажи же мне: если бы ты, выздоравливая в течение сорока дней от продолжительной болезни, потом опять принялся за ту же пищу, которая причинила болезнь, то не потерял ли бы ты и предшествовавшего труда? Очевидно, что так. Если же так устроено физическое [здоровье], то тем более — нравственное… [Всего] сорок — а часто и не сорок — дней ты посвящаешь здоровью души — и полагаешь, что умилостивил Бога? <…> Говорю это не с тем, чтобы запретить вам приступать однажды в год, но более желая, чтобы вы всегда приступали к Cвятым Тайнам» (Беседы на Послание к Евреям 17, 4).

Вместе с тем, в Византии к XI-XII векам в монашеской среде установилась традиция причащаться только после подготовки, включавшей в себя пост, испытание своей совести перед монастырским духовником, прочтение перед причащением особого молитвенного правила, которое зарождается и начинает развиваться именно в эту эпоху [1]. На эту же традицию стали ориентироваться и благочестивые миряне, поскольку монашеская духовность в Православии всегда воспринималась как идеал. В наиболее строгом виде эта традиция представлена, например, в указании русского Типикона (гл. 32) об обязательном семидневном посте перед причащением.

В 1699 году в состав русского Служебника была включена статья под названием «Учительное известие». В ней, в частности, содержится указание и об обязательном сроке подготовки ко Святому Причащению — в четыре многодневных поста причащаться могут все желающие, а вне постов следует поститься семь дней, но этот срок может быть сокращен: «Три дни или един день да постятся точию».

На практике крайне строгий подход к подготовке ко Святому Причащению, имевший положительные духовные стороны, приводил, однако, и к тому что некоторые христиане подолгу не причащались, ссылаясь на необходимость достойной подготовки. Против этого злоупотребления была, в частности, направлена норма об обязательном причащении всех христиан Российской империи хотя бы раз в году, содержащаяся в «Духовном регламенте»: «Должен всяк христианин и часто, а хотя бы единожды в год причащатися Святой Евхаристии. Сие бо есть и благодарение наше изящнейшее Богу о толиком смертию Спасителевою содеянном нам спасении. Елижды аще ясте Хлеб сей, и Чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, дондеже приидет. И напутствие к животу вечному. Аще не ясте Тела Сына человеческаго, и не пиете Крове Его, живота не имате в себе. И есть характир или знамение, которым являем себе быти уды единаго мысленнаго Тела Христова, сиесть, сообщники единой Святой Церкви… Того ради, аще который Христианин покажется, что он весьма от Святаго Причастия удаляется, тем самым являет себе, что не есть в Теле Христове, сиесть, не есть сообщник Церкви».

В XIX — начале XX века благочестивые люди стремились причащаться хотя бы во все четыре поста, а святые того времени, среди которых — святитель Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие — призывали приступать к Святым Таинам еще чаще. Исповеднический подвиг Церкви в годы безбожных гонений ХХ века побудил переосмыслить существовавшую ранее практику редкого причащения, так что сейчас большинство воцерковленных православных людей причащается со значительно большей частотой, чем христиане в дореволюционной России.

2. Говение

Определяемые духовником требования подготовки ко Святому Причащению зависят от частоты приобщения Святых Таин и духовно-нравственного состояния верующего.

Практика приуготовительного поста (говения) регулируется аскетической традицией Церкви. Пост в форме воздержания от скоромной пищи (а в более строгом варианте — в форме сухоядения) и удаления от развлечений, сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение Святых Таин. В то же время продолжительность и строгость говения как подготовки ко Святому Причащению могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его жизни.

Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой для причащающихся несколько раз в году достаточно поговеть три дня, а для причащающихся чаще одного раза в месяц — одного дня, при условии соблюдения однодневных и многодневных постов, — вполне соответствует преданию Церкви, отраженному, в том числе, в Учительном известии.

Согласно церковной традиции, говение состоит не только в отказе от определенной пищи, но и в более частом посещении церковных богослужений, а также в совершении определенного домашнего молитвенного последования, которое обычно состоит из канонов и акафистов Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю, святым, иных церковных молитвословий. Объем и состав домашнего молитвенного правила в период говения, согласно Следованной Псалтири (точнее, включенному в ее состав «Правилу готовящимся служити, и хотящим причаститися Святых Божественных Таинств, Тела и Крове Господа нашего Иисуса Христа»), может изменяться и находится в зависимости от духовного устроения готовящегося к причастию, а также объективных условий его жизни. Наиболее важная часть молитвенной подготовки причастника — последование ко Святому Причащению, состоящее из соответствующего канона и молитв. Поскольку Евхаристия есть вершина всего богослужебного круга, присутствие на предваряющих Божественную литургию службах — в первую очередь, вечерне и утрене (или всенощном бдении) — является важной частью подготовки к принятию Святых Тела и Крови Христовых.

Духовникам при определении меры поста и объема молитвенного правила готовящегося ко Святому Причащению следует принимать во внимание душевное и телесное состояние говеющего, общую занятость и обремененность попечениями о ближних.

При подготовке ко Святому Причащению необходимо помнить, что целью говения является не внешнее выполнение формальных условий, но обретение покаянного состояния души, искреннее прощение и примирение с ближними.

3. Светлая седмица

Особый случай в отношении практики говения составляет Светлая седмица — неделя после праздника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма об обязательном участии всех верных в воскресной Евхаристии в VII веке была распространена и на Божественные литургии всех дней Светлой седмицы: «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до Недели Новыя, во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и Святыми Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем, и вознесемся» (66-е правило Трулльского Собора). Из этого правила ясно следует, что миряне призываются причащаться на литургиях Светлой седмицы. Исходя из этого правила, а также имея в виду, что на Светлой седмице Устав не предусматривает поста и что Светлой седмице предшествуют семь недель подвига Великого поста и Страстной седмицы, — следует признать соответствующей каноническому преданию сложившуюся в целом ряде приходов и епархий Русской Православной Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост христиане в период Светлой седмицы приступают ко Святому Причащению, ограничивая пост невкушением пищи после полуночи.

4. Евхаристический пост

От говения следует отличать евхаристический пост в строгом смысле слова — полное воздержание от пищи и питья с полуночи до Святого Причащения. Этот пост канонически обязателен (см. выше) и не может быть отменен. При этом следует заметить, что требование обязательного евхаристического поста не может быть применимо к младенцам, а также к лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, требующими неопустительного приема лекарств, и к умирающим.

Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров согласно Уставу соединена с вечерней, совершение ее в вечернее время предполагает увеличение продолжительности евхаристического поста, в который включаются не только ночь и утро, но и день. Поэтому при вечернем причащении за Литургией Преждеосвященных Даров воздержание от пищи с полуночи сохраняется в качестве нормы. Однако для лиц, не имеющих физической крепости, Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании от 28 ноября 1968 года установил возможность сокращения евхаристического поста при причащении вечером до шести полных часов [2].

Каноническое право предписывает воздерживаться в период подготовки ко Святому Причащению от супружеского общения. 5 и 13 правила Тимофея Александрийского говорят о воздержании в течение суток перед причащением.

5. Исповедь и причащение. Препятствия к принятию Святых Таин

В период говения готовящийся ко Святому Причащению совершает испытание своей совести, предполагающее искреннее раскаяние в совершенных грехах и открытие совести перед священником в Таинстве Покаяния. Исповедь перед причащением является неотъемлемой важной частью говения, поскольку не только очищает душу для принятия Христа, но и свидетельствует об отсутствии канонических препятствий к участию в Евхаристии. В отдельных случаях, с благословения духовника, миряне, намеревающиеся приступить ко Святому Причащению несколько раз в течение одной недели — в первую очередь, на Страстной и Светлой седмицах, — могут быть в качестве исключения освобождены от исповеди перед каждым причащением.

Не допускается причащаться в состоянии озлобленности, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных грехов или непрощенных обид. Дерзающие приступать к Евхаристическим Дарам в таком помраченном состоянии души сами подвергают себя суду Божию, по слову апостола: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господне» (1Кор 11:29).

Каноны также запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты (2-е правило святого Дионисия Александрийского, 7-е правило Тимофея Александрийского, 19-е и 44-е правила Лаодикийского Собора, 69-е правило Пято-Шестого Собора).

6. Причащение и вопросы семейной жизни, а также личной нравственности

Как отмечено в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви (Х. 2) и в определении Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года, Церковь, настаивая на необходимости церковного брака, все же не лишает причащения Святых Таин супругов, состоящих в брачном союзе, который заключен с принятием на себя всех законных прав и обязанностей и признается в качестве юридически полноценного брака, но по каким-то причинам не освящен венчанием. Эта мера церковной икономии, опирающаяся на слова святого апостола Павла (1 Кор. 7:14) и правило 72 Трулльского Собора, имеет в виду облегчение возможности участия в церковной жизни для тех православных христиан, которые вступили в брак до начала своего сознательного участия в таинствах Церкви. В отличие от блудного сожительства, являющегося каноническим препятствием ко причащению, такой союз в глазах Церкви представляет собой законный брак (за исключением тех случаев, когда законодательно допустимые «браки» — например, союз между близкими родственниками или однополое сожительство, которые признаны в ряде стран, — с точки зрения Церкви недопустимы в принципе). Однако долг пастырей — напоминать верующим о необходимости не только заключения юридически действительного брака, но и освящения такового в церковном священнодействии.

Подготовка детей ко Святому Причащению имеет свои особенности. Продолжительность и содержание подготовки определяются родителями в консультации с духовником и должны учитывать возраст, состояние здоровья и степень воцерковленности ребенка. Первая исповедь перед причащением, согласно 18-му правилу Тимофея Александрийского, совершается по достижении возраста десяти лет, но в традиции Русской Православной Церкви первая исповедь происходит, как правило, в возрасте семи лет. Следует признать, что для детей до трех лет евхаристический пост не является обязательным. По традиции, с трехлетнего возраста детей в православных семьях начинают приучать к воздержанию от пищи и питья перед причащением Святых Таин. К семилетнему возрасту ребенок должен твердо привыкнуть причащаться натощак, с этого же времени следует учить ребенка соблюдать перед причащением посильный однодневный пост и прочитывать молитвословия из Последования ко Святому Причащению.

7. Заключение

Таинство Евхаристии — центральное таинство Церкви: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день», — говорит Спаситель (Ин. 6:53-54). Поэтому регулярное причащение необходимо человеку для спасения.

В отношении того, с какой частотой следует причащаться верующему, возможны различные подходы, при соблюдении приведенного выше правила святителя Иоанна Златоуста причащаться всегда «с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью». Об этом же свидетельствуют и святые отцы последних веков. По словам святителя Феофана Затворника, «мера [причащаться] в месяц однажды или два раза — самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать неодобрительного» и о более частом причащении [3]. В этом вопросе каждый верующий может руководствоваться такими словами этого святого: «Святых Таин причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать и с должным приготовлением и паче — со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, не стать приступать равнодушно» [4].


[1] См.: Alexopoulos S., Hoek A., van den. The Endicott Scroll and Its Place in the History of Private Communion Prayers // Dumbarton Oaks Papers. 2006 [2007]. Vol. 60. P. 146–188.

[2] Журнал № 41 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 ноября 1968 года // Журнал Московской Патриархии. 1969. № 1. С. 3–5.

[3] Святитель Феофан Затворник. Письма. V, 757.

[4] Святитель Феофан Затворник. Письма. IV, 693.

Подготовка к Причастию — проще, чем вы думали! | иерей Владимир Панарин

Раньше люди причащались без подготовки. Потом правило росло-росло и сейчас оно такое большое, что превратилось в стену между Христом и верующими. Стену между Богом и беременными, родившими, многодетными, слабыми, больными, новоначальными и школьниками.

Дьявол уловил в этот капкан кучу народа, которые теперь думают, что Причастие — это только награда праведника, который «всё вычитал». И не знают, что прежде всего — это спасение для грешника.

Люди думают, что нужно обязательно поститься три дня, прочитать три канона, Последование, утренние и вечерние молитвы, ещё со всеми помириться, быть на вечерней службе, исповедаться, прийти натощак иначе причаститься нельзя! Так думал и я, пока не стал священником.

Есть ли каноны?

Каноны и правила Православной Церкви требуют причащения натощак (если человек не при смерти) и воздержания от брачного ложа накануне. На пост, молитвы и исповедь перед Причастием — каноны не указывают. Это благочестивая традиция. Она помогает человеку настроиться.

Пост перед причастием

Три дня поста — это для тех, кто давно не причащался. Если вы причащаетесь раз в неделю / в месяц, достаточно поста в среду и пятницу. Да, в субботу не нужно поститься. Священники не постятся. Да и мирян за это раньше отлучали от Церкви, читайте 64 апостольское правило:

Если кто из клира будет усмотрен постящимся в день Господень, или в субботу, за единственным исключением Великой Субботы: да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен.

К слову, правила апостолов (8-е и 9-е) требуют отлучать от Церкви и тех, кто был на Литургии и не причастился, и тех, кто не причащался 3 недели.

Последование ко Святому Причащению

Состоит оно из двух частей. I. Канон ко причащению II. молитвы перед причащением. Молитвы эти начали появляться в 4-6 веках. Во времена Иоанна Златоуста их читали, стоя в длинной очереди к Чаше. В 11-12 вв. Последование вошло в практику в монастырях. А в 14 веке и среди мирян.

Чтение канона занимает 15 минут, молитв — ещё 20. Взрослого здорового человека без этого канона я не допускаю. Потому что не найти 15 минут на молитву — на мой взгляд — крайнее неуважение к Тайнам Христовым. А вот со школьника — уже не требую. Здесь родители должны встать с ребёнком дома и сказать: «помолись с нами перед Причастием немного». Это на их совести. Заметил, что дети сами молиться ещё стесняются.

Три канона

Три канона — Покаянный, Богородице и Ангелу-хранителю — вошли в правило ещё позже. Читал где-то у прав. Иоанна Кронштадтского совет священникам: «не запрещайте прихожанам читать три канона, потому что это хорошая благочестивая народная традиция» (привожу по памяти, кто найдёт, скиньте ссылку).

С 1990-е годы это стало нормой, и теперь священники это требуют. Но некоторые считают (в их числе и я), что делать чтение этих канонов и акафистов обязательным условием для причастия неверно.

Но читать их очень советую! Чтобы легче было распределите их на неделю. Можно заменять акафистами, другими канонами. Духовная жизнь человека должна быть интересной и разнообразной. Иногда прошу не читать эти каноны тех, кто причащается впервые и может их не осилить.

Исповедь

В Православной Греции редкому священнику разрешено исповедовать. Поэтому там исповедь и причастие — никак не связаны, и это норма. У нас без исповеди к Чаше не пускают. И это хорошо! Так, человек с улицы, зашедший поставить свечку — не согрешит. Но если Вы причащаетесь как надо — каждое воскресенье, не нужно копаться в себе, ища грехи. Совесть не обличает — просто благословитесь на Причастие у знакомого батюшки.

Хорошие священники

Всё чаще слышу призывы священников причащаться часто! А вот слова известного блогера, потомственного священника Павла Островского:

«Когда я общаюсь с новоначальными, говорю им следующее: «Если вы со всеми в мире, если вы верите в Господа Иисуса Христа, если молитесь на богослужении в церкви, если по силам молитесь и поститесь дома, то приходите натощак и причащайтесь.» А если [есть маленький] ребёнок, то на богослужение можно приходить ближе к Причастию (за 15-20 минут до начала), и вместе с ребёнком причащаться»

Какие трезвые и смелые слова!

Вы должны понимать, что священники разные бывают. Поговорите с батюшкой на исповеди, определите с ним частоту причащения и размер правила. Если не нашли понимания, поищите другого священника. Как говорится, «Каждый выбирает для себя… »

Выводы

В Причащении Тела и Крови Христовых — весь смысл духовной жизни. Если Вы верный христианин, поститесь в среду и пятницу, то прочитав Последование перед причащением и очистив совесть на исповеди, Вы можете натощак приступать к Чаше.

Если Вы беременная или кормящая, поститься нельзя. Если Вы можете прийти только на Литургию с ребёнком — найдите священника, который будет Вас причащать вместе с младенцем.

Если Вы при смерти, ни один священник не потребует с вас никакой подготовки, приедет и причастит. Если здоровы, старайтесь читать в течение недели каноны и акафисты. Желаю всем непрестанного и всегда достойного причащения Святых Христовых Таин!

автор: священник Владимир Панарин

Если понравилась статья, пожалуйста, поддержите проект! Подпиской, лайком, репостом, комментом, финансово:

Читайте также:

Критические дни. Что можно женщине в храме?

Какими мы будем после воскресения из мёртвых?

Пять видов рая в Православии

Азы православия. Молитвенное правило.

— Радио ВЕРА

Поделиться

Основой жизни православного христианина является пост и молитва. Молитва, говорил святитель Московский Филарет, «есть разговор души с Богом». И как в разговоре невозможно все время слушать одну сторону, так и в молитве полезно иногда остановиться и прислушаться к ответу Господа на нашу мольбу.
Церковь, ежедневно молясь «за всех и за вся», установила для каждого личное, индивидуальное молитвенное правило. Состав этого правила зависит от духовного возраста, условий жизни, возможностей человека. Молитвослов предлагает нам утренние и вечерние молитвы, доступные каждому. Они обращены ко Господу, Божией Матери, Ангелу хранителю. По благословению духовника в келейное правило можно включить молитвы избранным святым. Если нет возможности прочесть утренние молитвы перед иконами в спокойной обстановке, то лучше прочитать их по дороге, чем опускать совсем. Во всяком случае, не следует завтракать до того, как прочитана молитва «Отче наш».
Если человек болен или очень устал, то вечернее правило можно совершить не перед сном, а незадолго до этого. А перед тем, как ложиться спать, следует прочитать лишь молитву преподобного Иоанна Дамаскина«Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет…» и следующие за ней.
Очень важной составляющей утренних молитв является чтение поминания. Обязательно следует молиться о мире и здравии Святейшего Патриарха, правящего архиерея, духовного отца, родителей, родственников, крестных и крестников, и всех людей, которые тем или иным способом связаны с нами. Если кто-то не может помириться к другим, пусть даже не по своей вине, он обязан поминать «ненавидящего» и искренне желать ему добра.
В личное («келейное») правило многих православных входит чтение Евангелия и Псалтири. Так, оптинские монахи благословили многих читать в течение дня одну главу из Евангелия, по порядку, и по две главы из Апостольских посланий. При этом последние семь глав Апокалипсиса читались по одной в день. Тогда чтение Евангелия и Апостола заканчивалось одновременно, и начинался новый круг чтений.
Молитвенное правило человеку устанавливает его духовный отец, в его же ведении изменить его – уменьшить или увеличить. Однажды установленное правило должно стать законом жизни, и каждое нарушение следует рассматривать как исключительный случай, рассказать об этом духовнику и принять от него вразумление.
Главное содержание молитвенного правила – настроить душу христианина на частное общение с Богом, пробудить в нем покаянные мысли, очистить сердце от греховной скверны. Поэтому мы, тщательно исполняя положенное, научаемся, по словам апостола,«молиться во всякое время духом… со всяким постоянством и молением о всех святых»(Еф. 6, 18).

Аудио

 

Хор братии Валаамского

Спасо-Преображенского монастыря

Сборники богослужебного пения

 

Ансамбль древнецерковного

пения «Сретение»

Песнопения Литургии поместных Церквей

 

Литургия св. Иоанна Златоуста

Знаменный распев XVI века по рукописям Супрасльской Лавры

 

Песнопения византийской традиции

Воспойте и радуйтесь!

 

Слава в Вышних Богу

Всенощная древнего обихода  Ранее русское многолосье


Богослужебное пение

 

Песнопения Новомученикам и Исповедникам Российским

Хор Московского Сретенского монастыря   

 

Великий архидиакон Константин Розов 

Реставрированные записи с патефонных и грамофоных дисков

  Песнопения
православной панихиды 

Богослужебное пение       

  Песнопения
Всенощной и Литургии на греческом языке 

Хор под упраление Константина Фотопулоса    

 

  Церковные
песнопения Абхазии  

Хор храма св. ап. Симона Кананита (Новый Афон)     

 Православные песнопения на арабском языке


Православные палестинцы

 

  Светлое
Христово Воскресение  

Хор Успенского подворья Оптиной Пустыни в Санкт-Петербурге    

 

  Антифоны
Великой Пятницы  

Богослужебное пение. Проповедь иеромонаха Иллариона (Алфеева)


 

 

Неделя Святой Троицы  

Служба Святой Троице в исполнении хора московского
Свято-Данилова монастыря

 

Распевы Супрасльского монастыря XVI века   

Хор Московской патриархии «Древнерусский распев»

 

 

Великопостные песнопения  

Хор Свято-Троицкого Ионинского монастыря

 

Время поста и молитвы  

Великопостные песнопения

 Хор Святогорских отцов. Афон  

Всенощное бдение на греческом языке

 

 

Неделя Святой Троицы  

Служба Святой Троице в исполнении хора московского
Свято-Данилова монастыря

 

Хор храма святителя Николая в Заяицком  

Колядки

 

Певчие храма трёх святителей г. Харькова  

Древняя всенощная

 

 

Детско-юношеский хор св. Иоанна Дамаскина  

Пасха верных (песнопения византийской традиции)

 

 

Песнопения Божией Матери  

Хор под управлением Петра Спасского / Хор под управлением Федора
Паторжинского

 

Хор Московской Духовной Академии  

Да веселятся небесная, да радуется земная

 

Песнопения панихиды  

Хор под управлением Петра Спасского / Хор под управлением Федора
Паторжинского

 

Мужской Хор Свято-Данилова Монастыря 

Песнопения Великого Поста

 

Митрополичий хор русского кафедрального собора в Париже под
управлением Петра Спасского
Песнопения Пасхальной литургии, Всенощного бдения и
Божественной литургии

 

 

Акафист Преподобному Силуану Афонскому  

Хор храма Воскресения Христова

 

Псалмы (Сербия, XIII-XIV вв. )  

Драгослав Павле Аксентьевич

 

Русь Святая, храни Веру Православную  

Хор Богоявленского Патриаршего Собора

 

Хор Троицкого Собора Александро-Невской Лавры  

Регент Диакон Павел Герасимов

 

Хор Ленинградской Духовной Академии, Семинарии И Регентского
Отделения   

Регент Иеромонах Ионафан.

 

Хор сестер Пюхтицкого Свято-Успенского женского монастыря  


Хормейстер — монахиня Александра

 

Хор монахов монастыря Симонопетра, Святая Гора Афон  

Агни Парфене. Пресвятая Дева Владычица. Песнопения вечерни.
Песнопения утрени

 

 

Братский хор Ватопедского монастыря  

Святая Пасха

 

Праздничный хор монастыря во имя Всемилостивого Спаса г.
Екатеринбурга  

Тебе, одеющагося светом

 

Хор Николо-Угрешской Духовной Семинарии  

Крепость моя и пение мое Господь

 

Хор Свято-Троицкого Стефано-Махрищского женского монастыря  


Да возрадуется душа моя о Господе

 

Сводный хор Свято-Екатериниского мужского монастыря, город
Видное Московской области  

Песнопения

 

Сводный Хор Белгородской Духовной Семинарии  

Богослужебные Песнопения

 

Хор под управлением Г.Робева  

Божественная литургия Болгарской Православной Церкви

 

Хор храм Архангела Михаила в Тропарево  

Избранные песнопения Божественной литургии

 

Прием Святого Причастия за Мессой

Церковь понимает Крестный ход причастия, фактически каждое литургическое шествие, как знамение Церкви паломников, тела тех, кто верует во Христа, на их пути в Небесный Иерусалим. Всю свою жизнь мы, верующие во Христа, движемся во времени к тому моменту, когда смерть унесет нас из этого мира и войдет в радость Господа в вечном Царстве, которое Он приготовил для нас. Литургическое собрание крещеных, которое собирается вместе для совершения Евхаристии, является свидетельством, проявлением паломнической церкви.Когда мы движемся процессией, особенно процессией для принятия Тела и Крови Христа в Причастии, мы являемся знаком, символом этой церкви паломников «в пути».

Для некоторых, однако, опыт Крестного Причастия гораздо более прозаичен, возможно, аналогично стоянию в очереди в супермаркете или в бюро автомашин. Такое восприятие — это ужасно неточное и бедное понимание того, что является значительным религиозным действием. Процессия Причастия — это действие Тела Христова.По приглашению Христа, переданному священником, действующим от лица Христа: «Блаженны призванные к вечере Агнца», члены общины продвигаются вперед, чтобы разделить священную трапезу, принять Тело и Кровь Христа, которые являются знак и источник их единства. Фактически, каждый раз, когда мы вместе идем вперед, чтобы принять Тело и Кровь Господа, мы присоединяемся к бесчисленным рядам всех крещеных, которые прошли до нас, наших близких, канонизированных и неканонизированных святых на протяжении веков, которые на протяжении веков их время в истории составляло часть этого могущественного потока верующих.

Это действие тела Христа, Церкви, собравшейся для Евхаристии, проявляется и поддерживается песнопением Причастия, гимном во славу Христа, исполняемым объединенными голосами тех, кто верит в Него и разделяет Его жизнь. Общая инструкция Римского Миссала очень серьезно относится к этому гимну, требуя, чтобы он начинался при Причастии священника и продолжался до тех пор, пока последний человек не причастился.

Для некоторых, однако, пение этого гимна воспринимается как вторжение в их собственную молитву, их личное благодарение после Причастия.На самом деле, однако, этот гимн — молитва, совместная благодарственная молитва членов Тела Христова, объединенных друг с другом. Снова и снова молитвы литургии и нормы Общей инструкции подчеркивают эту фундаментальную концепцию единства крещеных, подчеркивая, что, когда мы собираемся вместе для участия в евхаристическом праздновании, мы приходим не индивидуально, а как объединились члены Тела Христова. В каждой евхаристической молитве, хотя прошение сформулировано немного по-разному, Бога просят послать Свой Святой Дух, чтобы сделать нас одним телом, одним духом во Христе; Общая инструкция увещевает верующих, что «они должны составить одно тело, слыша ли Слово Божье или участвуя в молитвах и пении… »(№ 96). В нем описывается одна из целей вступительной песни мессы, заключающаяся в« укреплении единства собравшихся »(№ 47), и говорится о пении причастия, что« его цель [является] выразить духовный союз
коммуниканты посредством единства их голосов, чтобы показать радость
сердца, и чтобы более ясно выявить «коммунитарный» характер
процессия для принятия Евхаристии «(№ 86).

Некоторым из нас трудно принять этот акцент на Мессе как действие общины, а не как индивидуальный акт моей веры и благочестия, но это важно что мы прилагаем все усилия для этого. Сам Христос на Тайной Вечере умолял своего Отца: «Святой Отец, храни их во имя Твое, которое Ты дал мне, чтобы они были едины, как мы … как ты, Отец, в
я и я в вас, чтобы и они были в нас … »(Иоанна 17:11, 21). Крещение соединило нас со Христом и друг с другом, как виноградная лоза и ее ветви. Жизнь Христа, Святой Дух оживляет каждого из нас индивидуально и всех нас в целом и направляет нас вместе в наших усилиях стать единым во Христе.

Наконец, тот факт, что Процессия Причастия является глубоко религиозным действием, кое-что говорит нам о том, как мы должен участвовать в этом шествии.Мы — Тело Христово, идущее вперед, чтобы принять Христа, Который делает нас едиными с Собой и друг с другом. Наша процессия должна двигаться достойно; мы должны относиться к тем, кто знает, что искуплены Христом и идут принять своего Бога!

Общая инструкция просит Конференцию епископов каждой страны определить позу, которая будет использоваться для принятия Причастия, и акт благоговения, который должен совершать каждый человек, когда он или она принимает Причастие. В Соединенных Штатах собрание епископов постановило, что причастие следует принимать стоя и что поклон — это акт благоговения со стороны принимающих. Эти нормы могут потребовать некоторой корректировки со стороны тех, кто привык к другим практикам, однако значение единства в позе и жестах как символа нашего единства как членов единого тела Христа должно быть определяющим фактором в нашем собственном теле. действия.

Принимающие Причастие могут получать либо рукой, либо языком, и решение должно быть за принимающим, а не за лицом, распространяющим Причастие.Если причастие принимается в руку, руки должны быть прежде всего чистыми. Если человек правша, левая рука должна опираться на правую. Затем хозяина кладут на ладонь левой руки, а затем подносят правой рукой ко рту. Если один левша, все наоборот. Неуместно протягивать пальцы и отнимать носитель у раздающего.

Раздающий Причастие произносит вслух каждому приближающемуся: «Тело Христово». Эту формулу не следует изменять, поскольку это провозглашение, которое требует ответа веры со стороны того, кто принимает. Причащающийся должен ответить вслух: «Аминь», указав этим ответом свою веру в то, что эта небольшая лепешка из хлеба, вино в этой чаше на самом деле являются телом и кровью Христа Господа.

Когда кто-то принимает из чаши, то же самое воззвание произносит раздающий Причастие, и Причащающийся снова отвечает: «Аминь». Следует отметить, что человеку никогда не дозволено окунуть полученное им хозяина в чашу. Если по какой-то причине причащающийся не может или не желает пить из чаши, этот человек должен получать только в виде хлеба.

Кажется уместным завершить это размышление о процессии причастия и приеме причастия цитатой из Катехизиса Католической церкви , no. 1396:

В крещении мы были
призваны формировать только одно тело. В
Евхаристия исполняет этот призыв: «Чаша благословения, которую мы благословляем, есть
это не причастность к крови Христа? Хлеб, который мы преломляем,
разве это не участие в теле Христовом? Потому что есть один
хлеб, мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного
хлеб »(1 Кор 10: 16-17):

Если вы являетесь телом и членами Христа, то это ваше причастие.
что положено на стол Господа; это ваше таинство, что вы
получить.На то, что вы есть, вы отвечаете «аминь» («да, это правда!»)
и, отвечая на это, вы соглашаетесь с этим. Потому что вы слышите слова «
Тело Христово »и ответьте« Аминь ». Быть тогда членом Тела
Христос, да будет ваш Аминь истинным (Св. Августин, Проповедь 272: PL 38, 1247).

Считается каждое Святое Причастие

Действительно ли мы видим разницу в нашей жизни каждый раз, когда принимаем Иисуса в Святом Причастии? Часто бывает легко принимать Евхаристию, не осознавая, какую силу она может иметь в нашей жизни.Сегодня д-р Шри объясняет библейские корни Святого Причастия, чтобы помочь нам лучше понять его и уйти измененными каждый раз, когда мы принимаем Иисуса на мессе.

Фрагмент с выставки

Иногда легко принимать Евхаристию, не осознавая, какую силу она может иметь в нашей жизни. Давайте никогда не забывать, что, принимая Евхаристию, мы принимаем Самого Бога.


Показано

Библейские корни трапезы причастия

На протяжении всего Ветхого Завета мы видим, что каждое принесение в жертву животных для искупления грехов сопровождалось причастием и укреплением заветной дружбы между Израилем и Богом.Жертвоприношения животных было недостаточно для Бога, он хотел причастия, потому что это символизировало совместную жизнь и заветную дружбу между Богом и его народом. Больше, чем жертва, Бог хотел сердец своего народа. Мы также видим в Священном Писании, что совместная трапеза установила мир и единство. Следовательно, причастие было необходимой частью после всего ритуала принесения в жертву животных для прощения грехов. Тот факт, что на Пасху евреи не только приносили в жертву ягненка, но и ели его, очень важен, потому что он указывает на Евхаристию.

Евхаристия: Новый Пасхальный Агнец

Очистите старую закваску, чтобы вы были новым комком, так как вы на самом деле пресные. Ради Христа, наш пасхальный агнец, был принесен в жертву. Итак, давайте отмечать праздник не старой закваской, закваской злобы и зла, но пресным хлебом искренности и истины.

1 Коринфянам 5: 7-8

И взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и подал им, говоря: «Это мое тело, данное за вас.Сделай это в память обо мне ». Также и чаша после ужина, говоря: «Эта чаша, изливаемая за вас, есть Новый Завет в Моей Крови.

— Луки 22: 19-20

Евхаристия — это Тело, Кровь, Душа и Божественность Иисуса Христа. Когда мы принимаем Евхаристию, мы принимаем Самого Бога. Эта реальность должна глубоко повлиять на нас и изменить их. На Тайной Вечере Иисус берет жертвенный язык Пасхи и обращается к Себе. Он не только предлагает свое физическое тело Отцу для прощения наших грехов, но также приказывает нам есть его тело и пить его кровь.Он также говорит, что его кровь будет пролита для прощения грехов, как кровь агнца на Пасху была пролита на жертвенник для прощения грехов. Когда мы принимаем Евхаристию, мы принимаем Самого Иисуса, и Иисус освобождает нас от рабства греха. Таким образом, Евхаристия становится новой трапезой причастия, которая связывает нас глубокой дружбой с Богом. В Библии тело представляет собой человека в целом, поэтому в жертвоприношении Мессы вся жизнь Иисуса приносится за нас Отцу.Кроме того, мы не только принимаем Иисуса в Евхаристии, но Иисус также принимает нас в Себя. Когда мы принимаем Евхаристию, мы выводимся из самих себя и ассимилируемся со Христом, так что мы начинаем принимать Его добродетели и характер. Следовательно, принятие Евхаристии — это чрезвычайно священный момент во время Мессы, на котором мы должны присутствовать.

Практические занятия

 1. Созерцайте значение и реальность Евхаристии каждый раз, когда вы идете на мессу.
 2. Позвольте Иисусу приветствовать вас такими, какие вы есть, когда вы принимаете Его, и наслаждайтесь моментами молитвы после причастия. Не оглядывайтесь на других людей и не ищите других отвлекающих факторов, старайтесь присутствовать перед Иисусом.
 3. Выделите несколько минут после мессы, чтобы поблагодарить Иисуса за Евхаристию.

Ресурсы

Сила Святого Причастия

Наслаждайтесь этой 7-дневной серией молитв, адаптированной из новой книги Джозефа Принса,

Eat Your Way to Life and Health.

Хотите, чтобы бесплатно загружаемую копию можно было взять с собой? Нажмите здесь, чтобы скачать сейчас.

День 1: Простой прием пищи может иметь решающее значение

Врачи могли сказать вам, что надежды нет. Возможно, вы так долго жили с каким-либо заболеванием, что уже отказались от него. Возможно, что-то, что вы преодолели, вернулось с такой жаждой мести, что вы думаете: «Может быть, на этот раз это невозможно победить».

С какой бы болезнью вы ни столкнулись сегодня, знайте, что она не от Бога.Болезнь и смерть не входили в Его план для человека. Они были выпущены в мир, когда человек согрешил, вкусив от Древа познания добра и зла.

Но сегодня для вас есть хорошие новости: Подобно тому, как болезнь и смерть пришли через простой акт еды, Бог предписал еще один акт еды, чтобы восстановить здоровье и целостность, утраченные человеком при падении. Это святое причастие, и оно легко доступно и доступно вам сегодня.

Каждый раз, когда вы участвуете в Причастии, вы провозглашаете смерть Иисуса на кресте, который снял проклятие, совершенное в Эдемском саду.Каждый раз, когда вы принимаете Причастие, вы ощущаете саму силу искупительной работы Иисуса, высвобожденную в ваше тело — особенно исцеление и здоровье!

ДЕНЬ 2: Бог желает вам полного благополучия

Может быть, вы получили плохое заключение от врачей. Возможно, вам сказали, что ваше состояние хроническое или неизлечимое. При всем уважении к врачам, посвятившим свою жизнь облегчению боли и страданий, последнее слово в вашей жизни не остается за ними. Бог делает. Он — Альфа и Омега, первый и последний (см. Откр.22:13).

И Его желание — чтобы вы были полностью здоровы.

В это легко поверить в хорошие дни, когда боль утихает и вы чувствуете, что силы возвращаются. Но как насчет дней, когда проявляются симптомы? А как насчет дней, когда вы возвращаетесь к врачам и обнаруживаете, что ваше состояние не улучшилось? В такие дни легко перестать верить, что Бог желает вам добра. Легко начать задаваться вопросом: «Это болезнь от Бога? Он пытается научить меня чему-то через это? »
Мой друг, нет ничего более далекого от истины.Ваш Небесный Отец очень любит вас и хочет, чтобы вы, Его возлюбленное дитя, были исцелены, здоровы и здоровы.
Как вы можете быть уверены?
Давайте посмотрим на Иисуса в Евангелиях. Он ходил, «делая добро и исцеляя всех угнетенных диаволом» (Деяния 10:38). Когда множество людей следовало за Ним, принося своих близких, которые были больны, Он « исцелил их всех » (Матф. 12:15, 15:30). Без исключений. Он ни разу никому не сказал: «Подойди сюда. Ты слишком здоров. Получите проказу.Ни разу Он не сказал больному: «Отец Мой наказывает тебя. Вот почему ты болен ». Видите ли, Бог не дает болезней и недугов. Он дает исцеление.
Чтобы помочь вам уловить глубокое и свежее откровение о том, что сердце Бога исцелит вас, вот мощное короткое анимационное видео, которое воплощает в жизнь трогательную историю об Иисусе, исцеляющем прокаженного (на основе Матфея 7-8):

Возлюбленные, никогда не позволяйте лжи войти в то, что болезнь является частью воли Бога. Пусть эта истина горит в вашем сердце сейчас и всегда: « Бог желает мне добра!
Завтра я расскажу вам, как Иисус полностью приобрел ваше исцеление на кресте и как вы можете получить свое исцеление через святое причастие.

ДЕНЬ 3: Конечно, не может быть

Я хотел бы поделиться с вами сегодня о уверенности вашего исцеления, провозглашенной в Слове Божьем.

Воистину, наши болезни Он перенес, и наши боли — Он понес их. »- Исаия 53: 4 (YLT)

Исаия 53 не говорит: «Может быть, он наши болезни перенес». В нем говорится: « Несомненно, наших болезней он перенес». Этот отрывок из Священных Писаний является неоспоримым доказательством того, насколько полностью и полностью Иисус приобрел ваше исцеление на кресте!
Возлюбленные, ваше здоровье настолько важно для Иисуса, что Он заплатил за него ужасную цену.Исаия 53 продолжает описывать, как Он понес наказание за наши грехи в Своем теле, потому что знал, что это принесет нам мир и полное благополучие. Его бичевали и полосовали, чтобы «ранами Его мы исцелились» (Ис. 53: 5). Вот как полностью, полно и верно было обеспечено ваше исцеление.
Вот что такое святое причастие. Когда мы держим в руках хлеб и чашу, мы вспоминаем, что Иисус совершил для нас на кресте (см. 1 Кор. 11: 23–26).
Пожалуйста, позвольте мне найти время, чтобы объяснить вам значение и значение элементов святого Причастия.

Хлеб : Иисус использовал еврейский хлеб мацу, когда впервые представил Причастие Своим ученикам. Хлеб мацы обожжен, проколот и полосат — напоминая нам, что Иисус был сожжен огнем Божьего суда, пронзен за наши преступления и полосат бичеванием, чтобы мы могли исцелиться.
Чаша : Иисус использовал вино в ту ночь, когда Он впервые причастился со Своими учениками. Чтобы получить вино, виноград должен быть раздавлен — напоминая нам о том, что Иисус был раздавлен и Его кровь пролита, чтобы мы могли получить прощение за каждый грех в нашей жизни.Поскольку мы прощены, в нашей жизни нет сбоев, которые лишили бы нас возможности получить исцеление от Господа.

Мой друг, вот почему святое Причастие не имеет ничего общего с тем, что вам нужно сделать , а все связано с откровением того, что Иисус сделал для вас .
В завтрашнем молитвенном служении я проведу вас в причастии.

ДЕНЬ 4: Принимайте постоянно

Если вы сегодня проснулись с болезнью или болью в своем теле, Господь дал вам возможность принять участие в исцелении, которое Он приобрел для вас на кресте.Он приготовил еду, с помощью которой можно буквально съесть свой путь к жизни и здоровью. Это святое причастие.

Когда вы держите в руке хлеб и чашу, вы держите величайшее выражение любви Господа к вам.

Как вы читали во вчерашнем молитвенном служении, эта любовь заставила Его подвергнуть Свое тело избиениям, синякам и переломам, чтобы ваше тело могло быть целым сегодня.
Хотите приготовить немного хлеба и сока, чтобы мы могли вместе принять участие в Вечере Господней прямо сейчас? Я расскажу вам об этом в этом видео:

Возлюбленные, могу ли я побудить вас постоянно причащаться ? Наш Господь Иисус сказал: «Сие твори, как часто , когда будешь пить, в Мое воспоминание» (1 Кор.11:25). Обратите внимание, как Он сказал «так часто», а не «так редко» или «так редко». В нашей церкви мы принимаем его каждое воскресенье. Ранняя церковь принимала его ежедневно (см. Деяния 2:46). Господь позволяет вам решать, что для вас значит «часто». Если хотите, можете даже принимать его несколько раз в день вместе с лекарством.
Многие люди написали мне, чтобы рассказать о том, как они достигли прорыва в исцелении, поскольку регулярно принимали Причастие и с откровением любви Господа и завершили работу.Я верю вместе с тобой, что ты будешь следующим!

ДЕНЬ 5: Мало-помалу

Если вы все еще можете видеть или чувствовать симптомы состояния, в исцелении которого вы доверяете Богу, я хочу ободрить вас в этом: вам не нужно иметь мгновенное проявление исцеления или чувствовать, что что-то ощутимо происходит в вашем теле. знать, что Бог исцеляет вас.

Хотя Бог исцеляет мгновенно, Он также исцеляет постепенно.

На самом деле, большинство людей, которые написали мне, чтобы поделиться своими свидетельствами об исцелении, были постепенно исцелены Господом, когда они принимали святое Причастие.
Возлюбленные, каждый раз, когда вы принимаете святое Причастие, вы становитесь все лучше и лучше, все сильнее и сильнее. Бог говорит в Своем Слове: « Мало-помалу Я изгоню [ваших врагов] от вас, пока вы не умножитесь и не унаследуете землю». (Исх. 23:30). Постепенно , эта болезнь, эта болезнь, это состояние изгоняются из вашей жизни. Постепенно , вы получаете исцеление.
Не расстраивайтесь, с чем бы вы сегодня ни боролись в своем теле.Симптомы могут все еще присутствовать, даже если вы принимали причастие, но продолжайте принимать участие с верой. Ваше исцеление уже происходит. Не сдавайся!

ДЕНЬ 6: Без исключений

Даже когда вы принимаете Причастие с верой и ожидаете от Господа проявления вашего исцеления, могут быть моменты, когда появляются разочаровывающие мысли. Такие мысли, как: «Мое состояние настолько редкое, что о нем почти не слышно. Может быть, в Библии об этом нет ». Мысли вроде: «Я борюсь с новым штаммом болезни.Может быть, то, что Иисус совершил на кресте более 2000 лет назад, не покрывает этого. Может быть, поэтому святое Причастие не работает на меня ».
Если у вас когда-либо были подобные сомнения — что ваше состояние может быть каким-то образом исключено из исцеляющей силы Бога — у меня есть хорошие новости, чтобы поделиться с вами:

Не имеет значения, насколько редким, неясным или даже новым для медицины является ваше заболевание. В законченной работе Христа нет никаких исключений.

Наш Господь Иисус ничего не упустил, когда понес наши болезни на кресте.Мы можем быть уверены в этом, потому что проклятие, которое Он понес вместо нас, включает « на каждые болезни и на каждые язвы, чего не написано в этой Книге Закона» (Второзаконие 28:61, Гал. 3:13) . Это означает, что все физические состояния — даже те, которые не упоминаются в Библии или не существовали во времена Иисуса — покрываются! Что бы вы ни пережили, как бы ни называлась болезнь, с которой вы боретесь, Иисус думал об этом, когда пошел на крест ради вас.
Мой друг, могу я уделить немного времени, чтобы поделиться с вами свидетельством исцеления, которое, я верю, сильно воодушевит вас? Это свидетельство, которое мы получили от сестры, которая исцелилась от редкого и неизлечимого аутоиммунного заболевания:

«В сентябре 2013 года мне поставили диагноз миастения (хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся мышечной слабостью).Все началось со слабых век, и я не мог полностью открыть глаза. Из-за этого я выглядел так, как будто я был пьян или, что еще хуже, принимал наркотики. Мне сказали, что на поздних стадиях я могу потерять способность ходить и в конечном итоге не могу глотать.
Диагноз подтвердили окулист и два нейрохирурга. Нет никакого известного лекарства, и мне сказали, что они могут только помочь отсрочить его прогрессирование и управлять симптомами с помощью лекарств на всю жизнь. Я плакал, и мне было трудно доверять Богу в исцелении.
Тем не менее, мы с мужем продолжали слушать проповеди пастора Принса в церкви и по дороге на работу каждый день.
Мой муж садил меня каждую ночь, чтобы молиться об исцелении, и мы вместе принимали святое Причастие. Несмотря на свои страхи, я находил огромное утешение каждый раз, когда мы принимали святое Причастие.
Иногда у меня не было слов для молитвы, и он побуждал меня повторять за ним, благодарив Бога за бесценную и могущественную жертву Иисуса на Голгофе.Мы заявили об обещаниях Бога в 23-м Псалме о том, что у нас не будет недостатка и что мы будем вести здоровую и плодотворную жизнь.
В октябре 2013 года я прекратил принимать все лекарства за два дня до приема к нейрохирургу. К нашему удивлению, нейрохирург заметил, что мои опущенные веки были не такими серьезными. Затем он попросил меня встать, чтобы проверить мои мышцы. Затем с недоумением он спросил, действительно ли я перестал принимать лекарства. Когда я сказал «да», он сказал, что без лекарств в течение более 24 часов невозможно, чтобы мои веки не опускались.Поэтому он отменил дальнейшие тесты, которые должны были быть проведены, и подтвердил, что симптомов миастении нет.
Я был вне себя от радости и объявил, что был исцелен Христом Иисусом! Это был последний раз, когда мне нужно было обратиться к врачу по поводу миастении. Слава Богу! Мы с мужем искренне хотим поблагодарить пастора Принса и пасторов церкви New Creation Church за то, что они открыли нам глаза и уши для чудесного Евангелия благодати ».
— Corrine, Сингапур

Я надеюсь, что это свидетельство воодушевило и укрепило вас.
На самом деле, для вас мощный способ оставаться исполненными веры, когда вы принимаете Причастие и ждете, пока Божье исцеление проявится в вашем теле, — это читать подобные вдохновляющие свидетельства. Читая их, обратите внимание на то, как лично Бог утешает, воодушевляет, исцеляет и восстанавливает людей, которые переживают различные проблемы со здоровьем через святое Причастие. Вы можете прочитать гораздо больше из этих проверенных реальных историй здесь: https://blog.josephprince.com/category/holy-communion/
Что Бог сделал для них, Он может сделать и для вас.

ДЕНЬ 7: Откровение приносит результаты

Я призывал вас регулярно есть хлеб и чашу, но знайте следующее:

Святое Причастие — это не правила, распорядок и регламентация. Это все о взаимоотношениях, откровении и получении искупительной работы Христа.

Если бы причастие заключалось в следовании строгому набору правил, чтобы увидеть результаты, то оно было бы похоже на любой другой план диеты, основанный на ваших усилиях, дисциплине и силе воли.Но Причастие не имеет ничего общего с тем, что вам нужно делать, а все связано с получением откровения о том, что Иисус сделал для вас!
Когда Иисус впервые представил Причастие Своим ученикам, Он сказал: «Сделайте это в воспоминаниях Меня». (1 Кор. 11:24). Еврейское слово, означающее «воспоминание», означает гораздо больше, чем сентиментальное воспоминание. Он также передает идею реконструкции , повторения события. Это означает, что когда вы вкушаете хлеб и чашу, Господь хочет, чтобы вы воспроизвели все, через что Он прошел для вас, чтобы это стало свежим в вашем сознании, а не просто историческое событие, которое произошло 2000 лет назад.
Как вы это делаете? Принимая причастие, увидьте Иисуса перед собой, как если бы вы были прямо там, на Голгофе. Разламывая хлеб в руках, вы увидите, как Его тело ломается ради вашей целостности. Когда вы пьете из чаши, смотрите, как Его кровь проливается для вашего полного прощения. Поразмышляйте над этой удивительной истиной: за вас страдал Царь царей!
Возлюбленные, чем больше вы вкушаете хлеба и чаши с чувством Его любви к вам и откровением Его искупительной работы, тем больше вы получите благ от святого Причастия — особенно божественной жизни и здоровья.

Выдержка с разрешения Eat Your Way to Like and Health Джозефом Принсом, авторское право Joseph Prince.

Религия гл. 12 Часть 1

A B
Назовите часть мессы, когда нас приветствуют, объединяют и готовят к поклонению Вступительные обряды
Назовите часть мессы, когда мы слышим слово Бог, слушая и отвечая на Слово Божье Литургия Слова
Назовите часть мессы, когда смерть и Воскресение Христа снова присутствуют и мы принимаем Иисуса Христа Литургия Евхаристии
Имя часть мессы, когда мы посланы жить как ученики Иисуса Заключительные обряды
Что такое сообщество людей, собравшихся для поклонения во имя Иисуса Христа? Assembly
Другое название для Mass? Празднование Евхаристии
Это часть евхаристической молитвы, когда хлеб и вино становятся Телом и Кровью Иисуса Освящение
Что такое проповедь? Когда священник объясняет Евангелие, чтобы помочь нам расти как последователям Иисуса
Какая самая большая молитва хвалы и благодарения Богу? Евхаристическая молитва
Какое чтение мы стоим? Перед чтением Евангелия, которое является третьим чтением
Почему мы поддерживаем третье чтение? Чтобы услышать благую весть об Иисусе Христе
Является ли освящение частью евхаристической молитвы или частью мессы? Часть евхаристической молитвы
Что идет раньше, Святое Причастие или священник нас приветствует? Священник приветствует нас
Что будет первым: мы идем с миром, чтобы любить и служить Господу, или хлеб и вино станут Телом Крови Иисуса Хлеб и вино станут Телом и Кровью Иисуса
Что первично, мы слушаем чтения или мы причащаемся? Мы слушаем чтения
Перечислим четыре части Мессы в правильном порядке Вводные обряды, Литургия Слова, Литургия Евхаристии, Заключительные обряды
Какую часть Мессы мы слышим Слово Божие? Литургия Слова
Какую часть мессы мы приносим в дар хлеб и вино? Евхаристическая литургия
Какую часть мессы мы отправляем жить как ученики Иисуса? Заключительный обряд
Какая часть мессы приветствуется, готовится к поклонению и объединяет нас? Вступительные обряды
Община людей, собравшихся для поклонения? Ассамблея
Другое название для совершения Евхаристии Месса
Что мы делаем во время литургии Слова? Мы слушаем слово Божье и отвечаем на него
Какова часть евхаристической молитвы, когда хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа? Освящение
Эта часть Мессы — это смерть и Воскресение, вновь сделанное присутствующим Литургия Евхаристии
Как называется речь, которую произносит священник? Проповедь
Какая молитва хвалы и благодарения является самой большой в Церкви? Евхаристическая молитва
Когда мы готовы показать, что готовы слушать благую весть об Иисусе? Перед третьим чтением, которое является чтением Евангелия

Слушание литургии

Заголовок «Слушание на литургии» может вызвать у многих читателей дискомфорт.Тем, кто вырос до литургических реформ, последовавших за II Ватиканским собором, это может означать своего рода пассивное благочестие и в высшей степени индивидуализированную преданность, которые, по крайней мере, с этого момента истории, выглядят мрачно. Для более молодого человека реальный смысл внушения при слушании литургии может быть почти непонятным. Литургия превратилась в то, что вы делаете. Когда все сделано хорошо, все присутствующие должны принять активное участие. Другие придерживаются самых разных мнений: от тех, кто с большим облегчением вернется к личному молчанию старого литургического обряда, до тех, кого вообще отталкивают любые ритуальные требования и которые не устраивают любые символы, говорящие нам о мистических или мистических. невидимая реальность.Наконец, многие христиане, число которых, кажется, увеличивается, рассматривают литургию как священную драму или спектакль. Они с энтузиазмом слушают, но я использую это слово по-другому. Скорее, цель этой пьесы, какой бы ни была ваша литургическая склонность, — помочь вам слушать мессу и отвечать в молитве.

СЛУШАНИЕ ЛИТУРГИИ СЛОВА

Литургия увлекает нас красивыми стихами, чтобы мы с энтузиазмом откликались на чтение, не только голосом, но и разумом и сердцем.Насколько богатым может быть опыт, когда мы слушаем и отвечаем, особенно когда мы решаем установить наши умы в истинную систему отсчета для этого события. Это означает, что в настоящий момент нашей жизни мы слышим слова Самого Бога, дела Его Сына и призыв Святого Духа в нашей жизни. Христос действительно присутствует и говорит в священной литургии через лектора и проповедника. Дар благоговения или страха перед Господом дается тем, кто вежливо слушает.

Можно слушать Слово Божье при чтении в одиночестве или даже с большей силой в Офисах Церкви, Часовая Литургия. Но есть уникальный опыт слушания и ответа, который можно найти только в совершении самой Евхаристии. Не вдаваясь в богословские споры, давайте рассмотрим, что мы можем слушать и как мы можем отвечать в молитве.

Сообщество верующих, верных Христовых, всегда должно быть представлено на литургии.Может быть только один человек, может быть горстка, на стадионе могут быть тысячи. Но община всегда говорит, даже если это священник и один участник, представляющий общину. И сообщество требует ответа. Мы собираемся телом, разумом и духом, добродетелями и пороками, конфликтами, порожденными благодатью и грехом, а также надеждами и страхами. Не прислушаться к голосу человечества в праздновании тайны спасения — значит упустить измерение Воплощения.От Бытия до Откровения это послание — это послание о том, что Бог грядет со Своими детьми, о Христе среди Его братьев и сестер, о Слове, ставшем плотью и обитающем среди нас.

По общему признанию, когда мы с молитвой слушаем общину, мы часто слышим несогласные звуки и получаем противоречивые сообщения. Вряд ли это хор ангелов. Поэтому нужно слушать с терпением, граничащим со смирением, и с чувством благоговения перед тем, как Господь совершает спасение других, и с открытостью к их потребностям.Для того, чтобы спокойно молиться в обществе, несомненно, требуется чувство юмора. Юмор поможет нам молиться вместе со стариком, который вслух исповедует свои маленькие грехи, или с ребенком, который все время задает вопросы о том, где находится Бог, а не отвлекается от них.

Люди, пытающиеся молиться на литургии, удивительным образом раскрываются, даже самым пристойным и сдержанным. Если их присутствие — это нечто большее, чем просто присутствие, они осознают, что публично свидетельствуют о своих сокровенных мыслях, своих стремлениях к Богу и своем желании познать Его и служить Ему.Молитвенное участие в литургии означает провозглашение себя кающимся, учеником Христа и дитем Божьим, которое надеется на жизнь вечную. Но вдумчивая и зрелая молитва на литургии включает в себя даже больше: присутствовать там, где двое или трое собраны во имя Его, значит быть более открытыми для человечества, чем, возможно, в любое другое время. Людям нужно выражать это по-разному; никто не должен быть поверхностным и никто не должен быть отчужденным.

ПАСХАЛЬНАЯ ТАЙНА

Литургия Мессы — это празднование центральной тайны искупления.В каком-то смысле это единственное событие, в котором мы можем участвовать, реальность которого коренится как в вечности, так и во времени, в сфере бытия, которая находится за пределами времени, места и числа, но все же в истории человечества. Литургия приносит каждому прихожанам Кашалу, Голгофу, Воскресение и Пятидесятницу. Он подводит нас к дню вечности не только благодаря размышлениям об этой реальности, но и благодаря таинственному участию в этой раз и навсегда жертве Христа.

Хотя и отмечается сотни тысяч раз в день в различных обстоятельствах с пышностью в соборах и скрытно в концентрационных лагерях, в конечном итоге это только одно празднование, которое объединяет всех, священников и верующих, в этой вечной жертве спасения и хвалы, которая есть жизнь святых.Мы начинаем нашу жизнь в вечности, наше небо, с участия (такое слабое слово, но другого нет) в восхвалении Сына. Не вдаваясь в теологическую механику частичного объяснения этой реальности, поскольку это тайна, и все объяснения должны быть неадекватными, мы можем выделить два ключевых элемента в вечной славе Триединого Бога на небесах, к которой мы призваны и в которой мы участвуем. .

Один из элементов — это поклонение хвале и благодарению, которое мы, созданные из ничего, с радостью возносим бесконечному и личному Существу, которое создало нас и призвало нас разделить Его жизнь, Его вечность.Эта хвала является общим элементом всей подлинной молитвы и поклонения всех людей на Земле прямо сейчас.

Другой элемент — это Пасхальная Тайна. Вкратце, эта тайна означает, что мы — народ, павший, раненый, потерянный, а затем спасенный сыновством во Христе и обещанной вечной жизнью; мы едины с Сыном Божьим, когда Он предлагает Своему Отцу поклонение искупленного мира. Поклонение, хвала и благодарение человеческой семьи, таким образом, превращаются в жертву хвалы, которую совершает Сын на земле, Иисус из Назарета, Агнец Божий, Который берет на себя грехи мира.

Разветвления Пасхальной Тайны могут быть ошеломляющими. Однако наш вопрос здесь не в том, как более разумно понять главную тайну нашей Веры, а скорее в том, как участвовать в ней с большей молитвой. Как мы можем прислушаться к этой мистической реальности и как превратить нашу молитву на литургии в настоящее личное участие в ней?

Здесь мы снова должны использовать могущественный дар воображения. У нас нет возможности интеллектуально постичь то, чего не видел глаз.По этой причине литургия окружена символами. При работе с символами большое значение имеет воображение. Следующая техника — это попытка восприимчивой молитвы с использованием нашего воображения, чтобы помочь нам лично приобщиться к полноте Пасхальной Тайны. Это нужно делать, не забывая о реальности литургического богослужения, которое мы посещаем в данный момент. Моим структурным ориентиром является евхаристическая молитва, которая, подобно пирамиде, ведет нас от Церкви на земле к Церкви святых душ в их путешествии, к поклонению святым и ангелам, объединенным и объединенным в единой жертвенной молитве Христа. .

Мы начинаем с вершины пирамиды с великой молитвы, называемой Диалогом и Предисловием, где вся Церковь на земле провозглашает свой долг Христу, Искупителю и Спасителю. Воображаемым образом мы можем теперь увидеть Его во славе в окружении таинственных ангельских воинств. Он — Второе Лицо Троицы без начала и конца, Альфа и Омега. Но все же Он несет на себе следы земной жизни. Он от вечности, но не из чистого духа. У него есть тело более реальное, чем ваше или мое, потому что оно не может испортить.У него бьющееся сердце, которое, в отличие от любого известного нам телесного процесса, никогда не прекратится. Его дыхание никогда не прекратится. Его мысли никогда не состарятся. Это тело, таинственное и бесконечное функционирование которого олицетворяет нашу надежду на личное бессмертие. Но есть что-то явно противоречивое в этом Человеке, который объединяет землю и небо. Он ранен. На Его руках и ногах глубокие раны, теперь светящиеся и сияющие жизнью, такие же, как и при Воскресении.Хотя Он — Сын, объединенный в Триедином Божестве, Он также один из нас. Ему мы молимся как Бог; с Ним мы молимся как человек.

Сделайте паузу, чтобы символически представить эту сцену. Священник в красной мантии находится в сияющем свете, описанном в Откровении. Его мать рядом с Ним; она — существо земли, сформированное так же, как и мы. Когда-то скромная крестьянка, стоявшая рядом с виселицей смерти, теперь ослепительно яркая. Она королева, но не аристократка, королева милосердия и любви.Она первая из искупленных Христом. Она первый член Церкви, и поэтому она стоит во главе хора бесчисленных святых, ходатайствующих за нас по-матерински.

Хотя ваше воображение может наполнить ваш разум беспрецедентной славой и яркостью, в этих двух фигурах нет ничего отстраненного. Их часто изображают как царственно далекие, но это просто неправда. Они протягивают руку, манят вас с максимальной интимностью. Никакая человеческая любовь к матери и ребенку, мужу и жене или друзьям не может адекватно отражать любовь, которую эти два человека проявляют к нам.Он адресован каждому из нас индивидуально, хотя двое таинственным образом достигают бесчисленного множества людей. Индивидуальность в множественности, единство в разнообразии — это абстрактные термины, которые использовались для описания качества красоты. Эта любовь и красота не абстрактны.

Таинственным образом внимание Первосвященника направлено на каждого человека, но в то же время оно полностью направлено на любовное общение с Отцом и Святым Духом в том, что может казаться нам только источником неописуемого света.

Его раненые руки подняты в заступничестве Сына, и все творение благодарит Его. Наши человеческие слова могут как-то подсказать суть этого поклонения. Мы так хорошо знаем эти слова, предлагая все творение через Богочеловека: Это Мое Тело; это Моя кровь.

ЗАПРОС И МОЛИТВА ЗА ДУХ СВЯТОЙ

Если вы были вовлечены в Пасхальную Тайну и прислушались к неисчерпаемому содержанию слов посвящения, вы можете быть немного удивлены тем, что за ними следуют прошения довольно приземленного типа: для пастырей Церковь для христианского сообщества и для огромного числа людей, о которых можно сказать, что они ищут Бога.Лично я стал рассматривать эти ходатайства как здоровый толчок назад к привязанной ко времени земной ситуации, в которой мы, как члены Тела Христова на земле, участвуем в Пасхальной Тайне. Мы не можем оставаться на небесах, какой бы заманчивой ни была эта перспектива. Наше призвание христиан в мире очень сильно связывает нас с Церковью и со всей человеческой семьей.

Столкнувшись с этим напоминанием о нашем человеческом состоянии, о контексте нашей жизни в этом реальном, но преходящем мире, мы вскоре обращаемся к Святому Духу.Именно благодаря Его дарам мы едины в единстве веры и поклонения, и, если мы хотим позволить Его дарам действовать в нас, в единстве милосердия и взаимной заботы друг о друге.

Нам следует остановиться на мгновение, чтобы рассмотреть хор святых в обожании и любовном союзе с молитвой Первосвященника. Не бойтесь присоединиться к этим святым на мессе. Канонизированные или неканонизированные святые — большие друзья и лучшие из образцов. На литургии мы можем соединить вместе две наши реальности — землю и небо.Оба слова не передают того, что они таинственным образом содержат. Знайте, что Христос и Его святые ходатайствуют за нас в течение нашей земной жизни, существования, который является трудным, увлекательным и противоречивым, но который имеет обещание вечной жизни.

Наконец, когда мы подходим к концу евхаристической молитвы, нам напоминают, что есть те, кто не вошел в наш Отцовский дом, но находятся в пути. Католическая традиция называет этот опыт Чистилищем. Мы должны серьезно отнестись к этому опыту, потому что, приложив все усилия, мы, вероятно, будем в нем.Давайте просто назовем этих близких теми, кто ушел до нас. Они выполняют земные задачи, выполненные плохо или оставленные невыполненными. Святые говорят нам, что у них есть одно сожаление, одна боль: им еще предстоит занять свое последнее место в Царстве. Иногда мы жаждем Бога; у них есть этот опыт во всей его полноте. Это может быть самая волнующая часть дня — быть вместе в реальности Пасхальной Тайны с теми, кто прошел до нас, чтобы помочь им и получить от них помощь в молитве Христа.

Евхаристическая молитва заканчивается простой молитвой славы Троице через нашего Первосвященника. Если вы были внимательны, иногда можно уловить некоторую силу этой простой молитвы славы, прочувствовать гимны святых, стремления тех, кто находится на их пути, и желание тех, кто на земле ищет Бога.

После евхаристической молитвы верным предлагается продолжить свою молитву Отцу, используя слова Его Сына. Это как если бы небесный хор замолкал в своей бесконечной хвале и тех, кто шел впереди нас в своем путешествии, и мы, шумная, противоречащая, смущенная, грешная и кающаяся Церковь, получили свой момент, нашу молитву.Он был дан нам Господом, когда Он ходил по земле, и его содержание, в отличие от молитв славы, имеет отношение только к этой жизни. Нет других слов, более простых и торжественных, чтобы выразить наши потребности. Благодаря их простоте мы можем вложить в них все, что мы есть и что переживаем. В литургии мы предлагаем единое детское прошение для всего человечества: для нынешнего и будущих поколений.

Молитва «Избавь нас, Господи», называемая эмболией молитвы Господней, напоминает нам, что Церковь на земле всегда находится в муках.Наконец, в мире Христа мы молимся друг за друга, пытаясь отложить в сторону наши негативные чувства и эмоции, прежде чем мы примем Господа в Святом Причастии. Эту молитву о мире никогда не следует произносить легкомысленно. Символы мира, которые не являются истинными или подлинными, привносят нотку конфликта или поверхностности в самое торжественное.

Теперь мы переходим к молитвам, которые готовят нас к причастной встрече со Христом. Эти молитвы Агнцу Божьему и молитва перед Причастием являются сильными и глубоко личными актами смирения и выражением зависимости от Божественной милости.С того дня, как я подумал, что моя смерть близка, они приобрели новое и повышенное значение: Agnus Dei пришел, чтобы выразить мою единственную надежду. При преломлении хлеба мы можем размышлять о тайне сокрушенного Тела Христа, являющегося источником единства, поскольку мы, члены Христа, объединены и питаемся как одно целое.

Если человек серьезно относится к причастию к причастию со Христом, особенно важно прожить эти молитвы и насладиться каждой эмоцией, которую они вызывают. Я часто желаю, чтобы в этот момент мессы была разрешена более длительная пауза, чтобы мы могли подготовиться с большим вниманием.Говоря словами великого Гимна Подготовки перед великим входом в Византийскую Литургию, мы должны отложить в сторону все земные заботы, готовясь приветствовать Царя Всех. Если серьезно задуматься о том, что должно произойти в Святом Причастии, единственные чувства, которые психически здоровы и помогают нам приспособиться к этой реальности, — это смирение и уверенность в милосердии Бога.

ТАИНСТВО

Для самых молитвенных католиков прослушивание литургии означает встречу со Христом Спасителем в интимной, хотя и таинственной, манере.Поклонение заповедному Таинству при входе в церковь, преданность, очень связанная со Святым Франциском Ассизским и его личной любовью ко Христу, является для большинства из нас действительным началом молитвенного слушания. Те, кто не осведомлен о преданности Истинному Присутствию, лишены мощной психологической помощи в подготовке к молитвенному слушанию. Если человек подготовился знаками благоговения при входе в церковь и во время литургии, то принятие Христа в Причастии должно быть общей и личной кульминацией мессы и временем внутреннего слушания.

Этот опыт или участие лучше рассматривать как единое целое, а не как серию событий, конкурирующих друг с другом за важность. Иногда смущенный акцент на принятии Евхаристии заставлял некоторых людей рассматривать литургию как средство для создания освященных воинств. Это очень досадное искажение. Человек слушает и молитвенно отвечает на Христа в течение всей литургии, хотя по психологическим причинам принятие Святого Причастия с последующим тихим осознанием единения со Христом может показаться наиболее трогательным.Безусловно, время воспоминаний и благодарения после причастия должно открыть нам возможность слушать Сына Божьего, как Он действует в нашей жизни. Он должен вызывать молитвенные чувства, щедрость, доверие, покаяние и любовь. Это не просто время слушать, это время слушать.

Люди часто спрашивают: как мне слушать Христа в эти драгоценные моменты? Как я реагирую на эту самую святую и сокровенную часть моей духовной жизни? Распространены также такие мысли: вот я нахожусь в своей трудной и неважной жизни в присутствии Слова Божьего, живого Спасителя, Который сотворил все сущее.Это самый заветный момент моего дня. Никогда и никогда, даже с моими любимыми, я не буду более любим, чем сейчас, в присутствии самой Любви, и я ничего не могу сказать. Я не могу уберечь свой ум от отвлекающих факторов, от бессмысленных или даже непослушных мыслей.

Это знакомый опыт. На самом деле, я подозреваю, что период молчания после Святого Причастия часто неоправданно сокращается или заменяется несоответствующим пением, потому что люди неосознанно пытаются избежать неприятного переживания невозможности помолиться интимно.Вместо того, чтобы быть прекрасным коллективным выражением внутреннего слушания Христа, гимн становится отрицанием нашей неудачи. С другой стороны, торжественный благоговейный гимн после соответствующего молчания может быть самым сильным.

Что можно сделать с этой удручающей духовной неспособностью действительно молиться во время Причастия? Возможно, великая ошибка состоит в том, чтобы начать с ожидания, что причастная встреча со Христом должна включать эмоциональные атрибуты и ощущения, которые мы испытываем при встрече с каким-нибудь известным человеком.Ожидаем спонтанной эмоциональной реакции. Мы чувствуем, что должны быть впечатлены, тронуты или тронуты без каких-либо видимых усилий с нашей стороны, как если бы мы могли встретить известного государственного чиновника или известного прелата. Мы разочарованы. Рев толпы не слышен. Мы не чувствуем восторга спонтанно.

Мы также огорчаемся в присутствии Христа из-за наших собственных недостатков и неудач. Никто из нас не любит чистым сердцем, и мы не преодолели полностью свою темную сторону. Здесь мы находимся в присутствии, хотя оно и скрыто, Бесконечной Чистоты и Любви.Подобно Адаму и Еве в саду, личность прячется в листьях и деревьях отвлечения. Христос тихо ждет в тени внутреннего храма нашего существа. Он не вторгается. Вера, как мерцающая лампа в святилище, говорит нам, что Он здесь. Но если мы не сосредоточимся на Его безмолвном присутствии, которое отражает смирение Бога, мы не будем на самом деле слушать Христа в Его сакраментальном Присутствии.

Большинство набожных людей искренне стараются поговорить со Христом с какой-либо официальной молитвой, часто взятой из псалмов.Более смелые души говорят со Христом спонтанными словами любви и благодарности, хвалы и прошения. Оба вида деятельности — большой шаг вперед. Тогда хоровая или инструментальная музыка послужит либо фоном для молитвы, либо последним общим выражением обожания. Еще лучшая молитва в это время — это слушать Христа так, как уже говорилось.

Те, кто хочет молиться таким образом, должны учитывать следующее: (1) ограниченность времени; (2) психологические реакции страха, вины или негодования, которые близость Сына Божьего может бессознательно вызвать, и (3) беспокойство о том, что это время нужно максимально использовать.

Слушание в таких обстоятельствах подразумевает, что мы принимаем конкретное сознательное решение просто быть со Христом. Христос с нами днем ​​и ночью. Он перед нами, позади нас, над нами и под нами, как нам напоминает прекрасный древний ирландский гимн. Крик оленей, часто называемый кирасой Святого Патрика. Принимая Святое Причастие, мы должны просто принять, сосредоточиться на нем и, если я могу использовать эту фразу, позволить себе погрузиться в присутствие Христа. Просто будь!

Достаточно скоро, если вы не достаточно продвинуты в молитве, отвлекающие мысли войдут в ваш разум и появятся нежелательные эмоции.Вместо того, чтобы пытаться избавиться от них, я счел полезным попытаться уловить одну из этих мыслей и взглянуть на нее в присутствии Христа, Который ищет моего освящения больше, чем я могу себе представить. Возможно, отвлекающая мысль — это страх, который меня беспокоит. Безмолвно представляю это моему Спасителю, который преодолел крестный страх. Я молча делюсь с Ним своим страхом. Иногда Он отвечает мне очень тонко. В своем воображении я вижу раненую руку, проткнутую гвоздем. Иногда я борюсь с непослушной мыслью, неразрешенным гневом, обидой или страстью.Он напоминает мне, что когда-то жил в этом мире, что Он испытал эти вещи Сам или видел, как Его друзья и ученики борются с ними. Христос, ожидающий в молчании Евхаристии, таинственным образом является Христом из плоти и крови. Таким образом Он открывается; таким образом Он переживается: Это Мое Тело. Это такой важный момент в литургии, что Римский Миссал подчеркивает важность периода молчания для размышлений в это время.

Если вы один из тех, кто подвергся воздействию современного психологического скептицизма (и мне жаль, если вы были так испорчены), вы, несомненно, скажете: «Все это звучит как самовнушение и проекция моей потребности быть рядом». кому-то.Безусловно, за исключением редкого случая подлинного мистического видения, у нас нет ментального оборудования, чтобы напрямую соприкасаться с присутствием, существующим вне мира материальных вещей.

Чтобы быть в контакте с присутствием Христа, мы должны использовать то, что наш разум и память говорят нам истины Веры и, в данном случае, тайну Святой Евхаристии и наш собственный образец реакции на других. Это означает, что до некоторой неопределенной степени Христос, которого мы встречаем во внутренней молитве, будет нести печать нашего собственного восприятия и личности.Но объективные учения Веры с живым постижением исторического Христа, а также наше участие в поклонении христианского сообщества объединятся, чтобы сделать наш опыт более достоверным.

Позволяя реальным вопросам внутренней жизни, нашим эмоциям, потребностям, конфликтам, радостям и печали всплыть в Его присутствии, мы сможем заставить слова Спасителя действовать в нашей собственной жизни. Как только мы выражаем эти опасения о Нем, они замолкают внутри нас. Само собой разумеется, что чем тише мы молчим, тем глубже осознаем свои потребности.В то же время, в той мере, в какой мы успокаиваем беспокойство, реальность Христа будет говорить с нами во всех измерениях нашего внутреннего существа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ

Заключительные молитвы литургии после личного благодарения должны показаться несколько неприятными. Что еще можно сказать? В самом деле, это может объяснить краткость заключения Массачусетса

.

Возможно, лучшее отношение выражено в увольнении и благословении. Это должен быть радостный или, по крайней мере, обнадеживающий опыт.Заключительные молитвы должны подготовить нас к тому, что впереди, а благословение должно быть особым напоминанием о том, что Господь с нами, когда мы выполняем свои обязанности, наслаждаемся своими благословениями и сталкиваемся с нашими испытаниями. Очевидно, что эти молитвы и благословения очень общие. Следуя очень личному опыту Причастия, они напоминают, что мы, прежде всего, члены Церкви, общины Бога и Тела Христова.

ЧТО ГОВОРИТ КАТЕХИЗМ?

Евхаристия, таинство нашего спасения, совершенное Христом на кресте, также является жертвой хвалы в благодарность за дело творения.В евхаристической жертве все творение, возлюбленное Богом, представляется Отцу через смерть и Воскресение Христа. Через Христа Церковь может принести жертву хвалы в благодарность за все, что Бог сделал добрым, прекрасным и справедливым в творении и в человечестве.

Евхаристия — это благодарственная жертва Отцу, благословение, которым Церковь выражает свою благодарность Богу за все Его блага, за все, что Он совершил через творение, искупление и освящение.Евхаристия означает прежде всего благодарение.

Евхаристия — это также жертва хвалы, посредством которой Церковь воспевает славу Божью во имя всего творения. Эта жертва хвалы возможна только через Христа: Он объединяет верных со Своей личностью, с Его хвалой и Своим ходатайством, так что жертва хвалы Отцу приносится через Христа и с Ним, чтобы быть принятой в Нем.

Катехизис, №№ 1359-61

(Как) мы можем праздновать Святое Причастие как «онлайн-церковь»?

На прошлых выходных было некоторое беспокойство, несколько неприятностей, но много восторга от первого опыта работы в «сетевой церкви».Больше всего беспокоили технические проблемы, но многие сообщили о положительном опыте — и большее количество людей были привлечены к онлайн-участию, чем обычно посещали лично. Ситуация, сложившаяся в эти выходные, ставит новые задачи: с объявленными в понедельник вечером мерами «изоляции» небольшие группы, работающие вместе в церковных зданиях, будь то предварительная запись или трансляция в прямом эфире, больше не смогут работать одинаково.

Но самая большая служебно-литургическая проблема заключается в том, что делать с совместным празднованием Святого Причастия.Церкви самых разных традиций решили провести прямую трансляцию священника, проводящего службу причастия в здании церкви, чтобы те, кто смотрел дома, могли увидеть, как это происходит, и, возможно, сделать что-то, чтобы подражать происходящему. В большинстве случаев в здании находилась небольшая группа людей, поэтому фактически происходило разделение хлеба и вина; в этом смысле это ничем не отличалось от просмотра службы Святого Причастия по телевизору.

Некоторые, однако, проводили службу в одиночку.Джайлз Фрейзер говорил слегка восторженным тоном:

Тем не менее, мне это понравилось. Я могу представить, что, когда мы вернемся к нормальной жизни — если действительно будет нормальное явление, к которому можно вернуться, — идея о том, что больные и прикованные к дому смогут присоединиться к нашему воскресному служению из дома, мы захотим продолжить . Но все равно было странно отдавать Евхаристию никому, кроме себя. Еще более странно пригласить электронную конгрегацию сказать вместе со мной слова пост-евхаристической молитвы: «Мы благодарим вас за то, что вы кормите нас телом и кровью…».Кто-то спросил, можем ли мы взять хлеб и вино и поднести их к экрану компьютера, чтобы так можно было освятить наши дома? Для меня это было решительным «нет», но я не уверен, что евхаристические богословы когда-либо рассматривали что-либо подобное. Так много вопросов, так мало ответов.

Во время службы мои мысли блуждали именно о Masterchef. Почему программы питания так популярны, когда никто дома не может попробовать или даже почувствовать запах еды? И разве это то, чем должна стать церковь, своего рода симулякром самой себя, цифровой репрезентацией живительного хлеба, который явно предлагается, но его нельзя есть? И все же питание было.Люди в доме оценили обслуживание, каким бы дилетантским оно ни было. Они говорят вокруг своих кухонных столов и на своих диванах, и они присоединяются ко мне и друг другу, напевая слова вроде «Помогите беспомощным, о пребудьте со мной». Несмотря на всю неуклюжесть презентации, это было так важно и связывало меня с моим собранием.

Так получилось, что вчера вечером я смотрел Masterchef. Было весело, но я не ел эту еду! Я не ощущал ни вкуса, ни запаха, я не встречался с поварами (за исключением того очень тонкого и управляемого способа, которым мы «встречаем» кого-либо на экране), и мое тело не получало питания.Конечно, это ограниченная аналогия, поскольку преимущества Причастия (в англиканском богословии) происходят не от «прижатия зубами» к элементам, а от принятия личности и работы Иисуса верой, когда мы разделяем элементы.

При рассмотрении того, что могло бы быть возможным, возникают два вопроса: какова природа Причастия? а какова природа виртуального общения и виртуального присутствия? Оба требуют внимательного размышления.


В некоторых христианских традициях , особенно в римско-католических и православных, причастие или Евхаристия сосредоточены на действии священника и освящении элементов.Я очень отчетливо помню, когда был воспитан как католик, ощущение, что прихожане в некотором смысле наблюдали за действительно важным делом, которое происходило в святилище, и читали:

Да примет Господь жертву из ваших рук , ради нас и ради всей его церкви.

Есть ощущение, что в рамках этой традиции требование пространственного расстояния не угрожает этому, в том смысле, что важное дело священника, совершающего Евхаристию, действительно может продолжаться (как и во многих местах на прошлой неделе) — но настоящая потеря сейчас — это закрытие здания, освященное пространство которого имеет некоторую аналогию с храмом в Ветхом Завете, единственным разрешенным местом, где можно было приносить жертвы.

Но ничто из этого не может применяться в протестантских церквях, таких как Англиканская церковь. Книга общей молитвы и статьи в каждом месте выступают против такого понимания того, что такое Вечеря Господня. Это не ритуальное приношение жертвы (отсюда единственное настоящее приношение хвалы в Глории) откладывается до самого конца службы причастия BCP, чтобы было очень ясно: важно не то, что мы приносим Богу но то, что Бог предлагает нам, всему своему народу, собравшемуся вместе, чтобы принять и Христа, и «все блага Его Страстей», как мы помним Его в хлебе и вине.Этот акцент на принятии ясно виден в Статье XXVIII:

Вечеря Господня — это не только знак любви, которую христиане должны испытывать друг к другу; но это скорее Таинство нашего Искупления смертью Христа: до такой степени, что для тех, кто правильно, достойно и с верой принимает то же самое, Хлеб, который мы преломляем, есть причастие Тела Христова; и точно так же Чаша Благословения — это причащение Крови Христа.

Преосуществление (или изменение сущности Хлеба и Вина) в Вечере Господней не может быть доказано Священным Писанием; но противоречит простым словам Писания, опровергает природу таинства и дает повод для многих суеверий.

Тело Христово дается, берется и съедается во время Вечери только небесным и духовным образом. А средство, посредством которого Тело Христово принимается и съедается во время Вечери, — это вера.

Таинство Вечери Господней не было сохранено, вознесено, вознесено или почитаемо по указу Христа.

Несколько лет назад Колин Бьюкенен, бывший епископ Вулиджа и на протяжении многих десятилетий член Литургической комиссии и Генерального Синода, написал тщательное исследование Евхаристического освящения (буклет Grove Worship W148, все еще доступен в формате PDF) на английском языке. в котором он исследует, что влияет на посвящение и что влияет на посвящение.Его основное внимание уделяется тому, существуют ли в англиканском богословском понимании особые слова или действия, которые « влияют » на посвящение, и что это означает, а не рассмотрение вопросов социального пространства и контекста, поскольку последний вопрос обычно не был главной проблемой. ! (См. Также его другое важное исследование «Что Крэнмер думал, что он делал?» ) Но проблемы, которые он подчеркивает, действительно имеют отношение к нашему вопросу.

Во-первых, он подчеркивает центральное место теологии «приемного», которая была четко сформулирована в Молитвеннике Кранмера 1552 года, который был сохранен (несмотря на другие изменения) в 1662 году.

Элементы изменяют свое значение , но не свою сущность. В широком смысле это делает освящение евхаристических элементов сравнимым с освящением здания (например, для богослужений) или посвящением мужчины (или женщины, если говорить об этом) епископом. В каждом случае освящение указывает и инициирует изменение использования, но не изменение характера. То же верно и в отношении освящения воды для крещения. Таким образом, освящение — это отделение для определенной (и данной Богом) цели, и элементы «транс-означаются», но не пресуществуются…

Хлеб и вино по-прежнему остаются хлебом и вином.Мы все еще получаем «этих твоих созданий». Внешний знак не поврежден. Но значение — «означаемая» внутренняя реальность — это смерть Христа и дарованные нам блага. Нам не нужно жонглировать вопросами, предполагающими локализацию. Элементы «передают» реальность истинному получателю… (стр. 15–16)

Бьюкенен продолжает размышлять над некоторыми ключевыми библейскими текстами, которые повлияли на это протестантское понимание того, что такое Причастие — трапеза Иисуса с Его ученики, включая кормление пяти тысяч человек, евангельские рассказы о самой Тайной вечере, эпизод на Эммаус-роуд в 24-й главе Евангелия от Луки, беседа об Иисусе как хлебе жизни в 6-й главе Иоанна и обсуждение Павлом вечери Господней в 1 Кор 11.Он наблюдает:

Эти пять соображений убедительно указывают на доктрину живого Христа, связывающего нас с Собой (и, таким образом, друг с другом) посредством причастия, в котором Он присутствует как податель трапезы, а также присутствует среди своего народа. , заново передает нам преимущества и требования своей любви. Эти преимущества и требования проистекают из его смерти, что является центральным элементом послания, которое он передал; он воскрес с силой своей искупительной смерти внутри себя, чтобы передать нам; но он не разделяет, и мы не должны разделять его личность и свою работу.(стр.18).

Хотя Бьюкенен здесь довольно узко сосредотачивается на том, «что влияет на посвящение», он, между прочим, делает ключевой протестантский богословский акцент: речь идет о физическом собрании всего народа Божьего, совместном поминании и совместном обеде. . Это не означает, что те, кто отрезаны от физического собрания Божьего народа, автоматически исключаются, но их положение следует рассматривать как сложное исключение, которое нельзя нормализовать.

Этот существенный общинный характер события ясно виден в этой сложной ситуации в рубрике, относящейся к Причастию больных.

Но если больной не может прийти в Церковь, но все же желает причаститься в своем доме; затем он должен своевременно уведомить викария, указав также, сколько человек может с ним общаться (, которых должно быть три или как минимум два, ) и иметь удобное место в доме больного со всеми вещами. необходимо подготовиться так, чтобы викарий мог благоговейно служить, он должен там праздновать святое Причастие, начиная с Собрания, Послания и Евангелия, которые здесь следуют.

Здесь есть корреляция с библейским предписанием (найденным во Второзаконии 17), которое требует наличия двух свидетелей для того, чтобы свидетельство было достоверным. Но главное здесь то, что больной, причащаясь, не принимает личное от священника, а участвует в совместном акте народа Божьего. (Есть положение, согласно которому во время чумы, когда других невозможно найти, тогда священник и больной могут общаться наедине — но это исключение in extremis.)

В своем дальнейшем обсуждении того, что влияет на посвящение, Бьюкенен отмечает, что обряд Кранмера 1552 года сдвинул все понятие посвящения с определенного момента и даже конкретной молитвы, чтобы включить правильное принятие. Хотя 1662 год включал «ручные действия» и, казалось, подчеркивал освящающие слова (которые повторялись, когда элементы были исчерпаны и нуждались в восполнении), этот акцент на восприятии остался. Мы все еще можем видеть это в эпиклезисе , призвании Духа в евхаристической молитве.Он принимает различные формы в восьми санкционированных молитвах общего поклонения:

A: когда мы едим и пьем эти святые дары в присутствии вашего божественного величия, обновляйте нас своим Духом…

B: даруйте это посредством сила вашего Святого Духа, и согласно вашей святой воле, эти дары хлеба и вина могут быть для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа … Пошли Святой Дух на ваш народ ..

C: даруй это, Силой вашего Святого Духа мы принимаем эти дары вашего творения, этот хлеб и это вино, согласно святому учреждению вашего Спасителя, нашего Спасителя Иисуса Христа, в память о Его смерти и страстях, мы можем быть причастниками Его благословенного тела и кровь…

D: пошли свой Дух на нас сейчас, чтобы этими дарами мы могли питаться Христом с открытыми глазами и сердцами в огне…

E: пошли свой Святой Дух, чтобы пролившийся хлеб и вино могли быть для нас телом и кровь твоего дорогого Сына

F: твоим Святым Дух, пусть эти дары твоего творения будут для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа…

G: Излей твой Святой Дух, когда мы приносим тебе эти дары твоего творения; пусть они будут для нас телом и кровью твоего дорогого Сына

H: пошли свой Святой Дух, чтобы этот хлеб и это вино могли быть для нас телом и кровью твоего дорогого Сына

Хотя некоторые из них более ясны, а другие — больше неявно, мы должны читать их вместе, предполагая, что они выражают одну и ту же теологию, и мы должны понимать, что это богословие выражает (а не изменяет) теологию BCP, поскольку это остается выражением доктрины англиканской церкви и Common Поклонение — приемлемая альтернатива ему с точки зрения закона.Дух обращается к людям, а не к элементам, и действует, чтобы повлиять на наше восприятие («может быть для нас »).

Что все это значит для «сетевой церкви»? Что все событие празднования Вечери Господней — это то, что может происходить только при собрании всего народа Божьего, поскольку принятие ими элементов является неотъемлемой частью смысла всего события.


Стоит вкратце также рассмотреть природу виртуальной реальности.Любопытно, что это были дебаты некоторое время назад, при появлении виртуальной реальности и вопроса о месте религии в виртуальном мире Second Life. Профессор Пол С. Фиддес, баптистский священник и профессор систематического богословия в Оксфордском университете, написал статью, в которой утверждал, что виртуальное посвящение в виртуальном мире возможно и что в некотором смысле, если аватар человека получает виртуально освященные элементы, то сам человек в некотором смысле участвовал в Причастии. Но Боско Петерс резко критиковал его аргумент:

Крещение, погружение в христианское сообщество, тело Христа и, следовательно, в природу Бога, Святой Троицы могут иметь некоторые эквиваленты в Интернете — например, быть принятым в модерируемая группа.Но моя собственная нынешняя позиция заключалась бы в том, чтобы избегать, например, виртуального крещения аватара второй жизни. Я бы не стал совершать Евхаристию и другие таинства в виртуальном мире. Таинства — это внешние и видимые знаки — виртуальный мир все еще находится на внутреннем и невидимом уровне. Точно так же, на мой взгляд, размещение неосвященного хлеба и вина перед экраном компьютера или телевизора и понимание того, что это приводит к освящению, имеет тенденцию отклоняться от литургического понимания Евхаристии (литургия = работа из людей / что-то, совершаемое сообществом) в направлении магическое понимание Евхаристии (магия = что-то совершенное с по или для человека или сообщества)…

Следуя подходу Фиддеса, логично было бы предположить, что Бог дает милость мультипликационному персонажу, подобному Микки Маусу, с которым наблюдатель ( или карикатурист) идентифицирует — и что Микки Маус передает эту грацию наблюдателю или карикатуристу.Точно так же Бог, согласно Фиддесу, даст изящество персонажу в компьютерной / видеоигре, и эта грация затем передается человеку, играющему этого персонажа… взаимодействие между человеком и проецируемой персоной (аватаром) ». Эти отношения, на мой взгляд, сродни отождествлению с персонажем романа, пьесы или фильма или со струнной марионеткой, которую тот контролирует в кукольном театре. Крещение, брак или празднование причастия в таком романе, фильме или кукольном спектакле могут глубоко взволновать человека, отождествляющего себя с персонажем.Такой человек вполне может быть удостоен милости и преобразован Богом в такое время. Но нет никакого смысла, в котором человек, отождествляющий себя с персонажем, таким образом крестится, вступает в брак или принимает Евхаристию.

Наша ситуация отличается от рассматриваемой здесь тем, что мы говорим об удаленном общении между реальными людьми, а не виртуальных представлениях. Но его аргументы о важности реального, а не виртуального контакта и субстанции материального мира сделаны хорошо.


Что же тогда делать? Англиканское богословие и литургия разрешают уполномоченному служению председательствовать на праздновании Святого Причастия, при условии, что это делается не индивидуально, а как часть общины верующих, состоящей как минимум из трех человек. Это позволяет транслировать в прямом эфире или предварительно записывать и транслировать. Это также позволяет тем, кто смотрит, в своих собственных домах, есть хлеб и пить вино (самостоятельно) или делиться им с другими в своей семье, в то время как они становятся свидетелями трансляции службы Святого Причастия из других мест.Это не означает, что в каком-либо «магическом» смысле хлеб и вино в отдельных домах в каком-либо смысле «освящены» с точки зрения разрешенного литургического использования этого термина.

Но христиане-протестанты всегда утверждали, что «где двое или трое собраны, [Иисус] с ними» (Мф 18.20), что когда мы приглашаем Духа сойти на нас, Дух действительно сходит, и что когда мы вспоминаем Иисус, когда мы едим хлеб и пьем вино, мы укрепляемся и ободряемся. Вот почему до Оксфордского движения в девятнадцатом веке, а затем и до движения за воскресное причастие в двадцатом, причастие мирянам было относительно нечасто в англиканской церкви.

Если совместное «совместное питание» дома кажется чем-то, что не соответствует полноценному совместному причастию в церковном здании, во многих отношениях это так. В исследовательской работе римско-католической церкви по «виртуальной евхаристической мессе» от 2014 года делается следующее интересное наблюдение:

В конечном счете, я предполагаю, что доктринально возможно продвигать участие в виртуальной мессе как знак солидарности с маргинализированными христианами, если это возможно. имеет целью претворить в жизнь полностью воплощенную общинную Евхаристию.

Другими словами, «виртуальное Причастие» происходит из чего-то в прошлом (фактическое разделение Причастия, которое мы пережили ранее) и ожидает чего-то в будущем (восстановления этой практики после ослабления нынешних ограничений). Это должно напомнить нам, что наши обычные практики имеют точно такой же статус!

Наши литургически утонченные празднования Причастия на самом деле происходят от настоящей трапезы, которую Иисус провел со своими учениками. Я, например, был бы рад, если бы мы смогли восстановить этот полноценный контекст общего сообщества.И они с нетерпением ждут чего-то гораздо большего — пира в Царстве Небесном, где мы делимся не просто кусочком, а полностью удовлетворяющим пиршеством в честь Бога и всей Его непосредственной доброты со всем творением. Будь то в наших домах или восстановленных в наших церковных зданиях, мы испытываем простое предвкушение гораздо более полной реальности.


Если вы нашли эту статью полезной, поделитесь ею в социальных сетях, возможно, используя кнопки слева. Следуйте за мной в Twitter @psephizo. Мне нравится моя страница на Facebook.


Большая часть моей работы выполняется внештатно. . Если вы оценили этот пост, не могли бы вы подумать, что жертвуют 1,20 фунта стерлингов в месяц для поддержки создания этого блога?

Если вам понравилось, поделитесь в социальных сетях (Facebook или Twitter) с помощью кнопок слева. Следуйте за мной в Twitter @psephizo. Мне нравится моя страница на Facebook.

Большая часть моей работы выполняется внештатно. .Если вы оценили этот пост, вы можете сделать разовое или повторное пожертвование через PayPal:

.

Политика комментариев: Хорошие комментарии, которые увлекают содержание сообщения и участвуют в уважительной дискуссии, могут добавить реальную ценность. Стремитесь сначала понять, а затем быть понятым. Излагайте взгляды других людей с максимальной благотворительностью и старайтесь учиться с их точки зрения. Не рассматривайте дебаты как борьбу за победу; обращайтесь к аргументу, а не к лицу.

Стоит ли прямая трансляция Вечери Господней?

За последнюю неделю я участвовал в ряде разговоров о том, должны ли церкви вести прямую трансляцию Вечери Господней.

В большинстве случаев разговоры не касались того, допустима ли прямая трансляция Вечери Господней при нормальных обстоятельствах (аргумент в пользу того, что это следует считать так, см. Здесь). Большинство бесед, в которых я участвовал, велось среди реформатских и пресвитерианских служителей с общим пониманием церкви, пастырского служения и таинств. Вопрос в этих беседах заключался в том, допускают ли чрезвычайные обстоятельства жизни в условиях карантина необычные способы проведения Вечери Господней.

Евангельская коалиция опубликовала два баптистских взгляда на вопрос о том, должны ли церкви жить в прямом эфире Вечери Господней, одно отрицательное, другое утвердительное. Кроме того, «Христианство сегодня» опубликовало статью, написанную с протестантской сакраментальной точки зрения, в которой утверждается, что Вечеря Господня действительно может выполнять свою функцию средства благодати, даже когда ее совершают в Интернете.

Я не верю, что церкви должны транслировать Вечерю Господню в прямом эфире по довольно стандартным реформатским причинам.Самая основная причина связана с природой самого причастия.

Причастие, на самом базовом уровне, представляет собой символическое действие, предписанное Иисусом Христом, к которому он приложил обещание Своего присутствия и благословения (Исх. 20:24; Мф. 28: 18-20; Луки 22:19; 1). Кор 10: 1-4, 16; 11: 24-25). «Знак» в этом понимании — это не просто «элементы» воды, хлеба и вина. Знак — это совокупность символического действия, которое в случае Вечери Господней — это совместная трапеза (1 Кор 10:17).Более того, когда дело доходит до Вечери Господней, символическое действие совместной трапезы имеет конкретный, установленный Богом контекст : «когда вы собираетесь вместе» (1 Кор 11:33). «Знак» Вечери Господней — это совместная трапеза в собрании заветного народа Божьего, то есть в собранной церкви. К этому символическому действию Христос приложил обещание Своего присутствия и благословения: « там, , дам тебе любовь мою» (Песня 7:12).

Когда дело доходит до Вечери Господней, то отсутствие совместной трапезы или собрания завета не означает никакого причастия.(Примечание: ситуация иная, когда дело доходит до крещения, символическое действие которого заключается в омовении одного человека водой другого.) Хотя действие совместной трапезы и контекст собрания завета не являются достаточными условиями для празднования Господнего праздника. Ужин, их необходимых условий. Без них невозможно совершить Вечерю Господню.

Те, кто больше всех сопротивлялся в этой аргументации, сделали это, потому что они глубоко ценят Вечерю Господню как средство благодати.Какая великая потеря , утверждают они, — обойтись без этого назначенного Богом средства дарения и принятия тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, укрепления нашей веры и надежды, принятия любви нашего Господа и ответа на нее и Спаситель Иисус Христос!

Против этого мнения у меня нет аргументов. Это действительно большая потеря, возможно, самая большая потеря среди многих других потерь, которые проистекают из нашей неспособности собраться в присутствии Бога в качестве народа завета Бога в День Господень.

Но правильный ответ на эту великую утрату — не пытаться жить трансляцией Вечери Господней. На данный момент путь к участию в Вечере Господней для всех нас закрыт. А пока мы призваны не к пиру, а к посту.

Это приводит к тому, что я считаю правильным пастырским ответом на наш нынешний кризис. В таких ситуациях утраты, как эта, мы должны научиться горевать, и мы должны научиться приучать Божий народ горевать, что довольно сложно для тех (вроде меня), которые привыкли к мгновенному удовлетворению.

Вечеря Господня — одно из величайших благословений, которые Иисус Христос дал своей церкви. Наша неспособность праздновать Вечерю Господню в течение времени может быть только причиной для печали и слез. На данный момент мы не можем праздновать это воспоминание Господа, «вкушая» и «видя» Его благость (Пс. 34: 8).

Но это не значит, что мы находимся в состоянии полной забывчивости. Нет. Есть своего рода воспоминание, которое сопровождает изгнание из града Божьего (Пс.