Содержание

ПСАЛОМЩИК —

Преподобному Сергию, игумену Радонежскому (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь обретение мощей, глас 8:

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися:/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́,/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./ Тем, быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно.// О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь обретение мощей, глас 4:

Днесь пресве́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́, / я́ко светолу́чными заря́ми, мо́лниями чуде́с твои́х осия́емь, / всю вселе́нную созыва́ет / похвали́ти тя, Богому́дре Се́ргие; / пречестна́я же и сла́вная оби́тель твоя́, / ю́же во и́мя Святы́я Тро́ицы мно́гими труды́ твои́ми созда́л еси́, о́тче, / иму́щи в себе́ стада́ учени́к твои́х, / весе́лия и ра́дости исполня́ется. / Мы же, пра́зднующе пресла́вное обре́­тение честны́х моще́й твои́х, в земли́ сокрове́нных, / я́ко цвет благоуха́нен и кади́ло благово́нно, /любе́зно я́ лобыза́юще, разли́чная исцеле́ния прие́млем / и твои́ми моли́твами грехо́в проще́ния сподобля́емся, / о́тче преподо́бне Се́ргие, / моли́ Святу́ю Тро́ицу // спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь на преставление, глас 4:

И́же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м;/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́./ Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Се́ргие преподо́бне, о́тче наш.

Ин тропарь на преставление, глас 8:

В чистоте́ жития́ исто́чник слез твои́х, испове́дания трудо́вныя по́ты совокупи́л еси́, и купе́ль духо́вную источи́л еси́, свяще́нный Се́ргие, преподо́бне, омыва́вши сугу́бстве творя́щим любо́вию па́мять твою́ скве́рны обоя́мы душе́вныя и теле́сныя. Сих ра́ди, ча́да твоя́ су́ще, вопие́м ти: моли́, о́тче, Святу́ю Тро́ицу о душа́х на́ших.

Кондак обретение мощей, глас 8:

Днесь я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вше от земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с сия́юще,/ и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́./ О ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся,/ и во́инству победи́тельная на враги́ дарова́ти да вси́ вопие́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Ин кондак обретение мощей, глас 8:

Взира́юще на предлежа́щий честны́й твой гроб, / в не́мже скры́ся, я́ко многоце́нное сокро́вище, свято́е трудолю́бное твое́ те́ло чистоты́, / мы, ча́да твоя́ су́ще жа́лостная, / в удивле́нии еди́н со еди́нем веща́юще, вопие́м: / о́тче наш Се́ргие, моли́ Святу́ю Тро́ицу // и нам спасти́ся, твои́м ча́дом.

Ин кондак на преставление, глас 8:

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́,/ и я́ко со́лнце Отече́ству твоему́ возсия́л еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Ин кондак на преставление, глас 8:

Я́ко безпло́тным равножи́тель всех преподо́бных превозше́л еси́ по́стническими труды́ и бде́нии моли́твенными, му́дре Се́ргие, тем восприя́л еси́ от Бо́га исцели́ти неду́ги и прогони́ти бе́сы и того́ ра́ди вопие́м ти: ра́дуйся, о́тче преподо́бне Се́ргие.

Молитва первая

О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и Небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лия име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблу́дшим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́менного жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Молитва вторая

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргие вели́кий! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас Всеми́лостивому Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О Небе́снаго граждани́не Иерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргие! Воззри́ на нас ми́лостиво и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ Небе́сней. Ты горе́ на Небеси́; мы на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́ не то́лько ме́стом, ели́ко греха́ми свои́ми и беззако́ниями; но к тебе́, я́ко нам сро́дному, прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Сво́йственно есть тебе́, о́тче наш, благоутро́бие и человеколю́бие: на земли́ живу́щу, не о свое́м то́кмо спасе́нии бысть тебе́ попече́ние, но и о всех к тебе́ притека́ющих наставле́ния твоя́ бы́ша тро́стию кни́жника скоропи́сца, на се́рдце ка́ждаго глаго́лы жи́зни начертава́ющего. Не теле́сныя то́кмо врачева́л еси́ боле́зни, но па́че душе́вных врач изя́щный яви́лся еси́; и вся твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. А́ще толи́к был еси́, свя́тче Бо́жий, на земли́, коли́к ны́не еси́ на Небеси́! Ты днесь предстои́ши Престо́лу Све́та Непресту́пнаго и в Нем, я́ко в зерца́ле, зри́ши вся на́ша ну́жды и проше́ния; ты водворя́ешися со А́нгелы о еди́ном гре́шнице ка́ющемся ра́дующимися. И человеколю́бие Бо́жие есть, неистощи́мо, и твое́ к Нему́ дерзнове́ние мно́го, не преста́ни о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. А́ще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ нам досто́йны чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́. Вся богопросвеще́нная Росси́я, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́ и и́хже отце́м спомоществова́л еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуеши. Иде́же бо есть Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ учи́т нас, та́мо и слуга́ Его́ бу́дет. Ты ве́рный еси́ раб Госпо́день, и Бо́гу везде́ су́щу, ты в Нем еси́, и Он в тебе́ есть, па́че же и те́лом с на́ми еси́. Се нетле́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище безце́нное, вручи́ нам чуде́с Бог. Предстоя́ще им, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менну в ну́ждах на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не преста́ни управля́ти жезло́м духо́вныя му́дро­сти, подвиза́ющимся помози́, разсла́бленных возста́ви, споспеши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шии и терпе́нии и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно по труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва четвертая

Преподо́бне о́тче Се́ргие! Воззри́ на нас ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты горе́ на небеси́, мы на земли́ ни́зу, удале́ны от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ вои́нствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех: больны́м — исцеле́ние, печа́льным — утеше́ние, оби́женным — заступле́ние, бе́дствующим — по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вся благопросвеще́нная Росси́я, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м вспомо́ществовал еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мет тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Всем нам, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Молитвы, тропарь, кондак преподобному Сергию Радонежскому чудотворцу — Молитвы — Новый Завет — Статьи

Молитва первая

О священная главо, Преподобне и Богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою, и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся, и Небесныя Силы приобщивыйся, но и от нас духом любве своея не отступивый и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия. Испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, а от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преуспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго Суда шуия части избавится, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Молитва вторая

О священная главо, Преподобне отче, преблаженне Авво Сергие великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, недостойных у Престола Вседержителева и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва, аще бо и телом преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, и козней диавольских, пастырю наш добрый; аще бо и мощей твоих рака пред очами нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с Небесными Силами, у Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. Ведуще бо тя воистинну и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся, еже молитися о нас Всесильному Богу о пользе душ наших, и испросити время на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на Небо, мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечныя муки избавитися, и Небесному Царствию наследником быти со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва третья

О небеснаго гражданине Иерусалима, Преподобне отче Сергие! Воззри на нас милостиво и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе, на Небеси; мы на земли, низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехами своими и беззакониями; но к тебе, яко нам сродному, прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Свойственно есть тебе, отче наш, благоутробие и человеколюбие: на земли живущу, не о своем токмо спасении бысть тебе попечение, но и о всех к тебе притекающих. Наставления твоя быша трость книжника скорописца, на сердце каждаго глаголы жизни начертавающая. Не телесныя токмо врачевал еси болезни, но паче душевных врач изящный явился еси, и вся твоя святая жизнь бысть зерцало всякия добродетели. Аще толик был еси, святче Божий, на земли: колик ныне еси, на Небеси! Ты днесь предстоиши Престолу Света Неприступнаго, и в нем, яко в зерцале, зриши вся наша нужды и прошения; ты водворяешися вкупе со Ангелы, о единем грешнице кающемся радующимися. И человеколюбие Божие есть неистощимо, и твое к Нему дерзновение много: не престани о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством твоим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением Креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Аще бо и недостойни есмы толикаго отца и ходатая, но ты, подражатель быв человеколюбия Божия, сотвори ны достойны чрез обращение от злых дел к благому житию. Вся Богопросвещенная Россия, твоими чудесы исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедает тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем вспомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Веруем, яко духом нам соприсутствуеши. Идеже бо есть Господь, якоже слово Его учит нас, тамо и слуга Его будет. Ты верный еси раб Господень, и Богу везде сущу, ты в Нем еси, и Он в тебе есть, паче же и телом с нами еси. Се нетленныя и живоносныя твоя мощи, яко сокровище безценное, вручи нам чудес Бог. Предстояще им, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременну в нуждах наших помощь. Укрепи нас, малодушных, и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. Паству же твою духовную, тобою собранную, не престани управляти жезлом духовныя мудросте: подвизающимся помоги, разслабленныя возстави, споспеши иго Христово несть во благодушии и терпении, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженная недра Авраамова, идеже ты радостно по трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва четвертая

О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Тропарь, глас 4-й

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником. Темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси; но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие, Преподобне отче наш.

Как истинный воин Христа Бога, добродетелей исполненный, усердно боролся со страстями в жизни временной, в славословии, в бдениях и посте примером являясь для своих учеников. Поэтому и вселился в тебя Пресвятой Дух, благодатными дарами Которого ты был пышно украшен. Но как имеющий дерзновение ко Святой Троице, помни о стаде, которое ты мудро собрал, и не забудь, как обещал, посещать детей своих, Сергий, Преподобный отче наш.

Кондак, глас 8-й

Христовою любовию уязвився, Преподобне, и Тому невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел еси, и яко солнце Отечеству твоему возсиял еси, тем и Христос даром чудес обогати тя. Поминай нас чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся, Сергие богомудре

Любовью ко Христу воспламененный, и за Ним с неуклонной волей последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел ты, Преподобный, и как солнце отечеству твоему воссиял: потому и Христос даром чудес обогатил тебя. Поминай нас, почитающих пресветлую память твою, дабы мы взывали тебе: «Радуйся, Сергий богомудрый!»

Акафист преподобному Сергию Радонежскому чудотворцу
Ночь в Сергиевом Пасаде (стихотворение)
Р.Запесоцкая. Житие преподобного Сергия Радонежского (в стихах)

Преподобному Сергию, игумену Радонежскому | Полный Православный Молитвослов — сборник молитв

Тропарь, глас 4-й:
И же добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником: темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси: но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси, мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие Преподобне отче наш.

 

Кондак, глас 8-й:
Христовою любовию уязвився, Преподобне, и тому невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел еси, и яко солнце отечеству твоему возсиял еси, тем и Христос даром чудес обогати тя. Поминай нас, чтущих пресветлую память Твою, да зовем ти: Радуйся, Сергие Богомудре.

 

Молитва:

О, священная главо, пpеподобне и Богоносне отче наш Сеpгие, молитвою твоею, и веpою и любовию, яже к Богy, и чистотою сеpдца, еще на земли во обитель Пpесвятыя Тpоицы дyшy твою yстpоивый, и Ангельскаго общения и Пpесвятыя Богоpодицы посещения сподобивыйся, и даp чyдодейственный благодати пpиемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богy пpиближивыйся, и небесныя силы пpиобщивыйся; но и от нас дyхом любве своея не отстyпивый, и честныя твоя мощи, яко сосyд благодати полный и пpеизливающийся, нас оставивый! Велие имея деpзновение ко Всемилостивомy Владыце, моли спасти Рабы Его, сyщей в тебе благодати Его веpyющия и к тебе с любовию пpибегающия. Испpоси нам от великодаpовитаго Бога нашего всякий даp, всем и коемyждо благопотpебен, веpы непоpочны соблюдение, гpадов наших yтвеpждение, миpа yмиpение, от глада и пагyбы избавление, от нашествия иноплеменных сохpанение, скоpбящим yтешение, недyгyющим исцеление, падшим возставление, заблyждающимся на пyть истины и спасения возвpащение, подвизающимся yкpепление, благоделающим в делах благих пpеyспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведyщим вpазyмление, сиpотам и вдовицам застyпление, отходящим от сего вpеменнаго жития к вечномy благое yготование и напyтствие, отшедшим блаженное yпокоение, и вся ны споспешествyющими твоими молитвами сподоби в день стpашнаго сyда шyия части избавитися, десныя же стpаны общники быти, и блаженный оный глас Владыки Хpиста yслышати: «Пpиидите, благословеннии Отца Моего, наследyйте yготованное вам Цаpствие от сложения миpа». Аминь.

Кондак Сергию Радонежскому — Господи, Спаси и Сохрани!

Сергий Радонежский – святой чудотворец в православном мире.  Он является основателем Троице-Сергиевой Лавры.  Он был учителем и наставником многих русских святых. Преподобный стал настоящим заступником всей Русской земли.  Очень часто верующие возносят тропарь и кондак Сергию Радонежскому. Это святое песнопение, которое рекомендуют читать в дни памяти святого. Конечно при нужде его можно читать и дома, но тогда рекомендации по чтению будут немного отличатся.

Тропарь и кондак прп. Сергию Радонежскому

Существует несколько образов святого перед которыми читают прошения верующие. Как правило, его изображают на иконе в монашеских одеяниях. Узнать его на лике совсем не сложно. Он там представлен с усами и бородой.  Очень редко можно встретить лик где он изображен вместе с Богородицей.

К святому преклоняется много православных верян и возносят молитвенные прошения и читают акафисты в следующих случаях:

  • прося о помощи, когда возникают проблемы с учебой;
  • просят о помощи в скором разрешении судебных дел;
  • просят о защите от обидчиков;
  • просят об усмирении гордыни;
  • просят об исцелении от тяжких недугов.

Но чаще всего перед ликом святого просят о помощи в учебе. Так как Сергий Радонежский считается покровителем всех учащихся.

Перед тем как начать чтение кондака и тропаря нужно понимать, что это такое. Тропарь — это краткое церковное песнопение, в котором раскрывается краткая сущность определенного праздника в честь святого. Как правило, такие песнопения читаются в дни памяти святого. Они обладают особой силой. Но не исключают чтения молитвенных прошений. Кондак — это также краткое песнопение.

Но, судя по православной истории оно появилось значительно позже чем тропарь. Такое песнопение описывает конкретное событие из жизни святого. Важно понимать, что очень часто кондаком называют строки акафиста. Если разобраться более глубоко, то сам акафист и складывается с кондака и тропаря. Кроме того, в его содержание входит молитва и другие составляющие.

Когда читать кондак преподобному

Читать тропарь, кондак и величание Сергию Радонежскому принято в дни памяти святого во время проведений Божественных Литургий. Днями памяти святого Сергия считается:

  • 8 октября,
  • 18 июля,
  • 5 июня,
  • 19 июля.

Такое песнопение очень часто священнослужители называют словесными иконами. Их также можно произносить дома. Но очень важно, чтобы перед тем как приступить к их чтению получить благословение священнослужителя. Общие рекомендации состоят в том, что произносить кондак нужно в одно и то же время ежедневно на протяжении 40 дней.

Перед этим обязательно произносите «Отче Наш» и только потом начинайте чтение самого тропаря и кондака. Все это действие обязательно заканчивайте обращением к святому, которое можно взять в молитвослове или просто со своих слов. Также рекомендуется проводить чтение в уединенном месте, чтобы никто не мешал. Именно поэтому рекомендуют посещать церковь. Так как это место предназначено для молитв и в нем никто не будет мешать сосредоточится на общении со святыми.

Тропарь, глас 4-й
Иже добродетелей подвижник, / яко истинный воин Христа Бога, / на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, / в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником; / темже и вселися в тя Пресвятый Дух, / Егоже действием светло украшен еси. / Но яко имея дерзновение ко Святей Троице, / поминай стадо, еже собрал еси, мудре, / и не забуди, якоже обещался еси, / посе­щая чад твоих, // Сергие преподобне, отче наш.
Кондак, глас 8-й
Христовою любовию уязвився, Преподобне, / и Тому невозвратным желанием последовав, / всякое наслаждение плотское возненавидел еси, / и яко солнце Отечеству твоему возсиял еси, / тем и Христос даром чудес обогати тя. / Поминай нас чтущих пресветлую память твою, / да зовем ти: // радуйся, Сергие богомудре
Величание
Ублажаем тя, / преподобне отче наш Сергие, / и чтим святую память твою, / наставниче монахов // и собеседниче ангелов.

Смотрите еще видео с песнопениями преподобному:

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Преподобный Сергий Радонежский + Православный Церковный календарь

Молитва вторая преподобному Сергию Радонежскому

О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Сергие великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо свое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад своих. Моли за ны, отче священный, за дети своя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо и телом преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребывавши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, и козней диавольских, пасты­рю наш добрый; аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со Ангельскими воинствы, со безплотными лики, с Небесными силами, у Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. Ведуще бо тя воистинну и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся, еже молитися о нас Всемилостивому Богу о пользе душ наших, и испросити время на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на небо, мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечныя муки избавитися, и Небесному Царствию наследником быти со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третия преподобному Сергию Радонежскому

О Небеснаго гражданине Иерусалима, преподобне отче Сергие! Воззри на нас милостиво и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси; мы на земли низу, удалены от тебе не только местом, елико грехами своими и беззакониями; но к тебе, яко нам сродному, прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Свойственно есть тебе, отче наш, благоутробие и человеколюбие: на земли живущу, не о своем токмо спасении бысть тебе попечение, но и о всех к тебе притекающих наставления твоя быша тростию книжника скорописца, на сердце каждаго глаголы жизни начертавающего. Не телесныя токмо врачевал еси болезни, но паче душевных врач изящный явился еси; и вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Аще толик был еси, святче Божий, на земли, колик ныне еси на небеси! Ты днесь предстоиши Престолу Света Непреступнаго и в Нем, яко в зерцале, зриши вся наша нужды и прошения; ты водворяешися со Ангелы о едином грешнице кающемся радующимися. И человеколюбие Божие есть, неистощимо, и твое к Нему дерзновение много, не престани
о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Аще бо и недостойни есмы толикаго отца и ходатая, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори нам достойны чрез обращение от злых дел к благому житию. Вся богопросвещенная Россия, твоими чудесы исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедует тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя и ихже отцем спомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Веруем, яко духом нам соприсутствуеши. Идеже бо есть Господь, якоже слово Его учит нас, тамо и слуга Его будет. Ты верный еси раб Господень, и Богу везде сущу, ты в Нем еси, и Он в тебе есть, паче же и телом с нами еси. Се нетленныя и живоносныя твоя мощи, яко сокровище безценное, вручи нам чудес Бог. Предстояще им, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременну в нуждах наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. Паству же твою духовную, тобою собранную, не престани управляти жезлом духовныя мудро­сти, подвизающимся помози, разслабленных возстави, споспеши иго Христово нести во благодушии и терпении и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженная недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Преподобный Сергий Радонежский + Православный Церковный календарь

Молитва вторая преподобному Сергию Радонежскому

О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Сергие великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо свое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад своих. Моли за ны, отче священный, за дети своя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо и телом преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребывавши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, и козней диавольских, пасты­рю наш добрый; аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со Ангельскими воинствы, со безплотными лики, с Небесными силами, у Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. Ведуще бо тя воистинну и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся, еже молитися о нас Всемилостивому Богу о пользе душ наших, и испросити время на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на небо, мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечныя муки избавитися, и Небесному Царствию наследником быти со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третия преподобному Сергию Радонежскому

О Небеснаго гражданине Иерусалима, преподобне отче Сергие! Воззри на нас милостиво и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси; мы на земли низу, удалены от тебе не только местом, елико грехами своими и беззакониями; но к тебе, яко нам сродному, прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Свойственно есть тебе, отче наш, благоутробие и человеколюбие: на земли живущу, не о своем токмо спасении бысть тебе попечение, но и о всех к тебе притекающих наставления твоя быша тростию книжника скорописца, на сердце каждаго глаголы жизни начертавающего. Не телесныя токмо врачевал еси болезни, но паче душевных врач изящный явился еси; и вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Аще толик был еси, святче Божий, на земли, колик ныне еси на небеси! Ты днесь предстоиши Престолу Света Непреступнаго и в Нем, яко в зерцале, зриши вся наша нужды и прошения; ты водворяешися со Ангелы о едином грешнице кающемся радующимися. И человеколюбие Божие есть, неистощимо, и твое к Нему дерзновение много, не престани
о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Аще бо и недостойни есмы толикаго отца и ходатая, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори нам достойны чрез обращение от злых дел к благому житию. Вся богопросвещенная Россия, твоими чудесы исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедует тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя и ихже отцем спомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Веруем, яко духом нам соприсутствуеши. Идеже бо есть Господь, якоже слово Его учит нас, тамо и слуга Его будет. Ты верный еси раб Господень, и Богу везде сущу, ты в Нем еси, и Он в тебе есть, паче же и телом с нами еси. Се нетленныя и живоносныя твоя мощи, яко сокровище безценное, вручи нам чудес Бог. Предстояще им, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременну в нуждах наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. Паству же твою духовную, тобою собранную, не престани управляти жезлом духовныя мудро­сти, подвизающимся помози, разслабленных возстави, споспеши иго Христово нести во благодушии и терпении и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженная недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

ПСАЛОМЩИК —

Преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам (тропари, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы/ яви́стеся, преподо́бнии,/ мир и вся я́же в нем, я́ко не су́щая,/ преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы/ и в морски́й о́стров всели́стеся,/ и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся,/ посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дру повину́ли есте́./ Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя венцы́ прия́ли есте́./ И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́теся, всеблаже́ннии отцы́, Се́ргие и Ге́рмане, / сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему // и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 1:

От мирски́я молвы́ бе́гающе, / безмо́лвия и благоче́стия рачи́тели, / в ти́хое приста́нище Валаа́ма / от восто́ка приидо́сте / и в нем, ева́нгельски Христу́ доброде́тельми после́довавше, / на верх соверше́нства востекли́ есте́. / И ны́не в торжестве́ преми́рнем богозре́нием наслажда́ющеся, / всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, / Человеколю́бца Бо́га моли́те, // е́же спасти́ всех нас, благоче́стно вас почита́ющих.

Кондак, глас 4:

От мирска́го жития́ изше́дше,/ отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте,/ и достиго́сте вели́каго Не́ва е́зера,/ и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся,/ равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́,/ отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще,/ помина́йте нас, чад свои́х,/ я́же собра́ли есте́, богому́дрии,/ да ра́достно от души́ вопие́м:// ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.

Молитва первая

О вели́ции отцы́ на́ши, Христо́вы уго́дницы и те́плии предста́тели ко Спа́су о душа́х на́ших, Се́ргие и Ге́рмане! Вы бо в неду́зех цели́тели яви́стеся, по мо́рю пла́вающим ко́рмчии, и утопа́ющим благонаде́жное избав­ле́ние, и от вся́каго смертоно́снаго наше́ствия храни́тели, па́че же от духо́в нечи́стых свобожде́ние и вся́ких наве́тов, проти́ву нас содержи́мых, очище́ние и по́мощь. О преблаже́ннии отцы́ и чудотво́рцы пресла́внии, Се́ргие и Ге́рмане, моли́теся ко Влады́це Христу́ о нас, гре́шных, я́ко да ва́шими моли́твами сподо́бимся в день Су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Бо́жии во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Се́ргие и Ге́рмане! С ве́рою и любо́вию припа́даюше к святе́й ико́не ва́шей, умиле́нно мо́лим вас: не забу́дите нас, недосто́йных и гре́шных (имена), но предста́тельством ва́шим огради́те нас от злых ко́зней вра́жиих: утоли́те возста́ние страсте́й: укрепи́те не́мощь на́шу в духо́вных бра́нех и по́двизех, предлежа́щих нам: отжени́те вся́кое уны́ние и печа́ль грехо́вную от серде́ц на́ших, и Небе́сное утеше́ние низпосли́те нам во труде́х и ско́рбех на́ших. В стра́шный же час сме́ртный предста́ните всем нам, я́ко же блази́и хода́таи и те́мных зра́ков де́монских прогони́телие: да в ми́ре и покая́нии сконча́вше земно́е по́прище на́ше, дости́гнем и ве́чных благ наслажде́ния, и ку́пно с ва́ми да воспое́м и просла́вим всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Восточного православия | Определение, происхождение, история и факты

Природа и значение

Восточное православие — это большая группа христиан, которые следуют вере и обычаям, определенным первыми семью Вселенскими соборами. Слово ортодоксальный («правоверный») традиционно использовалось в грекоязычном христианском мире для обозначения сообществ или отдельных лиц, которые сохранили истинную веру (как определено этими соборами), в отличие от тех, кто был объявлен еретиками.Официальное обозначение церкви в восточно-православных литургических или канонических текстах — «Православная католическая церковь». Однако из-за исторических связей восточного православия с Восточной Римской империей и Византией (Константинополем) в английском языке она называется «восточной» или «греческой православной» церковью. Эти термины иногда вводят в заблуждение, особенно когда они применяются к русским или славянским церквям и православным общинам в Западной Европе и Америке.

Следует также отметить, что Восточная Православная Церковь представляет собой отдельную традицию от церквей так называемого Восточного Православного Причастия, в настоящее время включающих Армянскую Апостольскую Церковь, Эфиопскую Православную Церковь Тевахедо, Эритрейскую Православную Церковь Тевахедо, Коптскую Православную Церковь. , Сирийский православный Партриархат Антиохии и всего Востока и Маланкарская православная церковь Индии.Со времени Халкидонского Собора в 451 году до конца 20-го века восточные православные церкви были вне общения с Римско-католической церковью, а затем и с Восточной Православной церковью из-за различий в доктринах относительно божественной и человеческой природы Иисуса . Ситуация изменилась в 1950-х годах, когда обе церкви независимо друг от друга начали диалог с восточными православными церквями и разрешили многие древние христологические споры.

Культурный контекст

Раскол 1054 года между церквями Востока и Запада был кульминацией постепенного процесса отчуждения, начавшегося в первые века христианской эры и продолжавшегося в средние века.Лингвистические и культурные различия, а также политические события способствовали отчуждению. С 4 по 11 века Константинополь (ныне Стамбул), центр восточного христианства, был также столицей Восточной Римской или Византийской империи, в то время как Рим после варварских нашествий подпал под влияние Священной Римской империи. Империя Запада, политический соперник. На Западе богословие оставалось под влиянием Св. Августина Гиппопотама (354–430), тогда как на Востоке доктринальная мысль формировалась греческими отцами.Богословские разногласия можно было бы урегулировать, если бы в этих двух сферах одновременно не развивались разные концепции церковной власти. Рост римского первенства, основанный на концепции апостольского происхождения Римской церкви, был несовместим с восточной идеей о том, что важность определенных поместных церквей — Рима, Александрии, Антиохии и, позднее, Константинополя — могла быть определена только по их количественному и политическому значению. Для Востока высшим авторитетом в разрешении доктринальных споров был Вселенский собор.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской.
Подпишитесь сегодня

Во время раскола 1054 года между Римом и Константинополем состав Восточной Православной церкви распространился по всему Ближнему Востоку, Балканам и России с центром в Константинополе, который также назывался «Новый Рим». Превратности истории сильно изменили внутреннюю структуру Восточной Православной церкви, но даже сегодня большинство ее членов живут в тех же географических регионах.Однако миссионерская экспансия в Азию и эмиграция на Запад помогли сохранить значение Православия во всем мире.

Норма церковной организации

Православная церковь — это сообщество «автокефальных» церквей (канонически и административно независимых), при этом вселенский патриарх Константинополя имеет титульное или почетное первенство. Количество автокефальных церквей в истории менялось. В начале 21 века их было много: Константинопольская церковь (Стамбул), Александрийская церковь (Африка), Антиохийская церковь (со штаб-квартирой в Дамаске, Сирия) и церкви Иерусалима, Россия, Украина, Грузия, Сербия, Румыния, Болгария, Кипр, Греция, Албания, Польша, Чешская и Словацкая республики и Америка.

Барановичи Православный храм в Барановичах, Брестская область, Беларусь. Пользователь 1963

Есть также «автономные» церкви (сохраняющие символическую каноническую зависимость от материнской церкви) на Крите, в Финляндии и Японии. Первые девять автокефальных церквей возглавляются «патриархами», остальные — архиепископами или митрополитами. Эти титулы строго почетные.

Порядок приоритета, в котором перечислены автокефальные церкви, не отражает их фактического влияния или численного значения.Патриархаты Константинополя, Александрии и Антиохии, например, представляют лишь тени своей былой славы. Тем не менее, все еще существует консенсус в отношении того, что первенство чести Константинополя, признанное древними канонами, поскольку он был столицей древней империи, должен оставаться символом и инструментом церковного единства и сотрудничества. Таким образом, современные всеправославные конференции созывает вселенский патриарх Константинопольский. Некоторые из автокефальных церквей де-факто являются национальными церквями, русская церковь является безусловно самой большой.Однако нормой организации в Православной церкви является не критерий национальности, а территориальный принцип.

После русской революции в православной церкви было много беспорядков и административных конфликтов. В Западной Европе и в Америке, в частности, были созданы пересекающиеся юрисдикции, а политические страсти привели к формированию церковных организаций без четкого канонического статуса. Хотя это вызвало споры, учреждение автокефальной православной церкви в Америке (1970 г.) патриархом Москвы объявило своей целью восстановление нормального территориального единства в Западном полушарии.В октябре 2018 года Русская Православная Церковь разорвала отношения с Константинопольским Патриархатом после того, как последний утвердил независимость автокефальной церкви Украины; Вселенский патриарх Варфоломей I официально признал независимость Православной церкви Украины от Русской православной церкви в январе 2019 года.

.

Старец Силуан 1866-1938 Софроний Сахаров

В этом году Греческая Православная Архиепископия Америки провела онлайн-исследование Великой Великой книги, и эта книга была выбрана. Я опоздал с регистрацией, поэтому мне так и не пришлось участвовать в обсуждении, но, поскольку у меня уже была книга, я все равно решил прочитать ее самостоятельно. Вот несколько драгоценных камней, которые действительно задело за живое:

«Большинство людей не слышат и не понимают Бога, говорящего в их сердцах: они прислушиваются к побуждению страсти, которая обитает в душе, и ее шум заглушает тихий тихий голос

В этом году Греческая Православная Архиепископия Америки провела онлайн-исследование Великой книги, и это была избранная книга.Я опоздал с регистрацией, поэтому мне так и не пришлось участвовать в обсуждении, но, поскольку у меня уже была книга, я все равно решил прочитать ее самостоятельно. Вот несколько драгоценных камней, которые действительно задело за живое:

«Большинство людей не слышат и не понимают Бога, говорящего в их сердцах: они прислушиваются к побуждению страсти, которое живет в душе и своим криком заглушает тихий тихий голос Бога». (стр. 52)

«Добро не достигается злыми средствами, и цель не оправдывает средства. Добро, не полученное добром, означает, что это не хорошо.Хотя добро часто побеждает и своим видом исправляет зло, это не означает, что зло привело к добру, что добро произошло из зла. Это невозможно »(стр. 62)

« Многие из нас не могут или не хотят принимать и страдать по собственной воле от последствий первородного греха Адама. Мы протестуем: «Я готов ответить за свои грехи, но уж точно не за грехи других». Мы не осознаем, что, утверждая это, мы повторяем в себе грех Адама, ведущий к нашему собственному падению.Адам отрицал ответственность, возлагая всю вину на Еву и на Бога, давшего ему эту жену »(стр. 63)

« На первый взгляд кажется, что в навязчивой мысли нет ничего плохого, но вскоре она отвлекает от мысли. молитва, а затем вызывает замешательство ». (стр. 105)

Хотя я действительно многое получил от книги, я, скорее всего, получил бы от нее больше, если бы присоединился к доске обсуждений. Мне любопытно, в каких областях обсуждали и какие разделы рассекали. В следующем году обязательно присоединюсь вовремя.

.